HR-avdelingen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunens felles visjon er «Skien - den gode og inkluderende møteplass». Visjonen vår omfatter både medarbeidere, fremtidig medarbeidere og innbyggere. Det fordrer at vi har tett samspill og dialog med linjeledelse. I dette skjæringspunktet tydeliggjør og utvikler vi Skien kommune som arbeidsgiver. 

Om oss

HR-avdelingen (Human Resources) har to hovedfunksjoner. Vi ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverfunksjonen i Skien kommune, og vi er en faglig støtte for kommunens ledere.

HR-avdelingen skal være kjent for kvalitet, service og utvikling som understøtter vår rolle i Skien kommune. 

HR-stab

HR- stab skal bidra til oppfølging og utvikling av organisasjonen. Vi skal støtte opp under HR-strategien, kommunens arbeidsgiverpolitikk, ulike retningslinjer og reglement og HMS- system. Samtidig er en viktig del av vår rolle knyttet til organisasjons- og ledelsesutvikling. Dette skjer ved prosjekter og ulike tiltak som skal forbedre praksis, herunder opplæring og kompetanseutvikling både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

HR-stab representerer kommunen som arbeidsgiver overfor arbeidstakerorganisasjonene i lønns- og tariffspørsmål, f.eks. ved lokale lønnsforhandlinger. 

Avdelingen er HR-faglig kompetansesenter for kommunens ledere innenfor lov- og avtaleverk samt interne rutiner og retningslinjer.Lønnsseksjonen

Lønnsseksjonen utbetaler lønn til alle kommunens medarbeidere samt godtgjøringer til støttekontakter, fosterhjem, folkevalgte etc. på bakgrunn av meldinger fra linjeledelsen. I tillegg behandles alle sykmeldinger og avtaler om foreldrepermisjon her.

Klikk her for å se de ulike arbeidsoppgavene knyttet til lønnsområdet
 • Innhenting av personalmeldinger, timelister og reiseregninger (Expense)
 • Innhenting av filer fra forsystemer
 • Lønnskjøring
 • Oppgjør av påleggstrekk, fagforeningstrekk, bidragstrekk, saldotrekk etc.
 • Registrering av foreldrepermisjoner med tilhørende inntektsopplysninger og refusjonskrav til NAV
 • Registrering av sykemeldinger med tilhørende inntektsopplysninger og refusjonskrav til NAV
 • Innhenting av refusjoner og maksdato fra NAV
 • Pensjonsrapporteringer til Skien kommunale pensjonskasse, KLP og Statens pensjonskasse
 • Rapporteringer til KS, Skatteetaten, NAV og SSB
 • Innberetning og avstemminger

Kontakt oss

For generelle henvendelser til HR-stab og Lønnsseksjonen kan du ta kontakt via telefon eller ved hjelp av epost.

Ved behov for kontakt med en spesifikk person se nedtrekksmenyen nedenfor over medarbeidere i HR-stab eller Lønnsseksjonen. 

HR-stab:
Telefon: 3558/1530

Lønnsseksjonen:
Telefon: 3558/1850 (telefontid mellom kl. 10:00-14:00)
Epost: lonnsseksjonen@skien.kommune.no

Klikk her for en oversikt over medarbeidere i HR-stab 

Her finner du kontaktinformasjon for medarbeidere i HR-stab samt en oversikt over den enkeltes hovedarbeidsområde. Alle kan kontaktes for generell rådgivning innen HR-faget og spørsmål i forhold til HMS- og Personalhåndboken - benytt da gjerne vår ringesløyfe: 3558/1530

Ketil Mjøen

HR-sjef

ketil.mjoen@skien.kommune.no

T: 35 58 13 22

M: 976 76 719

Arbeidsområde
 • Drift og utvikling HR-avdelingen
 • Arbeidsgiverpolitikk og HR-strategi
 • Oppsigelse/avskjedssaker
 • Samarbeid med hovedsammenslutningenes kontaktpersoner og hovedverneombud
 • Organisasjons- og lederutvikling

Kari Riis Olesen

Forhandlingssjef

Kari.Riis.Olesen@skien.kommune.no

T: 35 58 91 45

M: 907 55 060

Arbeidsområde

Forhandlinger, lønnspolitikk og tariff

 • Lokal lønnspolitikk m.m.
 • Lønnsforhandlinger og individuell lønnsfastsettelse
 • Utviklingsarbeid i forhold til tariffområdet
 • Tariffoppgjør og lokale lønnsstrukturer/-ordninger
 • Systemansvar for personalhåndboken og forhandlingsmodul
 • Rekruttering ledere og fagspesialister (OPQ-testing)

