Eiendomsskatt 2021 - Offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kunngjøring av offentlige skattelister

Bystyret i Skien vedtok i sitt møte 10. desember 2020 satsene for eiendomsskatt i 2021 (sak 170/20). Vedtak om eiendomsskatt for alle faste eiendommer i hele kommunen er gjort i medhold av eiendomsskattelovens §10 jfr. §§2 og 3a


Skattelistene

Eiendomsskattelistene blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. mars 2021. Takstene og vilkårene er gjeldene fra 1. januar 2021. Eiendomsskatten for din eiendom finner du via knappen under ved å skrive inn ditt gårds-/bruksnummer og eventuelt fest-/seksjonsnummer.

 

                                             Eiendomsskatt 2021

 

Informasjon om skatten for din eiendom, hvordan den beregnes, klagerett med mer finner du på vår side om Eiendomsskatt.

Eiendomsskattelistene er også tilgjengelige på Servicesenteret.


Skattesats (promille) og bunnfradrag

Bystyret i Skien har vedtatt differensierte skattesatser for 2021.

  • Skattesatsen for bolig-, landbruk- og fritidseiendommer er 3,9 promille.
  • Skattesatsen for næring, verk og bruk og ubebygde tomter er 3,2 promille.
  • Bunnfradrag er 400 000 kroner pr godkjente boenhet.
  • Skattenivået for bolig-, landbruk- og fritidseiendommer er 70 prosent.
  • Skattenivået for næring, verk og bruk og ubebygde tomter er 90 prosent.

 

Klage på eiendomsskattetaksten

Skatteyter kan klage på eiendomsskattetaksten, etter Eiendomsskattelovens §19. Klage kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Hvor skal klagen sendes?

Klager sendes på epost til postmottak@skien.kommune.no eller til

Skien kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 158, sentrum
3701 Skien

Klagefrist

Klagefristen er 18. april 2021

 

Søknad om fritak for eiendomsskatt

Bystyret kan i henhold til Eiendomsskattelovens §7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt. Idrettslag, klubber, organisasjoner og andre lag og foreninger har mulighet til å søke om fritak for eiendomsskatt knyttet til tomt og bygninger. Informasjon om hvilke krav som stilles til virksomheten, og hva søknaden bør inneholde finner du på våre nettsider eller ta kontakt med Eiendomsskattekontoret i Skien kommune.

Hvor skal søknaden sendes?

Søknaden sendes på epost til postmottak@skien.kommune.no eller til

Skien kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 158, sentrum
3701 Skien

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 18. april 2021.

 

Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan også søke om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten, hvis du mener livssituasjonen din er så vanskelig økonomisk at det er svært urimelig at vi innkrever den. Eksempler på slike forhold er samlivsbrudd, arbeidsledighet, sykdom, langvarige økonomiske problemer, familiesituasjon og skade på eiendom.

Det blir gjort en helhetsvurdering av søknader om ettergivelse og nedsettelser. Endelig vedtak fattes av Sakkyndig nemnd jfr. Eiendomsskattelovens §28. 

Søknadsskjema/vilkår

Søknadskjema og vilkår kan du få ved å henvende deg til Eiendomsskattekontoret i Skien kommune eller se våre nettsider www.skien.kommune.no/eiendomsskatt.

Hvor skal søknaden sendes?

Klager sendes på epost til postmottak@skien.kommune.no eller til

Skien kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 158 sentrum,
3701 Skien 

Søknadsfrist

Det er ingen spesiell søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Det må søkes for hvert år.

 

 

Faktura

Eiendomsskatten har forfall tre ganger årlig og faktureres sammen med kommunale avgifter. Det er mulig å få månedlig faktura for kommunale avgifter. Ønsker du å få faktura hver måned, ta kontakt med oss eller se våre nettsider www.skien.kommune.no/regnskapoginnfordring. 

 

Publisert: 20.02.2021 12:13
Sist endret: 04.03.2021 23:48