Informasjon om koronaviruset

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Siste nytt

17.september - Barn under 16 år unntas for registreringsplikt

Covid-19-forskriften endres slik at barn under 16 år unntas fra registreringsplikt i innreiseregistreringssystemet (IRRS). Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til lørdag 18.09.

2.september - Hurtigtest-instruksjon på flere språk

Stigeråsen skole har laget instruksjonsfilmer for hvordan man bruker hurtigtester på ulike språk.
Foreløpig er filmer på norsk, arabisk, kurdisk, tigrinja, spansk og somali tilgjengelig - men kanalen oppdateres med flere språk fortløpende. Se filmene her.


1.september - Blir stående på trinn 3

Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte.

Det blir likevel noen lettelser i trinn 3, blant annet på arrangementer med koronasertifikat hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

Der kan det nå være inntil 5000 personer innendørs (opp fra 3000) og 10 000 utendørs (opp fra 7000). Begrensningen på maksimalt 50 prosent kapasitet beholdes. Endringen trer i kraft midnatt, natt til lørdag 4. september.

Se hele regjeringens pressemelding her.

19.august - Slutt på utdeling av hurtigtester ved brannstasjon

Ettersom vi nå iverksetter testing som alternativ til karantene for unge under 18 år, vil tilbudet om utdeling av hurtigtester fra brakka ved brannstasjon nå opphøre.

Dette gjelder ikke i tilfeller hvor foreldre til barnehage- eller skolebarn shar fått beskjed fra skolen om å hente tester etter kl.16.00 eller i helgene. Da skal test fortsatt hentes ved brannstasjon.

18.august - Skolestart på grønt nivå

Skolene åpner nå på grønt nivå i dag. Det betyr at vi har vanlig organisering av klasser og skolehverdag, men vi skal fortsatt opprettholde god håndhygiene og unngå håndhilsning og klemming.

Også på grønt nivå skal ansatte og elever holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Juli

14.juli - Info om utenlandsreiser.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig, utenfor EU/EØS, Sveits og Storbrittania.

UDs reiseinformasjon

Skien interkommunale legevakt utfører ikke tester for utenlandsreisende. 

Skien kommune tester for å finne smitte i Skien. Vi har derfor ikke ansvar for å dokumentere testresultat ved reise til utlandet. Test før reise må du ta hos en privat aktør. Kommunen kan ikke gi ut skriftlig dokumentasjon på testresultat, og har ikke anledning til å garantere svar innen et gitt tidspunkt

Skal du til utlandet kan du lese mer om hvordan du tester deg her.

8.juli - endringer i nasjonale koronatiltak

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.

Det er likevel gjort noen endringer i trinn 3, som er gjeldende fra i dag 8.juli.

Se her for oversikt over de nasjonale tiltakene som gjelder nå.

Juni

20. juni - her er reglene som gjelder fra kl 12.00 i dag

Se oversikt her

18. juni - Nye nasjonale anbefalinger og regler

På en pressekonferanse tidligere idag meldte regjeringen at de fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens de nye reglene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 1200.

Se oversikt over anbefalinger og regler

17.juni - siste dag med lokal forskrift

Fra midnatt vil Skien følge nasjonale tiltak mot Covid-19. Det betyr at vi fra 18.juni ikke vil ha noen lokal forskrift i Skien kommune.

16.juni -Vaksinasjon av utenlandsk arbeidskraft og personer som oppholder seg i Skien

Skien kommune er gjennom lovverket forpliktet å tilby vaksinasjon mot Covid-19 til alle som oppholder seg i kommunen over noe tid. Vaksinasjonen følger ordinært vaksinasjonsprogram. Les mer om ordningen

8.juni - forlengelse av lokal forskrift

Formannskapet i Skien vedtok i dag å forlenge lokal forskrift frem til og med torsdag 17.juni.

3.juni - nye retningslinjer fra 4.juni.

Formannskapet i Skien vedtok i formiddag å følge nasjonale retningslinjer, i tillegg til lokal forskrift. De nye reglene er gjeldende fra og med i morgen - til og med 10.juni.

Her er de lokale reglene som gjelder fra 4.juni.

Besøk i eget hjem

Det er forbud mot flere enn 5 på besøk i privat hjem, hage, hytte.

 • Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på 5 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.
 • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes uavhengig av antallsbegrensningen over, med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Skjenking og servering

Servering av alkohol skal skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00, og skjenkingen skal opphøre kl. 22.00.

Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for en husstand som overskrider dette antallet. Hvert bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter. Dette gjelder også utendørs.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved visse typer virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal, for å kunne holde åpent, drive smittevernfaglig forsvarlig drift

 • a. Treningssenter
 • b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • d. Museer.
 • e. Kino, teater, konsertsteder og andre tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at alle kan holde minst 2 meters avstand, og fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Avstandskravet gjelder også utendørs. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan kun holde åpent for barn og unge under 20 år.  Voksne over 20 år kan drive organisert trening utendørs i grupper på inntil 30 personer, det forutsettes at avstandskrav følges.

Organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere kan gjennomføres uten aldersbegrensning. Barn og unge under 20 år og toppidrettsutøvere er unntatt fra avstandskravet.

Plikt til å bruke munnbind

Munnbind skal brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre.  Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

I punkter som ikke er nevnt i lokal forskrift, gjelder nasjonale tiltak

Mai 

25.mai - ungdomsskoler over på gult nivå

Ungdomsskolene i kommunen er fra og med i dag, 25.05, på gult nivå.

Det gule nivået blir et «forsterket» gult nivå:
- Ekstra oppmerksomhet rundt å bevare kohortene – holde dem så separat som mulig: Valgfag/språkfag gjennomføres digitalt eller utendørs, evt med elevene i sine respektive klasserom.

- Ekstra oppmerksomhet rundt avstand og kohorttenking blant de ansatte; hjemmekontor for de som kan, evt bruk av munnbind i fellesarealer. Redusert kontaktpunkter mellom de ansatte

Det anbefales også at det er lav terskel for overgang til rødt nivå på den enkelte skole ved smittespredning på tvers av kohorter.

20.mai - Forlenger de regionale koronatiltakene

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet å videreføre tiltaksnivå 5B i Skien, Porsgrunn og Bamble til og med 3. juni.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken.

Etter råd fra sentrale myndigheter har Skien kommune også vedtatt å forlenge den lokale forskriften, slik at den gjelder like lenge.

Se hva som gjelder her

19.mai - Forlenget rødt nivå for ungdomsskoler og videregående skole

Ungdomsskoler og videregående skoler vil være på rødt nivå til og med 21.05.

Det blir gjort ny vurdering innen utgangen av uke 20 slik at skolene vet hvilket nivå de skal starte opp på fra og med tirsdag 25.05.

9.mai -Ny lokal forskrift vedtatt.

Formannskapet i Skien vedtok søndag kveld å vedta ny lokal forskrift, på lik linje med Bamble og Porsgrunn, gjeldende fra og med 10.mai.

Det betyr at de tre kommunene nå er på tiltaksnivå 5B, i tillegg til ny lokal forskrift frem til og med 25.mai.

8.mai - her er regjeringens avgjørelse

Det innføres statlig tiltaksnivå 5B i Porsgrunn, Skien og Bamble fra og med midnatt til søndag 9.mai.

I tillegg vil det utvikles en lokal forskrift med strengere tiltak. Frem til denne er vedtatt gjelder forskrift vedtatt 5.mai på de punktene som er strengere enn tiltaksnivå 5B.

Det betyr at der tiltaksnivå 5B kun anbefaler maks fem personer på besøk i hjemmet, så gjelder fortsatt vår lokale regel som forbyr mer enn fem på besøk.

Les hele saken på regjeringens.no.

8.mai - Statsforvalteren anbefaler økt tiltaksnivå i Skien og deler av Grenland

Formannskapet i Skien møtes søndag 9. mai kl. 18.00. Der vil kommunedirektøren redegjøre for innholdet i lokal forskrift for Grenland som kommuneoverlegene i fellesskap har jobbet fram. Den lokale forskriften kommer i tillegg til nasjonal forskrift 5B.

Les mer her.

5. mai - Strammer inn lokale smittevernsregler

Formannskapet i Skien har i dag vedtatt å stramme inn lokale smittevernregler, gjeldende fra og med 6.mai og frem til og med 14.mai. Se reglene

5.mai - formannskapsmøte kl.15.00

Formannskapet samles på teams kl.15.00 i dag for en ny vurdering av smitteverntiltak i Skien.

3.mai - test av online bookingsystem

I dag startet vi opp med test av online bookingsystem med noen veldig få plasser for aldersgruppen 55 til 64 år. Systemet virker foreløpig etter planen, og alle de oppsatte timene for uke 18 og uke 19 ble raskt booket.

Vi fortsetter å ringe og booke time for de andre prioriterte gruppene.

Les mer om online booking her.

April

28.april - forlenget lokal forskrift

Formannskapet i Skien vedtok i dag å forlenge tiltakene mot Covid-19 frem til og med 6.mai.

28.mai - nye anbefalinger for fullvaksinerte.

FHI kom i dag med nye råd for fullvaksinerte, som hovedsaklig gjelder for hva som er anbefalt å gjøre hjemme. 

Les mer om dem her.

28.april - Skjerpede innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan.

På bakgrunn av den alvorlige smittesituasjonen i India, har regjeringen skjerpet innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan.

