Vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hovedmål

Levere trygt og sikkert vann til kommunens innbyggere. Samle opp og rense avløpsvannet.

Skien kommune, Vann og avløpsenheten, har ansvar for å levere vann og rense avløpet fra kommunens innbyggere. Det er i dag tilknyttet 53.300 personer til kommunens vannforsyning og rundt 48.700 innbyggere er tilknyttet kommunale avløpsanlegg.

Skien kommunes vannkilde er Norsjø, og vanninntaket  er i Steinsvika. Vannet blir behandlet med UV-belysning, klor og ulike filtere. Vannverket er oppgradert og modernisert i 2012.

Avløpsvannet blir ført til 2 renseanlegg, Elstrøm RA og Knardalstrand RA. Begge renseanleggene er kjemiske anlegg. Renseanleggene fungerer godt, og mer enn 90% av fosforet blir fjernet fra kloakken før det går til resipientene. Elstrøm RA har utslipp til Farelva, mens Knardalstrand RA har sitt utslipp i Frierfjorden.

Renseanleggene produserer slam som har en kvalitet som gjør det mulig å bruke det i jordbruket, for slik å føre fosforet tilbake til jorda.

Ansatte

Virksomheten har 44 ansatte. Til å drive kommunens vann- og avløpsanlegg er 31 personer direkte tilknyttet aktiv drift, mens 13 personer har mer administrative oppgaver i tilknytning til ledningskartverk, gravemeldingstjeneste prosjektering og prosjektledelse samt saksbehandling i tilknytning til spredte utslipp o.l.

Administrasjonen holder til i Kaffehuset, Henrik Ibsens gate 2.

Informasjonsbrosjyre om Vann og avløpsenheten

Publisert: 20.10.2016 08:15
Sist endret: 07.02.2017 11:08