Ny kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv på høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ny kommunedelplan for kultur-, idretts- og friluftslivsfeltet i Skien er lagt ut på høring, og nå vil vi høre fra dere!

Gi oss tilbakemelding

Kommunedelplan vil være kommunens viktigste styringsdokument for feltet de neste ti åra og den skal gi oss strategier på hvordan vi gir et best mulig kultur-, idretts- og friluftstilbud til alle i Skien. I tillegg skal planen gi forutsigbarhet for hele kultur- og idrettsbyen Skien; til profesjonelle aktører og institusjoner, amatører, frivillige og brukere. Derfor ønsker vi nå å høre fra dere.

Vi ønsker kort sagt innspill og tilbakemeldinger fra alle som har meninger om kultur, idrett eller friluftsliv i Skien. Vi vil i høringsperioden også invitere til dialog. Aktører/organisasjoner som ønsker en presentasjon kan også invitere oss på besøk.


Hvordan gi oss innspill

Frist for å komme med innspill til planen er satt til 28. februar 2019.

Send oss skriftlig tilbakemelding på e-post til skien.postmottak@skien.kommune.no 

 

Utkast til kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2019 - 2028

Kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv - høringsutkast, pdf

Du kan lese høringsutkastet i en blabar versjon her.


Kontakt oss

Kultursjef: Guro Honningdal, mob: 478 92 287
Prosjektleder kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv: Ingrid Betten, mob: 478 06 480
Idrett og friluftsliv: Vegar Weholt , mob: 472 56 088

Besøksadresse:  Kulturkontoret (Kaffehuset), Henrik Ibsens gate 2

 

Gjeldende planer

Det pågående planarbeidet er en rullering som har tatt utgangspunkt i følgende planer:

Kommunedelplan for kultur i Skien 2010 - 2021 (blabar versjon)

Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 - 2015

 

 

Publisert: 22.11.2016 13:10
Sist endret: 31.01.2019 16:07