23.april - dette gjelder i Skien fra 23.april til og med 6.mai

Her finner du oversikt over nasjonale regler og de lokale forskriftene som gjelder i Skien den neste uken.

Viktig anbefaling for sosiale sammenkomster

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.

Plikt til å bruke munnbind (Lokal forskrift)

Munnbind skal brukes i situasjoner det ikke er mulig å holde 1 meters avstand, men alltid på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentra.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement (Lokal forskrift)

Med arrangementer menes i forskriften sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Det skal ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

1. Private sammenkomster:

10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstav f), likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

2. Innendørs arrangement:

10 personer på innendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel

 1. 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 2. 50 personer på idretts –eller kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.

3. Utendørs arrangement:

50 personer på utendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel 300 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 100 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 100 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. (Nasjonal forskrift)

Se mer om arrangement og sammenkomster her.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenking, avstand og registrering av gjester. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Skjenkestopp kl. 22:00

Det er innført nasjonalt skjenkestopp kl 22:00 for alle som har skjenkebevilling. Se covid-19-forskriften for regelverket for de det gjelder.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter (Lokal forskrift)

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 2 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

For butikker og kjøpesentre gjelder nasjonale regler:

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Karantene og isolasjon

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Ventekarantene

Dersom du bor sammen med noen som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Les mer om ventekarantene her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Reise

Innreiseregler til Norge

Det er nå en veldig begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Se hvem som får reise inn til Norge her.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som ankommer Norge, også dersom du er norsk statsborger, skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og skal fylles ut før du ankommer Norge. Se mer om innreiseregistreringsskjema her.

Krav om attest på negativ koronatest ved ankomst til Norge

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. Se mer om kravet om attest på negativ koronatest her.

Krav om koronatest ved ankomst til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Se mer om koronatest ved ankomst til Norge her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested. Se mer om bruk av munnbind her.

Karantenehotell

Personer som ankommer Norge fra en unødvendig reise skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell. Se mer om karantenehotell her.

Unntak fra karantene

Noen grupper reisende kan få unntak fra reisekarantene på fritiden eller bare i arbeidstiden. Se mer om unntak fra karantene her.

Se oversikt over nasjonale anbefalinger her.

20.april - innstiller til nasjonale retningslinjer med lokal tilpasning fra fredag

Torsdag går tiltaksnivå 5b ut i Grenland, og formannskapet i Skien stemte i dag frem sin innstilling før fellesmøtet med Statsforvalteren i morgen.

Skien ønsker å gå over til nasjonale regler fra fredag 23.04, med lokale tiltak i tillegg.

Les mer om forslaget her.

Avgjørelsen over videre smitteverntiltak i Skien og Grenland tas etter Statsforvalterens møte onsdag 21.04.

8.april - Justerer regionalt nivå på koronatiltak

Regjeringen har vedtatt å endre fra tiltaksnivå 5a til tiltaksnivå 5b for Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Endringen skjer fra og med fredag 9. april, og foreløpig frem til og med torsdag 22. april. Det vil bli foretatt en ny vurdering 21.april.

8.april - Regjeringen plan for gradvis gjenåpning

Regjeringens pressekonferanse onsdag 7. april oversatt til arabisk, polsk, engelsk, somali, tigrinja, urdu, tyrkisk, russisk er nå lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministeren-gjer-greie-for-koronasituasjonen-og-strategien-for-gradvis-gjenopning-av-samfunnet/id2842474/

Regjeringens plan for gradvis gjenåpning: Sammen ut av krisen - regjeringen.no

Plan for gradvis gjenåpning - regjeringen.no

6.april - husk at tiltaksnivå 5A fortsetter til og med torsdag.

Det er vedtatt at tiltakene innført fra 20.mars fortsetter til og med torsdag 8.april.

Dvs at de er utvidet med to dager. Onsdag 7.april skal kommunene i Grenland i møte med Statsforvalteren for å avgjøre hvilke tiltak som blir aktuelle i perioden som kommer.

1.april - forlengelse av tiltakstnivå 5A

Tiltaksnivå 5A i den nasjonale covid-19-forskriften videreføres til og med 8. april for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.

Mars

26.mars - Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Bedrifter i Skien som er rammet av covid – 19 situasjonen, kan nå søke om kompensasjon. Skien kommune har totalt fått 13,1 millioner kroner som skal fordeles. Søknadsfristen er 16. april.

Les mer om ordningen

19.mars - innfører strengere tiltak i Grenland

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at de fire Grenlandskommunene går inn i tiltaksnivå 5A i den nasjonale covid-19 forskriften, gjeldende fra og med midnatt natt til 20.mars.

Tiltakene gjelder inntil videre frem til og med tirsdag 6.april.

For mer informasjon, trykk her.

9.mars - Endringer i vaksinestrategien

FHI starter nå med å gi flere vaksinedoser til spesielt smitteutsatte områder. FHI innfører også en ny fordelingsnøkkel av vaksiner til kommunene basert på antall personer over 18 år.

Les mer om den nye fordelingsnøkkelen her.

8.mars - Dette er forsterket TISK

Skien og de andre grenlandskommunene har nå innført forsterket TISK for å bremse eller stoppe det muterte engelske viruset. Lurer du på hva dette innebærer?

Les mer her

7.mars - Ti nye tilfeller av mutert virus

Vi har i dag fått ti nye tilfeller av det muterte britiske koronaviruset. Åtte av de disse er relatert til NAV Skien, som vil holde veiledningssenteret stengt mandag og tirsdag.

Mer info om dette og hvordan du kan kontakte NAV om du har behov får du her.

Februar

19.februar - Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.

16.februar - Fjerner lokal forskrift

Skien formannskap vedtok enstemmig tirsdag ettermiddag å ikke forlenge den kommunale Covid-19-forskriften.

Det betyr at det er de nasjonale forskriftene og anbefalingene som gjelder i Skien fra og med midnatt 16.februar.

I den forbindelse er det viktig å understreke at de nasjonale anbefalingene er å bruke munnbind der man har problemer med å holde god avstand til andre.

Januar

27. januar - Webinar om innkvartering og smittevern

Arbeidstilsynet inviterer til gratis webinar om innkvartering og smittevern fredag 5. februar kl 09.00-10.00.

I løpet av sendingen vil du få svar på:

• Hva trenger du som arbeidsgiver å vite om innkvartering og smittevern?
• Hvilket ansvar har du som arbeidsgiver når du innkvarterer arbeidstakere?
• Hvordan ivaretar du smittevernet?

For mer informasjon og påmelding se Arbeidstilsynets nettsider 

21.januar - regulering av lokale skjenketider

Skjenking i Skien kommune er tillatt fra 22.januar, men skal foregå etter Covid- 19 forskriftens rammer og med lokal skjenkestopp kl 22:00.

Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering, i henhold til nasjonale retningslinjer.

Se revidert lokal forskrift vedtatt 21.01.21 her.

20.januar

Endringer i beredskapsnivå for grunnskolen

Barneskoler og ungdomsskoler er fra i dag tilbake på gult nivå.

Lokal forskrift åpner for trening på treningssentre

Individuell aktivitet som trening på treningssenter og behandling hos fysioterapeuter o.l. innendørs er tillatt. Dette gjelder kun under forutsetning av tilfredsstillende bemannet tilsyn og adgangskontroll.
Gruppetrening innendørs tillates ikke.

Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Innendørs og utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt for barn og unge opp til 20 år. Idretts- og fritidsaktiviteter kan kun samle deltagere fra egen klubb/forening. Det er ikke tillatt med kamper, cuper og stevner m.v.

Utendørs organisert idrett og fritidsaktivitet er tillatt for voksne dersom de kan gjennomføres på en slik måte at alle deltakere kan holde 1 meters avstand.

Det er fortsatt stans i breddeidrett for voksne innendørs. Forskriften er gjeldende til 16. februar.

19.januar - endringer i lokale smitteverntiltak

Formannskapet gjorde i dag endringer og videreføringer i lokale tiltak, gjeldende fra 20.januar. Det er foretatt små adminitrative justeringer i etterkant for å samordne ordlyden med Porsgrunn.

18.januar - endringer i nasjonale tiltak

Regjeringen gjorde i dag noen endringer i nasjonale tiltak, spesielt for barn og unge.

Les mer om dette her.

Det har kommet forslag om endringer i lokal forskrift, som vil behandles i formannskap tirsdag 19.01 kl 16.00.

12. januar - endring i beredskapsnivå for barnehager

Det ble 12.januar vedtatt å endre i beredskapsnivå for barnehager, etter trafikklysmodellen. Dette betyr at barnehager i Skien kommune fra og med 13.januar er tilbake på gult nivå.

11. januar - webinar om kompensasjonsordning for næringslivet

Grenland Næringsforening arrangerer webinar om kompensasjonsordning for næringslivet torsdag 14. januar kl. 09.00 - 09.45. Webinaret er gratis og det vil bli muligheter for å stille spørsmål underveis.

Se Grenland næringsforenings nettsider for nærmere informasjon og påmelding.

 

11. januar - vaksineoppdatering

Her er oversikt over hvor mange vaksiner som er satt og vil settes i uke 1,2 og 3 i Skien kommune.

