Psykisk helse og livsmestring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Psykisk helse og livsmestring - Koronasituasjonen

Myndighetene har strammet inn på ulike områder for å unngå økt smitte, dette får også konsekvenser for vårt arbeid. 

Under følger en liste over tiltakene vi gjennomfører:

 • Vi gir oppfølging/behandling primært via telefon og digitale videoplattformer.
 • Vi gir oppfølging ansikt-til-ansikt kun der det foreligger særskilte behov for nødvendig helsehjelp. Dette gjennomføres i hovedsak ute.
 • Samarbeidsmøter vil også foregå primært via telefon og video
 • Aktivitetstilbud begrenses til uteaktiviteter som turgrupper
 • Kurs og gruppetilbud utsettes inntil videre

Vi vil fortsette å gi gode psykiske helsetjenester til klientene/brukerne våre og befolkningen for øvrig. Vi vil også etterstrebe å opprettholde samarbeidet med samhandlingspartnere på tross av disse tiltakene og beredskapsnivået.

Sentralbordet er åpent som vanlig, på telefon 46 94 00 65

Rask psykisk helsehjelp tar fortsatt i mot henvendelser om lavterskel psykisk helsehjelp mandag og onsdag mellom 12 og 14 på tlf. 47 67 72 90

Hermans Hus kan kontaktes på tlf. 47 70 83 17

Psykisk helse og livsmestring

Psykisk helse og livsmestring tilbyr oppfølging, behandling og aktivitetstilbud til deg som har psykiske helseplager, har en psykisk lidelse, er nyankommen flyktning, er i en livskrise eller trenger noen å snakke med. Vi gir også tilbud om samtale og veiledning til pårørende.


Hjelpen gis av psykiske helsearbeidere i tverrfaglige team og tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg. Vi har fokus på å følge med på om hjelpen du får oppleves nyttig for deg.


Vi jobber recovery orientert. Det innebærer at vi jobber for å fremme samhørighet, håp, identitet, mening og myndiggjøring. Det innebærer også at vi har fokus på menneskers muligheter til å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Våre verdier i arbeidet er respekt, trygghet, mestring, utvikling og raushet.


Oppfølging og behandling hos oss er gratis.


Psykisk helse og livsmestring er en nyopprettet enhet og tjenestetilbudet er under utvikling.

Forebyggende team, lavterskel tjenester

Er du pårørende?

Vi tilbyr samtaler til deg som er pårørende, som er bekymret eller har behov for noen å snakke med. Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp.

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud til deg over 16 år som har lettere til moderate psykiske plager. Dette kan være angst, depresjon, søvnproblemer, begynnende rusproblemer eller andre livsbelastninger. Slike plager rammer en stor del av befolkningen i løpet av livet. Forskning viser at det er hjelpsomt å få behandling tidlig. Dette forebygger ytterligere plager og lidelse.

Rask psykisk helsehjelp er ikke et tilbud for mer langvarige og alvorlige problemstillinger. Dersom du har utfordringer som sterkt går ut over livsfunksjonen din og som du har hatt i lengre tid, eller om du har hatt flere behandlingstilbud tidligere i spesialisthelsetjenesten, kan det være at du er utenfor målgruppen til Rask psykisk helsehjelp.

Ved behov for mer langvarige tjenester eller dersom du har sammensatte problemstillinger, kan det være hensiktsmessig å søke hos kommunens tjenestekontor (lenke) eller prate med din fastlege om henvisning til spesialisthelsetjeneste.

Om tilbudet:

Tilbudet gis gjennom kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi. Samtaleterapi er et korttidstilbud, og har i utgangspunktet et tak på 7 samtaler.

Tilnærmingen i Rask psykisk helsehjelp er kognitiv atferdsterapi, der utgangspunkt er at tanker, følelser, kropp og handlinger henger tett sammen. Vi vil alltid skreddersy behandlingen til den enkelte person, og være opptatt av at det vi gjør fungerer for deg.

Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege. Vi gir hjelp så raskt som det er mulig.

Kontakt: Rask psykisk helsehjelp har telefontid mandager og onsdager fra 12-14. Du kan ringe oss på 47 67 72 90.

Vi har redusert bemanning i Rask psykisk helsehjelp i sommer. Fra og med 5. juli vil telefonlinjen vår være åpen hver onsdag fra 12 til 14:30 (47 67 72 90). Her tar behandlerne våre imot nye henvendelser om Rask psykisk helsehjelp. Vi har dessverre noe ventetid for å komme i gang med individuelle samtaler. Fra og med 9/8 går vi tilbake til å ha telefontid mandag og onsdag fra 12 til 14 i Rask psykisk helsehjelp

Du kan også kontakte enheten direkte på 46 94 00 65 i hverdagene eller sende en epost til psykiskhelse@skien.kommune.no for andre henvendelser.

