Psykisk helse og livsmestring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Du kan henvende deg til oss på telefon 46 94 00 65, evt  på mail psykiskhelse@skien.kommune.no, eller  besøke oss  i underetasjen i Kverndalsgata 10, 3717 Skien (inngang fra gågata). Resepsjonen er åpen mellom 08-14 alle hverdager.

Forebyggende team  har telefontid mandager mellom 12 og 14 og onsdager mellom 12 og 14. Du kan  henvende deg og få snakke direkte med en behandler i dette tidsrommet på telefon 47 67 72 90.

Du kan også henvende deg til din fastlege på dagtid om du har behov for øyeblikkelig hjelp. Utover ordinær åpningstid kan legevakt kontaktes på telefon 116 117. Ved behov for akutt hjelp kontakt nødetat på telefon 113.

Mental helse har gratis døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Telefon 116 1123.

Psykisk helse og livsmestring - Koronasituasjonen

Samfunnet åpnes gradvis oss igjen. Det gjør også våre tjenester. Samtidig som vi gjør dette må vi ivareta smittevernet. Om du har avtale hos oss i Kverndalen vil vi hente deg utenfor. Venterommet vårt er for tiden stengt. Vi tilbyr fortsatt også oppfølging gjennom telefon, video, internett og møter utendørs eller hjemme hos deg. Hermans Hus og Moflatakjelleren (aktivitetsteamet) har hatt redusert drift for å ivareta smittevernet. Aktivitetsteamet åpner nå opp igjen for grupper der smittevernet kan ivaretas.

Forebyggende team tar imot henvendelser om lavterskel hjelp for milde til moderate psykiske helseplager i telefontid mandager mellom 12 og 14 og onsdager mellom 12 og 14. Du kan henvende deg og få snakke direkte med en behandler i dette tidsrommet på telefon 47 67 72 90. Grunnet situasjonen, er det dessverre venteliste for dette tilbudet. Gruppetilbud som kurs i mestring av psykisk helseplager utgår foreløpig som følge av situasjonen, men det finnes gode alternativer (se under).

Ta kontakt med oss om du har spørsmål spørsmål!

Sentralbordet er tilgjengelig på telefon 46 94 00 65, og du kan også sende epost til psykiskhelse@skien.kommune.no. Det er viktig at du ikke legger til personsensitive opplysninger i eposten. Du kan også ta direkte kontakt med aktivitetsteamet (Hermans hus og Moflatakjelleren) på telefon 35 53 28 78.

Følg oss på våre facebooksider for jevnlig oppdatering: Enhet for psykisk helse og livsmestring 

Psykisk helse og livsmestring

Psykisk helse og livsmestring tilbyr oppfølging, behandling og aktivitetstilbud til deg som har psykiske helseplager, har en psykisk lidelse, er nyankommen flyktning, er i en livskrise eller trenger noen å snakke med. Vi gir også tilbud om samtale og veiledning til pårørende.


Hjelpen gis av psykiske helsearbeidere i tverrfaglige team og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg. Vi har fokus på å følge med på om hjelpen du får oppleves nyttig for deg.


Vi jobber recovery orientert. Det innebærer at vi jobber for å fremme samhørighet, håp, identitet, mening og myndiggjøring. Det innebærer også at vi har fokus på menneskers muligheter til å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Våre verdier i arbeidet er respekt, trygghet, mestring, utvikling og raushet.


Oppfølging og behandling hos oss er gratis.


Psykisk helse og livsmestring er en nyopprettet enhet og tjenestetilbudet er under utvikling.

Forebyggende team, lavterskel tjenester

Forebyggende team har telefontid mandager mellom 1200 og 1400 og onsdager mellom 1200 og 1400.

Er du pårørende?

Vi tilbyr samtaler til deg som er pårørende, som er bekymret eller har behov for noen å snakke med. Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud til deg over 16 år som har lettere til moderate psykiske plager. Dette kan være angst, depresjon, søvnproblemer, begynnende rusproblemer eller andre livsbelastninger. Slike plager rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Forskning viser at det er hjelpsomt å få behandling tidlig. Dette forebygger ytterligere plager og lidelse.

