Koronavaksine

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksiner og når vi kan forvente at alle som skal ha vaksine er fullvaksinert.

Hvordan få vaksinetime

Alle innbyggere i Skien født i 2003, som ikke er fullvaksinert, kan bestille vaksinetime ved kommunens vaksinasjonssenter på Stevneplasssen. 

Timen bestiller du på tlf 48 00 25 25 (Bookingtelefonen er åpen mellom kl. 08:30 og 15:30 på hverdager.)

Dersom du er fullvaksinert, men i målgruppen for en 3. dose, finner du mer informasjon om dette her: Vaksinedose 3

Har du fått vaksinedose 1 for minimum 4 uker siden?

Da kan ringe tlf. 48 00 25 25 mellom kl. 08:15 og 15:30 på hverdager for å fremskynde timen for vaksinedose 2.

Husk på dette:

Dersom du har hatt covid-19, må du vente 3 mnd før du bestiller time. De som har hatt Covid 19, trenger bare 1 dose.

Husk også at du som har fastlege hos Solum legesenter kan bestille timen din der. Den bestilles via Helsenorge.no

Viktig: FHI anbefaler at alle menn under 30 år vaksineres med Pfizer som vaksinedose 2.

Fyller du 16 år i år?

15-åringer fyller 16, også i koronatid. For deg under 15 år er det bare en dose vaksine. I det du fyller 16, skal du ha en dose til.

Det er 12 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2. Ta kontakt med vaksinesenteret på telefon for å bestille time. Tlf.nr: 48 00 25 25. Bookingtelefonen er åpen mellom kl. 08:30 og 15:30 på hverdager.

Vaksinering barn 12-15 år

Vaksinetilbudet til barn 12-15 år blir koordinert av Telemark Vaksinasjonssenter. Bestilling av vaksine og mer informasjon får du ved å kontakte dem på tlf: 920 67 985

Du kan lese mer om vaksine til barn og unge på FHI.no

Vaksineplan for Stevneplassen

Ukesoversikt Stevneplassen frem til jul

Viktig:

Er du 65+ må det være minimum fem måneder siden du fikk vaksinedose 2,

For helsepersonell under 65+ må det gå 6 mnd mellom vaksine 2 og 3.

Det må være en uke mellom influensavaksinen og andre vaksiner.

Personer som ønsker vaksinedose 1 eller 2 kan bestille time hos vaksinasjonssenteret. Time bestilles på tlf 48 00 25 25.

        

Uke 49:

Hele uken:

Drop- in dose 3 for alle som jobber i helse- og omsorgsektoren og for de med underliggende sykdommer som tidligere er vaksinert i prioriteringsgruppe 4.

Mandag 6.12

kl.08.30 – 15.00 Drop-in for vaksinedose 3 for personer født i 1955.

Tirsdag 7.12   

kl.08.30 – 15.00 Drop-in for vaksinedose 3 for personer født i 1956.

Onsdag 8.12 

kl. 08.30-15.00 Vaksinedose 3 for personer 75+. I tillegg; drop-in  for de som ønsker vaksinedose 1 og 2.

Torsdag 9.12   

kl. 0830-1500 Vaksinedose 3 for personer 75+. I tillegg; drop-in for de som ønsker vaksinedose 1 og 2.       

         
Uke 50   

Vaksinering Stevneplassen uke 50.

Drop-in for:

 • Personer 65 år og eldre, 3. vaksinedose.
 • Personer 18 år og eldre med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19, 3. og 4. vaksinedose.
 • Alle som jobber i helse- og omsorgssektoren.
 • Alle som ønsker vaksinedose 1 eller 2.
 • Ungdom 16 og 17 år, vaksinedose 1 og 2.

Onsdag 15.12: Kl.08.30-20.00.

Torsdag 16.12: Kl. 08.30-15.00.  

Viktig:

Det må gå 5 måneder mellom siste dose i grunnvaksineringen og oppfriskningsdose (vaksinedose3 evt. 4). Time kan bestilles på tlf. 48 00 25 25.

 

Vaksinedose 3

Regjeringen har besluttet at enkelte grupper skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.

Hvis du tilhører en av undernevnte gruppene kan du ringe tlf 48 00 25 25 for å bestille time. De fleste pasienter skal vaksineres i sin hjemmekommune.

Dersom du tilhører gruppe 1 eller gruppe 2, som beskrevet under, vil du få skriftlig tilbud fra sykehuset / behandlende lege som bekrefter at du tilhører aktuelle sykdomsgrupper og er anbefalt en 3. dose. Du trenger ikke å ta kontakt med fastlegen din i tillegg.  

Pasienter med lengre sykehusopphold, hyppig poliklinisk behandling, de med kompliserte behandlingsforløp vil få tilbud om vaksinasjon via sykehusene.

Hvem skal få vaksinedose 3?

Gruppe 1

Gjelder organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående sykdom som krever immunsuppresjon. Les mer her

Pågående sykdom som krever immunsuppresjon er:

- alvorlig og moderat primær immunsvikt

- aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

- avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Husk dokumentasjon: Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

Gjelder pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Les mer her

-Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

- Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

Husk dokumentasjon: Alle som møter til vaksinedose 3 må medbringe dokumentasjon.

Gruppe 3

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Les mer her

En oppfriskningsdose er en vaksine til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid får dårligere beskyttelse mot å bli alvorlig syk eller dø dersom de smittes med koronaviruset.

Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen.

Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 5 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. 

For mer informasjon, se Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere - FHI

Det tilbys drop-in vaksinering for målgruppen fra 65 til 74 år. I tillegg har personer fra 75 år og eldre mottatt brev fra kommunen med oppsatt time for vaksinedose3.