Introduksjonskurs for Rask psykisk helsehjelp

Introduksjonskurs for Rask psykisk helsehjelp avholdes en til to ganger i måneden.

Kurset fokuserer på kunnskapsbaserte verktøy for å arbeide med depresjon, angst og søvnplager. Det legges vekt på hjelp til selvhjelp. Dette er verktøy som har vist seg nyttig for en rekke ulike mennesker med en rekke ulike problemstillinger. Kursholdere er behandlere i Rask psykisk helsehjelp. Det er ingen krav til at du må si noe eller bidra underveis.

Påmelding: Du får plass på første ledige kurs ved å ringe Rask psykisk helsehjelp i åpningstiden, og gjennomføre en kartlegging for å se om du er i målgruppen vår (se over). Det er ca. 8 plasser per kurs.

Sted: Enhet for psykisk helse og livsmestring, Underetasjen i Kverndalsgata 10, 3717 Skien. Se bilde av inngang under.

I koronapandemien arrangeres kurs fortrinnsvis digitalt. Dette gjøres på en trygg og enkel videoplattform, som du får tilgang til ved å kontakte oss.

Ved spørsmål, ring enheten ved 46 94 00 65 eller send en mail på psykiskhelse@skien.kommune.no

Er du pårørende?

Vi tilbyr samtaler til deg som er pårørende, som er bekymret eller har behov for noen å snakke med. Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp.

 

Flykning helse

Vi gir tilbud om samtale til alle nyankomne flyktninger. Vi har også kunnskap om migrasjonshelse og gir tilbud om samtale til deg som er flyktning og har psykiske plager eller lidelser, eller trenger noen å snakke med.
Tilbudet er gratis. Du kan selv oppsøke oss uten henvisning fra lege og få rask hjelp

 

Psykisk helseteam

Oppfølging og behandling i psykisk helseteam

Psykisk helseteam gir individuelt tilpasset psykisk helsehjelp til deg som er over 18 år og sliter med psykiske lidelser av moderat til alvorlig grad.


Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg og har fokus på at mennesker i størst mulig grad vil kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet på tross av sykdom og plager. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for deg som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, fremme mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.


Vi jobber både med oppfølging og behandling i våre lokaler og hjemme hos deg, alt etter hva som er riktig for deg.


Tjenesten er recoveryorientert. Recovery dreier seg essensielt om en grunnleggende holdning om at vi alle er en del av den samme menneskeheten. Vi har de samme rettighetene, og vi har alle ressurser, kompetanse og vekstpotensial. Recovery handler om å jakte på ressurser i seg selv, alene eller sammen med andre. Det handler om å bygge på håp og tro om et bedre liv, og finne frem til omgivelser som gir næring til og styrker den psykiske helsen og troen på en meningsfull fremtid.
https://www.napha.no/content/22713/Recovery---a-komme-seg

For å motta tjenesten er det en forutsetning at dine psykisk helseutfordringer går ut over mestring av hverdagslivet ditt og din opplevelse av livskvalitet. Du må oppholde deg eller bo i Skien kommune. Tjenesten er frivillig.


Tjenesten kan inneholde

 • Endring – og motivasjonssamtaler med fokus på å finne frem til egne ressurser og mestringsstrategier
 • Hjelp til å etablere struktur og rytme i hverdagen, samt hjelp til å ivareta kosthold, døgnrytme, aktivitet og hvile.
 • Samtale og veiledning
 • Hjelp til å øke sosial kompetanse og til etablere meningsfulle aktiviteter
 • Eksponeringstrening og angstmestring
 • Hjelp til å utarbeide kriseplan og/eller selvhjelpsplan
 • Koordinering av ansvarsgruppe og utarbeidelse og individuelle plan

Psykisk helsetjeneste gis med bakgrunn i en egensøknad og ut i fra enkeltvedtak.


Du kan søke om tjenesten her. Søknad om helsetjenester


Har du spørsmål ta kontakt med tjenestekontoret eller direkte med enheten på telefon 469 40 065

 

Aktivitets team

Aktivitetsteamet

Aktivitetsteamet i Psykisk helse og livsmestring holder til i 2 hus.

Hermans Hus er et aktivitetshus i en gammel sveitservilla med hyggelige lokaler i Herman Baggers gate 4 A i. Der har vi flere stuer, kjøkken, rom for samtaler og smågrupper, bibliotek, kunstrom for maling og hobbyaktiviteter, mediarom m.m.

Moflatakjeller’n er et sosialt treffsted og består av en romslig og hyggelig stue med åpen kjøkkenløsning i Moflatvn 1 A.

