HR-avdelingen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunens felles visjon er «Skien - den gode og inkluderende møteplass». Visjonen vår omfatter både medarbeidere, fremtidig medarbeidere og innbyggere. Det fordrer at vi har tett samspill og dialog med linjeledelse. I dette skjæringspunktet tydeliggjør og utvikler vi Skien kommune som arbeidsgiver. 

Om oss

HR-avdelingen (Human Resources) har to hovedfunksjoner. Vi ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverfunksjonen i Skien kommune, og vi er en faglig støtte for kommunens ledere.

HR-avdelingen skal være kjent for kvalitet, service og utvikling som understøtter vår rolle i Skien kommune. 

HR-stab

HR- stab skal bidra til oppfølging og utvikling av organisasjonen. Vi skal støtte opp under HR-strategien, kommunens arbeidsgiverpolitikk, ulike retningslinjer og reglement og HMS- system. Samtidig er en viktig del av vår rolle knyttet til organisasjons- og ledelsesutvikling. Dette skjer ved prosjekter og ulike tiltak som skal forbedre praksis, herunder opplæring og kompetanseutvikling både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

HR-stab representerer kommunen som arbeidsgiver overfor arbeidstakerorganisasjonene i lønns- og tariffspørsmål, f.eks. ved lokale lønnsforhandlinger. 

Avdelingen er HR-faglig kompetansesenter for kommunens ledere innenfor lov- og avtaleverk samt interne rutiner og retningslinjer.Lønnsseksjonen

Lønnsseksjonen utbetaler lønn til alle kommunens medarbeidere samt godtgjøringer til støttekontakter, fosterhjem, folkevalgte etc. på bakgrunn av meldinger fra linjeledelsen. I tillegg behandles alle sykmeldinger og avtaler om foreldrepermisjon her.

Klikk her for å se de ulike arbeidsoppgavene knyttet til lønnsområdet
  • Innhenting av personalmeldinger, timelister og reiseregninger (Expense)
  • Innhenting av filer fra forsystemer
  • Lønnskjøring
  • Oppgjør av påleggstrekk, fagforeningstrekk, bidragstrekk, saldotrekk etc.
  • Registrering av foreldrepermisjoner med tilhørende inntektsopplysninger og refusjonskrav til NAV
  • Registrering av sykemeldinger med tilhørende inntektsopplysninger og refusjonskrav til NAV
  • Innhenting av refusjoner og maksdato fra NAV
  • Pensjonsrapporteringer til Skien kommunale pensjonskasse, KLP og Statens pensjonskasse
  • Rapporteringer til KS, Skatteetaten, NAV og SSB
  • Innberetning og avstemminger

Kontakt oss

For generelle henvendelser til HR-stab og Lønnsseksjonen kan du ta kontakt via telefon eller ved hjelp av epost.

Ved behov for kontakt med en spesifikk person se nedtrekksmenyen nedenfor over medarbeidere i HR-stab eller Lønnsseksjonen. 

HR-stab:
Telefon: 3558/1530

Lønnsseksjonen:
Telefon: 3558/1850 (telefontid mellom kl. 10:00-14:00)
Epost: lonnsseksjonen@skien.kommune.no

Klikk her for en oversikt over medarbeidere i HR-stab 

Her finner du kontaktinformasjon for medarbeidere i HR-stab samt en oversikt over den enkeltes hovedarbeidsområde. Alle kan kontaktes for generell rådgivning innen HR-faget og spørsmål i forhold til HMS- og Personalhåndboken - benytt da gjerne vår ringesløyfe: 3558/1530

Ketil Mjøen

HR-sjef

ketil.mjoen@skien.kommune.no

T: 35 58 13 22

M: 976 76 719

Arbeidsområde
  • Drift og utvikling HR-avdelingen
  • Arbeidsgiverpolitikk og HR-strategi
  • Oppsigelse/avskjedssaker
  • Samarbeid med hovedsammenslutningenes kontaktpersoner og hovedverneombud
  • Organisasjons- og lederutvikling

Kari Riis Olesen

Forhandlingssjef

Kari.Riis.Olesen@skien.kommune.no

T: 35 58 91 45

M: 907 55 060

Arbeidsområde

Forhandlinger, lønnspolitikk og tariff

  • Lokal lønnspolitikk m.m.
  • Lønnsforhandlinger og individuell lønnsfastsettelse
  • Utviklingsarbeid i forhold til tariffområdet
  • Tariffoppgjør og lokale lønnsstrukturer/-ordninger
  • Systemansvar for personalhåndboken og forhandlingsmodul
  • Rekruttering ledere og fagspesialister (OPQ-testing)

