Reseksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Beskrivelse

Reseksjonering vil si endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt, f eks en ytterligere oppdeling eller sammenslåing av eksisterende seksjoner.

Før begjæring om reseksjonering sendes inn, bør søker ha kontaktet tinglysingen, Statens kartverk for å få oversikt over eventuelle tinglysingssperrer.

Hvordan søker du

Søknadsskjema - begjæring om reseksjonering

Vedlegg til søknaden:

  1. Pantehavers samtykke
  2. Kartkopi, plantegninger over den/de snr. som berøres, panthavers samtykke
  3. Kopi av tidligere seksjoneringssøknader

Søknad sendes til:

Skien kommune v/Landbruk og geodata
Postboks 158 
3701 SKIEN

Gjeldende lov og regelverk

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven).

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og Geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 920 58 137 Forvaltning WebKart, statistikk og geografiske analyser, beredskap
Per Øyvind Andreassen 35 58 11 47 Oppmåling og eiendomsinformasjon
Kari D. Gundersen 35 58 11 55 Seksjonering, reseksjonering og adressering
Publisert: 28.12.2016 12:43
Sist endret: 29.01.2019 12:04