Uke Leverandør Reelle doser
1 Pfizer 222
2 Pfizer 234
3 Pfizer 306
     

I uke 1 og 2 prioriteres tjenestemottakere på sykehjem og Helsehuset, samt kritisk helsepersonell.

Fra uke 3 vil det bli satt vaksiner på hjemmeboende eldre over 85 år, etter nærmere avtale.

Aktuelle personer vil bli oppringt og få timeavtale, etter statlige føringer og retningslinjer. Du trenger derfor ikke ringe for å bestille vaksinasjonstime.

Nærmere informasjon om videre gjennomføring av vaksinasjon i Skien kommune vil bli offentlig via annonsering og  hjemmesider/sosiale medier. Skien har opprettet en egen side for koronavaksinasjon som oppdateres fortløpende.

 

7. januar  - endring i forskrift fra 4.januar

Det er gjort en endring i forskrift vedtatt i formannskapet 4.januar, § 7. Offentlige innendørs arrangement og private arrangementer på offentlig sted.

Endringen gjelder begravelser, hvor det nå er tillatt med opptil 30 besøkende.

Se nyhetssak med forskrift her.

 

6. januar - Forlenger kompensasjonsordningen ut april

Bedrifter som er rammet av pandemien kan søke om kompensasjon fra staten for uungåelige faste kostnader og omsetningsfall. Første søknadsperiode var mars - august 2020 med frist 31. oktober. Denne ble forvaltet av Skatteetaten.

Neste søknadsperiode er for september 2020 - april 2021. Denne blir forvaltet av Brønnsøysundregistrene. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 18. januar 2021.

Brønnøysundregistrene har åpnet en bemannet veiledningstjeneste der bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte til søkeprosessen.

Les mer om kompensasjonsordningen

 

4. januar -  nye koronatiltak fra 4.januar

Formannskapet vedtok i dag nye tiltak for å redusere smitten av Covid - 19. I tillegg videreføres tiltakene vedtatt 22. desember. Den nye forskriften gjelder fra 4. januar kl 23.00 til 18. januar.

Les mer om tiltakene og forskriften

 

3. januar - nye nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar

På en pressekonferanse søndag 3.januar presenterte regjeringen nye nasjonale råd og smitteverntiltak gjeldende fra 4.januar. Disse vil i første omgang gjelde frem til og med 18.januar.

Les mer om regler og anbefalinger her.

Vi vil oppdatere kommunens nettsider med regler og anbefalinger etter formannskapet mandag 4.januar.

 

2. januar - Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

Les mer her.

Desember

30. desember - informasjon om koronavaksine

Vi er godt i gang med forberedelser til vaksinering i Skien, og de første dosene vil bli satt i uke 1. Vi har også opprettet en egen side for koronavaksinering, hvor all informasjon vil bli delt.

Les mer her.

28. desember - Smittevern og smittesporing i bedrifter

Vi oppfordrer næringslivet i Skien til å videreføre smitteverntiltakene på arbeidsplassene. Gode rutiner for renhold, tilrettelegge for at ansatte kan holde avstand til kunder og kollegaer og har mulighet for hjemmekontor der det er mulig, er eksempler på slike tiltak.

Se tiltakene kommuneoverlegen oppfordrer til for å redusere risikoen for smittespredning

26. desember

Koronatelefonen åpner søndag 27.desember, fra kl 09.00, og testsenteret åpner igjen samme dag - med første pulje kl.13.00. Det vil deretter testes puljevis etter behov.

Nærkontakter og innbyggere med symptomer på Covid-19 blir prioritert først.

26. desember

De kommunale barnehagene vil endre driften fra gult til rødt beredskapsnivå fra og med mandag 28.desember.
De kommunale grunnskolene vil fortsatt være på rødt beredskapsnivå når disse starter igjen etter nyttår.

23. desember

Midlertidig besøksstans på Gjerpen og Gulset sykehjem

For å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud innføres det midlertidig besøkstans på Gjerpen og Gulset sykehjem. Det blir heller ikke anledning for beboere på Gjerpen og Gulset sykehjem til å dra på besøk ut av institusjonen. Les mer her.

22. desember

Formannskapet forlenget smitteverntiltakene i Skien.

Les smitteverntiltakene her. 

Tiltakene er gjeldene til 12.01.2021 kl. 24.00. Etter dette vil det bli gjort nye vurderinger.  

Reglene for munnbind kan du lese her. 

Skjenking av alkohol ved alle serveringssteder opphører kl.22.00. Endringen gjelder fra 24.12.2020. 

Anbefaler ikke gruppetimer på treningssentre

På grunn av smittesituasjonen, anbefaler Skien kommune at treningssentre i kommunen ikke gjennomfører gruppetimer inntil videre.

21. desember - regjeringen innfører strengere tiltak for reisende fra Storbritannia

Alle som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst til Norge, er tolv år eller eldre, og ankommer etter 21. desember må teste seg så snart som mulig og senest 1 døgn etter ankomst.

Les mer her

15. desember - Det er gjort presiseringer i bruk av munnbind.

Fra og med i dag skal man bruke munnbind i butikken, på kjøpesenteret, på bussen og i taxien.

14. desember - Formannskap vedtok nye smitteverntiltak i Skien.

Tiltakene er gjeldende fra 14. desember kl. 24.00 og til 23.desember k. 24.00. Da vil det bli gjort nye vurderinger av smittesituasjonen i Skien. Se forskriften

13. desember  - innføring av rødt beredskapsnivå på skolene.

På bakgrunn av dagens smittesituasjon i Skien er det nå innført rødt beredskapsnivå på alle barne- og ungdomsskoler i Skien kommune. .

Det vil bli gjort individuelle tiltak på de ulike skolene.

Les mer om de ulike nivåinndelingene for smitteverntiltak i skolene her.

10. desember - Covid 19 tilskudd til bedrifter

Skien næringsfond har gitt tilskudd til utviklingsprosjekter i 12 bedrifter på totalt 2,6 millioner kroner. Det gjenstår 200.000 kroner av midlene i ordningen finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bedrifter i Skien kan nå søke om disse midlene og fristen er 31. desember 2020.  

For mer informasjon, se Skien næringsfonds nettsider 

8. desember - Nå kan du bestille covid-19 testing online

På grunn av stor pågang på koronatelefonen er det nå åpnet for at man bestille time for koronatesting direkte på kommunens hjemmesider.

Les mer om hvordan du bestiller time her.

8. desember  - Anbefaler stans i all organisert fritidsaktivitet for unge

Skien kommune anbefaler stans i all idrett og annen organisert fritidsaktivitet for unge (fra og med ungdomsskolen) og voksne fra fredag 11. desember og ut året.

Les mer

2. desember - Her er tiltakene som gjelder for  årets julefeiring

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet følgende tiltak for julen:

 • Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.
 • Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.
 • På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.
 • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.
November

21. november - koronaråd til deg som bor i sameier og borettslag

Hvordan skal borettslag og sameier gjøre det med fellesarealer, fellesvaskerier og renhold i oppgangen nå under koronautbruddet? Se rådene Huseierne har fått råd fra Folkehelseinstituttet - FHI.

18.november

Helse og velferd i Skien kommune innfører midlertidig bruk av munnbind i hele hjemmetjenesten. Munnbind brukes i henhold til prosedyre for bruk av munnbind i pasientnært arbeid, der 1-meter regel ikke kan overholdes.

Les mer her.

12. november  - Bøter hvis du bryter koronareglene

Politiet Sør-Øst opplyser at bøtesatsene er utgangspunktet påtalemyndigheten går etter når de behandler brudd på smittevernloven, men at det kan variere ut i fra den enkelte saken. Lokale bestemmelser blir også tatt med i vurderingen.

Se politiets bøtesatser ved brudd på reglene

9.november

For å begrense importsmitte har det nå blitt innført en ordning med karantenehotell.

I fylket Vestfold og Telemark er det Torp Hotell i Sandefjord som er oppsatt som karantenehotell.

Dette er gjeldende for alle kommunene i Vestfold og Telemark.

Les mer om bakgrunnen for innføring av karantenehotell her.

Har du spørsmål om karantenehotell?

Regjeringen.no har samlet en del spørsmål og svar som du kan lese mer om her.

6. november

Kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble går sammen om felles koronaråd for vårt område.

Rådene innebærer blant annet anbefalinger om munnbind i situasjoner hvor 1-meters regelen ikke kan overholdes, og stans i breddeidretten for de over 20 år.

Les mer om rådene her.

6. november

Det ligger nå tolkede versjoner fra pressekonferansen Statsminister Erna Solberg inviterte til torsdag 5. november på engelsk, polsk, arabisk og urdu:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen6/id2783415/

 

5. november 

Regjeringen anbefaler alle om å holde seg mest mulig hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt

Se alle tiltak og anbefalinger regjeringen anbefaler fra og med i dag 5. november her.

Nasjonal skjenkestopp

Regjeringen innfører fra natt til lørdag 7. november nasjonal skjenkestopp kl 24.00 Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn gjester etter kl 22.00.

Nye anbefalinger ved sosial kontakt som gjelder nå 

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer. Disse kan du lese under kultur, idrett og offentlige arrangementer.

Private sammenkomster og arrangementer
Disse endringene iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • Grense på inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.
 • Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
Oktober

29. oktober

Her er retningslinjene som gjelder:

 • Private arrangement i hjem/hytte/hage: anbefaling om max 5 gjester.
 • Private arrangement utenfor hjem/hytte/hage: regel om max 50 gjester.
 • Offentlig arrangement inne: regel om max 200 gjester
 • Offentlig arrangement ute: regel om inntil 600 gjester, fordelt på kohorter a 200 gjester.