Rask psykisk helsehjelp er ikke et tilbud for mer langvarige og alvorlige problemstillinger. Dersom du har utfordringer som sterkt går ut over livsfunksjonen din og som du har hatt i lengre tid, eller om du har hatt flere behandlingstilbud tidligere i spesialisthelsetjenesten, kan det være at du er utenfor målgruppen til Rask psykisk helsehjelp.

Ved behov for mer langvarige tjenester eller dersom du har sammensatte problemstillinger, kan det være hensiktsmessig å søke hos kommunens tjenestekontor (lenke) eller prate med din fastlege om henvisning til spesialisthelsetjeneste.

Om tilbudet:

Tilbudet gis gjennom kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi. Samtaleterapi er et korttidstilbud, og har i utgangspunktet et tak på 7 samtaler.

Tilnærmingen i Rask psykisk helsehjelp er kognitiv atferdsterapi, der utgangspunkt er at tanker, følelser, kropp og handlinger henger tett sammen. Vi vil alltid skreddersy behandlingen til den enkelte person, og være opptatt av at det vi gjør fungerer for deg.

Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege. Vi gir hjelp så raskt som det er mulig.

Om du ønsker å komme i gang, kan du ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp i åpningstidene våre. Du vil da ha en kort kartleggingssamtale med en av våre behandlere.

  • Mandager 12:00 til 14:00
  • Onsdager 12:00 til 14:00

Telefon: 47 67 72 90

Introduksjonskurs for Rask psykisk helsehjelp

*Kurs er midlertidig satt på vent grunnet coronasituasjonen. Vi kommer tilbake med mer informasjon de neste ukene*

Introduksjonskurs for Rask psykisk helsehjelp avholdes en til to ganger i måneden.

Kurset fokuserer på kunnskapsbaserte verktøy for å arbeide med depresjon, angst og søvnplager. Det legges vekt på hjelp til selvhjelp. Dette er verktøy som har vist seg nyttig for en rekke ulike mennesker med en rekke ulike problemstillinger. Kursholdere er behandlere i Rask psykisk helsehjelp. Det er ingen krav til at du må si noe eller bidra underveis.

Påmelding: Du får plass på første ledige kurs ved å ringe Rask psykisk helsehjelp i åpningstiden, og gjennomføre en kartlegging for å se om du er i målgruppen vår (se over). Det er ca. 8 plasser per kurs.

Sted: Enhet for psykisk helse og livsmestring, Underetasjen i Kverndalsgata 10, 3717 Skien. Se bilde av inngang under.

Etter kurset får deltagere som ønsker å komme i gang med individuelle samtaler et introduksjonshefte som kan fylles ut til du får en avtale. Ventetiden her ligger på rundt 2 uker.

Ved spørsmål, ring enheten ved 46 94 00 65 eller send en mail på psykiskhelse@skien.kommune.no

 

Flykning helse

Vi gir tilbud om samtale til alle nyankomne flyktninger. Vi har også kunnskap om migrasjonshelse og gir tilbud om samtale til deg som er flyktning og har psykiske plager eller lidelser, eller trenger noen å snakke med.
Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp

 

Psykisk helseteam

Oppfølging og behandling i psykisk helseteam

Psykisk helseteam gir individuelt tilpasset psykisk helsehjelp til deg som er over 18 år og sliter med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad.


Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og har fokus på at mennesker i størst mulig grad vil kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet på tross av sykdom og plager. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for deg som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, fremme mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.


Vi jobber både med oppfølging og behandling i våre lokaler og hjemme hos deg, alt etter hva som er riktig for deg.


Tjenesten er recoveryorientert. Recovery dreier seg essensielt om en grunnleggende holdning om at vi alle er en del av den samme menneskeheten. Vi har de samme rettighetene, og vi har alle ressurser, kompetanse og vekstpotensial. Recovery handler om å jakte på ressurser i seg selv, alene eller sammen med andre. Det handler om å bygge på håp og tro om et bedre liv, og finne frem til omgivelser som gir næring til og styrker den psykiske helsen og troen på en meningsfull fremtid.
https://www.napha.no/content/22713/Recovery---a-komme-seg

For å motta tjenesten er det en forutsetning at dine psykisk helseutfordringer går ut over mestring av hverdagslivet ditt og din opplevelse av livskvalitet. Du må oppholde deg eller bo i Skien kommune. Tjenesten er frivillig.


