Hva mener du om planen for Peder Claussøns gate 2 og 4?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til detaljregulering for gbnr. 300/700 m.fl. – Peder Claussøns gate er lagt ut på høring. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til planen.

Planområdets beliggenhet og avgrensning

Planforslaget og tilhørende dokumenter finner du i sak 52/22. Dette er også lagt ut på servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2.

 

Beskrivelse av planforslaget

Saken gjelder 1. gangs behandling av forslag til detaljregulering for Peder Claussøns gate 2 og 4 (blant annet tidligere Skobi). Hensikten med planforslaget er å legge til rette for leilighetsbebyggelse. Mer opplysninger om planforslaget finner du i kapittel 4 i vedlegg 4 "Planbeskrivelse utarbeidet av forslagsstiller", se link til sak 52/22 lenger oppe.

 

Vedtaket

Planforslaget ble behandlet av utvalg for klima, miljø og byutvikling den 14.6.2022, sak 52/22. Det lød slik;

  1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for gbnr. 300/700 m.fl. – Peder Claussøns gate, med kart og bestemmelser datert 12.5.2022 ut til offentlig ettersyn.
  2. Før sluttbehandling skal byggegrense mot vest justeres for å sikre større avstand mellom ny bebyggelse og Åsas gate 1.

 

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, Skien kommune på skien.postmottak@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: 15.8.2022.


Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Solveig Haugen på tlf. 995 10 077.

 

Publisert: 20.03.2021 00:24
Sist endret: 29.06.2022 00:35