Vaksinasjon- og smittevernkontoret

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontoret har hovedansvar for kommunens smittevernarbeid og tuberkulosekontroll, vaksinering ved reise og reisemedisinsk rådgivning.

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt.

Skien Kommunale vaksinasjons- og smittevernkontor

Ta kontakt på epost eller på telefon for timereservasjon. Vi har for tiden dessverre noe redusert kapasitet på å besvare telefoner, du kan også booke time selv på denne siden: Helserespons - Skien kommunale vaksinasjons- og smittevernkontor

Redusert åpningstid:

Uke 27: Åpent 29/6, 30/6 og 3/7 

Uke 28: Åpent 7/7 og 10/7

Stengt:

Uke 29 – tom uke 31

Normale åpningstider fra uke 32.

Vaksinasjon

Vaksinasjonskontoret i Skien helsehus tilbyr alle typer vaksinasjon: 

 • Influensavaksinering
  Disse anbefales spesielt influensavaksine:
  - alle fra fylte 65 år
  - beboere i sykehjem/bofellesskap
  - barn og voksne med alvorlige og kroniske sykdommer, nedsatt immunforsvar og 
    svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - gravide fra 12. svangerskapsuke
  - helsepersonell
  Ved spørsmål ta kontakt på tlf 35 58 93 97/35 58 93 90 
     
 • HPV
 • Vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper, som Hepatitt B-vaksine
 • Vaksinering av russ (meningokokkvaksine)
 • Tuberkulosekontroll/BCG vaksinering
 • Yrkesvaksinering
 • Reisevaksinasjon/malariaresept

Nyttige lenker

Folkehelseinstituttet
Utenriksdepartementet, reiseråd
WHO - internasjonale reiseråd
Centers for Disease Control
Fit For Travel
Hva skal jeg pakke?

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående vaksiner eller timebestilling, kan du sende e-post til: vaksinasjon.smittevern@skien.kommune.no eller ringe 35 58 93 97 | 35 58 93 90.

Vaksinasjonskontoret finner du på Skien helsehus, Ulefossvegen 51.

Pris for tjenesten

Du må betale en egenandel for enkelte vaksiner. Grunnvaksine for barn er gratis.

Målgruppe

Personer med behov for beskyttelse mot smittsomme sykdommer.

Nedenfor finner du mer informasjon om ulike vaksinasjonstilbud

Barnevaksinasjon

Barnevaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.  Alle nybakte foreldre blir kontaktet av kommunens helsestasjon og får tilbud om å delta i barnevaksinasjonsprogrammet.

Reisevaksinasjon

Vi gir tilbud om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus. Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over anbefalte vaksiner før utenlandsreiser.

Bestill time i god tid. Minimum 2-3 uker før avreise ved vanlige pakketurer. Ved lengre opphold over 3 uker, anbefales timebestilling minimum 6 uker før avreise.

Vaksinasjon mot sesonginfluensa

Vaksinasjon mot sesonginfluensa anbefales dersom du

 • er 65 år eller eldre,
 • bor i omsorgsbolig eller sykehjem,
 • er gravid fra 12. svangerskapsuke,
 • har sykdom eller diagnoser som gjør deg særlig utsatt, se fullstendig oversikt på nettsidene til Folkehelseinstituttet,
 • jobber i helsesektoren med pasientkontakt.
Vaksinasjon ved pandemi

Ved et eventuelt utbrudd av pandemi, vil kommunens helsetjeneste sørge for vaksinasjon. Folkehelseinstituttet gir retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine.

Annen vaksinasjon av voksne

Du kan henvende deg til kommunens helsetjeneste ved behov for

 • oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet, f. eks difteri, polio, stivkrampe og kikhoste,
 • vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikke tidligere har fått disse,
 • vaksiner før graviditet (MMR vaksine),
 • vaksiner til eldre over 65 år og personer i risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine/influensavaksine).

Klageadgang

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.   

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Publisert: 17.11.2016 14:06
Sist endret: 25.06.2020 13:47
Sosialmedisinsk senter

Besøksadresse:

Skien helsehus, Ulefossvegen 51
3730 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35 58 93 90

Kontaktperson: Enhetsleder Tommy Beck