Koronavaksine

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksiner og kan tilby dem til alle anbefalte grupper.

Status koronavaksinering i Skien

Prioriterte grupper vaksineres

Kommunen er i gang med vaksinasjon av prioriterte grupper. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 

Vaksinestatus i Skien uke 16

Av ca 6000 kandidater i aldersgruppen 65 -74 år, er det nå ca 2000 igjen som ikke har fått sin første Covid-19-vaksine.

Samtidig vaksineres grupper med underliggende sykdom, ned til 18-årsalder, sortert etter type sykdom. Fremdeles er det slik at man blir ringt opp og forespurt om man vi ha vaksine, og får deretter tilbud om time. Det gjelder også dem i 65-74-gruppen som ikke har blitt kontaktet ennå.

Husk å ta telefonen når det ringer. Hovednummeret til Skien kommune er 35581000, men det kan også være at vi ringer fra andre telefonnummer. Det er fordi vi er et stort team som ringer dere som får tilbud om vaksine og vi må bruke flere linjer ut. Vi forstår at enkelte er skeptiske til å ta telefon fra telefonnummer dere ikke kjenner, men vi oppfordrer alle til å svare på anrop for å undersøke om det er Skien kommune som tar kontakt med tilbud om time til vaksinering. Det kan også ringes opp i helgene. 

Vaksineringen i Skien ligger godt an, men er selvsagt avhengig av den nasjonale tilgangen på vaksiner. Vaksinen AstraZeneca er inntil videre stoppet, og er ikke en del av tilbudet. Skien kommune vaksinerer med Pfizer.

Tilbudet om online-booking kommer så snart man når den største andelen av befolkningen.

Det er viktig å påpeke at selv de vaksinerte må følge smittevernreglene som til enhver tid gjelder.

Fremdriftsplan vaksinering

FHI har laget et vaksineringsscenario for når de ulike gruppene kan forventes å bli vaksinert.

I Skien ble den første sykehjemsbeboeren vaksinert 6. januar. De første ukene ble tjenestemottakere på sykehjem og Helsehuset prioritert, samt kritisk helsepersonell. Fra uke 3 begynte vi med eldre over 85 og fra uke 6 vaksinerte vi i gruppen fra 75 år og oppover. I uke 13 startet vi opp med vaksinering av aldersgruppen 65 år og oppover, samt personer med underliggende sykdommer - etter lister fra fastlegene.

Vi må hele tiden avvente oppstart i nye aldersgrupper i samsvar med hvor mange vaksiner vi får tildelt.

Her er oversikt over hvor mange vaksiner som er satt og vil settes i Skien kommune fra ulike produsenter. Disse fordeles ut i fra prioriteringskriterier.

 

Antall vaksiner (reelle doser) fra ulike produsenter

  Pfizer AstraZeneca
Uke    
1 222  
2 234  
3 306  
4 516  
5 1064  
6 984  
7 738  
8 828 400 (til helsepersonell)
9 810 200 (til helsepersonell)
10 528 300 (til helsepersonell)
11 582  
12 1032  
13 828  
14 1524  
15 1824  
16 1524  
17 2184  

Alle som blir vaksinert blir meldt inn i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. 

Vaksinasjonstall kan du finne her 

Vaksinasjonstallene blir oppdatert på lenken over ukedager cirka kl 13. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. 

Hensikt med vaksine

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Husk at det ikke er noen tvang å ta vaksine, men jo flere som tar den desto raskere får vi bukt med pandemien og kan leve mer normalt igjen.

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:    

 1. Redusere risiko for død   
 2. Redusere risiko for alvorlig sykdom   
 3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
 4. Beskytte sysselsettingen og økonomien   
 5. Gjenåpne samfunnet  

Hvordan foregår vaksinasjonen?

I denne filmen har vi fulgt en person som blir vaksinert på vårt vaksinasjonssenter på Stevneplassen. 

Er noen som ikke bør ta vaksinen?

Det er noen grunner til at du ikke bør ta vaksinen og noe du bør være spesielt oppmerksom på eller få hjelp til å finne ut før du møter opp. Dette kan du lese mer om lenger ned på siden i avsnittet før vaksinen settes.

 

Hvor foregår vaksinasjonen?

Skien kommune har opprettet vaksinasjonssenter i Messehall B på Stevneplassen. 

Stevneplassen ligger på Falkum rett ved Skagerrak Arena (Odd Stadion).

Må jeg bestille time?

Alle som vaksineres nå blir kontaktet og får tildelt en time for vaksinering. Du trenger ikke kontakte oss for å få tilbud om vaksine.