Pga.pandemien har vi begrensede åpningstider og tilbud.

Hermans hus:

Målgruppa er personer over 18 år med psykiske helseutfordringer som ønsker en endring. Her kan du delta i et fellesskap med aktivitet som gir mulighet for mestring, mening og glede. En god og trygg møteplass hvor man kan treffe andre, få støtte og mulighet til å komme seg videre.

I oppstarten vil du få omvisning på huset og samtale. De ansatte vil tilby deg støtte i å nå dine mål med å være på huset.

Vi vektlegger brukermedvirkning og tilrettelegger for tilfriskning.

Huset er åpent fem dager i uka, fra mandag til fredag. Vi åpner kl.09.00 og stenger kl.14.30 på sommeren og 15.00 på vinteren. Åpent til kl 19.00 annenhver onsdag.

Aktivitetene du kan delta på:

Turer i naturen og i nærmiljøet. Kreative aktiviteter som lesesirkel, akrylmaling, teatergruppe, musikkgruppe, skriveklubb. Strikkekafé, quiz, bordtennis, kurrong og brettspill. Kveldsåpent annenhver onsdag med blant annet filmkvelder.

Du kan delta i våre arbeidsfellesskap som er både inne og ute. Hermans hus er et stort hus som skal holdes i orden, og lunsj skal lages hver dag. Vi har også en hage og gårdsplass som trenger stell.

Du kan delta på ukentlige arbeidsmøter hvor deltagerne bestemmer hvilke arbeidsoppgaver som må gjøres for uka etter.

Vi har husmøter en gang i måneden. Her kan du være med å påvirke det som skjer på huset.

Vi har også facebookgrupper som du kan bli medlem av når du har begynt å bruke huset.

 

Moflatakjeller´n:

Målgruppa er personer over 18 år med psykiske helseutfordringer som har behov for et trygt og inkluderende fellesskap.

På tirsdag og fredag er det tilbud på Moflatakjeller’n hvor vi fokuserer på gode samtaler og god lunsj sammen med andre. Vi har aktiviteter som bingo og ulike spill.

Åpningstid er kl.10.00 – 14.30 

Vi som jobber på Moflatakjeller’n og Hemans Hus har alle helse- og sosialfaglige utdanning og har erfaring fra mange års arbeid innen fagområdet psykisk helse og tilrettelegging av aktiviteter.

Både Hermans hus og Moflatakjeller´n er lavterskeltilbud og krever ingen innsøking. Det er ønskelig at du ringer på forhånd, men det er også anledning til å komme innom på besøk. På Hermans hus har vi god plass til flere brukere. På Moflatakjeller´n er det begrenset med plass, men ta kontakt på telefon hvis du er interessert. Vi ser frem til å høre fra deg.

 

Våre telefonnummer er:

Hermans Hus              47 70 83 17

Moflatakjeller’n         48 14 49 19

Fagkoordinator for begge steder: 47 70 83 17

DU ER VELKOMMEN!

 

Inn på tunet

Mer informasjon kommer.

For å søke på tilbudet må du fylle ut søknadsskjema og sende til koordinator for tilbudet. Mer informasjon finner du i søknadsskjemaet.

Samarbeid med Røde Kors

Enhet for psykisk helse og livsmestring samarbeider med Røde Kors om tilbud for mennesker som opplever psykiske helseplager og/eller står i vanskelige livssituasjoner. Du kan lese om tilbudene til Røde Kors på deres hjemmesider: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/skien/

Kom Videre Mann er et gruppetilbud for menn som står i vanskelige livssituasjoner, eksempelvis samlivsbrudd, tap av jobb eller langvarige belastninger. Åtte menn møtes over åtte uker. Gruppene ledes av to frivillige menn med egne livserfaringer og opplæring i metoden. Fokus er på å komme seg videre i eget liv med de ressursene man har, men som kanskje er skjult eller glemt i vanskelige situasjoner. Tilbudet er gratis. Det arrangeres kurs løpende etter hvert som nok deltagere melder seg på. Om du eller noen du kjenner kan være aktuelle, ta kontakt!

Kontakt: line.lia@redcross.no / 99 40 87 40
Facebook: https://www.facebook.com/komvideremann/

Nettverksgruppene til Røde Kors har sosiale aktiviteter for mennesker som har lite familie og venner i nærheten og har lyst til å gjøre hyggelige ting sammen med andre.  Gruppene går på tur, lager mat, drar på kino, konserter, fotballkamper, spiller bowling og lignende sammen.  Det er mange aktiviteter hver måned og man bør være med på minst en aktivitet pr. uke.

Kontakt: line.lia@redcross.no / 99 40 87 40

Publisert: 20.10.2016 10:22
Sist endret: 07.07.2021 08:59