Reseksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Beskrivelse

Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, f eks en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Før begjæring om reseksjonering sendes inn, bør søker ha kontaktet tinglysingen, Statens kartverk for å få oversikt over eventuelle tinglysingssperrer.

Hvordan søker du

Søknadsskjema - begjæring om reseksjonering

Vedlegg til søknaden:

  1. Pantehavers samtykke
  2. Kartkopi, plantegninger over den/de snr. som berøres, panthavers samtykke
  3. Kopi av tidligere seksjoneringssøknader

Søknad sendes til:

Skien kommune v/Landbruk og geodata
Postboks 158 
3701 SKIEN

Gjeldende lov og regelverk

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Servicesenteret 35 58 10 00 Generelt om karttjenester
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og Geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 920 58 137 Forvaltning WebKart, statistikk og geografiske analyser, beredskap
Kari D. Gundersen 35 58 11 55 Seksjonering, reseksjonering og adressering
Publisert: 28.12.2016 12:43
Sist endret: 29.01.2019 12:04