Psykisk helse og livsmestring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Du kan henvende deg til oss på telefon 46 94 00 65, evt  på mail psykiskhelse@skien.kommune.no, eller  besøke oss  i underetasjen i Kverndalsgata 10, 3717 Skien (inngang fra gågata). Resepsjonen er åpen mellom 08-14 alle hverdager.

Forebyggende team  har telefontid mandager mellom 12 og 14 og onsdager mellom 12 og 14. Du kan  henvende deg og få snakke direkte med en behandler i dette tidsrommet på telefon 47 67 72 90.

Du kan også henvende deg til din fastlege på dagtid om du har behov for øyeblikkelig hjelp. Utover ordinær åpningstid kan legevakt kontaktes på telefon 116 117. Ved behov for akutt hjelp kontakt nødetat på telefon 113.

Mental helse har gratis døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Telefon 116 1123.

Åpningstider i sommer

Det er noe endrede åpningstider i sommer. Klikk deg inn på de ulike tjenestetilbudene for mer informasjon.

Psykisk helse og livsmestring - Koronasituasjonen

Samfunnet åpnes gradvis oss igjen. Det gjør også våre tjenester. Samtidig som vi gjør dette må vi ivareta smittevernet. Om du har avtale hos oss i Kverndalen vil vi hente deg utenfor. Venterommet vårt er for tiden stengt. Vi tilbyr fortsatt også oppfølging gjennom telefon, video, internett og møter utendørs eller hjemme hos deg. Hermans Hus og Moflatakjelleren (aktivitetsteamet) har hatt redusert drift for å ivareta smittevernet. Aktivitetsteamet åpner nå opp igjen for grupper der smittevernet kan ivaretas.

Forebyggende team tar imot henvendelser om lavterskel hjelp for milde til moderate psykiske helseplager i telefontid mandager mellom 12 og 14. Fra og med 10. august har vi telefontid både mandager og onsdager mellom 12 og 14 igjen. Du kan henvende deg og få snakke direkte med en behandler i dette tidsrommet på telefon 47 67 72 90. Grunnet situasjonen, er det dessverre venteliste for dette tilbudet. Gruppetilbud som kurs i mestring av psykisk helseplager utgår foreløpig som følge av situasjonen, men det finnes gode alternativer (se under).

Ta kontakt med oss om du har spørsmål spørsmål!

Sentralbordet er tilgjengelig på telefon 46 94 00 65, og du kan også sende epost til psykiskhelse@skien.kommune.no. Det er viktig at du ikke legger til personsensitive opplysninger i eposten. Du kan også ta direkte kontakt med aktivitetsteamet (Hermans hus og Moflatakjelleren) på telefon 35 53 28 78.

Følg oss på våre facebooksider for jevnlig oppdatering: Enhet for psykisk helse og livsmestring 

Psykisk helse og livsmestring

Psykisk helse og livsmestring tilbyr oppfølging, behandling og aktivitetstilbud til deg som har psykiske helseplager, har en psykisk lidelse, er nyankommen flyktning, er i en livskrise eller trenger noen å snakke med. Vi gir også tilbud om samtale og veiledning til pårørende.


Hjelpen gis av psykiske helsearbeidere i tverrfaglige team og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg. Vi har fokus på å følge med på om hjelpen du får oppleves nyttig for deg.


Vi jobber recovery orientert. Det innebærer at vi jobber for å fremme samhørighet, håp, identitet, mening og myndiggjøring. Det innebærer også at vi har fokus på menneskers muligheter til å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Våre verdier i arbeidet er respekt, trygghet, mestring, utvikling og raushet.


Oppfølging og behandling hos oss er gratis.


Psykisk helse og livsmestring er en nyopprettet enhet og tjenestetilbudet er under utvikling.

Forebyggende team, lavterskel tjenester

I sommer har Forebyggende team telefontid mandager mellom 1200 og 1400. Fra og med 10. august har vi telefontid både mandager og onsdager mellom 12 og 14.

Er du pårørende?

Vi tilbyr samtaler til deg som er pårørende, som er bekymret eller har behov for noen å snakke med. Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud til deg over 16 år som har lettere til moderate psykiske plager. Dette kan være angst, depresjon, søvnproblemer, begynnende rusproblemer eller andre livsbelastninger. Slike plager rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Forskning viser at det er hjelpsomt å få behandling tidlig. Dette forebygger ytterligere plager og lidelse.

Rask psykisk helsehjelp er ikke et tilbud for mer langvarige og alvorlige problemstillinger. Dersom du har utfordringer som sterkt går ut over livsfunksjonen din og som du har hatt i lengre tid, eller om du har hatt flere behandlingstilbud tidligere i spesialisthelsetjenesten, kan det være at du er utenfor målgruppen til Rask psykisk helsehjelp.

