Finne arealplan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hvis du ønsker å undersøke om det foreligger en gjeldende arealplan din eiendom, hvordan denne ser ut og hvilke bestemmelser du må forholde deg til kan du finne oppskriften for dette på denne siden.

Finne gjeldende arealplaner.

Klikk på kommunevåpenet øverst på denne siden for å komme til kommunens forside.

Velg knappen 'TEKNISK OG BYUTVIKLING' og deretter 'Kart'. Fra denne siden kan du finne fram arealplanen som eventuelt måtte gjelde for din eiendom via to ulike kartsystemer. Dette er kartsystemet Geoinnsyn du åpner via knappen 'Skiens-kart' eller kartsystemet Webinnsyn som ligger bak knappen 'Saksbehandler-kart'.

Skal du kun finne fram aktuell reguleringsplan og bestemmelser for eiendommen anbefaler vi å bruke Skiens-kart. Har du behov for å se plankartet sammen med annen kartinformasjon som kan velges fra en lengre liste vil Saksbehandler-kart være å foretrekke.

Under finner du oppskrifter på hvordan du henter fram arealplaner ved bruk av de to kartsystemene.

Hente arealplan via knappen Skiens-kart

1. Finne riktig område
Når du klikker på knappen Skiens-kart blir du ledet til kartsystemet Geoinnsyn. Telemark og Skien er allerede forhåndsvalgt så man trenger ikke velge 'Fylke og kommune'. Først søker/zoomer du deg fram til din eiendom. Du har flere muligheter - men det vanligste vil være å søke på adresse. I søkefeltet begynner du å skrive inn gateadresse og mens du skriver vil det dukke opp de mulige alternativene utfra hva du har begynt å skrive. Fortsett å skrive adressen til hele adressen kommer opp og klikk så på denne. Det dukker da opp et nytt kartbilde hvor eiendommen din ligger midt i kartutsnittet.

2. Hente fram gjeldende arealplaner på skjermen.
Klikker du på knappen 'Kartmeny' oppe til venstre under forstørrelsesglasset kan du velge blant ulike kartlag. Blant disse er Reguleringsplaner under arbeid, Gjeldende reguleringsplaner, Kommunedelplaner og Kommuneplan.

Det naturlige vil være først å sjekke om det foreligger en reguleringsplan for eiendommen. Velg 'Gjeldende reguleringsplaner' fra Kartmenyen. Foreligger det en reguleringsplan vil det være denne som er styrende for arealbruken. Hvis området er uregulert, sjekk om det foreligger en kommunedelplan for området. Velg 'Kommunedelplaner' fra Kartmenyen. Foreligger det en kommunedelplan vil det være denne som er styrende for arealbruken. Hvis det foreligger verken reguleringsplan eller kommunedelplan for området vil det være kommuneplanens arealdel som vil være styrende for arealbruken. Velg 'Kommuneplan' fra kartmenyen. Alt areal innenfor kommunens grenser vil ha et arealformål med tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Selv om du har fått slått fast hvilken plan og hvilken arealbruk som gjelder for eiendommen bør du alltid undersøke om det er varsla igangsatt planarbeid for området. Velg 'Reguleringsplaner under arbeid' fra Kartmenyen. Områder som det er igangsatt planarbeid for vises med lyserød farge. Er det satt igang planarbeid skal imidlertid alle som bor innenfor eller inntil planområdet være varslet.

3. Hente fram arealplanene som pdf-filer
Hvis du ønsker å hente fram plankartet og bestemmelsene som pdf-filer fører du musepekeren over kartet hvor eiendommen din ligger. Klikk på planen så får du opp et vindu med ytterligere informasjon om den. Klikk deretter på ikonet til høyre i øverste linje så kommer et nytt vindu opp hvor du får tilgang til planregisteret og kan åpne eller lagre plankartet, bestemmelsene eller annen relevant informasjon i tilknytning til planen.

Hente arealplan via Saksbehandler-kart

1. Finne riktig område
Når du klikker på knappen Saksbehandler-kart blir du ledet til kartsystemet Webinnsyn. Klikk på Skien kommunes logo oppe til venstre - eventuelt velg Skien fra nedtrekksmenyen 'Velg område'. Først søker/zoomer du deg fram til eiendommen din. Du har flere muligheter - men det vanligste vil være å søke på adressen.  Gatenavn til venstre, husnummer i midten og eventuelt bokstav til høyre (ved flere boenheter på samme eiendom). Klikk på 'Søk'-knappen. Det dukker opp et nytt kartbilde hvor eiendommen din ligger midt i kartutsnittet.

2. Hente fram gjeldende arealplaner på skjermen
Hvis du bare skal hente fram aktuelt arealplankart på skjermen kan du velge fra nedtrekksmenyen 'Velg karttype' oppe til venstre. Du får mange valg, men de aktuelle når du skal velge arealplankart er Reguleringsplaner, Kommunedelplaner eller Kommuneplanens arealdel.

Det naturlige vil være først å sjekke om det foreligger en reguleringsplan for eiendommen. Fra 'Velg karttype' velg Reguleringsplaner. Foreligger det en reguleringsplan vil det være denne som er styrende for arealbruken. Hvis området er uregulert, sjekk om det foreligger en kommunedelplan for området. Fra 'Velg karttype' velg 'Kommunedelplaner'. Foreligger det en kommunedelplan vil det være denne som er styrende for arealbruken. Hvis det foreligger verken reguleringsplan eller kommunedelplan for området vil det være kommuneplanens arealdel som vil være styrende for arealbruken. Fra 'Velg karttype' velg 'Kommuneplanens arealdel'. Alt areal innenfor kommunens grenser vil ha et arealformål med tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

Selv om man har fått slått fast hvilken plan og hvilken arealbruk som gjelder for eiendommen bør man alltid undersøke om det er varsla igangsatt planarbeid for området. Fra 'Velg kartype' velg Planer under arbeid. Områder som det er igangsatt planarbeid for vises med blå skravur. Er det satt igang planarbeid skal imidlertid alle som bor innenfor eller inntil planområdet være varslet.

3. Hente fram arealplanene som pdf-filer
Hvis du ønsker å få fram selve plankartet og bestemmelsene som pdf-filer må du velge 'Arealplaner' oppe til venstre. Systemet er forhåndsinntilt på å vise reguleringsplanene. Klikker du innenfor reguleringsplanen som vises i kartet vil du i ramma til venstre få tilgang til planregisteret og kan åpne eller lagre plankartet, bestemmelsene, tittelfeltet og i noen tilfeller planbeskrivelsen. For kommunedelplanene og kommuneplanens arealdel klikker du på forstørrelsesglasset og velger gjeldende kommunedelplan eller gjeldende kommuneplan. Klikk deretter i kartet så får du opp de tilhørdende pdf-filer på samme måte som for reguleringsplanene.

Publisert: 26.10.2016 14:31
Sist endret: 01.03.2017 08:42