Lag og foreninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


       
       
       

Lag- og foreningsregisteret

Alle lag og foreninger oppfordres til å registrere seg i Skien kommunes foreningsregister. Dette er en forutsetning for å kunne motta tilskudd fra kommunens tilskuddsordninger. Foreningsregisteret er også viktig for å kunne yte god service overfor dem som ønsker å komme i kontakt med en forening, og fungerer også som et rekrutteringsverktøy for frivilligheten.

Gå til foreningsregisteret

Tilskuddsordninger

Skien kommune har flere tilskudds- og stipendordninger til kulturformål. 

Tilskudd kulturarrangementer

Tilskudd kulturprosjekter

Tilskudd kulturarrangører

Tilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd ungdomstiltak (Skien ungdomsråd)

Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner (IMDI-midler)

Tilskudd til organisasjonsdrevne grendehus

Statlige spillemidler - kommunale anleggsmidler, idrett

Tilskudd aktivitetsmidler idrett

Tilskudd eiendomsavgifter for frivillige lag og foreninger

Tilskudd musikktiltak (Skien musikkråd)

Kontingentkassa

Tilskuddsportalen

Skien kommune tilbyr lag og foreninger å registrere seg i tilskuddsportalen. registreringen er gratis. Tilskuddsportalen er en nettportal som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger til frivilligheten lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tilskuddsportalen kan nyttes av alle frivillige lag og foreninger i Skien. Kriteriene er at foreningen har adresse i Skien kommune og i tillegg er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Tilskuddsportalen.no

Bytavler

Skien kommune disponerer 12 bytavler for oppheng av store plakater. Bytavlene er forbeholdt visning av kulturelle, åpne "ikke-kommersielle" arrangementer i Skien. Det er gratis å leie bytavlene.

I kalenderen lenger ned på siden finner du oversikt over ledige plasser. Kalenderen oppdateres med jevne mellomrom. Det vil likevel kunne skje at uker som ser ledige ut i kalenderen allerede er opptatt.
Plass på tavlene tildeles etter en totalvurdering av innhold og pågang.

Søk om plass

Avslag eller bekreftelse på hvilken uke du blir tildelt sendes på e-post.

Kulturkontoret kan trykke bytavleplakater for deg. Det koster kr. 125,-/stk. inkl. mva.
Trykkefilen må sendes oss senest 10 dager før plakaten skal opp i bytavlene. Leveres trykkefilene etter fristen, kan vi ikke garantere at plakatene kommer opp. 

Velger dere å trykke plakatene hos andre, er det viktig at spesifikasjonene følges.

Spesifikasjoner for plakatfiler og ferdige plakater

Slik skal plakatene produseres:

Plakatfil
Produksjonsmål: 888 x 533 mm (H x B)
Format: PDF
DPI: Max. 300
Leveringsfrist: 10 dager før plakatene skal henges opp
Ferdige filer sendes til: byplakat@skien.kommune.no 

Merk
La det være et felt på 6-7 cm i bunnen av plakaten som ikke er en del av motivet, dette er på grunn av monteringen i tavlene.

Utførelse
Plakaten må lages med profesjonell design. Innhold på plakaten må ha riktig oppløsning og kvalitet da den skal forstørres. Er du i tvil, kontakt oss for tips og råd til produksjon.

Trykking
Kulturkontoret trykker plakatene og sørger for levering til JCD for oppheng til avtalt tid. Prisen for trykking er kr. 125.- pr plakat i bytavlestørrelse (inkl. mva.). Reell størrelse på ferdig trykket plakat: 1775 x 1065 mm.

For deg som trykker selv:
Kulturkontoret bruker kun papir med enht. 90 gram/m2. 

OBS! Tykkere papirkvaliteter, backlit, plastmateriale osv. kan ikke brukes.
Plakatene må rulles sammen en og en, fra bunnen og opp, med forsiden inn.

Plakatene skal leveres hos Servicesenteret, Henrik Ibsensgate 2 (Kaffehuset).

