Adressering og gatenavn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunen har ansvaret for tildeling av offisielle adresser, herunder gi adressenavn til gater og veger. I tillegg tildeles adressenummer innenfor den enkelte veg (fortrinnsvis til bygninger).

Adressenavn 

Navneutvalget i kommunen velger ut og vedtar navn på veger/ gater og fastsetter  skrivemåten av disse navna. Dette skjer gjennom en egen behandlingsprosess. Statens fagorgan "Språkrådet" gir rettledning til arbeidet. Landbruk- og Geodataenheten forbereder saker for navneutvalget.

Personer eller organisasjoner som ønsker å få nye adressenavn eller endre adressenavn, kan sende skriftlig søknad (ingen standard søknadsskjema) til Skien kommune.

Søknad sendes til:
E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no

eller

Skien kommune
Postboks 158 
3701 SKIEN

Adressenummer

Geodatapersonel tildeler adressenummer og utfører omadressering administrativt (etter behov). Eier, fester og tiltakshaver av bygning/eiendom må bekoste oppsetting av adressenummerskilt. Ved omadressering skaffer kommunen nye adressenummerskilt og dekker også utgiftene. Disse skiltene kan hentes i kommunens servicesenter.

Personer eller organisasjoner som ønsker å få nye eller endre adressenummer kan kontakte  Landbruk- og geodataenheten.  

Det er anledning til å klage på tildeling av offisiell adresse, dvs selve nummertildelingen. Klagefrist er 3 uker fra vedtaket er mottatt. Evt. klage sendes Skien kommune. Klageinstans er Fylkesmannen. 

Gjeldende lov- og regelverk

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og Geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 920 58 137 Forvaltning WebKart, statistikk og geografiske analyser, beredskap
Per Øyvind Andreassen 35 58 11 47 Oppmåling og eiendomsinformasjon
Kari D. Gundersen 35 58 11 55 Seksjonering, reseksjonering og adressering
Publisert: 26.10.2016 09:07
Sist endret: 20.02.2017 13:51