 

28. oktober - Fra og med 28. oktober gjelder disse tiltakene vedrørende samlinger og antall gjester ved private sammenkomster: 

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

 

27. oktober - Nye karanteneregler for arbeidsinnvandring

Regjeringen strammer inn reglene for arbeidsinnvandring.

Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Les mer på FHIs nettsider

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Les mer på regjeringens nettsider

 

16. oktober - Informasjonsmateriell til bruk ved serveringssteder med skjenkebevilling

Skien kommune har utviklet et informasjonsskriv serveringssteder med skjenkebevilling, kan bruke for å oppfylle pålegg i covid-19 forskriften § 14a

Se informasjonsskrivet

 

12. oktober - Det åpnes for utendørsarrangementer med inntil 600 personer. Disse skal være fordelt på grupperinger med inntil 200 personer i hver gruppe. Det skal være minst to menter avstand mellom grupperingene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver gruppe. 
Les mer om arrangement på regjeringens nettsider.

12. oktober åpnet det også for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. Les mer om dette her.

August

28. augustKommunens skolebygg åpner for frivilligheten fra og med 7. september

28. august - Statlig tilskuddsordning til bedrifter i Skien.

Skien kommune har fått inntil 2,8 millioner kroner fra staten til et kommunalt Covid - 19 næringsfond. Bedrifter i Skien kan søke om støtte fra fondet til utviklings- og omstillingsprosjekter. Søknadsfristen er 1. oktober. Les mer om ordningen

11. august - skal du ha konfirmasjon eller fest? Her er reglene.

Hvor mange som kan samles er avhengig av om du skal ha arrangementet på privat eiendom eller offentlig sted. Hvis du skal ha arrangementet på privat eiendom, kan inntil 20 personer delta. Har du leid et offentlig lokale kan det være inntil 200 personer. Eksempler på offentlige lokaler er arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

I begge tilfellene må du ha en oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Du som arrangør er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges. Ikke inviter flere enn du har god plass til, og gjør det lett for gjestene å holde minst 1 m avstand.

Du har ansvaret for at syke ikke deltar på festen/feiringen og må gjøre det mulig å ivareta hygiene.

Juli

2. juli - denne plakaten vil møte deg på byen

 

Denne uken har kommunikasjonsavdelingen i Skien kommune vært på besøk hos serveringsbransjen, og delt ut plakater som skal minne publikum på de viktigste forholdsreglene relatert til korona og smittevern. Det er en krevende tid for utelivsbransjen, som har måttet holde stengt lenge og som nå må følge strenge regler for å få holde åpent. Derfor er det ekstra viktig at alle vi som bruker serveringsstedene viser respekt for smittevernreglene, holder avstand og vasker hendene.

Juni

5. juni - skjenketidene tilbake til normalen

Ledelsen i Skien kommune har i dag avgjort at restriksjonene ved skjenking som ble innført ved utbruddet av korona i mars oppheves. Det betyr at alminnelige skjenkebestemmelser gjelder fra i dag. Lettelsene skjer under forutsetning av at reglene for hygiene og smittevern følges, og det vil bli foretatt kontroller. Les mer

5.juni - dagtilbud for eldre åpner opp igjen 9. juni

Dagtilbudet åpner igjen 9 juni og er midlertidig flyttet til Gjerpen klubbhus.

Dette gjelder dagtilbud somatikk som vanligvis er på Lyngbakken. Vi har 2 dagtilbudsgrupper hver dag for å gi tilbud til flest mulig brukere innenfor de begrensninger smittevernreglene gir. Vi ønsker å tilby en sosial møteplass, et aktivitetstilbud samt dele et måltid sammen.

Brukerne vil kontaktes, og alle 140 brukere av dagtilbudet vil få tilbud innen uke 26.

Fra uke 32 skaleres dagtilbudet ytterligere opp slik at brukere får tilbud flere dager pr. uke.

2.juni - her er de nye koronareglene som gjelder for din idrett

Det kommer stadig lettelser i forhold til koronavettregler og idrett, men vi må fortsatt være flinke og følge de reglene som foreligger.

Les mer om reglene som gjelder fra de ulike særforbundene her.

Mai

29.mai - mandag 1.juni blir det ytterligere lettelser for barneidretten

Regjeringen har åpnet for at kontakt i noen idretter opp til 19 år, men det vil fortsatt være restriksjoner i en del idretter. Husk å følge reglene fra ditt særforbund.

Les mer her.

29. mai - Servicesenteret åpner dørene for publikum onsdag 3.juni.

Åpningstid er klokken 09.00 – 15.00. På grunn av avstandskrav vil det være begrensninger på hvor mange kunder som kan være tilstede  i kundesenteret samtidig. Det er dessverre ingen publikums pc-er tilgjengelig.

Kommunens sentralbord er åpent alle hverdager  fra klokka 08.00 til 16.00. 

28. mai - Nå åpnes det for flere besøk

Alle kommunens sykehjem og bofellesskap er nå åpne for besøk, etter retningslinjer fra Helsedirektoratet. Dette skal fortsatt foregå under kontrollerte former.

Les hele saken her.

12. mai - I morgen åpnes det for besøk av beboere og pasienter

Fra onsdag 13.mai vil det åpnes for at pasienter og beboere på sykehjem, institusjoner og boliger kan få utendørs besøk av sine nærmeste pårørende. Les mer om restriksjoner og annen informasjon du trenger å vite om angående besøk. 

12. mai - Nye retningslinjer for kommunale uteanlegg og - lekeplasser

Med bakgrunn i Helsemyndighetenes veileder fra 11. mai gjelder disse reglene for kommunale uteanlegg og - lekeplasser i Skien kommune.

 • Maks 20 personer kan bruke anlegget samtidig og det skal være 1 meter avstand mellom hver person.
 • Alle som benytter anlegget skal vaske hendene før og etter bruk. På anlegg der det benyttes ball eller annet utstyr, skal dette også vaskes før og etter bruk.

Retningslinjene gjelder inntil videre. Dersom de ikke blir overholdt må vi stenge anlegget.

11. mai  - Gjenåpning av lokaler

Skien kommune vil gradvis gjenåpne kommunale lokaler og tilbud innen kultur og idrett. Dette er er i tråd med regjeringens plan og justering av koronatiltak. Les mer om hva som er planlagt åpnet fremover.

8. mai - Endringer i åpningstider for NAV Skien

11. mai åpner vi vårt publikumsmottak mandag, onsdag og fredag fra kl 1130 -1430.

NAV Skien ønsker fremdeles at publikum fortrinnsvis kontakter oss gjennom digitale kanaler og på telefon i alle henvendelser hvor dette er mulig.

I tillegg til vårt hovednummer 55 55 33 33 opprettholdes følgende vakttelefonnummer:

 • Dagpenger: 406 38 116
 • Arbeidsgivertelefon: 406 38 131
 • Økonomisk sosialhjelp: 406 38 067

Med bakgrunn i Covid 19 vil vi kun ha to besøkende i mottaket i samtidighet. For egen trygghet ber vi besøkende holde god avstand og benytte dispensere med desinfiserende middel for renhold.

8. mai - Arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer

Forutsetningen er at arrangementet ikke samler mer enn 50 personer, at det er en ansvarlig arrangør som kan ivareta smittevernreglene og at det er plass nok til at publikum kan holde 1 meters avstand eller mer. Dersom det ikke er en ansvarlig arrangør bak arrangementet (med færre enn 50 personer) er det fortsatt ikke tillatt. 

Kommunelegen har i dag utarbeidet retningslinjer for arrangementer

7. mai - Arbeidslivet får åpne sakte med sikkert

Det er nå åpent for at folk igjen skal ha så langt som mulig ordinære arbeidsdager på arbeidsplassen sin. Arbeidsgivere skal sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.

Les mer på regjeringens nettsider

7. mai - Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20.

Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig. 

Oppdaterte smittevernveiledere:

7. mai - Retningslinjer for at kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende skal kunne holde åpent under covid-19 pandemien.

Serveringssteder som ikke serverer mat, skal holde stengt, jf. covid-19-forskriften § 14 bokstav a.
Serveringssteder omfatter kafé, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas, jf.covid-19-forskriften § 15. Les de nye rettningslinjene for at kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende skal kunne holde åpent under covid-19 pandemien. 

1.mai - Smittevernveileder for tjenester og aktiviteter under covid-19-utbruddet 2020.

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan tjenesten kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

April

30. april - Åpner for små arrangementer på offentlig sted.

Regjeringen åpner opp for små arrangementer på offentlig sted fra 7. mai.

Forutsetningen er at arrangementet ikke samler mer enn 50 personer, at det er en ansvarlig arrangør som kan ivareta smittevernreglene og at det er plass nok til at publikum kan holde 1 meters avstand eller mer. Dersom det ikke er en ansvarlig arrangør bak arrangementet (med færre enn 50 personer) er det fortsatt ikke tillatt.

24. april - Store arrangement forbudt fram til 1. september

Kulturminister Abid Raja opplyste om at arrangementer som samler mer enn 500 mennesker er forbudt fram til 1. september.