Tjenesten kan inneholde

  • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier
  • Hjelp til å etablere struktur og rytme i hverdagen, samt hjelp til å ivareta kosthold, døgnrytme, aktivitet og hvile.
  • Samtale og veiledning
  • Hjelp til å øke sosial kompetanse og til etablere meningsfulle aktiviteter
  • Eksponeringstrening og angstmestring
  • Hjelp til å utarbeide kriseplan og/eller selvhjelpsplan
  • Koordinering av ansvarsgruppe og utarbeidelse og individuelle plan

Psykisk helsetjeneste gis med bakgrunn i en egensøknad og ut i fra enkeltvedtak.


Du kan søke om tjenesten her. http://www.skien.kommune.no/globalassets/helse-og-velferd/omsorgstjenester-soknad-redigert-09.18.pdf


Har du spørsmål ta kontakt med tjenestekontoret eller direkte med enheten på telefon 469 40 065

 

Aktivitets team

Aktivitetsteamet i Psykisk helse og livsmestring holder til i 2 hus.

Hermans Hus er et dagaktivitetshus i en gammel sveitservilla med hyggelige lokaler i Herman Baggers gate 4 A i. Der har vi flere stuer, kjøkken, rom for samtaler og smågrupper, bibliotek, malestudio og hobbyrom.

Moflatakjeller’n er et sosialt treffstedogbestår av en romslig og hyggelig stue med åpen kjøkkenløsning i Moflatvn 1 A.

På begge steder legger vi hovedsakelig vekt på tilbud om aktiviteter og sosialt samhold for å fremme god fysisk og psykisk helse hos våre brukere. Vi tror på mestring og trening i hverdagen gjennom aktiviteter og inkluderende fellesskap med andre.

Våre tilbud er delt inn etter aldersgrupper: Godt Voksne (40+) og Unge voksne (18-40 år).

Godt voksne (40+) har tilbud mandag og torsdag på Hermans Hus. Her har vi aktiviteter som turer, matlaging, måltider i felleskap, kurs, fysisk aktivitet samt spill og hygge.

På tirsdag og fredag er det tilbud på Moflatakjeller’n hvor vi fokuserer på gode samtaler og god lunsj sammen med andre. Vi har aktiviteter som bingo og ulike spill.

Begge steder er åpne på dagtid.

 

Unge voksne (18-40 år) har tilbud på tirsdag, onsdag og fredag på Hermans Hus.

Aktiviteter her er turer ut i naturen, musikk, teater, matlaging, sosiale måltider, kafedrift, kurs, spill og hygge.

Det er åpent på dagtid og enkelte kvelder.

 

Vi vektlegger brukermedvirkning og alle kan delta på planmøter en gang i måneden. Hvis du ønsker å jobbe frivillig hos oss er det også muligheter for det. Vi ønsker frivillige til for eksempel kaféen vår, arrangementer, dugnader ute og til å holde huset i orden inne.

 

Når du begynner hos oss vil du få tilbud om å bli med i våre facebook-grupper. Der vil du finne aktuelle planer og informasjon om det som foregår hos oss. Vi deltar også på arrangementer utenfor husa våre.

Vi som jobber på Moflatakjeller’n og Hemans Hus har alle helse- og sosialfaglige utdannelser og har erfaringer fra mange års arbeid innen fagområdet psykisk helse og aktiviteter.

 

Dersom du har behov for å delta i et aktivt og sosialt miljø kan du eller din kontaktperson ringe oss på telefon og gjøre avtale om besøk og oppstart.  Dette er lavterskeltilbud og krever ingen innsøking. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

Våre telefonnummer er:

Moflatakjeller’n         481 44 919

Hermans Hus              35 53 28 78/948 74 043

 

DU ER VELKOMMEN!

Publisert: 20.10.2016 10:22
Sist endret: 26.05.2020 13:58