Hva mener du om planen for gang- og sykkelveg langs deler av Skotfossvegen?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Skotfossvegen er lagt ut på høring. Det betyr at du nå kan komme med synspunkter på planen.

Planområdets beliggenhet. Klikk på kartet for å få fram plankartet.

NB! Ved en feil har navnet Hoppestadvegen sneket seg inn i annonsen i avisene og i utsendte brev. Det presiseres derfor at det er gang og sykkelven langs deler av Skotfossvegen denne planen gjelder.

 

Beskrivelse av planforslaget

Planområdet strekker seg langs Skotfossvegen fra avkjøring Grøtsund til Kampekastet. Hensikten med planen er å gi et tilbud for gående og syklende på denne delstrekningen av Skotfossvegen.

 

Vedtaket

Utvalg for klima, miljø og byutvikling har behandlet saken i møte 15.06.2021 sak 56/21. Følgende vedtak ble fattet:

"Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for FV 357, Kampekastet-Grøtsund - gang- og sykkelveg med kart og bestemmelser datert 01.05.21, ut til offentlig ettersyn."

Alle dokumentene i saken finner du i sak 56/21. Planforslaget er også lagt ut på servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2.

 

Har du innspill til planforslaget?

Send eventuelle synspunkter til planenheten, Skien kommune på epost skien.postmottak@skien.kommune.no, eller til Skien kommune, planenheten, postboks 158, 3701 Skien.

Frist for innspill: 30.08.2021

 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Mariann Smith på tlf. 913 77 033 eller Sigbjørn Hjelset på tlf. 90045225.

 

 

 

 

 

Publisert: 20.03.2021 00:24
Sist endret: 16.07.2021 12:32