Husk å ta telefonen når det ringer. Hovednummeret til Skien kommune er 35581000, men det kan også være at vi ringer fra andre telefonnummer. Det er fordi vi er et stort team som ringer dere som får tilbud om vaksine og vi må bruke flere linjer ut. Vi forstår at enkelte er skeptiske til å ta telefon fra telefonnummer dere ikke kjenner, men vi oppfordrer alle til å svare på anrop for å undersøke om det er Skien kommune som tar kontakt med tilbud om time til vaksinering. Det kan også ringes opp i helgene. 

Vi bruker det telefonnummeret som er registrert på deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Derfor oppfordrer vi alle til å sjekke at informasjon der er korrekt. Hvordan du gjør det, kan du lese på skien.kommune.no

Online booking

Det vil bli mulig å bestille time på nett, men denne løsningen er ikke åpnet enda. Vi vil sørge for god informasjon når dette systemet er åpnet og hvordan man bruker det. 

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Kan jeg ha med ledsager?

Det er greit å ha med seg en ledsager, om du trenger det, men det er selvsagt viktig å fortsatt huske på å begrense kontakt med andre så mye som mulig.

Hva koster det?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Parkering og transport

Det er god plass til parkering.

Reise til og fra Stevneplassen dekkes ikke av Pasientreiser.

Fra uke 5 vil vi dekke transport til og fra vaksinesenteret for de som ikke har andre muligheter. Transport bestilles direkte fra Skien Taxi.

Hva skjer når jeg møter opp?

Husk munnbind og sprite hender når du kommer. Hvis du har glemt munnbind finner du det ved håndspriten.

Du blir tatt i mot og veiledet videre av personale som sitter ved inngangen.

Bivirkninger av vaksinen

Alle godkjente koronavaksiner har oppfylt strenge sikkerhetskrav. Men, som andre legemidler, kan de gi bivirkninger.

De vanligste bivirkningene er smerte på stikkstedet, feber, hodepine, tretthet og vondt i kroppen. Slike reaksjoner er tegn på at kroppen din bygger et forsvar mot viruset som vaksinen beskytter deg mot. Reaksjonene kan være ubehagelige, men går som regel over etter noen dager. Men skulle du oppleve alvorlige eller uventede symptomer som kan skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Mer informasjon om hva du bør gjøre ved bivirkninger kan du finne på nettsiden til FHI.

Før vaksinen settes 

Syk, allergisk eller gravid

Før vaksinasjon vil du blant annet bli spurt om følgende:

 • Føler du deg i normal form og feberfri?
 • Har du økt blødningstendens?
 • Har du reagert allergisk (besvimelse, oppkast, pustebesvær) ved tidligere vaksinasjon eller som reaksjon på mat, medisiner eller annet?
 • Har du mastcellesykdom eller alvorlig, ukontrollert astma?
 • Bruker du medisiner av typen betablokker?
 • Er du gravid og tilhører risikogruppe for alvorlig koronasykdom?

Hvis du er usikker på spørsmålene over, kontakt fastlegen din!

Dersom du ikke er i form, eller har feber over 38 grader den dagen du skal vaksineres, kan du ikke motta vaksinen.

Da må du kontakte Skien kommunes på tlf 35 58 10 00 for å få en ny avtale.

Vurder også om du bør ta en koronatest.

Du skal heller ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 måneder siden du har gjennomgått koronasykdom (covid-19)

Dersom du er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom, skal du ikke vaksineres.

Vaksinering dersom du tidligere har hatt covid-19

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Avbestilling av time

Dersom du ikke kan møte til avtalt time må du gi beskjed til kommunens sentralbord.

Tlf.: 35 58 10 00 

Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Prioriterte grupper

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Informasjon på ulike språk 

 

Informasjon om vaksinene

Hvordan godkjennes en vaksine?

Aldri før har vi jobbet mer effektivt med å utvikle og godkjenne vaksiner. Men hvordan er dette mulig?

 

 

Informasjon fra FHI og Helsenorge

Fra FHI

Folkehelseinstituttets nettside

Fra Helsenorge

Helsenorges nettside  

Spørsmål og svar om Koronavaksine

Lurer du på noe mer om koronavaksine eller vaksineringen? Vi har samlet sammen noen spørsmål og svar, som kanskje kan hjelpe deg.

Jeg har hatt korona - trenger jeg å vaksinere meg?

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Jeg har en underliggende sykdom som gjør at jeg er i risikogruppen.  Hvor skal jeg vaksinere meg?

Personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer skal vaksinere seg på felles vaksinelokasjoner på lik linje med øvrige prioriteringsgrupper. 

Jeg har en underliggende sykdom, men bruker fastlege i en annen kommune.  Hvor skal jeg vaksinere meg?

