Lag og foreninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Lag- og foreningsregisteret

Alle lag og foreninger oppfordres til å registrere seg i Skien kommunes foreningsregister. Dette er en forutsetning for å kunne motta tilskudd fra kommunens tilskuddsordninger. Foreningsregisteret er også viktig for å kunne yte god service overfor dem som ønsker å komme i kontakt med en forening, og fungerer også som et rekrutteringsverktøy for frivilligheten.

Gå til foreningsregisteret

Tilskuddsordninger

Skien kommune har flere tilskudds- og stipendordninger til kulturformål. 

Tilskudd kulturarrangementer

Tilskudd kulturprosjekter

Tilskudd kulturarrangører

Tilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner

Tilskudd ungdomstiltak (Skien ungdomsråd)

Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner (IMDI-midler)

Tilskudd til organisasjonsdrevne grendehus

Statlige spillemidler - kommunale anleggsmidler, idrett

Tilskudd aktivitetsmidler idrett

Tilskudd eiendomsavgifter for frivillige lag og foreninger

Tilskudd musikktiltak (Skien musikkråd)

Kontingentkassa

Tilskuddsportalen

Skien kommune tilbyr lag og foreninger å registrere seg i tilskuddsportalen. Registreringen er gratis. Tilskuddsportalen er en nettportal som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger til frivilligheten lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tilskuddsportalen kan nyttes av alle frivillige lag og foreninger i Skien. Kriteriene er at foreningen har adresse i Skien kommune og i tillegg er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Tilskuddsportalen.no

Bytavler

Skien kommune disponerer 12 bytavler på ulike steder i byen. Vi deler opp i to ruter hvor begge inneholder 6 plakatflater hver.

Bytavlene er forbeholdt visning av kulturelle, åpne "ikke-kommersielle" arrangementer i Skien. Det er gratis å leie bytavlene.

I kalenderen lenger ned på siden finner du oversikt over ledige plasser. Kalenderen oppdateres med jevne mellomrom. Det vil likevel kunne skje at uker som ser ledige ut i kalenderen allerede er opptatt.
Plass på tavlene tildeles etter en totalvurdering av innhold og pågang.

Søk om plass

Avslag eller bekreftelse på hvilken uke du blir tildelt sendes på e-post.

Kulturkontoret kan trykke bytavleplakater for deg. Det koster kr. 125,-/stk. inkl. mva.
Trykkefilen må sendes oss senest 10 dager før plakaten skal opp i bytavlene. Leveres trykkefilene etter fristen, kan vi ikke garantere at plakatene kommer opp. 

Velger dere å trykke plakatene hos andre, er det viktig at spesifikasjonene følges.

Spesifikasjoner for plakatfiler og ferdige plakater

Slik skal plakatene produseres:

Plakatfil
Produksjonsmål: 888 x 533 mm (H x B)
Format: PDF
DPI: Max. 300
Leveringsfrist: 10 dager før plakatene skal henges opp
Ferdige filer sendes til: byplakat@skien.kommune.no 

Merk
La det være et felt på 6-7 cm i bunnen av plakaten som ikke er en del av motivet, dette er på grunn av monteringen i tavlene.

Utførelse
Plakaten må lages med profesjonell design. Innhold på plakaten må ha riktig oppløsning og kvalitet da den skal forstørres. Er du i tvil, kontakt oss for tips og råd til produksjon.

Trykking
Kulturkontoret trykker plakatene og sørger for levering til JCD for oppheng til avtalt tid. Prisen for trykking er kr. 125.- pr plakat i bytavlestørrelse (inkl. mva.). Reell størrelse på ferdig trykket plakat: 1775 x 1065 mm.

For deg som trykker selv:
Kulturkontoret bruker kun papir med enht. 90 gram/m2. 

OBS! Tykkere papirkvaliteter, backlit, plastmateriale osv. kan ikke brukes.
Plakatene må rulles sammen en og en, fra bunnen og opp, med forsiden inn.

Plakatene skal leveres hos Servicesenteret, Henrik Ibsensgate 2 (Kaffehuset).

