Vildanden - jury

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vildanden spilles som et rettsdrama med en jury bestående av elever og lærere. Jurymedlemmer må plukkes ut på forhånd, og vi trenger en blanding av elever (helst 8 stk pr. forestilling) og lærere (2 stk). Juryen skal bestå av både kvinner og menn, helst 50/50.

Vi er avhengig av å få tilstrekkelig med jurymedlemmer for å kunne gjennomføre forestillingene.

Jurymedlemmene skal sitte på scenen under forestillingen, må følge med på dramaet, men skal ikke si noe. Ved forestillingens slutt skal de stemme, skriftlig, over skyldspørsmålet.

Det er viktig at de elevene som plukkes ut til juryen evner å følge med på forestillingen og kan sitte på scenen uten å tøyse og kommunisere med publikum.

Vi har prøvd å fordele juryplassene jevnt som mulig på de ulike klassene de aktuelle spilledagene (se oppsette under).

Skolene må melde inn navn på elever og lærere til juryen til DKS-koordinator innen 5. mars.

Dette er hva teateret selv sier om JURYORDNINGEN.
Sannheten skal frem! Under “Vildanden – et rettsdrama” gjeninnføres juryordningen. Opptil 10 forhåndsutvalgte personer sitter på scenen hver dag og avsier sin dom over Gregers Werle. Å være jurymedlem er ingen skummel affære, og det stilles ingen krav til forhåndskunnskaper hverken om jus, Ibsen eller Vildanden.
Det vi forventer er at du følger med i saksgangen slik at du har best mulig grunnlag til å avsi din dom på slutten av forestillingen.
Jurymedlemmer vil få et eget avholdt område for å motta enkle instrukser på hvordan ordningen fungerer, samt få utdelt kapper. Du skal ikke si noe under forestillingen, kun observere.
Alle jurymedlemmer får utlevert kapper før de går inn i salen. Vel møtt til en spennende dag i retten!

Juryplassene fordeles slik:
SkoleDatoKlasseEleverLærere
Gimsøy ungdomsskole  31.1. 10A
10B
Gimsøy ungdomsskole  20.4.

10C
10D

Gjerpen ungdomsskole 1.4.

10A
10B
10C

5
Gulset ungdomskole 31.3.

10A

Gulset ungdomsskole 1.4.

10B

Gulset ungdomsskole 14.4.

10C

Gulset ungdomsskole 20.4.

10D

0
Kongerød ungdomsskole 31.3.

10A

0
Kongerød ungdomsskole 1.4.

10B

Kongerød ungdomsskole 20.4.

10C

2 0
Menstad ungdomsskole 31.3.

10A
10B

2 1
Menstad ungdomsskole 14.4.

10C

2 0
Menstad ungdomsskole 20.4.

10D

2 1
Mæla ungdomsskole 14.4.

10A
10B
10C

4 2

 

 

Publisert: 30.10.2018 09:33
Sist endret: 05.02.2020 10:08