Ved behov for mer langvarige tjenester eller dersom du har sammensatte problemstillinger, kan det være hensiktsmessig å søke hos kommunens tjenestekontor (lenke) eller prate med din fastlege om henvisning til spesialisthelsetjeneste.

Om tilbudet:

Tilbudet gis gjennom kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi. Samtaleterapi er et korttidstilbud, og har i utgangspunktet et tak på 7 samtaler.

Tilnærmingen i Rask psykisk helsehjelp er kognitiv atferdsterapi, der utgangspunkt er at tanker, følelser, kropp og handlinger henger tett sammen. Vi vil alltid skreddersy behandlingen til den enkelte person, og være opptatt av at det vi gjør fungerer for deg.

Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege. Vi gir hjelp så raskt som det er mulig.

I sommer kan du kontakte Rask psykisk helsehjelp i telefontiden mandager mellom 1200 og 1400. Fra og med 10. august har vi telefontid både mandager og onsdager mellom 12 og 14.

Telefon: 47 67 72 90

Introduksjonskurs for Rask psykisk helsehjelp

*Kurs er midlertidig satt på vent grunnet coronasituasjonen. Vi kommer tilbake med mer informasjon de neste ukene*

Introduksjonskurs for Rask psykisk helsehjelp avholdes en til to ganger i måneden.

Kurset fokuserer på kunnskapsbaserte verktøy for å arbeide med depresjon, angst og søvnplager. Det legges vekt på hjelp til selvhjelp. Dette er verktøy som har vist seg nyttig for en rekke ulike mennesker med en rekke ulike problemstillinger. Kursholdere er behandlere i Rask psykisk helsehjelp. Det er ingen krav til at du må si noe eller bidra underveis.

Påmelding: Du får plass på første ledige kurs ved å ringe Rask psykisk helsehjelp i åpningstiden, og gjennomføre en kartlegging for å se om du er i målgruppen vår (se over). Det er ca. 8 plasser per kurs.

Sted: Enhet for psykisk helse og livsmestring, Underetasjen i Kverndalsgata 10, 3717 Skien. Se bilde av inngang under.

Etter kurset får deltagere som ønsker å komme i gang med individuelle samtaler et introduksjonshefte som kan fylles ut til du får en avtale. Ventetiden her ligger på rundt 2 uker.

Ved spørsmål, ring enheten ved 46 94 00 65 eller send en mail på psykiskhelse@skien.kommune.no

 

Flykning helse

Vi gir tilbud om samtale til alle nyankomne flyktninger. Vi har også kunnskap om migrasjonshelse og gir tilbud om samtale til deg som er flyktning og har psykiske plager eller lidelser, eller trenger noen å snakke med.
Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp

 

Psykisk helseteam

Oppfølging og behandling i psykisk helseteam

Psykisk helseteam gir individuelt tilpasset psykisk helsehjelp til deg som er over 18 år og sliter med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad.


Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og har fokus på at mennesker i størst mulig grad vil kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet på tross av sykdom og plager. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for deg som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, fremme mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.


Vi jobber både med oppfølging og behandling i våre lokaler og hjemme hos deg, alt etter hva som er riktig for deg.


Tjenesten er recoveryorientert. Recovery dreier seg essensielt om en grunnleggende holdning om at vi alle er en del av den samme menneskeheten. Vi har de samme rettighetene, og vi har alle ressurser, kompetanse og vekstpotensial. Recovery handler om å jakte på ressurser i seg selv, alene eller sammen med andre. Det handler om å bygge på håp og tro om et bedre liv, og finne frem til omgivelser som gir næring til og styrker den psykiske helsen og troen på en meningsfull fremtid.
https://www.napha.no/content/22713/Recovery---a-komme-seg

For å motta tjenesten er det en forutsetning at dine psykisk helseutfordringer går ut over mestring av hverdagslivet ditt og din opplevelse av livskvalitet. Du må oppholde deg eller bo i Skien kommune. Tjenesten er frivillig.


Tjenesten kan inneholde

  • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier
  • Hjelp til å etablere struktur og rytme i hverdagen, samt hjelp til å ivareta kosthold, døgnrytme, aktivitet og hvile.
  • Samtale og veiledning
  • Hjelp til å øke sosial kompetanse og til etablere meningsfulle aktiviteter
  • Eksponeringstrening og angstmestring
  • Hjelp til å utarbeide kriseplan og/eller selvhjelpsplan
  • Koordinering av ansvarsgruppe og utarbeidelse og individuelle plan

Psykisk helsetjeneste gis med bakgrunn i en egensøknad og ut i fra enkeltvedtak.


Du kan søke om tjenesten her. Søknad om helsetjenester


Har du spørsmål ta kontakt med tjenestekontoret eller direkte med enheten på telefon 469 40 065

 

Aktivitets team

Aktivitetsteamet i Psykisk helse og livsmestring holder til i 2 hus.