Finn ledig plass i kalenderen
36 31/8 Litteraturhuset Appelsinia
37 7/9 Skiensjazzdraget Appelsinia
38 14/9 Grenland Pride Lørdagsbarn
39 21/9 Stolpejakten  Lørdagsbarn
40 28/9 Stolpejakten LB/Teater I
41 5/10 Stolpejakten Teater Ibsen
42 12/10  Skrekkeparken Teater Ibsen
43 19/10  Skrekkeparken Frelsesarmeen
44 26/10  Teater Ibsen Suoni
45 2/11    
46 9/11    
47 16/11    
48 23/11  Teater Ibsen  Jul i Brekkeparken
49 30/11  T.I/Kulturskolen  Con Vocale
50 7/12 Jul i Skien  
51 14/12    
52 21/12    

 

Bestilling av montering - (internt for Skien kommune)


Utleie av arrangementsutstyr

Skien kommune har endel utstyr som kan leies av foreninger/lag, fortrinnsvis i Skien. Det er festivalbord og benker,  sorte klappstoler, scene og amfielementer. 

Utstyr må hentes på vårt lager i Rødmyrlia 40 etter nærmere avtale. Det er gratis å låne benker, bord og stoler.

Send forespørsel på e-post til: henning.thorsnes@skien.kommune.no merket "Leie av arrangementsutstyr".

Priser for sceneelementer/amfi

Sceneelementer
Scene max 80 cm høy: kr. 90,- per m2

Prisene gjelder for leie i 3 dager. Ved leie over 3 dager kommer et tillegg på kr. 200,- per dag.
Sargene (aluminiumselementene) er 3x1m og 4x1m.  Platene er 1x2m. 

Amfi
Ta kontakt med henning.thorsnes@skien.kommune.no

Priser uten mva. NB! Ikke moms på kulturarrangementer.

  

 Byflagg

Arrangører kan søke om å få henge opp profileringsflagg på særskilte flaggstenger i sentrum. Vi endrer nå flaggstenger og oppheng og rutiner for opphenging. Pr. medio juni har vi montert 12 flaggstenger. Når vi er ferdige skal det være 17 flaggstenger fordelt utover i sentrum.

Det koster ikke noe å benytte flaggstengene, men du må selv bekoste produksjon av flagg. Flaggene som skal brukes må lages etter denne spesifikasjonen.

Ønsker du å benytte byflaggstengene? Send en mail til Eli Haugland så skal vi prøve å hjelpe deg på rett vei. 

Ledige uker våren 2020, uke 1 - 18:
Uke    Startdato             Motiv                                      
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12 16/3 Ibsenuka
13    
14    
15    
16    
17    
18    
Ledige uker sommeren 2020, uke 19 - 35:
Uke    Startdato             Motiv                                      
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34  17/8  Mersmak
35  24/8  Mersmak
 Ledige uker høsten 2020, uke 36 - 53:
Uke    Startdato             Motiv                                      
36  31.8.  Appelsinia
37  7.9.  Appelsinia
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48 23/11 Jul i Skien
49 30/11 Jul i Skien
50 7/12 Jul i Skien
51 14/12 Jul i Skien
52 21/12 Jul i Skien
53 28/12 Jul i Skien

Arrangementer utendørs

Planlegger du et arrangement på et utendørs offentlig areal i Skien kommune? Her finner du informasjon og tips.

 

Utlån av fritidsutstyr - Utstyrssentralen

Utstyrssentralen låner ut diverse fritidsutstyr beregnet på sommer- og vinteraktiviteter til Skien kommunes innbyggere. Vinterutstyret er blant annet langrennsski, slalåmski, snowboard og skøyter. Til sommeraktiviteter har vi kanoer og lavvoer.

Mer informasjon og bestillingsskjema kan du finne her.

Kontingentkassa

Skien kommune har avsatt kroner 200.000,- årlig til drift av en kommunal kontingentkasse.

Målsettingen med ordningen er å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge berørt av fattigdomsproblematikk kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet.

Kontigentkassa

Utlån av flagg

Skien kommune har ulike typer og størrelser av flagg til utlån. Samlingen er ikke fullstendig. Ta kontakt for nærmere opplysninger. Kontaktinformasjon: Brann- og feiervesenet, Skotfossveien 27. Telefon: 35 59 34 00

 

 

Publisert: 21.10.2016 08:50
Sist endret: 20.10.2020 08:38