Har du synspunkter på forslag til ny lokal gebyrforskrift?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for Skien kommune er lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter til forskriften.

Saken gjelder
Skien kommune har satt i gang arbeid med ny lokal forskrift for gebyrer knyttet til behandling av private arealplaner, behandling av byggesaker, delesaksbehandling, oppmålingstjenester og eierseksjonering. Forskriften omfatter tjenester som kan gebyrlegges og er utarbeidet i tråd med selvkostprinsippet. Ny lokal forskrift skal legges ut til offentlig ettersyn før denne vedtas endelig av Skien bystyre. 

Dokumenter i saken
Dokumentene i saken finner du i sak 41/22. Du kan også se forslaget/dokumentene på servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2. 

Vedtaket
Gebyrforskriften ble behandlet av utvalg for klima, miljø og byutvikling den 31.5.2022, sak 41/22 der den ble vedtatt lagt ut på høring.

Har du innspill til forslag om ny gebyrforskrift?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, Skien kommune på skien.postmottak@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: 20.8.2022.

 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne enhetsleder Jorid Heie Sætre på tlf. 95994408.

Publisert: 17.06.2022 22:58
Sist endret: 17.06.2022 22:58