Seksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles, kan det være fordelaktig å dele i egne gårds- og bruksnummer. På denne måten unngår du en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må i tilfelle søke om å dele eiendommen i stedet for å seksjonere den.

Skal du seksjonere et søknadspliktig byggetiltak, husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken.

Ønsker du å endre en eiendom som allerede er seksjonert, må du søke om reseksjonering.

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Skriv ut søknadspapirer og fyll inn manuelt. Du skal sende tre eksemplarer. Et eksemplar må du underskrive og sende kommunen.

Søknadsskjema for utskrift (.pdf)

Vedlegg:

  • Situasjonskart (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)
  • Plantegninger
  • Vedtekter

Lag situasjonskart i kommunens webkart

Bestill situasjonskart via Infoland

Gebyr

For saker som krever befaring: fem ganger rettsgebyret

For saker som ikke krever befaring: tre ganger rettsgebyret

Rettsgebyr sats (skatteetaten.no)

Gebyr for seksjonering av uteareal: se punkt 1.4 i gebyrregulativ for oppmålingsarbeider

Reseksjonering som endrer sameiebrøken slik at en seksjons brøk blir større utløser i tillegg dokumentavgift.

Kontaktinformasjon

Navn/E-postTelefonArbeidsområde
Servicesenteret 35 58 10 00 Generelt om karttjenester
Unni Gjønnes 35 58 11 56 Kartforvaltning og Geovekstarbeid 
Sigurd Laland 35 58 11 48 / 920 58 137 Forvaltning WebKart, statistikk og geografiske analyser, beredskap
Kari D. Gundersen 35 58 11 55 Seksjonering, reseksjonering og adressering
Publisert: 26.10.2016 09:12
Sist endret: 18.06.2021 14:59