Sperring av fortau ved byggearbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Beskrivelse

Dersom det på grunn av byggearbeid eller lignende er nødvendig at fortau helt eller delvis blir sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra Telemark politidistrikt.  Kopi av denne og en egen arbeidsvarslingsplan sendes til Skien postmottak

Forskrifter

Politivedtektene i Skien

Vegvesenets håndbøker for arbeidsvarsling

Skiltforskriften, kapittel 14

Ansvarlig fagenhet

Drift av veg og park
Henrik Ibsens gt. 2.
Tlf. 35 58 10 00

Søknadsprosessen

Henvendelse til Telemark politidistrikt. Arbeidsvarslingsplan sendes til Skien kommune med kopi til politiet.

Arbeidsvarslingsplan

Vedlegg til søknaden
  • Kart som viser sted og adresse
  • Skiltplan 
Søknadsfrist

Minimum 1 uke før arbeidene er planlagt satt i gang.

Publisert: 22.11.2016 13:23
Sist endret: 04.01.2019 14:45