Tonje Leion

HR-rådgiver

Tonje.Leion@skien.kommune.no

T: 35 58 13 04

Arbeidsområde

Arbeidstid, bruk av midlertidige ansettelser, rettskrav på stilling

 • Lokale særavtaler vedr. arbeidstid
 • Permisjonsreglement og personalforsikringer
 • Erkjentlighetsgaver og jubilantarrangement
 • Rettskrav på stillinger og midlertidige ansettelser, jfr arbeidsmiljølovens kap.14.
 • Heltid/deltid

Ann Gerd Wian

HR-rådgiver

AnnGerd.Wian@skien.kommune.no

T: 35 58 13 85

Arbeidsområde

Omstillingsarbeid, lærlinger, stillingsannonser, pensjon og gruppelivsforsikring

 • Utlysninger/ledige stillinger/stillingsannonser
 • Omstillingsutvalg og omstillingsrutine
 • Lærlingeordningen
 • Pensjon, seniordag, forsikringsordninger
 • Rutiner for oppfølging av sykmeldte

Anne Isaksen

HR-rådgiver

Anne.Isaksen@skien.kommune.no

T: 35 58 15 26

Arbeidsområde

IA-avtalen, yrkesskadeforsikring, HMS, leder- og organisasjonsutvikling

 • Lederutviklingsprogram og lederopplæring
 • HMS-system og ECO-online
 • 10-FAKTOR og arbeidsmiljøprosesser
 • Sykefraværsrapportering, skademeldinger og – statistikk, yrkesskadeforsikring
 • Kontaktperson for Bedriftshelsetjeneste og NAV

Carlos Rios Alomia

HR-rådgiver

Carlos.Rios.Alomia@skien.kommune.no

T: 35 58 13 43

M: 920 68 949

Arbeidsområde

Rekruttering og introduksjon, digitalisering, organisasjonsutvikling

 • Rekrutterings- og introduksjonsrutiner
 • Kompetanse- og organisasjonsutvikling – KS-læring
 • Digitalisering og Visma-utviklingsarbeid
 • Introduksjonsprogram og karrieredager
 • IT-kontakt

Kent H. Bjørnsti

HR-rådgiver

Kent.Bjornsti@skien.kommune.no

T: 35 58 91 59

M: 994 79 707

Arbeidsområde

HMS-kvalitetssystem, arbeidstid og Visma

 • HMS-kvalitetssystem og risikovurderinger
 • Organisasjonskart og infomateriell HR
 • Visma – utviklingsarbeid
 • Nettkoordinator HR-avdelingen
 • Arbeidstidsordninger

Elisabeth N. Strømdal

Spesialkonsulent

Elisabeth.Stromdal@skien.kommune.no

T: 35 58 13 19

M: 481 30 622

Arbeidsområde

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

 • HMS-system (organisering, prosedyrer og rutiner)
 • HMS-håndboken og HMS-kvalitet
 • HMS-opplæring (verneombud og ledere)
 • Risikovurderinger og avviks-/skademeldinger
 • ECO-online

Kjetil Bjørntvedt

Juridisk rådgiver HR

kjetil.bjorntvedt@skien.kommune.no

T: 35581323

Arbeidsområde
 • Personalsaker; advarsler, oppsigelse, avskjed
 • Juridiske vurderinger og rådgivning/opplæring innen HR-området
 • Fagutvikling innen HR-området
 • HR-faglig lederstøtte

Andreas Rindebakken

HR-Rådgiver

Andreas.Rindebakken@skien.kommune.no

T: 35 58 13 71

Arbeidsområde

Tariff, lønnspolitikk og digitalisering

 • Lokal lønnspolitikk 
 • Lønnsforhandlinger
 • Individuell lønnsfastsettelse
 • Utviklingsarbeid i forhold til tariffområdet
 • Tariffoppgjør og lokale lønnsstrukturer/-ordninger
 • Digitalisering og Visma-utviklingsarbeid
 • Kompetanseutvikling – KS-læring

Toril Tollefsen

HR-rådgiver

Toril.Tollefsen@skien.kommune.no

T: 35 58 15 56

Arbeidsområde

Omstillingsarbeid, lederutvikling, 10-FAKTOR og personalsaker

 • Omstillingsutvalg og omstillingsrutine
 • Rutiner for oppfølging av sykmeldte
 • Advarsler, oppsigelse- og avskjedssaker
 • Bistand og lederstøtte ved omstilling og omorganisering
Klikk her for en oversikt over medarbeidere i Lønnsseksjonen

Her finner du kontaktinformasjon for medarbeidere i Lønnsseksjonen samt en oversikt over den enkeltes hovedarbeidsområde. Alle kan kontaktes for generell rådgivning innen lønnsfaget og spørsmål i forhold til refusjon og fravær - benytt da gjerne vår ringesløyfe: 3558/1850 mellom kl. 10.00 - 14.00

