Gebyr - vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Generell informasjon

Vann- og avløpstjenestene finansieres ved gebyr som beregnes ut fra vannforbruket. Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsnett skal betale gjeldende gebyr.

Husholdningsabonnentene kan velge om forbruket skal stipuleres etter boligens areal eller måles etter reelt forbruk. For de som har store hus og lite vannforbruk, vil det lønne seg å få gebyrene beregnet etter målt forbruk. Det er viktig å merke seg at eventuelle vannlekkasjer på private installasjoner vil medføre større forbruk og igjen vil gi en større faktura for både vann- og avløpsgebyr.

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, med tilhørende forskrifter, gir rammer for hva kommunene kan kreve i vann- og avløpsgebyrer. Hovedregelen er at en ikke kan kreve mer enn hva disse tjenestene koster.

Forskrift for vann- og avløpsgebyr.

Tilknytningsgebyr og årsgebyr 2021

Fast gebyr 2021

Publisert: 09.12.2016 11:33
Sist endret: 06.01.2021 13:01