Spørreundersøkelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Er du over 18 år og har kjent på psykiske helseutfordringer? Da ber vi deg om å svare på en spørreundersøkelse om aktivitet.

Betydningen av aktivitet i hverdagen

Enhet for psykisk helse og Livsmestring i Skien kommune har flere aktivitetstilbud, blant annet Hermans hus. Målgruppen for dette tilbudet er voksne fra 18 år med psykiske helseutfordringer. Noe av målsettingen med Hermans hus, er å delta på tilrettelagt aktivitet som gir mestring, mening og glede i hverdagen

 

Hvorfor er tilrettelagt aktivitet viktig for mennesker psykiske helseutfordringer?

For mennesker med psykiske helseutfordringer, kan det være viktig med en tilrettelegging av aktivitetstilbudet. Det å få mulighet til å treffe andre i lignende situasjon, et sted som er trygt, forutsigbart og hvor man kan bli passe utfordret etter hva man trenger. Dette kan være viktig hvis man for eksempel har kjent på utenforskap i ulike sammenhenger.

Hva er egentlig psykiske helseutfordringer?

Det å ha psykiske helseutfordringer kan for eksempel være å oppleve ensomhet eller en vanskelig livssituasjon hvor det blir krevende å takle hverdagslivet. Det kan også være å ha en psykisk lidelse av varierende alvorlighetsgrad.

Hva er Hermans hus?

Hermans hus er et tilrettelagt aktivitetstilbud i Skien kommune, i regi av Enhet for Psykisk helse og Livsmestring. Dette er et lavterskeltilbud, hvor man selv kan ta kontakt hvis man ønsker informasjon. På huset kan man bli del av et fellesskap, delta på ulike aktiviteter som kan gi glede, mening og mestring. Vi ønsker mest mulig brukermedvirkning. Det vil si at det er rom for å bruke sine ressurser til glede for både en selv og fellesskapet, og å være med å påvirke innholdet i tilbudet. Du kan lese mer om aktivitetstilbudet og Hermans hus på skien.kommune.no.

Hvem ønsker dere skal svare på spørreundersøkelsen?

Vi ønsker at så mange som mulig i målgruppa for tilbudet vårt skal få tilgang til å delta i undersøkelsen. Det vil si mennesker over 18 år som opplever at de har psykiske helseutfordringer.

Hva skal dere bruke spørreundersøkelsen til?

Målet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hva folk trenger, ønsker og tenker om hva aktivitet betyr for dem. Dette vil vi ta med i den videre utviklingen av tilbudet.

 

Om spørreundersøkelsen

Vi vil gjerne vite mer om, hva dere som er i målgruppen ønsker og tenker om behovet for aktivitet. Denne kunnskapen ønsker vi å ta med videre i utviklingen av Hermans hus.

Vi ønsker å få vite hva som er viktig for deg som bruker huset, og for deg som ikke gjør det, men som er i målgruppen. Spørreundersøkelsen består av 10 spørsmål og er anonym. Det er mulig å supplere svar med kommentarer i fritekst i undersøkelsen, og det er viktig at du ikke skriver personsensitive svar i disse feltene. Personsensitive opplysninger er opplysninger der du opplyser om diagnose eller helsetilstand og samtidig skriver inn ditt eller andres navn, eventuelt andre opplysninger som gjør at de som leser undersøkelsen kan identifisere hvem dette gjelder. 

Perioden for å svare er fra 25. mai til 15 juni 2021.

Personvernet er svært godt ivaretatt.

Alle svar kommer inn til Kvalitetsseksjonen i kommunen. Svarene legges automatisk inn i en statistikk og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner.

Man skal kun svare på spørreundersøkelsen 1 gang. Noen av dere vil kanskje få tilgang til linken andre steder, f.eks på DPS eller Mental helse. Det er den samme linken.

Hvis du selv ikke er i målgruppa, så vis dette gjerne til noen du kjenner som kan være aktuelle deltagere i undersøkelsen.

Takk for at du hjelper oss i utviklingen av tilbudene våre!

 

Her kan du svare på undersøkelsen

Spørreundersøkelse

Publisert: 20.05.2021 07:55
Sist endret: 25.05.2021 13:08