Ny kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune reviderer sin kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv.

Ny kommunedelplan

Kommunedelplanen vil være kommunens viktigste styringsdokument for feltet de neste ti åra og den skal gi oss strategier på hvordan vi gir et best mulig kultur-, idretts- og friluftstilbud til alle i Skien. I tillegg skal planen gi forutsigbarhet for hele kultur- og idrettsbyen Skien; til profesjonelle aktører og institusjoner, amatører, frivillige og brukere.

Planen har vært ute på høring og det har kommet inn 33 høringsinnspill fra lokalutvalg, råd, offentlige instanser (kommuner, fylkeskommune, fylkesmann), kommunale og interkommunale selskap, institusjoner, interesseorganisasjoner, kultur-, idrett- og friluftslivsorganisasjoner og arrangører. Vi takker for alle innspill!

Politisk behandling

Administrasjonen har behandlet innspillene som er kommet inn og har lagt fram forslag til revidert kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv til politisk behandling. Planen skal opp til 2. gangs behandling i Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet 21. august 2020. Du kan lese saken og forslag til ny kommunedelplan her.


Kontakt oss

Kultursjef: Guro Honningdal, mob: 478 92 287
Prosjektleder kommunedelplan kultur, idrett og friluftsliv: Ingrid Betten, mob: 478 06 480
Idrett og friluftsliv: Vegar Weholt , mob: 472 56 088

Besøksadresse:  Kulturkontoret (Kaffehuset), Henrik Ibsens gate 2

 

Gjeldende planer

Det pågående planarbeidet er en rullering som har tatt utgangspunkt i følgende planer:

Kommunedelplan for kultur i Skien 2010 - 2021 (blabar versjon)

Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 - 2015

 

 

Publisert: 22.11.2016 13:10
Sist endret: 20.08.2020 12:42