NAV Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gjeldsrådgivning

Har du betalings- og gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme frem til en ordning med de du skylder penger. Det er viktig å søke hjelp i tide.

Les mer

Hvem kan få tilbudet

Du kan få økonomisk rådgivning dersom du:

 • har problemer med å få pengene til å strekke til
 • har vanskeligheter med å betale regningene dine
 • har problemer med å betale tilbake gjelden din

Hvordan få tilbudet

Du finner søknad om økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning nedenfor. Ta kontakt med NAV Skien.

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din.  Slike opplysninger kan være:

 • siste skattemelding (selvangivelse)
 • saldo på alle konti
 • husleiekontrakt/dokumentasjon på boutgifter
 • lønnsinntekter og trygdeytelser
 • opplysninger om lån og kredittgjeld
 • opplysninger om innskudd i spareordninger

Hva tilbyr vi

Du kan blant annet få hjelp til å:

 • finne ut hvordan du kan få mindre utgifter
 • unngå å bruke pengene dine feil
 • kontakte og gjøre avtaler med dem du skylder
 • skrive søknad om utsettelse av betaling av gjeld
 • få opplysninger om rettigheter og plikter
 • søke gjeldsordning
 • kontakte namsmannen

For mer informasjon: Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning 

NAV har opprettet en egen økonomirådstelefon som gir enkel veiledning.
Du kan ringe 800GJELD - 800 45 353.

Annen relevant informasjon:

Livsoppholdssatser ved gjeldsordning og utleggstrekk
Gjeldsordning

Søk om gjeldsrådgivning

Introduksjonsprogram for flyktninger

Introduksjonsprogrammet er et kvalifiseringsprogram for nyankomne flyktninger. Deltakerne får grunnleggende opplæring i norsk språk og annen informasjon som er viktig for å bo i Norge.

Kriterier

Flyktninger med gyldig oppholdstillatelse, og som er offisielt bosatt i kommunen etter avtale med Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), blir tatt inn i programmet.

Familiegjenforente til flyktninger som bor i Skien kan tas inn etter søknad.

Sekundærbosatte kan i særskilte tilfeller tas inn etter søknad, men kun dersom det er avtalt med fraflyttingskommunen på forhånd.

Målgruppe

Nyankomne flyktninger.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Det er NAV Skien som behandler søknad om økonomisk sosialhjelp.

Publisert: 17.11.2016 08:57
Sist endret: 27.09.2017 13:41
NAV Skien

Besøksadresse:

Rådhusgata 2
3724 Skien

Postadresse:

Postboks 2860 Kjørbekk
3702 Skien

Telefon: 55 55 33 33