Oljetanker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Oljetanker

 Miljøverndepartementet har vedtatt Forskrift om begrensning av forurensing. I forskriften er tiltak for å begrense forurensing fra nedgravde oljetanker beskrevet. Formålet med forskriften er å motvirke fare for forurensning ved at eier av tanken regelmessig kontrollerer tankens tilstand og kvalitet.

Skien kommune har register over nedgravde oljetanker og er avhengig av at grunneier melder inn tank på sin eiendom. Trykksak om oljetanker og hvordan du melder oljetank på din eiendom.

Tilsyn og meldeplikt oljetanker

Grunneier er ansvarlig for nedgravde oljetanker på sin eiendom. Grunneier kan gi pålegg om tilsyn og kontroll til en eventuell bruker. Kommunen fører tilsyn med at forskriften overholdes. Forskriften gjelder tanker med følgende væske:

•Fyringsolje

•Parfin

•Andre brennbare væsker

Grunneiere har meldeplikt for tanker som inneholder 800 liter eller mer.

For grunneiere med oljetanker større eller lik 3200 liter, kan kommunen kreve at det settes krav til regelmessig kontroll av oljetanken, og til oljetankens tilstand og kvalitet.

For særlig brennbare væsker som f.eks bensin gjelder langt strengere regler enn beskrevet her. Brannvesenet kan gi nærmere opplysninger om dettte.

Kartlegging av oljetanker

Skien kommune fører register over nedgravde oljetanker som er meldt inn. For at registeret skal holdes oppdatert, er kommunen avhengig av at grunneier sender melding om tank på eiendommen. Skien kommune har utarbeidet informasjonsbrosjyre for kartlegging av oljetanker hvor huseiere kan registrere sin oljetank. Informasjonsbrosjyren blir sendt alle husstander i 2015.

Mange husstander i Skien har nedgravde oljetanker som ikke er meldt til kommunen. Stort sett er det tanker på størrelse ca. 1000 - 1200 liter, også kalt villatanker. Det er viktig å melde til kommunen om nedgavd tank, da kommunen og Brannvesenet kan sette inn tiltak om det oppdages lekkasje til grunn eller til vann, for å begrense mulig skade. Huseier kan stå ansvarlig om ikke tanken er i betryggende stand og skader oppstår.

Mer fokus på miljøvennlige oppvarmingskilder

Folks holdninger til miljøvern har endret seg de siste årene. Mange husstander har derfor gått over til andre fyringskilder, som varmepumper og vedovner med renere utslipp til luft.

Regjeringen har som mål at Norge skal være karbonnøytralt innen 2030. Og det er foreslått hjemmel for et forbud mot installering av oljekjel i nye bygninger og forbud mot fyring med fossil fyringsolje fra 2020.

Enova  gir en støtte på inntil kr 25.000 om oljefyren tas ut. Det er visse kriterier som må oppfylles for å motta støtten.

Hva må du huske på som huseier?

Har du en nedgravd oljetank så meld ifra til kommunen. Får vi melding om olje/parafinlukt i et boligområde, blir det dermed enklere å finne kilden.  Har du som huseiere tenkt å fjerne en tank eller fylle den med sand, benytt kvalifiserte firmaer til å utføre jobben og få kvittering for utført arbeid.

Det har forekommet lekkasjer med dramatiske utfall her i Skien, ved et tilfelle måtte huset rives. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å vite hva de dekker ved eventuell lekkasje.

Lover

Forurensningsloven

 

Støtteordninger

Enova  gir en støtte på inntil kr 25.000 om oljefyren tas ut. Det er visse kriterier som må oppfylles for å motta støtten. Se deres nettsider for nærmere informasjon eller ta kontakt med Skien kommune. Kontaktperson Hilde Garvik - 35581221

Publisert: 26.10.2016 16:03
Sist endret: 15.10.2018 09:09