Line With-Tande

Seksjonsleder lønn

Line.Marie.With.Tande@skien.kommune.no

T: 35 58 91 25

M: 99 75 84 13

Arbeidsområde

Seksjonsleder lønn

 • Drift og utvikling lønnsseksjonen
 • Systemansvarlig Visma HRM
 • Lokale forhandlinger
 • Opplæring ledere/merkantile

Anne Selander Jensen

Førstekonsulent

AnneSelander.Jensen@skien.kommune.no

T: 35 58 10 75

Arbeidsområde

Lønn

 • Personalmeldinger
 • Timelønn
 • Tariff
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Fakturakrav
 • GAT Import variabel lønn
 • Org.nr.Tabell
 • Omorganiseringer HV
 • Sykmeldinger

Kari Anne West Samuelsen

Førstekonsulent

KariAnneWest.Samuelsen@skien.kommune.no

T: 35 58 10 84

Arbeidsområde

Lønn

 • Lønnskjøring Skien Kommune
 • A-melding
 • Avstemminger
 • Elektroniske Skattekort
 • Personalmeldinger
 • Saldo/bidrag/diverse trekk
 • Tariff
 • Fakturakrav
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Lønnsoppgaver

Anne Lene Sondresen

Konsulent

Anne.Lene.Sondresen@skien.kommune.no

T: 35 58 10 89

Arbeidsområde

Lønn

 • Personalmeldinger
 • Pensjonsrapportering KLP
 • PAI-rapportering
 • Fagforeninger
 • Elektroniske Skattekort
 • Tildeling av roller/oppgaver for elektronisk saksgang

Kine C. Andersen

Konsulent

KineCecilie.Haugen@skien.kommune.no

T: 35 58 10 66

Arbeidsområde

Lønn

 • Skien Fritidspark
 • Folkevalgte
 • SKP
 • Pensjon HRM
 • Pensjonsrapportering SKP
 • Pensjonsrapportering Folkevalgte med Stortingsordning
 • Saldo/bidrag/diverse trekk
 • Personalmeldinger
 • Fagforeninger
 • Påleggstrekk
 • Import variabel lønn ressursstyring

Jorunn Flaten

Konsulent

Jorunn.Flaten@skien.kommune.no

T: 35 58 10 51

Arbeidsområde

Lønn

 • Personalmeldinger
 • Visma Expense
 • Pensjonsrapportering SKP
 • GAT Import variabel lønn
 • Påleggstrekk
 • Import filer
 • Timelønn
 • PAI-rapportering

Tonje Irene Gulliksen

Førstekonsulent

TonjeIrene.Gulliksen@skien.kommune.no

T: 35 58 19 38

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykemeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
 • Refusjonsbehandling
 • Refusjon differanse
 • Maksdato
 • Avstemming refusjoner

Semir Dedic

Konsulent

Semir.Dedic@skien.kommune.no

T: 35 58 10 68

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykemeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Refusjonsbehandling
 • Refusjon differanse
 • Avstemming refusjoner
 • Pensjonsrapportering Statens pensjonskasse

Joakim Gusfre Wold

Konsulent

JoakimGusfre.Wold@skien.kommune.no

T: 35 58 11 92

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykemeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
 • Refusjon differanse
 • Tildeling av roller/oppgaver for elektronisk saksgang
 • Rapportgenerator
 • Visma Expense
 • Ferie og fravær web
 • Import variabel lønn ressursstyring

Janne Karine Rønningen

Førstekonsulent

JanneKarine.Ronningen@skien.kommune.no

T: 35 58 11 91

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykmeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
 • Refusjonsbehandling
 • Refusjon differanse
 • Maksdato
 • Pensjonsrapportering KLP
 • Ferie og fravær web
 • GAT Import Fravær

Eva Haglund

Konsulent

Eva.Haglund@skien.kommune.no

T: 35 58 13 44

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

 • Sykemeldinger
 • Foreldrepermisjoner
 • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
 • Maksdato
 • Refusjon differanse
 • GAT Import Fravær

Mari Syvertsen

Konsulent

Mari.Syvertsen@skien.kommune.no

T: 35 58 19 89

Arbeidsområde

Fravær og refusjoner

 • Sykmeldinger
 • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
 • Refusjon differanse
 • Fagforeninger
 • Påleggstrekk

Mikail Røe

Lærling

Vilde.Røe@skien.kommune.no

Arbeidsområde

Diverse lønnsarbeid

Oscar Godtland

Lærling

Oscar.Godtland@skien.kommune.no

Arbeidsområde

Diverse lønnsarbeid

Hannah Toft

Førstekonsulent m/3 år hs

Hannah.toft@skien.kommune.no

T: 38 58 11 92

Arbeidsområde

Lønn

 • Rapportgenerator
 • Personalmeldinger
 • Kontrollrapporter
 • Visma.net Expense
Publisert: 20.10.2016 08:13
Sist endret: 02.12.2019 14:48