Psykisk helse og livsmestring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Du kan henvende deg til oss på telefon 46 94 00 65, evt  på mail psykiskhelse@skien.kommune.no, eller  besøke oss  i underetasjen i Kverndalsgata 10, 3717 Skien (inngang fra gågata). Resepsjonen er åpen mellom 08-14 alle hverdager.

Psykisk helse og livsmestring

Psykisk helse og livsmestring tilbyr oppfølging, behandling og aktivitetstilbud til deg som har psykiske helseplager, har en psykisk lidelse, er nyankommen flyktning, er i en livskrise eller trenger noen å snakke med. Vi gir også tilbud om samtale og veiledning til pårørende.


Hjelpen gis av psykiske helsearbeidere i tverrfaglige team og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg. Vi har fokus på å følge med på om hjelpen du får oppleves nyttig for deg.


Vi jobber recovery orientert. Det innebærer at vi jobber for å fremme samhørighet, håp, identitet, mening og myndiggjøring. Det innebærer også at vi har fokus på menneskers muligheter til å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Våre verdier i arbeidet er respekt, trygghet, mestring, utvikling og raushet.


Oppfølging og behandling hos oss er gratis.


Psykisk helse og livsmestring er en nyopprettet enhet og tjenestetilbudet er under utvikling.

Forebyggende team, lavterskel tjenester

Trenger du noen å snakke med?

Noen ganger er livet vanskelig og vi kan trenge noen å snakke med. Vi tilbyr samtaler til deg som er i en livskrise eller har vært utsatt for noe du har opplevd som svært vondt eller vanskelig å bære alene. Vi kan også bidra med å hjelpe deg videre til andre instanser om du har behov for det. Tilbudet er tidsbegrenset og avtales i samarbeid mellom deg og din behandler.


(Er du flyktning og trenger noen å snakke med har vi behandlere som har kunnskap om migrasjonshelse og utfordringer knyttet til dette)


Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp

Er du pårørende?

Vi tilbyr samtaler til deg som er pårørende, som er bekymret eller har behov for noen å snakke med.
Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud til deg over 16 år som har lettere til moderate psykiske plager. Dette kan være angst, depresjon, søvnproblemer, begynnende rusproblemer eller andre livsbelastninger. Det vil si at vi arbeider med mennesker som kan være nedstemte, lei seg, stresset, urolige, bekymret eller engstelige, og som ønsker å ha en bedre livskvalitet.
Slike plager rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Forskning viser at det er hjelpsomt å få behandling tidlig. Dette forebygger ytterligere plager og lidelse. Tilbudet gis gjennom veiledet selvhjelp, kurs og samtaleterapi over en begrenset tidsperiode. Vi ønsker at du skal få rask hjelp når du selv mener du trenger det, og at det skal være en kort vei inn.

Tilnærmingen i Rask psykisk helsehjelp er kognitiv atferdsterapi, der utgangspunkt er at tanker, følelser, kropp og handlinger henger tett sammen. Vi vil alltid skreddersy behandlingen til den enkelte person, og være opptatt av at det vi gjør fungerer for deg.

Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp. 

Mestringskurs for vanlige psykiske helseplager er planlagt f.o.m. okt. 2019. Info kommer.

Flykning helse

Vi gir tilbud om samtale til alle nyankomne flyktninger. Vi har også kunnskap om migrasjonshelse og gir tilbud om samtale til deg som er flyktning og har psykiske plager eller lidelser, eller trenger noen å snakke med.
Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp

 

Psykisk helseteam

Oppfølging og behandling i psykisk helseteam

Psykisk helseteam gir individuelt tilpasset psykisk helsehjelp til deg som er over 18 år og sliter med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad.


Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og har fokus på at mennesker i størst mulig grad vil kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet på tross av sykdom og plager. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for deg som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, fremme mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.


Vi jobber både med oppfølging og behandling i våre lokaler og hjemme hos deg, alt etter hva som er riktig for deg.


Tjenesten er recoveryorientert. Recovery dreier seg essensielt om en grunnleggende holdning om at vi alle er en del av den samme menneskeheten. Vi har de samme rettighetene, og vi har alle ressurser, kompetanse og vekstpotensial. Recovery handler om å jakte på ressurser i seg selv, alene eller sammen med andre. Det handler om å bygge på håp og tro om et bedre liv, og finne frem til omgivelser som gir næring til og styrker den psykiske helsen og troen på en meningsfull fremtid.
https://www.napha.no/content/22713/Recovery---a-komme-seg

For å motta tjenesten er det en forutsetning at dine psykisk helseutfordringer går ut over mestring av hverdagslivet ditt og din opplevelse av livskvalitet. Du må oppholde deg eller bo i Skien kommune. Tjenesten er frivillig.


Tjenesten kan inneholde

  • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier
  • Hjelp til å etablere struktur og rytme i hverdagen, samt hjelp til å ivareta kosthold, døgnrytme, aktivitet og hvile.
  • Samtale og veiledning
  • Hjelp til å øke sosial kompetanse og til etablere meningsfulle aktiviteter
  • Eksponeringstrening og angstmestring
  • Hjelp til å utarbeide kriseplan og/eller selvhjelpsplan
  • Koordinering av ansvarsgruppe og utarbeidelse og individuelle plan

Psykisk helsetjeneste gis med bakgrunn i en egensøknad og ut i fra enkeltvedtak.


Du kan søke om tjenesten her. http://www.skien.kommune.no/globalassets/helse-og-velferd/omsorgstjenester-soknad-redigert-09.18.pdf


Har du spørsmål ta kontakt med tjenestekontoret eller direkte med enheten på telefon 469 40 065

 

Aktivitets team

Aktivitet og samhold

Vi har aktivitetstilbud til deg som ønsker å fylle dagene med meningsfulle aktiviteter og samhold. Du kan blant annet delta på medisinsk yoga, teatergruppe, cafe drift og mye mer. Ta kontakt med oss for mer informasjon om tilbudet på telefon 35 53 28 78, og følge våre Facebook-sider Hermans Hus. 

Publisert: 20.10.2016 10:22
Sist endret: 15.08.2019 12:04