Tonje Leion

HR-rådgiver

Tonje.Leion@skien.kommune.no

T: 35 58 13 04

Arbeidsområde

Arbeidstid, bruk av midlertidige ansettelser, rettskrav på stilling

  • Lokale særavtaler vedr. arbeidstid
  • Permisjonsreglement og personalforsikringer
  • Erkjentlighetsgaver og jubilantarrangement
  • Rettskrav på stillinger og midlertidige ansettelser, jfr arbeidsmiljølovens kap.14.
  • Heltid/deltid

Ann Gerd Wian

HR-rådgiver

AnnGerd.Wian@skien.kommune.no

T: 35 58 13 85

Arbeidsområde

Omstillingsarbeid, lærlinger, stillingsannonser, pensjon og gruppelivsforsikring

  • Utlysninger/ledige stillinger/stillingsannonser
  • Omstillingsutvalg og omstillingsrutine
  • Lærlingeordningen
  • Pensjon, seniordag, forsikringsordninger
  • Rutiner for oppfølging av sykmeldte

Anne Isaksen

HR-rådgiver

Anne.Isaksen@skien.kommune.no

T: 35 58 15 26

Arbeidsområde

IA-avtalen, yrkesskadeforsikring, HMS, leder- og organisasjonsutvikling

  • Lederutviklingsprogram og lederopplæring
  • HMS-system og ECO-online
  • 10-FAKTOR og arbeidsmiljøprosesser
  • Sykefraværsrapportering, skademeldinger og – statistikk, yrkesskadeforsikring
  • Kontaktperson for Bedriftshelsetjeneste og NAV

Carlos Rios Alomia

HR-rådgiver

Carlos.Rios.Alomia@skien.kommune.no

T: 35 58 13 43

M: 920 68 949

Arbeidsområde

Rekruttering og introduksjon, digitalisering, organisasjonsutvikling

  • Rekrutterings- og introduksjonsrutiner
  • Kompetanse- og organisasjonsutvikling – KS-læring
  • Digitalisering og Visma-utviklingsarbeid
  • Introduksjonsprogram og karrieredager
  • IT-kontakt

Kent H. Bjørnsti

HR-rådgiver

Kent.Bjornsti@skien.kommune.no

T: 35 58 91 59

M: 994 79 707

Arbeidsområde

HMS-kvalitetssystem, arbeidstid og Visma

  • HMS-kvalitetssystem og risikovurderinger
  • Organisasjonskart og infomateriell HR
  • Visma – utviklingsarbeid
  • Nettkoordinator HR-avdelingen
  • Arbeidstidsordninger

Elisabeth N. Strømdal

Spesialkonsulent

Elisabeth.Stromdal@skien.kommune.no

T: 35 58 13 19

M: 481 30 622

Arbeidsområde

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

  • HMS-system (organisering, prosedyrer og rutiner)
  • HMS-håndboken og HMS-kvalitet
  • HMS-opplæring (verneombud og ledere)
  • Risikovurderinger og avviks-/skademeldinger
  • ECO-online

Kjetil Bjørntvedt

Juridisk rådgiver HR

kjetil.bjorntvedt@skien.kommune.no

T: 35581323

Arbeidsområde
  • Personalsaker; advarsler, oppsigelse, avskjed
  • Juridiske vurderinger og rådgivning/opplæring innen HR-området
  • Fagutvikling innen HR-området
  • HR-faglig lederstøtte

Andreas Rindebakken

HR-Rådgiver

Andreas.Rindebakken@skien.kommune.no

T: 35 58 13 71

Arbeidsområde

Tariff, lønnspolitikk og digitalisering

  • Lokal lønnspolitikk 
  • Lønnsforhandlinger
  • Individuell lønnsfastsettelse
  • Utviklingsarbeid i forhold til tariffområdet
  • Tariffoppgjør og lokale lønnsstrukturer/-ordninger
  • Digitalisering og Visma-utviklingsarbeid
  • Kompetanseutvikling – KS-læring

Toril Tollefsen

HR-rådgiver

Toril.Tollefsen@skien.kommune.no

T: 35 58 15 56

Arbeidsområde

Omstillingsarbeid, lederutvikling, 10-FAKTOR og personalsaker

  • Omstillingsutvalg og omstillingsrutine
  • Rutiner for oppfølging av sykmeldte
  • Advarsler, oppsigelse- og avskjedssaker
  • Bistand og lederstøtte ved omstilling og omorganisering
Klikk her for en oversikt over medarbeidere i Lønnsseksjonen

Her finner du kontaktinformasjon for medarbeidere i Lønnsseksjonen samt en oversikt over den enkeltes hovedarbeidsområde. Alle kan kontaktes for generell rådgivning innen lønnsfaget og spørsmål i forhold til refusjon og fravær - benytt da gjerne vår ringesløyfe: 3558/1850 mellom kl. 10.00 - 14.00