24. april - Smittevernveileder for frisører, hudpleiere og tatovører med flere

Regjeringen har vedtatt at virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne fra 27. april, forutsatt at man driver på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Mer informasjon og lenke til veilederen finnes i smittevernveileder fra Helsedirektoratet og i veileder fra Folkehelseinstituttet. På siden til Folkehelseinstituttet er det også lenke til nettundervisning for de som driver slike virksomheter.

23. april - Veiledning for Ramadan under pandemi-forhold COVID-19 

Islamsk råd Norge har laget en detaljert veiledning for Ramadan pandemi-forhold COVID-19. 
Veiledning for Ramadan – Moskeer, faste og bønn

21. april - Smittevernveileder for helsevirksomheter med en-til-en kontakt

Regjeringen konkluderte 7. april med at helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre fra 20. april kan møte pasientene sine ansikt til ansikt igjen under forutsetning av at kravene i veileder for smittevern etterfølges. Det er også tilgjengelig nettundervisning om nytt Koronavirus og Covid-19 i helsevirksomheter med en-til-en kontakt.

Lenker finner du her: Veileder og Nettundervisning

OBS: Dette gjelder ikke for Frisører, hudpleiere, massører, tatovører og lignende, som kan åpne fra 27. april. Råd for deres virksomheter kommer innen 26. april.

20. april - Veileder om smittevern for skoletrinn 1. - 7. trinn

Regjeringen besluttet den 7. april at skole 1.-4. trinn og SFO skal gjenåpnes fra 27. april. I den forbindelse er det utarbeidet veiledningsmateriell for skoletrinn 1.-7. trinn. Denne veilederen finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider

20. april - Last ned Smittestopp!

I forrige uke lanserte helsemyndighetene appen Smittestopp for å begrense spredningen av koronaviruset. Har du ikke lastet den ned ennå? Da anbefaler vi deg å gjøre det nå.

Les mer om appen og hvordan du laster den ned. 

20. april - Myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset.  Dette er synliggjort i en tidslinje på regjeringens nettsider.

17. april - Omsorgspenger

Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien. Dette fremgår av pressemelding fra regjeringen i dag – link til pressemeldingen her.

16. april - Kompensasjonsordning for næringslivet

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april 2020.

Les mer om kompensasjonsordningen 

16. april - Helsestasjon for ungdom åpner igjen i dag

Åpningstider:

 • Mandag 9-18
 • Onsdag 9-15
 • Torsdag 9-18

Helsesykepleier og psykolog vil være tilgjengelig alle dager. 

For å unngå smittespredning av Korona:

 • Time må bestilles på forhånd tlf. 35 58 15 02
 • Man møter presis til timen og hentes ved inngangsdøren til HFU.
 • Ved sykdom eller karantene skal timen avbestilles.

Det er også mulighet for samtale på telefon 35581502 dersom noen ønsker det. 

15. april - Veileder om smittevern i barnehager

Regjeringen besluttet den 7. april at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. I den forbindelse har Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeidet veiledningsmateriell for barnehager. Denne veilederen finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider. Du finner også mer informasjon på sidene til Folkehelseinstituttet

14. april - Krisepakke for kultur, idrett og frivillighet

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet som administrerer ordningene med søknadsfrist 21. april. Les mer om ordningene her. 

7. april - Barnehager og skoler

Det planlegges for at barnehager åpner igjen fra 20. april; skole 1. – 4. trinn og SFO fra 27. april. Skolene vil fortsatt gi de andre elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder elever på 5. - 7. trinn og ungdomstrinnet.

Det blir utarbeidet smittevernregler og retningslinjer fra sentralt hold. Skien kommune avventer disse.

6. april - Skolene og barnehagene åpner ikke første uka etter påske

I påvente av nye retningslinjer fra staten for mulig åpning av skole og barnehager rett over påske, har ledelsen i Skien kommune i dag besluttet at kommunen ikke kommer til å vurdere åpning før tidligst uka etter påske, det vil si 20. april.

3. april - Begrensninger i bruk av kommunale idrettsanlegg

I forbindelse med myndighetenes presiseringene om idrettsaktivitet 31. mars, åpner vi kommunale utendørsanlegg i Skien kommune med begrensninger på bruk. Innendørs anlegg er fortsatt stengt.

Les mer

3. april - Digital dialogløsning for kontakt med NAV om sosiale tjenester

På grunn av pandemien har flere brukere behov for kontakt med NAV om sosiale tjenester. NAV åpner derfor en digital dialogløsning torsdag 2. april. Tjenesten finner brukerne ved å logge seg inn på nav.no.

Nav.no: Kontakt veileder 

2. april - Barnehager og skoler påsken 2020

Ved behov vil barnehager og skoler holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barn til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn og unge får et tilbud. Foresatte som har behov for et slikt tilbud bes kontakte egen barnehage eller skole.

Mars

27. mars Regjeringen har laget en tidslinje som viser de ulike tiltakene som er igangsatt. 

27. mars Ny krisepakke - Regjeringen vil dekke faste kostnader til selskaper.

Den nye krisepakken fra regjeringen er på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe Korona-rammede selskaper som brått opplever betydelig inntektsfall og løpende kostnader.

Les mer

26. mars Arbeidsplassen.no er NAVs digitale møteplass for arbeidsgivere og arbeidssøkere. NAV ser en økning i etterspørselen for arbeidskraft fra bransjer som matbutikker, matproduksjon, transport, landbruk og helse. NAV jobber nå med arbeidskraftmobilisering til bransjer med arbeidskraftbehov for å holde samfunnet i gang.

Les mer

24. mars Regjeringen viderefører tiltakene mot koronavirus for å begrense smitte. Les mer på Regjeringens sider.

19. mars Stortinget har vedtatt at arbeidsgiveravgiften blir senket med 4 prosentpoeng i to måneder.

19. mars Skien kommune har åpnet en midlertidig legevakt for pasienter med luftveissymptomer på tidligere Klosterskogen videregående skole. Dette er for å unngå å få smitte inn på fastlegekontor og ordinær legevakt.

17. mars. Skien kommune starter registrering av innbyggere som trenger hjelp og de som ønsker å være frivillige. Les mer

16. mars  NAV Skien går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset. De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

Her kan du lese noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

16. mars Veldig mange av kommunens læringsplattformer bruker Microsofts tjenester, og disse er naturlig nok ikke skalert for den massive bruken som vi vil oppleve i tiden som kommer. Med bakgrunn i dette må man forvente at mange av de digitale plattformene vil kunne komme til å jobbe tregt nå. Dette vil forståelig nok kunne skape noe frustrasjon. Vi ber om forståelse og tålmodighet. 

14. mars. Sykehuset Telemark melder i en pressemelding at det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen. Les mer

14. mars. Helsedirektoratet ber nå alle foreldre å være ekstra obs på beskjedene som gis til barn og unge, som nå får egne kjøreregler; å ikke være sammen med fler enn to-tre er ett av dem. Husk at selv om barn ikke blir lett syke, kan de lett bære smitte til sårbare mennesker, som eldre og kronikere.

14. mars. Skatteetaten melder at fristen for å betale første termin av forskuddsskatten 15. mars er flyttet til 1. mai.

14. mars.  Nærings- og fiskeridepartementet anser at verdikjedene for drivstoff- og matvareforsyning er samfunnskritiske. Disse verdikjedene omfattes dermed av helsedirektoratets vedtak om at personer med samfunnskritiske funksjoner kan gis et tilbud om skole- og barnehageplass for barna sine mens de er stengt for allmennheten. 

14. mars. I fravær av fastleger i helgen har legevakten i Skien bemannet opp for å ta i mot pasienter som har symptomer på koronaviruset. Det er viktig å legge til at fastlegen fremdeles er rette første kontaktperson i ukedagene.

14. mars. En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronavirus. Sykehuset melder at alle som har vært i nærheten av den ansatte vil bli varslet.

13. mars - Sms fra Ordfører

Denne meldingen er sendt på sms til alle innbyggere i Skien kommune.

Kjære innbygger i Skien

Regjeringen innførte torsdag  12. mars strenge restriksjoner og råd til befolkningen for å bremse koronasmitten, se https://www.fhi.no/. Det er viktig at alle bidrar til å bremse spredningen ved å vaske hender, unngå håndhilsing, ikke hoste ut i lufta, holde avstand til andre. Hvis du har symptomer og vet du har hatt kontakt med en koronasmittet, ringer du fastlegen din, eventuelt legevakten. Her finner du mer informasjon fra Skien kommune https://www.skien.kommune.no/korona/

Takk for at du bidrar! Hilsen Trond Ballestad, ordfører

13. mars, kl 15.45 - Nyttige nettsider

Informasjon endrer seg raskt og vi oppfordrer til å følge med på nettsider som: 

13. mars, kl 12.30 - Økonomiske tiltak

Regjeringen la frem tre typer midlertidige økonomiske tiltak:
1. Strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser.
2. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet og for næringslivet for øvrig.
3. Brede tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien hvis det blir nødvendig.

Se tiltakene 

Bestill Covid-19 test her

Tror du at du kan være smittet av covid-19? Bestill en test her

Vi presiserer at bestillingsmuligheten kun gjelder for innbyggere i Skien kommune.

Luftveislegevakten i Skien tester i puljer.

Testing foregår på gamle Klosterskogen videregående skole

Adresse: Olai Skullerudsveg 20, Bygg 2.