Se vaksineplan for Stevneplassen her.

Andre grupper

Alle som jobber i helse- og omsorgssektoren - denne gruppen har vi startet med.

Alle over 45 år, men denne gruppen starter vi først med, når vi er ferdig med aldersgruppen over 65 år. Trolig etter jul.

Det er også planlagt for at alle over 18 skal få en tredje dose, men det starter vi først med når de over 45 år har fått tilbud om vaksine.

Angående barn og vaksinedose 3

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Trykk her for mer informasjon om vaksinedose 3.

Hensikt med vaksine

Vaksinasjon er en av formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å gjøre sykdomsforløpet mildere, uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Vaksinen gir ikke 100% beskyttelse mot å bli smittet med coronavirus igjen og ikke stopper spredning av virus. 

Husk at det ikke er noen tvang å ta vaksine. Du selv bestemmer hva slags medisinsk inngrep vil du akseptere i din kropp. Enhver medisinsk inngrep, spesielt i utprøvingsfasen, krever at du setter deg godt inn i all tilgjengelig informasjon og mulige bivirkninger før du gir kommunen bevisst, informert samtykke. 

 

Hvordan foregår vaksinasjonen?

I denne filmen har vi fulgt en person som blir vaksinert på vårt vaksinasjonssenter på Stevneplassen. 

Er noen som ikke bør ta vaksinen?

Det er noen grunner til at du ikke bør ta vaksinen og noe du bør være spesielt oppmerksom på eller få hjelp til å finne ut før du møter opp. Dette kan du lese mer om lenger ned på siden i avsnittet før vaksinen settes.

 

Hvor foregår vaksinasjonen?

Skien kommune har opprettet vaksinasjonssenter i Messehall B på Stevneplassen. 

Stevneplassen ligger på Falkum rett ved Skagerrak Arena (Odd Stadion).

Må jeg bestille time?

Noen målgrupper må bestille time, men vi tilbyr også drop-in. Mer informasjon finner du øverst på siden

Kan jeg ha med ledsager?

Det er greit å ha med seg en ledsager, om du trenger det, men det er selvsagt viktig å fortsatt huske på å begrense kontakt med andre så mye som mulig.

Hva koster det?

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Parkering og transport

Det er god plass til parkering.

Reise til og fra Stevneplassen dekkes ikke av Pasientreiser.

Hva skjer når jeg møter opp?

Husk munnbind og sprite hender når du kommer. Hvis du har glemt munnbind finner du det ved håndspriten.

Du blir tatt i mot og veiledet videre av personale som sitter ved inngangen.

Bivirkninger av vaksinen

Alle koronavaksiner som andre legemidler, kan gi bivirkninger. Oversikt over innmeldte bivirkninger kan man finne på siden til Statens legemiddelverk. Langtidsbivirkningene er mer eller mindre ukjente per i dag, siden vaksine er i utprøvingsfasen og først resultater vil foreligge i 2023. 

De vanligste umidelbare bivirkningene er smerte på stikkstedet, feber, hodepine, tretthet og vondt i kroppen. Slike reaksjoner er tegn på at kroppen din bygger et forsvar mot viruset som vaksinen beskytter deg mot. Reaksjonene kan være ubehagelige, men går som regel over etter noen dager. Men skulle du oppleve alvorlige eller uventede symptomer som kan skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Mer informasjon om hva du bør gjøre ved bivirkninger kan du finne på nettsiden til FHI.

Før vaksinen settes 

Syk, allergisk eller gravid

Før vaksinasjon vil du blant annet bli spurt om følgende:

 • Føler du deg i normal form og feberfri?
 • Har du økt blødningstendens?
 • Har du reagert allergisk (besvimelse, oppkast, pustebesvær) ved tidligere vaksinasjon eller som reaksjon på mat, medisiner eller annet?
 • Har du mastcellesykdom eller alvorlig, ukontrollert astma?
 • Bruker du medisiner av typen betablokker?
 • Er du gravid og tilhører risikogruppe for alvorlig koronasykdom?

Hvis du er usikker på spørsmålene over, kontakt fastlegen din!

Dersom du ikke er i form, eller har feber over 38 grader den dagen du skal vaksineres, kan du ikke motta vaksinen.

Da må du kontakte Skien kommunes på tlf 35 58 10 00 for å få en ny avtale.

Vurder også om du bør ta en koronatest.

Du skal heller ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 måneder siden du har gjennomgått koronasykdom (covid-19)

Vaksinering dersom du tidligere har hatt covid-19

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Dersom du har hatt covid-19 og blir kalt inn til vaksinasjon, så si ifra til vaksinasjonsstedet så de kan ta hensyn til det i planleggingen.

Avbestilling av time

Dersom du ikke kan møte til avtalt time må du gi beskjed til kommunens sentralbord.

Tlf.: 35 58 10 00 

Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Prioriterte grupper

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først: 

Informasjon på ulike språk 

 

Informasjon om vaksinene

Er vaksinene godkjent som andre vaksiner? 

Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men har blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier for vaksine- sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i 2023.

 

 

Informasjon om koronasertifikat

Koronasertifikatet skal dokumentere vaksinestatus, negativt testresultat og om du har gjennomgått covid-19. Foreløpig kan du kun se vaksinasjonsstatus og negative testresultat registrert på deg de siste sju dagene.

Her kan du lese mer informasjon eller logge inn for å se ditt koronasertifikat.

Informasjon fra FHI og Helsenorge

Fra FHI

Folkehelseinstituttets nettside

Fra Helsenorge

Helsenorges nettside  

 

 

Publisert: 29.12.2020 12:04
Sist endret: 08.12.2021 11:34