Skien kommune har nå i samråd med nabokommunene besluttet at listepasienter med bostedsadresse i annen kommune enn fastlegekommunen uansett vil tilbys vaksine i den kommunen de har fastlege (siden det er der de er «listeuttatt»).

Kan jeg få vaksine hos min fastlege?

Nei, alle prioriterte grupper skal vaksinere seg på Stevneplassen. Dette kan endre seg i forhold til hvilken vaksine vi benytter, dette vil vi informerer om dersom det endrer seg.

Skal jeg møte opp til vaksinering hvis jeg er forkjølet?

Er du forkjølet skal du ikke møte opp til vaksinasjon. Dersom vaksinasjon foregår i hjemmet, kan du vaksineres på tross av en forkjølelse så lenge du er i fin form, og det er mulig å opprettholde  smittevernrutiner. Du kan lese mer om hvem som ikke bør vaksineres på skien.kommune.no/koronavaksine

Hvordan er prioriteringsrekkefølgen?

Skien følger anbefalinger fra helsemyndighetene. Du kan lese mer om prioriterte grupper på nettsidene til FHI.

Når kan jeg regne med at det er min tur til å ta vaksinen?

Det er særlig to forhold som avgjør når du får tilbud om vaksine:

Hvilken gruppe i prioriteringsrekkefølgen du tilhører.

Hvor mange vaksiner kommunen får hver uke.

Antallet vaksiner som Norge og Skien får tilgang til, avgjør når de enkelte gruppene får tilbud om koronavaksine. Kommunen vil sørge for at alle som skal få tilbud om vaksine, vil få god informasjon i forkant, slik at de kan bestille tid for vaksine. Det er med andre ord ikke nødvendig å kontakte kommunen nå for å booke tid. Siden tilgangen på vaksiner er begrenset, og kommunen ikke får vite antallet doser som blir tildelt før fem dager i forveien, er det ikke mulig å tidfeste når den enkelte innbygger vil få tilbud om vaksine. Det er også vanskelig å gi et anslag, siden mengden avhenger både av produksjonshastighet og antall godkjente vaksiner. Jo flere vaksiner som godkjennes, jo raskere kan vi forvente å kunne tilby flere vaksiner.

Hvorfor blir eldre prioritert?

De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.  Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for sykehusinnleggelser og død. Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.

Skal helsepersonell prioriteres?

Det er bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres parallelt med gruppe 1 og 2. For øvrig er det de definerte risikogruppene som har størst risiko for alvorlig forløp og død. Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.  Helsepersonell kan bli prioritert høyere hvis vi ser at smittepresset øker og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg.

Hva med barn og ungdom som har underliggende sykdommer og dermed også er i risikogruppen. Hvorfor er ikke de prioritert?

Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først er i liten utstrekning testet på barn og unge. Helsemyndighetene anbefaler derfor i første omgang ikke vaksinen til barn under 18 år.   

Er det frivillig å vaksinere seg?

Ja, all vaksinering i Norge er frivillig.

Koster vaksinen noe?

Nei, både vaksinen og vaksineringen er gratis.

Hvordan foregår vaksineringen?

skien.kommune/koronavaksine kan du se en film om hvordan vaksineringen foregår på Stevneplassen.

Hvordan virker denne vaksinen?

Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned i kroppen uten å påvirke arvestoffet. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått. Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.

Hvor godt og hvor lenge virker vaksinen?

Vaksinen beskytter mot sykdom som skyldes det nye koronaviruset. Allerede en uke etter andre dose, hadde rundt 95% av de vaksinerte i studiene fått beskyttelse (tall for Pfizer-vaksinen. Studier fra undersøkelser med vaksinene fra Moderna og Astra Zeneca viser også gode resultater). For de aller eldste er det lite data. Foreløpig vet vi ikke hvor lenge beskyttelsen varer, men det er sannsynlig at den varer i minst seks måneder, antagelig lenger. Dersom beskyttelsen avtar over tid, kan det bli aktuelt med oppfriskningsdoser. Vi vet heller ikke hvor godt vaksinen hindrer smittespredning. Derfor er det viktig at vi fortsetter å følge gjeldende smittevernråd. Det er alltid lite data om effekt over lang tid på nye vaksiner. 

Hva gjør jeg hvis jeg får påvist Covid-19 etter at jeg har fått 1. dose vaksine?

Dersom en person får covid-19 i løpet av 3 uker etter første dose, anbefales én ny vaksinedose minimum 3 måneder etter tilfriskning. Dersom covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere vaksinedoser.

Hvilke bivirkninger har vaksinen? 