Merk deg oppmøtetidspunktet som gjelder for din timebestilling!

Viktig info til deg som er nærkontakt i skole: Har du fått testtime på grunn av smitte i klassen eller på din skole så må du følge denne. Det er ikke behov for at dere bestiller egen time via online booking eller telefon i tillegg, dette fører kun til dobbeltbooking.

Slik bestiller du:

Registrer fødselsnummer (11 siffer) og navn for timebestilling. Opplysningene benyttes til nødvendig registrering i legevaktens pasientjournal Data lagres i Skien kommune, og blir kun behandlet av autoriserte ansatte.

Alle data slettes etter 30 dager. Vi utleverer ikke data til andre. Det må ikke skrives helseopplysninger i noen av feltene. Følg skilting til oppstillingsplass, røde kors tar imot deg og henviser plass.

Testing før utenlandsreise

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig.

Skien interkommunale legevakt tar ikke tester for Utenlandsreisende.

Dersom du trenger test og attest for utenlandsreise må du henvende deg til en privat aktør som har testtilbud, eks: E2-Helse eller Drop-In-Legene

Du kan lese mer om koronasertifikat på Skien.kommune.no/koronavaksine

Koronavaksinasjon

Vi er i gang med vaksinering, og har laget en egen informasjonsside som oppdateres fortløpende.

Besøk siden her.

Koronatelefonen

Skien kommune har opprettet en Koronatelefon for publikum.

Koronatelefonen i Skien: 35 58 90 00

Åpningstider på Koronatelefonen:

Mandag til fredag: kl 08.30-18.00

Lørdag og søndag: kl 10.00-16.00

Husk at koronatelefonen kun er for de som skal bestille time for testing. Har du generelle spørsmål om korona må du ringe 815 55 015.

Dersom du har behov for annen helsehjelp relatert til Koronavirus (sykemelding, legevurdering) må du ta kontakt med fastlegen/legevakt tlf: 116117.

Hvem kan ta kontakt

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan ta kontakt for å få testet seg dersom man

•     har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

•     har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller område med høy forekomst siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. 

Fremgangsmåte/Slik gjør du

- Ring koronatelefonen 35 58 90 00 i åpningstiden

- Du vil få oppgitt et tidspunkt for testing og møter opp i privatbil ved testsenteret. Hovedtestingen foregår puljevis i såkalt Drive-Through.

Du må påberegne litt ventetid, opptil 20-30 minutter. Vennligst bli sittende i bilen under ventetiden.

- Testing foregår på gamle Klosterskogen videregående skole

Adresse: Olai Skullerudsveg 20, Bygg 2.

Testingen foregår i puljer mellom klokken 10.00 og 14.30 på hverdager

Hva gjør du mens du venter på testsvar

- Når du er ferdig testet,  du reise hjem igjen og fortsette å holde deg hjemme til svaret foreligger.

Det tar 24-48 timer fra test til prøvesvar foreligger. Du må selv sjekke prøvesvaret på Helsenorge.no

FHI har utarbeidet Informasjon til deg som har tatt koronatest - informasjon på ulike språk 

- Alle med positivt prøvesvar vil bli oppringt av lege, og skal selv ta kontakt med fastlegen sin for videre oppfølging. Dersom du har fått påvist Covid-19 skal du være hjemmeisolert, og det er fastlegen som avgjør når isolasjonen opphører.

Les mer om karantene og isolering her.

Brobyggernes koronatelefon

Brobygger Telemark har i samarbeid med Skien kommune opprettet en egen koronatelefon på arabisk, somalisk, tigrinja og norsk.

Hit kan du ringe hvis du har spørsmål:
Arabisk: 911 57 650
Somalisk: 911 57 221
Tigrinja: 973 40 320 / 410 18 935
Norsk: 478 35 730

Telefonen er åpen mandag til fredag, fra kl. 09-16 og 18-21.

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har en negativ koronatest. Koronasertifikatet er under utvikling og du finner oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet og på Helsenorge.no.

Koronasertifikat informasjon fra FHI 

Koronasertifikat informasjon fra Helsenorge

Skien kommune tilbyr ikke koronatest for å få grønt koronasertifikat til arrangement – kontakt arrangøren for mer informasjon dersom det er et arrangement som krever grønt koronasertifikat for deltakelse. Det er viktig å påpeke at ikke alle arrangementer krever grønt koronasertifikat, men arrangøren kan velge å stille et slikt krav og kan da tillate flere gjester.

Skien kommune tilbyr ikke bistand for å etterregistrere vaksiner tatt i utlandet – kontakt fastlege hvis du har eller privat helseaktør som kan bistå med dette.

Smitte og karantene

Alle personer med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som kan skyldes skyldes covid-19 skal testes raskest mulig.

Covid-19 har ofte (men ikke alltid) følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.

På nettsiden til FHI kan du få veiledning i hvordan du bør gå frem i den situasjonen du står i. Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av Covid-19

Mer informasjon om hvordan du går frem for å bestille test i Skien finner du på skien.kommune.no.

Du finner oppdatert informasjon på nettsiden til Folkehelseinstituttet. Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du kontakte Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.  

Avstand, karantene og isolering

De som skal i karantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Dette gjelder:

 • nærkontakter til personer med covid-19
 • personer som har vært på reise i et område med mye smitte.

Helsedirektoratet har lansert Karantenesjekken, der kan du sjekke hvilke regler som gjelder for deg og den situasjonen du ønsker å vite mer om karanteneregler for.

En mer detaljert beskrivelse av regler for karantene og isolasjon kan du lese i FHI sine råd til helsepersonell.

Videoer om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk (Folkehelseinstituttets youtube-kanal)

Karantenehotell

For å begrense importsmitte er det innført en ordning med karantenehotell.

I fylket Vestfold og Telemark er det Torp Hotell i Sandefjord og Bryggeparken Hotell i Skien som er oppsatt som karantenehotell.

Dette er gjeldende for alle kommunene i Vestfold og Telemark.

Les mer om bakgrunnen for innføring av karantenehotell her.

Har du spørsmål om karantenehotell?

Regjeringen.no har samlet en del spørsmål og svar som du kan lese mer om her.

Risikogrupper

På denne siden finner du informasjon om hvilke grupper som har økt risiko for alvorlig sykdom ved smitte av covid-19, og hvordan disse best kan beskytte seg mot smitte.

Råd og informasjon til risikogrupper

Smittetall for Skien

Her kan du følge smittesituasjonen i Skien kommune.

Nasjonale tiltak

Se plakaten i full størrelse.

Trykk her for Helsenorges oversikt over nasjonale regler og anbefalinger - som gjelder i Skien

 

Endringer i covid-19-forskriften 18. juni 2021.

Risikoanalyse

Hver uke foretar kommuneoverlegen en risikovurdering i forhold til hvilket tiltaksnivå Skien bør ligge på. 

Her kan du laste ned risikovurderingene for 2021

Risikovurdering 13.09
Risikovurdering 06.09
Risikovurdering 30.08
Risikovurdering 23.08
Risikovurdering 16.08
Risikovurdering 09.08
Risikovurdering 02.08
Risikovurdering 26.07

Risikovurdering 19.07
Risikovurdering 21.06

Risikovurdering 14.06

Risikovurdering 06.06

Risikovurdering 30.05

Risikovurdering 24.05

Risikovurdering 18.05

Risikovurdering 10.05

Risikovurdering 02.05

Risikovurdering 26.04

Risikovurdering 19.04

Risikovurdering 12.04

Risikovurdering 05.04
Risikovurdering 29.03
Risikovurdering 21.03
Risikovurdering 14.03
Risikovurdering 08.03
Risikovurdering 01.03
Risikovurdering 19.02
Risikovurdering 12.02
Risikovurdering 05.02
Risikovurdering 29.01
Risikovurdering 22.01
Risikovurdering 15.01
Risikovurdering 08.01

Helse og omsorg

Endringer i helsetjenestene

Helsetjenestene i kommunen er i en krevende situasjon. Vi gjør tiltak for å kvalitetssikre et forsvarlig tilbud til brukere av våre tjenester, beskytte sårbare pasientgrupper og beskytte ansatte som jobber med mennesker som kan være smittet. Konsekvensen er at enkelte brukere av helsetjenester vil oppleve å få et midlertidig endret eller redusert tilbud. Alle mottakere av disse tjenestene vil bli varslet om dette.

Generell informasjon

Legevakt

Skien kommune har åpnet en midlertidig legevakt (Luftveislegevakt) for pasienter med luftveissymptomer på tidligere Klosterskogen videregående skole. Dette er for å unngå å få smitte inn på fastlegekontor og ordinær legevakt.

Denne legevakten er bemannet med øremerkede fastleger og helsesykepleiere. De tar imot pasienter som er henvist videre fra fastleger eller ordinær legevakt. Det er viktig å påpeke at hvis du har luftveissymptomer skal du ringe fastlegen din eller ordinær legevakt før du oppsøker luftveislegevakten. 

Du kan også ringe direkte til Koronatelefonen for informasjon og henvisning til testing for Covid-19. 

Koronaberedskapssenterets prøvetaking er flyttet til den midlertidige legevakten. Helsesykepleiere tar prøver i et drive-in telt. Koronaberedskapssenteret for smittesporing er på Responssenteret på brannstasjonen. Ansatte der arbeider med smittesporing og intervju av alle som vurderes for prøvetaking.

