Psykisk helse og livsmestring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Du kan henvende deg til oss på telefon 46 94 00 65, evt  på mail psykiskhelse@skien.kommune.no, eller  besøke oss  i underetasjen i Kverndalsgata 10, 3717 Skien (inngang fra gågata). Resepsjonen er åpen mellom 08-14 alle hverdager.

Psykisk helse og livsmestring

Psykisk helse og livsmestring tilbyr oppfølging, behandling og aktivitetstilbud til deg som har psykiske helseplager, har en psykisk lidelse, er nyankommen flyktning, er i en livskrise eller trenger noen å snakke med. Vi gir også tilbud om samtale og veiledning til pårørende.


Hjelpen gis av psykiske helsearbeidere i tverrfaglige team og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg. Vi har fokus på å følge med på om hjelpen du får oppleves nyttig for deg.


Vi jobber recovery orientert. Det innebærer at vi jobber for å fremme samhørighet, håp, identitet, mening og myndiggjøring. Det innebærer også at vi har fokus på menneskers muligheter til å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Våre verdier i arbeidet er respekt, trygghet, mestring, utvikling og raushet.


Oppfølging og behandling hos oss er gratis.


Psykisk helse og livsmestring er en nyopprettet enhet og tjenestetilbudet er under utvikling.

Forebyggende team, lavterskel tjenester

Trenger du noen å snakke med?

Noen ganger er livet vanskelig og vi kan trenge noen å snakke med. Vi tilbyr samtaler til deg som er i en livskrise eller har vært utsatt for noe du har opplevd som svært vondt eller vanskelig å bære alene. Vi kan også bidra med å hjelpe deg videre til andre instanser om du har behov for det. Tilbudet er tidsbegrenset og avtales i samarbeid mellom deg og din behandler.


(Er du flyktning og trenger noen å snakke med har vi behandlere som har kunnskap om migrasjonshelse og utfordringer knyttet til dette)


Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp

Er du pårørende?

Vi tilbyr samtaler til deg som er pårørende, som er bekymret eller har behov for noen å snakke med.
Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud til deg over 16 år som har lettere til moderate psykiske plager. Dette kan være angst, depresjon, søvnproblemer, begynnende rusproblemer eller andre livsbelastninger. Det vil si at vi arbeider med mennesker som kan være nedstemte, lei seg, stresset, urolige, bekymret eller engstelige, og som ønsker å ha en bedre livskvalitet.
Slike plager rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Forskning viser at det er hjelpsomt å få behandling tidlig. Dette forebygger ytterligere plager og lidelse. Tilbudet gis gjennom veiledet selvhjelp, kurs og samtaleterapi over en begrenset tidsperiode. Vi ønsker at du skal få rask hjelp når du selv mener du trenger det, og at det skal være en kort vei inn.

Tilnærmingen i Rask psykisk helsehjelp er kognitiv atferdsterapi, der utgangspunkt er at tanker, følelser, kropp og handlinger henger tett sammen. Vi vil alltid skreddersy behandlingen til den enkelte person, og være opptatt av at det vi gjør fungerer for deg.

Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp. 

Mestringskurs for vanlige psykiske helseplager starter i oktober 2019

Psykisk helse og livsmestring i Skien kommune arrangerer mestringskurs for vanlige psykiske helseplager. Kursholder er psykolog Simen M. Ekelund, som arbeider som behandler ved Rask psykisk helsehjelp i Skien kommune. Målgruppen er mennesker som bor i Skien kommune og som opplever å være nedstemte, engstelige og/eller strever med søvn, samt pårørende ved slike tilstander. Det er ingen krav til at du må si noe eller bidra underveis.

Utgangspunktet er praktiske tilnærminger fra kognitiv atferdsterapi og tankesett fra medfølelsesbasert psykologi.

Påmelding: Det er drop-in og gratis, men send gjerne mail med navn og telefonnummer til psykiskhelse@skien.kommune.no med hvilke samlinger du ønsker å komme på, slik at vi har en oversikt! Du kan delta på så mange eller få av samlingene som du ønsker selv J Det er ikke «bindende påmelding».

Tidspunkt: Se datoer under. Alle dager er fra 1530-1700 med en pause underveis.

Sted: Enhet for psykisk helse og livsmestring, Underetasjen i Kverndalsgata 10, 3717 Skien. Se bilde av inngang under.

21.10.19: NEDSTEMT (lei seg, deprimert, nedfor)

28.10.19: REDD (angst, frykt, fobi)

4.11.19: SØVN (insomni, søvnløshet)

11.11.19: MEDFØLELSE, AKSEPT OG VERDIBASERT HANDLING

Enhet for psykisk helse og livsmestring i Skien kommune

Ved spørsmål, ring enheten ved 46 94 00 65 eller send en mail på psykiskhelse@skien.kommune.no

Flykning helse

Vi gir tilbud om samtale til alle nyankomne flyktninger. Vi har også kunnskap om migrasjonshelse og gir tilbud om samtale til deg som er flyktning og har psykiske plager eller lidelser, eller trenger noen å snakke med.
Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp

 

Psykisk helseteam

Oppfølging og behandling i psykisk helseteam

Psykisk helseteam gir individuelt tilpasset psykisk helsehjelp til deg som er over 18 år og sliter med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad.


Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og har fokus på at mennesker i størst mulig grad vil kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet på tross av sykdom og plager. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for deg som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, fremme mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.


Vi jobber både med oppfølging og behandling i våre lokaler og hjemme hos deg, alt etter hva som er riktig for deg.


Tjenesten er recoveryorientert. Recovery dreier seg essensielt om en grunnleggende holdning om at vi alle er en del av den samme menneskeheten. Vi har de samme rettighetene, og vi har alle ressurser, kompetanse og vekstpotensial. Recovery handler om å jakte på ressurser i seg selv, alene eller sammen med andre. Det handler om å bygge på håp og tro om et bedre liv, og finne frem til omgivelser som gir næring til og styrker den psykiske helsen og troen på en meningsfull fremtid.
https://www.napha.no/content/22713/Recovery---a-komme-seg

For å motta tjenesten er det en forutsetning at dine psykisk helseutfordringer går ut over mestring av hverdagslivet ditt og din opplevelse av livskvalitet. Du må oppholde deg eller bo i Skien kommune. Tjenesten er frivillig.


Tjenesten kan inneholde

  • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier
  • Hjelp til å etablere struktur og rytme i hverdagen, samt hjelp til å ivareta kosthold, døgnrytme, aktivitet og hvile.
  • Samtale og veiledning
  • Hjelp til å øke sosial kompetanse og til etablere meningsfulle aktiviteter
  • Eksponeringstrening og angstmestring
  • Hjelp til å utarbeide kriseplan og/eller selvhjelpsplan
  • Koordinering av ansvarsgruppe og utarbeidelse og individuelle plan

Psykisk helsetjeneste gis med bakgrunn i en egensøknad og ut i fra enkeltvedtak.


Du kan søke om tjenesten her. http://www.skien.kommune.no/globalassets/helse-og-velferd/omsorgstjenester-soknad-redigert-09.18.pdf


Har du spørsmål ta kontakt med tjenestekontoret eller direkte med enheten på telefon 469 40 065

 

Aktivitets team

Aktivitetsteamet i Psykisk helse og livsmestring holder til i 2 hus.

Hermans Hus er et dagaktivitetshus i en gammel sveitservilla med hyggelige lokaler i Herman Baggers gate 4 A i. Der har vi flere stuer, kjøkken, rom for samtaler og smågrupper, bibliotek, malestudio og hobbyrom.

Moflatakjeller’n er et sosialt treffstedogbestår av en romslig og hyggelig stue med åpen kjøkkenløsning i Moflatvn 1 A.

På begge steder legger vi hovedsakelig vekt på tilbud om aktiviteter og sosialt samhold for å fremme god fysisk og psykisk helse hos våre brukere. Vi tror på mestring og trening i hverdagen gjennom aktiviteter og inkluderende fellesskap med andre.

Våre tilbud er delt inn etter aldersgrupper: Godt Voksne (40+) og Unge voksne (18-40 år).

Godt voksne (40+) har tilbud mandag og torsdag på Hermans Hus. Her har vi aktiviteter som turer, matlaging, måltider i felleskap, kurs, fysisk aktivitet samt spill og hygge.

På tirsdag og fredag er det tilbud på Moflatakjeller’n hvor vi fokuserer på gode samtaler og god lunsj sammen med andre. Vi har aktiviteter som bingo og ulike spill.

Begge steder er åpne på dagtid.

 

Unge voksne (18-40 år) har tilbud på tirsdag, onsdag og fredag på Hermans Hus.

Aktiviteter her er turer ut i naturen, musikk, teater, matlaging, sosiale måltider, kafedrift, kurs, spill og hygge.

Det er åpent på dagtid og enkelte kvelder.

 

Vi vektlegger brukermedvirkning og alle kan delta på planmøter en gang i måneden. Hvis du ønsker å jobbe frivillig hos oss er det også muligheter for det. Vi ønsker frivillige til for eksempel kaféen vår, arrangementer, dugnader ute og til å holde huset i orden inne.

 

Når du begynner hos oss vil du få tilbud om å bli med i våre facebook-grupper. Der vil du finne aktuelle planer og informasjon om det som foregår hos oss. Vi deltar også på arrangementer utenfor husa våre.

Vi som jobber på Moflatakjeller’n og Hemans Hus har alle helse- og sosialfaglige utdannelser og har erfaringer fra mange års arbeid innen fagområdet psykisk helse og aktiviteter.

 

Dersom du har behov for å delta i et aktivt og sosialt miljø kan du eller din kontaktperson ringe oss på telefon og gjøre avtale om besøk og oppstart.  Dette er lavterskeltilbud og krever ingen innsøking. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

Våre telefonnummer er:

Moflatakjeller’n         481 44 919

Hermans Hus              35 53 28 78/948 74 043

 

DU ER VELKOMMEN!

Publisert: 20.10.2016 10:22
Sist endret: 09.10.2019 10:04