Vaksinasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Koronavaksine

Skien kommune har laget egen nettside om koronavaksine.

Influensavaksine 2020

Det nærmer seg influensasesong, og nå er det viktig at du som er i risikogruppen tar kontakt med fastlegen din og bestiller time for vaksinering.

Frem til 1. desember 2020 vil influensavaksine kun tilbys til risikogrupper og øvrig målgruppe.

Influensavaksinering i Skien kommune starter hos fastlegene i uke 42.

Om du allerede har time hos fastlegen så kan du be om vaksinering i tillegg.

Husk å gjøre dette på forhånd, enten via telefon eller elektronisk.

 

Noen personer har økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom hvis de får influensa.  Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av kroniske sykdommer. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer årlig som følge av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Personer med slik økt risiko for å utvikle alvorlig sykdom hvis de får influensa, inngår i det Folkehelseinstituttet (FHI) betegner som «risikogruppe» for influensa.

Personer i risikogrupper bør vaksinere seg mot influensa hvert år, fordi influensaviruset forandrer seg fra år til år. Derfor må vaksinen tilpasses hver enkelt sesongs virus, og derfor gir hvert års influensavaksine kun beskyttelse mot den aktuelle sesongens influensa.

 

Risikogruppene er:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Alle under 65 med kroniske sykdommer:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 I tillegg anbefales vaksinen til følgende målgrupper:

 • Helsepersonell med regelmessig pasientnært arbeid
 • personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Dersom du er usikker på hvorvidt du er i risikogruppe kontakt din fastlege.

 

Fordi man kan være smittsom med influensavirus uten selv å ha symptomer, er detogså viktig at helsepersonell med regelmessig pasientnært arbeid vaksineres. Helsepersonell vil kunne vaksineres på arbeidsplassen sin.

 

Den pågående covid-19 pandemien gjør at personer i risikogrupper er ekstra sårbare dersom de skulle få både influensa og covid-19 infeksjon samtidig.

Årets sesonginfluensavaksine er derfor reservert personer i målgrupper frem til 01.12.20. Egenandelen er kr 50,- om du ikke har frikort.

På grunn av covid-19 pandemien blir årets vaksinasjon litt annerledes enn foregående års vaksineringer, da vi må ta ekstra smittevernhensyn under årets vaksinering:

 • det blir derfor ikke influensavaksinering uten egen timeavtale for dette på fastlegekontorene i år.
 • Husk; dersom du allerede har bestilt, eller har planlagt å bestille time hos fastlegen din i perioden fra uke 42, bør du gi beskjed via legekontorets elektroniske eller telefoniske system om at du ønsker influensavaksine satt under konsultasjonen.

 Opplys om at du ønsker vaksine når du hentes inn til time.

 • Finn ut hvordan ditt legekontor organiserer vaksineringstilbudet til sine pasienter ved å undersøke og følge med på informasjon fra legekontoret via hjemmeside, utsendt informasjon eller oppslag på kontoret.

HUSK: IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET HVIS DU HAR LUFTVEISSYMPTOMER ELLER FEBER.

Ring på forhånd, så får du vite hvordan du skal forholde deg.

 

Vaksinasjon- og smittevernkontoret

Kontoret har hovedansvar for kommunens smittevernarbeid og tuberkulosekontroll, vaksinering ved reise og reisemedisinsk rådgivning.

OBS Det er egne rutiner for årets influensavaksine, se informasjon lenger opp på siden.

Kontaktinformasjon

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt:

Skien Kommunale vaksinasjons- og smittevernkontor

Besøksadresse: Skien helsehus, Ulefossvegen 51, 3730 Skien

Postadresse: Postboks 158, 3701 Skien

Telefon: 35 58 93 90

Har du spørsmål angående vaksiner eller timebestilling, kan du sende e-post til: vaksinasjon.smittevern@skien.kommune.no eller ringe 35 58 93 97 | 35 58 93 90.

Vaksinasjonskontoret finner du på Skien helsehus.

Åpningstider og timereservasjon

Ta kontakt på epost eller på telefon for timereservasjon. Vi har for tiden dessverre noe redusert kapasitet på å besvare telefoner, du kan også booke time selv på denne siden: Helserespons - Skien kommunale vaksinasjons- og smittevernkontor

Vaksinasjon

Vaksinasjonskontoret i Skien helsehus tilbyr alle typer vaksinasjon: 

 • HPV
 • Vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper, som Hepatitt B-vaksine
 • Vaksinering av russ (meningokokkvaksine)
 • Tuberkulosekontroll/BCG vaksinering
 • Yrkesvaksinering
 • Reisevaksinasjon/malariaresept
 • Influensavaksine

Folkehelseinstituttet
Utenriksdepartementet, reiseråd
WHO - internasjonale reiseråd
Centers for Disease Control
Fit For Travel
Hva skal jeg pakke?

Pris for tjenesten

Du må betale en egenandel for enkelte vaksiner. Grunnvaksine for barn er gratis.

Målgruppe

Personer med behov for beskyttelse mot smittsomme sykdommer.

Barnevaksinasjon

Barnevaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Den starter vanligvis når barnet er 6 uker gammelt og følger det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet.  Alle nybakte foreldre blir kontaktet av kommunens helsestasjon og får tilbud om å delta i barnevaksinasjonsprogrammet.

Reisevaksinasjon

Vi gir tilbud om reisevaksinasjon og råd om vaksiner før utenlandsreiser. Type vaksine bestemmes ut fra reisemål, smittesituasjon, reisens varighet, type reise, helsetilstand og tidligere vaksinasjonsstatus. Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over anbefalte vaksiner før utenlandsreiser.

Bestill time i god tid. Minimum 2-3 uker før avreise ved vanlige pakketurer. Ved lengre opphold over 3 uker, anbefales timebestilling minimum 6 uker før avreise.

Vaksinasjon mot sesonginfluensa

Vaksinasjon mot sesonginfluensa anbefales dersom du

 • er 65 år eller eldre,
 • bor i omsorgsbolig eller sykehjem,
 • er gravid fra 12. svangerskapsuke,
 • har sykdom eller diagnoser som gjør deg særlig utsatt, se fullstendig oversikt på nettsidene til Folkehelseinstituttet,
 • jobber i helsesektoren med pasientkontakt.
Vaksinasjon ved pandemi

Ved et eventuelt utbrudd av pandemi, vil kommunens helsetjeneste sørge for vaksinasjon. Folkehelseinstituttet gir retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine.

Annen vaksinasjon av voksne

Du kan henvende deg til kommunens helsetjeneste ved behov for

 • oppfriskningsvaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet, f. eks difteri, polio, stivkrampe og kikhoste,
 • vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet dersom du ikke tidligere har fått disse,
 • vaksiner før graviditet (MMR vaksine),
 • vaksiner til eldre over 65 år og personer i risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine/influensavaksine).

Klageadgang

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.   

Mer om retten til å klage på helsenorge.no

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Publisert: 17.11.2016 14:06
Sist endret: 13.01.2021 10:19