Sykebesøk

Du er velkommen til å besøke familie og venner i sykehjem eller på helse- og omsorgsinstitusjon, men det er fortsatt noen ekstra tiltak som er viktig å sette seg inn i før du kommer på besøk. Se mer informasjon fra de ulike fagområdene litt lenger ned på siden.

Se informasjon om besøk besøk til familie og venner i sykehjem eller på helse- og omsorgsinstitusjon på ulike språk.

Besøksinfomasjon på Engelsk

Besøksinformasjon på Somali

Besøksinformasjon på Bosninsk

Besøksinformasjon på Cirilisk og Serbisk

Besøksinformasjon på Amharisk

Besøksinformasjon på Arabisk

Smittevernutstyr til barn med funksjonsnedsettelser

For foreldre til barn med funksjonsnedsettelser og som mottar avlastning eller bistand fra private tjenesteleverandører, har vi opprettet et beredskapslager på SAMBA for smittevernutstyr ifm covid – 19. Her kan man få utstyr for noen dager av gangen og det er mulig å hente ut hele døgnet.

Lageret er på SAMBA og ligger inne på området til Sykehuset i Telemark.

Adressen er: Bygg 74, Ulefossvegen 55

Tlf: 35002920

Private avlastere - viktig informasjon

Private avlastere for barn og unge i Skien kommune følger grunnleggende regler for smittevern som er i tråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine anbefalinger.

Ved spørsmål kontakt Tilrettelagte tjenester på mail: gerd.berit.lindalen@skien.kommune.no

Unngå å være sammen dersom barnet eller avlaster har symptomer på luftveisinfeksjoner eller mistanke om korona.

Meld fra snarest til fagleder Gerd Berit Lindalen tlf: 47769938 ved påvist smitte eller mistanke om smitte.

Tjenestekontoret - åpningstider og kontakt

Tjenestekontoret besvarer telefon og mail alle hverdager kl 09.00 – 15.00 ved å kontakte tlf 35581870 eller e-post tjenestekontoret@skien.kommune.no

I tillegg til vårt hovednummer har vi et eget direktenummer dersom du har spørsmål knyttet til faktura for egenbetaling av helse- og omsorgstjenester tlf 47650578.

Møtevirksomhet og hjemmebesøk vil vurderes og avtales i hvert enkelt tilfelle. Saksbehandler ivaretar smitteverntiltak etter overordnede føringer.

Informasjonsbrev fra Dagavdeling

Dagavdelingen har laget et informasjonsbrev om status for tilbudet under koronapandemien. Brevet distribueres til alle brukere av tilbudet og du kan lese det i sin helhet ved å trykke HER.

Informasjon om fritidskontakttjeneste og forebygging av koronasmitte på ulike språk

Fritidskontakttjenesten i Skien kommune følger grunnleggende regler for smittevern som er i tråd med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine anbefalinger.

 • Sørg for god håndhygiene og følg ellers retningslinjer for smittevern i henhold til linkene ovenfor.
 • Aktiviteter og samvær skal fortrinnsvis foregå innendørs med to meters avstand, god rengjøring av hender og flater. Vi anbefaler imidlertid at samvær foregår utendørs hvis det lar seg gjøre, da med en meters avstand.
 • Fritidskontakter kan gå tur med brukere i rullestol, nedsatt syn/hørsel og andre med særskilte behov for kontakt nærmere enn en meter. Munnbind benyttes i disse tilfellene.
 • Brukere kan tas med i bil under forutsetning av god avstand og rengjøring av flater etter biltur. Det henstilles til at passasjer sitter i baksetet.
 • Unngå å være sammen dersom fritidskontakt eller bruker har symptomer på luftveisinfeksjoner eller mistanke om korona.

NB! Meld fra snarest til fritidskontakt eller Tilrettelagt fritid ved påvist smitte eller mistanke om smitte.

Ved spørsmål kontakt oss på Tilrettelagt fritid på mail; tilrettelagtfritid@menstad.no

HABARI MUHIMU KUHUSU HUDUMA YA MAWASILIANO YA BURUDANI NA KUZUIA MAAMBUKIZI YA CORONA KATIKA MANISPAA YA SKIEN

WAŻNE INFORMACJE O DZIALE ASYSTENTỎW SOCJALNYCH I ZAPOBIEGANIU ZARAŻENIOM KORONAWIRUSEM W GMINIE SKIEN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE support person SERVICE AND PREVENTION OF CORONAVIRUS INFECTION IN SKIEN MUNICIPALITY.

Warbixin muhiim ah oo ku saabsan adeega caawiyayaasha  wakhtiyada firaaqada ah iyo ka hor-taga  isqaadsiinta cudurka Korona ee degmada Skien

Informasjon oversatt til Persisk

Informasjon oversatt til Arabisk

Informasjon oversatt til Tigrinja

Informasjon fra Hjemmetjenesten

Endring i tjenestene

Helse og velferd i Skien kommune er nå i en situasjon der det kan oppstå smitte blant ansatte og tjenestemottakere i kommunalområdet. Hvis det skjer vil vi iverksette tiltak med bakgrunn i pågående smitterisiko og redusert kapasitet som følge av karantene hos ansatte.

Tiltakene vil iverksettes ut i fra en vurdering av behov hos den enkelte.

Følgende tiltak kan iverksettes ved behov:

 • Praktisk bistand

Hjemmehjelpstilbudet vil reduseres både i omfang og standard utfra en vurdering av behovet hos den enkelte tjenestemottaker.  

 • Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien vil konsentrere sine ressurser om å gi tjenester til risikoutsatte brukere og nødvendig helsehjelp. Det betyr at hjemmetjenesten vil redusere antall besøk og bistand til brukerne utfra en faglig vurdering av behovet hos den enkelte tjenestemottaker.

Smitteverntiltak

Skien kommune følger de til enhver tid gjeldende råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det er viktig at ansatte har tilgang på flytende såpe og tørkerull i hjemmet for å redusere smittefare. Hjemmesykepleien har på seg munnbind og nødvendig smittevernutstyr når de gir hjelp.

Informasjon fra Kommunale bo- og dagaktivitetstilbud

Mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne er i risikogruppen under koronautbruddet og det er i behov for gode smitteverntiltak som kan bidra til å begrense smitte. Vi er fortsatt i en situasjon som kan medføre redusert tilbud avhengig av smittesituasjonen. I en slik situasjon vil det vurderes hvilke tiltak som kan iverksettes for å gi nødvendig avlastning til pårørende som har store omsorgsoppgaver.

Besøk i boligene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Du er velkommen til å besøke familie og venner i bofelleskap.

For utviklingshemmede eller andre med kognitive funksjonsnedsettelser skal kommunen sørge for tiltak som kan redusere smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboeres hjem. Dette gjøres i samarbeid med tjenestemottaker og pårørende.

Mange tjenestemottakere innen våre helse- og omsorgstjenester er særlig sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av underliggende sykdommer eller alder. Det er ikke anledning til å innføre besøksrestriksjoner i private hjem utover det som er vedtatt i nasjonale og lokale forskrifter, uten at dette er besluttet av tjenestemottaker selv eller i samarbeid med pårørende.

Vi vil legge til rette for besøk og finne gode løsninger for dette i samarbeid med beboere og pårørende. Besøkende bes om å si ifra på forhånd, ta hensyn og vurdere egen helse og avstå besøk dersom: 

 • du har luftveissymptomer
 • du venter på svar på koronatest  
 • du har vært utenfor Norge de siste 10 dager
 • du er i hjemmekarantene, i isolasjon eller har vært i nærkontakt med noen med koronavirus

Anbefaling om munnbind

Besøk i og ut av vår kommunale helse- og omsorgsboliger bør gjennomføres slik at risikoen for smitte inn er minst mulig. Dette er spesielt viktig der det bor flere personer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Sannsynligheten for å møte en smittet person uten symptomer, øker med økt forekomst av covid-19 i samfunnet, og når smittekilde i liten grad er kjent. Ved økende spredning kan utvidet bruk av munnbind på ansatte vurderes og det tiltaket har vi iverksatt, når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre.

I tilfeller der det er vanskelig for besøkende å holde økt avstand til andre, helst 2 meter, kan vi både legge til rette og anbefale bruk av munnbind ved besøk. Legge til rette handler om å ha munnbind tilgjengelig og informasjon om korrekt bruk av munnbind.

Dette er ikke noe vi kan pålegge, men det vil være en anbefaling i boliger der det er beboere med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. Det er viktig å huske på at enkelte kan ha helsemessige grunner til ikke å bruke munnbind eller at det av kommunikasjonsmessige årsaker ift kontakt med beboer ikke er å anbefale.

Videre vil det kunne bli et redusert tilbud som vil variere ift smittespredningen i samfunnet, men vi gjør det vi kan for å opprettholde tilbudet eller finne gode erstatninger.

Ambulante tjenester

Ambulante tjenester gis til mange som bor i egen leilighet men som trenger noe bistand til å mestre egen hverdag. Tilbudet opprettholdes, men det vurderes fortløpende om tilbudet reduseres der man må prioritere nødvendig helsehjelp, og risikoutsatte brukere.

