Arealoverføring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

  • Godkjenning av arealoverføringen.
  • Oppmåling av ny grense.

Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret.

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

Slik søker du om arealoverføring

 

Søknad sendes kommunen ved å fylle ut og sende de 2 skjemaene:

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (.pdf)

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (.pdf)

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere i søknadsskjemaet for rekvisjon av oppmålingsforretning.

Vedlegg:

Pris

Gebyr for arealoverføring (pkt 3) 

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og Geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 920 58 137 Forvaltning WebKart, statistikk og geografiske analyser, beredskap
Kari D. Gundersen 35 58 11 55 Seksjonering, reseksjonering og adressering
Publisert: 26.10.2016 09:08
Sist endret: 01.12.2020 14:32