Line With-Tande

Seksjonsleder lønn

Line.Marie.With.Tande@skien.kommune.no

T: 35 58 91 25

M: 99 75 84 13

Arbeidsområde

Seksjonsleder lønn

  • Drift og utvikling lønnsseksjonen
  • Systemansvarlig Visma HRM
  • Lokale forhandlinger
  • Opplæring ledere/merkantile

Anne Selander Jensen

Førstekonsulent

AnneSelander.Jensen@skien.kommune.no

T: 35 58 10 75

Arbeidsområde

Lønn

  • Personalmeldinger
  • Timelønn
  • Tariff
  • Elektronisk kommunikasjon
  • Fakturakrav
  • GAT Import variabel lønn
  • Org.nr.Tabell
  • Omorganiseringer HV
  • Sykmeldinger

Kari Anne West Samuelsen

Førstekonsulent

KariAnneWest.Samuelsen@skien.kommune.no

T: 35 58 10 84

Arbeidsområde

Lønn

  • Lønnskjøring Skien Kommune
  • A-melding
  • Avstemminger
  • Elektroniske Skattekort
  • Personalmeldinger
  • Saldo/bidrag/diverse trekk
  • Tariff
  • Fakturakrav
  • Elektronisk kommunikasjon
  • Lønnsoppgaver

Anne Lene Sondresen

Konsulent

Anne.Lene.Sondresen@skien.kommune.no

T: 35 58 10 89

Arbeidsområde

Lønn

  • Personalmeldinger
  • Pensjonsrapportering KLP
  • PAI-rapportering
  • Fagforeninger
  • Elektroniske Skattekort
  • Tildeling av roller/oppgaver for elektronisk saksgang

Kine C. Andersen

Konsulent

KineCecilie.Haugen@skien.kommune.no

T: 35 58 10 66

Arbeidsområde

Lønn

  • Skien Fritidspark
  • Folkevalgte
  • SKP
  • Pensjon HRM
  • Pensjonsrapportering SKP
  • Pensjonsrapportering Folkevalgte med Stortingsordning
  • Saldo/bidrag/diverse trekk
  • Personalmeldinger
  • Fagforeninger
  • Påleggstrekk
  • Import variabel lønn ressursstyring

Jorunn Flaten

Konsulent

Jorunn.Flaten@skien.kommune.no

T: 35 58 10 51

Arbeidsområde

Lønn

  • Personalmeldinger
  • Visma Expense
  • Pensjonsrapportering SKP
  • GAT Import variabel lønn
  • Påleggstrekk
  • Import filer
  • Timelønn
  • PAI-rapportering

Tonje Irene Gulliksen

Førstekonsulent

TonjeIrene.Gulliksen@skien.kommune.no

T: 35 58 19 38

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

  • Sykemeldinger
  • Foreldrepermisjoner
  • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
  • Refusjonsbehandling
  • Refusjon differanse
  • Maksdato
  • Avstemming refusjoner
  • Pensjonsrapportering Statens pensjonskasse

Semir Dedic

Konsulent

Semir.Dedic@skien.kommune.no

T: 35 58 10 68

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

  • Sykemeldinger
  • Foreldrepermisjoner
  • Refusjonsbehandling
  • Refusjon differanse
  • Avstemming refusjoner
  • Pensjonsrapportering Statens pensjonskasse

Joakim Gusfre Wold

Konsulent

JoakimGusfre.Wold@skien.kommune.no

T: 35 58 11 92

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

  • Sykemeldinger
  • Foreldrepermisjoner
  • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
  • Refusjon differanse
  • Tildeling av roller/oppgaver for elektronisk saksgang
  • Rapportgenerator
  • Visma Expense
  • Ferie og fravær web
  • Import variabel lønn ressursstyring

Janne Karine Rønningen

Førstekonsulent

JanneKarine.Ronningen@skien.kommune.no

T: 35 58 11 91

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

  • Sykmeldinger
  • Foreldrepermisjoner
  • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
  • Refusjonsbehandling
  • Refusjon differanse
  • Maksdato
  • Pensjonsrapportering KLP
  • Ferie og fravær web
  • GAT Import Fravær

Eva Haglund

Konsulent

Eva.Haglund@skien.kommune.no

T: 35 58 13 44

Arbeidsområde

Fravær og Refusjoner

  • Sykemeldinger
  • Foreldrepermisjoner
  • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
  • Maksdato
  • Refusjon differanse
  • GAT Import Fravær

Mari Syvertsen

Konsulent

Mari.Syvertsen@skien.kommune.no

T: 35 58 19 89

Arbeidsområde

Fravær og refusjoner

  • Sykmeldinger
  • Informasjonsskriv ved stopp av sykelønn
  • Refusjon differanse
  • Fagforeninger
  • Påleggstrekk
Publisert: 20.10.2016 08:13
Sist endret: 05.08.2019 12:47