Hermans Hus er et aktivitetshus i en gammel sveitservilla med hyggelige lokaler i Herman Baggers gate 4 A i. Der har vi flere stuer, kjøkken, rom for samtaler og smågrupper, bibliotek, kunstrom for maling og hobbyaktiviteter, mediarom m.m.

Moflatakjeller’n er et sosialt treffsted og består av en romslig og hyggelig stue med åpen kjøkkenløsning i Moflatvn 1 A.

 

Hermans hus:

Målgruppa er personer over 18 år med psykiske helseutfordringer som ønsker en endring. Her kan du delta i et fellesskap med aktivitet som gir mulighet for mestring, mening og glede.

I oppstarten vil du få omvisning på huset og samtale. De ansatte vil tilby deg støtte i å nå dine mål med å være på huset.

Vi har åpent fem dager i uka, fra mandag til fredag. Vi åpner kl.09.00 og stenger kl.14.30 på sommeren og 15.00 på vinteren. Åpent til kl 19.00 annenhver onsdag.

Aktivitetene du kan delta på:

Turer i naturen og i nærmiljøet. Kreative aktiviteter som lesesirkel, akrylmaling, teatergruppe, musikkgruppe, skriveklubb. Strikkekafé, quiz, bordtennis, kurrong og brettspill. Kveldsåpent annenhver onsdag med blant annet filmkvelder.

Du kan delta i våre arbeidsfellesskap som er både inne og ute. Hermans hus er et stort hus som skal holdes i orden, og lunsj skal lages hver dag. Vi har også en hage og gårdsplass som trenger stell.

Du kan delta på ukentlige arbeidsmøter hvor deltagerne bestemmer hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres for uka etter.

Vi har husmøter en gang i måneden. Her kan du være med å påvirke det som skjer på huset.

Vi har også facebookgrupper som du kan bli medlem av når du har begynt å bruke huset.

 

Moflatakjeller´n:

Målgruppa er personer over 18 år med psykiske helseutfordringer som har behov for et trygt og inkluderende fellesskap.

På tirsdag og fredag er det tilbud på Moflatakjeller’n hvor vi fokuserer på gode samtaler og god lunsj sammen med andre. Vi har aktiviteter som bingo og ulike spill.

Åpningstid er kl.10.00 – 14.30 

Vi som jobber på Moflatakjeller’n og Hemans Hus har alle helse- og sosialfaglige utdanning og har erfaring fra mange års arbeid innen fagområdet psykisk helse og tilrettelegging av aktiviteter.

Både Hermans hus og Moflatakjeller´n er lavterskeltilbud og krever ingen innsøking. Det er ønskelig at du ringer på forhånd, men det er også anledning til å komme innom på besøk. På Hermans hus har vi god plass til flere brukere. På Moflatakjeller´n er det begrenset med plass, men ta kontakt på telefon hvis du er interessert. Vi ser frem til å høre fra deg.

Våre telefonnummer er:

Hermans Hus:              35 53 28 78/ 94 87 40 43

Moflatakjeller’n:         48 14 49 19

Fagkoordinator for begge steder: 47 70 83 17

DU ER VELKOMMEN!

NB: Pga. av korona-situasjonen har vi et begrenset tilbud.

Inn på tunet

Mer informasjon kommer.

For å søke på tilbudet må du fylle ut søknadsskjema og sende til koordinator for tilbudet. Mer informasjon finner du i søknadsskjemaet.

Samarbeid med Røde Kors

Enhet for psykisk helse og livsmestring samarbeider med Røde Kors om tilbud for mennesker som opplever psykiske helseplager og/eller står i vanskelige livssituasjoner. Du kan lese om tilbudene til Røde Kors på deres hjemmesider: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/skien/

Kom Videre Mann er et gruppetilbud for menn som står i vanskelige livssituasjoner, eksempelvis samlivsbrudd, tap av jobb eller langvarige belastninger. Åtte menn møtes over åtte uker. Gruppene ledes av to frivillige menn med egne livserfaringer og opplæring i metoden. Fokus er på å komme seg videre i eget liv med de ressursene man har, men som kanskje er skjult eller glemt i vanskelige situasjoner. Tilbudet er gratis. Det arrangeres kurs løpende etter hvert som nok deltagere melder seg på. Om du eller noen du kjenner kan være aktuelle, ta kontakt!

Kontakt: line.lia@redcross.no / 99 40 87 40
Facebook: https://www.facebook.com/komvideremann/

Nettverksgruppene til Røde Kors har sosiale aktiviteter for mennesker som har lite familie og venner i nærheten og har lyst til å gjøre hyggelige ting sammen med andre.  Gruppene går på tur, lager mat, drar på kino, konserter, fotballkamper, spiller bowling og lignende sammen.  Det er mange aktiviteter hver måned og man bør være med på minst en aktivitet pr. uke.

Kontakt: line.lia@redcross.no / 99 40 87 40

Publisert: 20.10.2016 10:22
Sist endret: 05.10.2020 15:20