Hva mener du om planen for gbnr. 221/1483 m.fl. på Leirvollen?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til detaljregulering for gbnr. 221/1483 m.fl. på Leirvollen er lagt ut på høring. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til planen.

Planområdets beliggenhet og avgrensning


Her kan du se en dronevideo fra området.


Beskrivelse av planforslaget

Saken gjelder 1. gangs behandling av forslag til detaljregulering for et eksisterende næringsområde på Leirvollen. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for videreutvikling av næringsområdet.

 

Vedtaket

Planforslaget ble behandlet av utvalg for klima, miljø og byutvikling den 31.05.2022, sak 44/22.  Vedtaket lyder;

"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for gbnr. 221/1483 m.fl. - Leirvollen, med kart og bestemmelser datert 25.4.2022 ut til offentlig ettersyn.

UKMB ber om å få belyst frem til 2.gangs behandling et samtidighetskrav til gangvei/ elvesti langs reguleringsområdet, og som allerede ligger inne i kommuneplanens arealdel."

 

Alle dokumentene i saken finner du i sak 44/22. Planforslaget er også lagt ut på servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2.

 

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, Skien kommune på skien.postmottak@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: 15.08.2022.

 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Solveig Haugen på tlf. 995 10 077.

 

 

 

 

 

Publisert: 20.03.2021 00:24
Sist endret: 27.06.2022 13:16