Finn ledig plass i kalenderen
Uke     Startdato                                                                                                                       
1 31.12  Lørdagsbarn  Teleidrettens festaften
 2  7/1  Nyttårskonsert  Teleidrettens festaften
 3 14/1  Bydelshusene-vårprogram  Litteraturhuset i Skien
 4 21/1  Skiensjazzdraget  Vinterjazz
 5 28/1  Skien vgs- danselinja  Skotfoss revyteater
 6 4/2  Spriten kunsthall  Skien vgs-dramalinja
 7 11/2  Teater Ibsen  Frivillighetskonferansen
 8 18/2  Litteraturhuset  Ski-Vm på torget
 9 25/2  Litteraturhuset  Bakkenrevyen
 10 4/3  Lie bydelshus- russisk aften  Bakkenrevyen
 11 11/3 Lørdagsbarn  Ibsenuka
 12 18/3 Jeanne Bøes teater  Ibsenuka
 13 25/3  Skien Live  Bibliotek
 14 1/4  Suoni  Skien vgs- russerevy
 15  8/4  Påske i Brekkeparken  Telemark barne- og ungdomsteater
 16 15/4 Gulset nærmiljøsenter  TBU
 17 22/4  Gr Friluftsråd  Con Vocale
 18 29/4  Skien O-klubb  Turist i Skien By
 19 6/5  Teater Ibsen- Peter Pan  
 20

13/5

 17. mai komiteen  Skiensjazzdraget
 21 20/5  Tour of Norway- Skien  Musikksprell
 22 27/5  Opptatt  Opptatt
 23 3/6  Opptatt  Opptatt
 24 10/6  Opptatt  
 25 17/6    
 26 24/6    
 27 1/7    

Bestilling av montering - (internt for Skien kommune)


Utleie av arrangementsutstyr

Skien kommune har endel utstyr som kan leies av foreninger/lag, fortrinnsvis i Skien. Det er festivalbord og benker,  sorte klappstoler, scene og amfielementer. 

Utstyr må hentes på vårt lager i Rødmyrlia 40 etter nærmere avtale. Det er gratis å låne benker, bord og stoler.

Send forespørsel på e-post til: henning.thorsnes@kien.kommune.no merket "Leie av arrangementsutstyr".

Priser for sceneelementer/amfi

Sceneelementer - prisene gjelder for leie i 3 dager.
Ved leie over 3 dager kommer ett tillegg på kr. 150,- per dag.

Kr/m2 
Scene u/ rekkverk    75,-
Scene m/ rekkverk                                                                                100,-

Amfi - prisene gjelder for leie i 3 dager. Ved leie over 3 dager         
kommer et tillegg på kr 150,- pr.dag

Kr/stol
Amfi   75,-

Priser uten mva. NB! Ikke moms på kulturarrangementer.
Sargene (aluminiumselementene) er 3x1m og 4x1m.  Platene er 1x2m. 
  

 

Byflagg - oppheng

Vi endrer på flaggstenger og oppheng - oppdateringer kommer 

 

Arrangementer utendørs

Planlegger du et arrangement på et utendørs offentlig areal i Skien kommune? Her finner du informasjon og tips.

 

Utlån av fritidsutstyr - Utstyrssentralen

Utstyrssentralen låner ut diverse fritidsutstyr beregnet på sommer- og vinteraktiviteter til Skien kommunes innbyggere. Vinterutstyret er blant annet langrennsski, slalåmski, snowboard og skøyter. Til sommeraktiviteter har vi kanoer og lavvoer.

Mer informasjon og bestillingsskjema kan du finne her.

Kontingentkassa

Skien kommune har avsatt kroner 200.000,- årlig til drift av en kommunal kontingentkasse.

Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Kontigentkassa

Utlån av flagg

Skien kommune har ulike typer og størrelser av flagg til utlån. Samlingen er ikke fullstendig. Ta kontakt for nærmere opplysninger. Kontaktinformasjon: Brann- og feiervesenet, Skotfossveien 27. Telefon: 35 59 34 00

 

 

Publisert: 21.10.2016 08:50
Sist endret: 08.04.2019 12:36