Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner er på høring. Frist for å komme med innspill er 25.02.2022.

Det foreslås en ordning der kommunene kan gi tillatelser til inntil 3 utleiere. Forslaget inneholder også generelle regler for bruken av offentlig grunn til utleie av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. Forskriften skal bidra til å sikre fremkommelighet og trygge offentlige rom, effektiv forvaltning, klimavennlige løsninger og godt miljø. Forslaget er nærmere beskrevet i saksframlegget som er behandlet politisk i Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble kommuner.

Saksframlegget, forslaget til lokal forskrift med mer kan du lese i sak 113/21.


Lovhjemmel

Forslag til forskrift er hjemlet i Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn som trådte i kraft 18. juni 2021.


Høringsfrist

Frist for å komme med høringsinnspill er 25.02.2022.
Innspill merkes med "Høringsinnspill forskrift sak 21/16096", og kan sendes på epost til: postmottak@skien.kommune.no 


Videre framdrift

Etter at høringsperioden er ferdig, vil forskriften sluttbehandles i de enkelte kommune- og bystyrene.

 

Publisert: 24.01.2022 22:27
Sist endret: 24.01.2022 23:05