Fra studiene som er gjort har vi god kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos de vaksinerte. Vi kan ikke utelukke sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som først kommer til syne lang tid etter vaksinering. De fleste bivirkningene oppsto de første dagene etter vaksinasjon, og gikk over i løpet av et par dager.De fleste vaksinerte får smerter på stikkstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene er vanligere etter dose 2. Bivirkninger er sjeldnere blant eldre enn hos yngre voksne. I de aller fleste tilfellene var bivirkningene milde eller moderate. Under 5 % fikk mer plagsomme bivirkninger som var ufarlige, men som påvirket dagliglivet de få dagene det varte. Dette var vanligere etter dose 2 og blant yngre personer.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via helsenorge.no

Hva betyr det at vaksinen har fått betinget godkjenning?

Denne koronavaksinen er testet ut i store studier hvor flere tusen personer har fått vaksinen. Studiene er gjennomført på samme måte som for andre vaksiner, men observasjonstiden er kortere. Legemiddelmyndighetene har gitt vaksinen en betinget godkjenning. Det betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert.

Hvilke vaksiner har jeg tatt?

Når du får koronavaksine blir dette registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Opplysningene finner du på helsenorge.no under "Vaksine".

Finnes det noen måte å sjekke at vaksinen har gjort meg immun?

Det er ingen sikre metoder for dette ennå.

Kan jeg være smittebærer selv om jeg har tatt vaksinen og ikke blir syk selv?

Det vet vi ikke helt ennå, men det er grunn til å tro at du er i hvertfall mindre smittsom. Dette vil vi vite mer om etter hvert.

Hvordan kan vi vite at vaksinen er sikker og trygg når den er utviklet så raskt?

Selv om legemiddelmyndighetene i Europa og Norge legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. FHI har laget en film om hvordan vaksiner godkjennes. Den kan du se på skien.kommune/koronavaksine

Finnes det alternative måter å ta vaksine på enn med sprøyte?

Nei.

Når flere vaksiner har blitt godkjente, kan jeg da velge hvilken vaksine jeg ha?

Nei, i hvert fall ikke så lenge det er de prioriterte gruppene som vaksineres.

Hvem bør vaksinere seg med koronavaksine?

Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle. De som bor i sykehjem og de aller eldste får tilbud først. Etter det får yngre personer i risikogruppene tilbud.

Skal jeg ta vaksinen hvis jeg er i karantene?

Personer som er i karantene, har økt risiko for å være smittet og anbefales å avvente vaksinasjon inntil karantenen er fullført. Du behøver ikke å teste deg før vaksinasjon så lenge du ikke utvikler symptomer på covid-19.

Bør jeg vaksinere meg hvis jeg er gravid eller ammende?

Det er foreløpig ingen/lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende med de nye koronavaksinene. Effekten av vaksinen på fosterutvikling er ikke undersøkt. Det er foreløpig ikke aktuelt å anbefale vaksinen til gravide og ammende, men det vil kunne endre seg etter hvert som vi får mer kunnskap om sikkerhet ved bruk av vaksine i denne gruppen.

Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt etter første dose, før jeg har tatt dose to?

Da kontaktes du av smittesporingsteamet og du vil få råd og oppfølging via dem.

Kan jeg få vaksine raskere hvis jeg går til det private og betaler for det?

Det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak. 

Hvor stor andel av befolkningen regner dere med vil takke ja til vaksine?

FHI anslår at rundt 75 prosent vil takke ja til en vaksine.

Hvorfor er det nødvendig å ta vaksinen hvis jeg ikke er i en av risikogruppene for å utvikle alvorlige symptomer?

Å være i en risikogruppe vil si at du har en høyere risiko enn andre for alvorlig sykdom, mens de som ikke er i risikogruppene har en mindre risiko for dette. Ingen kan likevel være sikre på at de ikke får alvorlig sykdom. Det kan også være at vaksinen reduserer din evne til å spre viruset videre.

Vil vaksinerte personer være fritatt for karanteneregler?

Personer som er vaksinert, trenger ikke sitte i ventekarantene. Det samme gjelder dersom man er husstandsmedlem til en person i smittekarantene, der personen i smittekarantene er vaksinert. Unntakene gjelder fra det er gått 3 uker etter første dose, og inntil det er gått 6 mnd etter første dose.

Trenger jeg å være i karantene om jeg tidligere har hatt Korona?

Personer som har gjennomgått covid-19, dokumentert ved anbefalt laboratoriemetode, siste 6 måneder, er unntatt smittekarantene etter nærkontakt. Fra 31. januar 2021, er det ikke lenger unntak fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19. 

Publisert: 29.12.2020 12:04
Sist endret: 20.04.2021 15:08