Avlastning for barn 

Vi er nå i en krevende smittesituasjon og det gjøres fortløpende vurderinger av åpningstider i avlastningstilbudet til barn og unge. Vi vil gjennom pandemien holde åpent så langt som det er smittevernfaglig mulig, men i en situasjon med så høyt smittetrykk er dette krevende. Mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne er i risikogruppen under koronautbruddet og det er i behov for gode smitteverntiltak som kan bidra til å begrense smitte. Vi er i en situasjon der det for mange kan medføre redusert tilbud avhengig av smittesituasjonen. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som kan iverksettes for å gi nødvendig avlastning til pårørende som har store omsorgsoppgaver.

Dagtilbudene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Dagtilbudene ved Mats og Marensro har tidligere i år vært stengt, med begrenset tilbud til hjemmeboende og enkelte med store behov. Tilbudene er nå gjenåpnet.

Tilbudet til personer i risikogruppen vil bli vurdert i samråd med den enkelte og eventuelt dennes pårørende. Ved en eventuell situasjon med økt smitte vil kommunen bestrebe å holde tilbudet åpent så langt som mulig, men det kan bli aktuelt å redusere eller stenge tilbudet i kortere perioder avhengig av smittesituasjon.

Informasjon fra Heldøgnsomsorg - Sykehjem 

Informasjon om besøk

Vent med besøk dersom:

 • Du er syk, forkjølet, eller har symptomer fra luftveiene.
 • Du venter på prøvesvar, er i karantene eller i isolering grunnet koronasykdom.                 

Viktig informasjon i forkant av besøk:

 • Du må ringe og avtale besøket med institusjonen før du kommer.
 • Institusjonen vil spørre deg om spørsmål utfra smittestatus.
 • Når du kommer, ber vi deg fylle ut egenerklæringsskjema. Opplysningene vil slettes etter 10 dager.
 • Ubeskyttede besøkende bør ha på munnbind ved ferdsel mellom fellesarealer.     Inne hos beskyttede beboere kan munnbindet tas av. Hos ubeskyttede beboere bør munnbindet beholdes på når det ikke kan holdes mer enn 1 meters avstand. 
 • Vask/desinfiser hendene når du kommer - og når du drar.
 • Det kan ikke komme flere besøkende samtidig enn at minimum 1 meters avstand kan opprettholdes mellom ubeskyttede besøkende/beboer.
 • Ikke kom nærmere andre beboere og ansatte enn 1 meter.
 • Besøket skal være inne på rommet, eller ute.
 • Det er ikke anledning til å oppholde seg i fellesrommene.
 • Barn/unge som er unntatt smittekarantene ved gjennomføring av testregime, anbefales og vente med besøk til testregime er gjennomført.

Beskyttet= 1 uke etter fullvaksinert, eller 3-15 uker etter 1.vaksine, eller gjennomgått koronasykdom siste 12 måneder.

Egenerklæringsskjema skal fylles ut ved besøk. Egenerklæringsskjema for besøk

Informasjon fra Skien Helsehus

Informasjon om besøk

Du er velkommen til å besøke familie og venner på Skien Helsehus, men det er noen forholdsregler og tiltak du bør sette deg inn i før du kommer.

Viktig informasjon:

 • Ikke kom på besøk hvis du ikke er helt frisk - ta heller en telefon
 • Ikke kom på besøk hvis du venter på svar på koronatest  
 • Ikke kom på besøk dersom du har vært utenfor Norge de siste 10 dager
 • Ikke kom på besøk hvis du er i hjemmekarantene, i isolasjon eller har vært i nærkontakt med noen med koronavirus

Hos alvorlig syke pasienter med kort forventet levetid kan det gjøres unntak.

Generelle besøksregler:

 • Ring før du kommer.
 • For å kunne holde tilstrekkelig avstand på minimum 1 meter, bør det ikke være flere enn to til tre besøkende inne på rommet ved hvert besøk. Hvis flere ønsker å komme på besøk, må det tas kontakt med besøksvert for besøk ute.
 • Dersom den du besøker bor på dobbeltrom, må besøket foregå på eget besøksrom eller ute.
 • Du blir møtt ved hovedinngang, der du utfører håndhygiene og informeres grundig om gjeldende smitteverntiltak.
 • Du må ha på munnbind i alle fellesarealer,
 • Munnbindet kan tas av inne på rommet til beskyttede/fullvaksinerte pasienter.
 • Du må ringe alarmsystem når besøket er over ta på munnbind og vente på at personale følger deg ut.
 • Det er lov å ta med gaver, blomster, mat og lignende.

Når beboer og pårørende er vaksinert, kan disse ha nær fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt med et begrenset antall uvaksinerte pårørende. Dersom beboer er uvaksinert, bør besøkende bruke munnbind det ikke kan holdes 1-2 meters avstand.

Information in English - informasjon på andre språk

In Skien kommune we follow the national rules:

 • Get specific information by calling our service centre, phone 35 58 10 00.
 • Are you sick? Call your local doctor and follow the isolation and hygiene rules from Folkehelseinstituttet
Corona telephone in Skien - English

The corona telephone in Skien: +47 35 58 90 00

Opening hours corona telephone

Monday - Friday 08.00 - 18.00

Saturday - Sunday 10.00 - 16.00

If you need other healthcare related to coronavirus (sick leave, medical assessment), you must contact your GP/or emergency service tel: +47 116117.

For the hearing impaired who have questions about testing, an email can be sent to Skien municipality. skien.postmottak@skien.kommune.no

Who can contact:

Anyone who suspects that they are infected with covid-19 can get in touch to get tested if they

 • has acute respiratory tract infection or other symptoms of covid-19.
 • may have been infected with covid-19, either as close contact or after traveling abroad in the last 10 days.

Other groups can be tested after a doctor's assessment https://www.fhi.no/

Procedure / How to:

- Call the corona telephone +47 35 58 90 00 during opening hours

- You will be given a time for testing and show up in a private car at the test center. The main testing takes place in batches in drive-through.

You need to allow some waiting time, up to 20-30 minutes. Please stay in the car while waiting.

Testing takes place at Olai Skullerudsveg 20, Building 2. 

- Everyone with a positive test result, will be called by a doctor, and must contact their GP for further follow-up. If you have been diagnosed with Covid-19, you must be isolated at home, and it is the GP who decides when the isolation ceases. 

 

IMPORTANT INFORMATION! 

If you are in the travel quarantine or are placed in close contact quarantine by the health service, you must follow the current quarantine rules (lenke fhi) 

- People in travel quarantine from red countries must complete the 10-day quarantine even with nega.

- Persons that the health service defines as close contacts to a person infected with Covid-19 must complete the 10-day quarantine even in the event of a negative test.

- People who think / know they have been near someone who is ill with Covid-19, but where the health service has not defined them as close contact do not need to be quarantined in the event of a negative test.

NB! People who have tested negative should be tested again if new symptoms.

Test results give only a snapshot. A person with a negative test result may be on the verge of becoming ill.

You should have a low threshold for contact with a doctor if you feel unwell! 

REMEMBER: Testing can never replace infection control measures!

- Stay home if you are sick, isolated or in quarantine!

- Keep at least one meter away from everyone you do not associate with as your closest ones on a daily basis!

- Cough / sneeze in the elbow or in a paper towel!

- Perform frequent hand hygiene, including before eating, on the way to the store, at restaurants and in other social settings!

- Avoid taking too much on your face!

You can wear the corona without knowing it, and spread it without wanting it!

Do not be the one who spreads - rather be the one who stops!

It is therefore important that you help prevent the spread of infection by following the infection control advice and testing yourself if Covid-19 is suspected.

Corona-Hotline in Skien - German

Corona-Hotline in Skien: Tel. +47 35 58 90 00

Sprechzeiten für die Corona-Hotline

Montag – Freitag  08:00 – 18:00

Samstag - Sonntag  10:00 – 16:00

Wenn Sie ärztliche Beratung zum Corona-Virus benötigen (Krankmeldung, medizinische Abklärung), nehmen Sie Kontakt mit dem Hausarzt/Bereitschaftsdienst auf: Tel. +47 116117

 

Wer darf Kontakt aufnehmen?

Alle, die den Verdacht haben, dass sie mit Covid-19 infiziert sind, können Kontakt aufnehmen, um sich testen zu lassen. Mögliche Symptome sind:

 • akute Atemwegsinfektionen oder andere Symptome für Covid-19.
 • eventuelle Ansteckung mit Covid-19 durch Kontaktpersonen oder nach Auslandsreisen in den vergangenen zehn Tagen.

Andere Gruppen können nach ärztlicher Einschätzung getestet werden.

So gehen Sie vor:

Rufen Sie während der Sprechzeiten bei der Corona-Hotline an: Tel. +47 35 58 90 00

Dort erhalten Sie einen Testtermin, zu dem Sie mit privatem Fahrzeug beim Testcenter vorfahren dürfen. Der Test selbst geschieht gruppenweise im sogenannten Drive-through. 

Rechnen Sie mit einer Wartezeit von 20-30 Minuten. Bitte bleiben Sie während der Wartezeit im Auto sitzen.

- Die Tests finden im Olai Skullerudsveg 20, Gebäude 2, statt.

- Wenn Sie fertig getestet sind, müssen Sie in Quarantäne verbleiben, bis das Ergebnis vorliegt. Es dauert 24-48 Stunden vom Test bis zum Ergebnis der Probe.

- Wer eine positive Probe hat, wird vom Arzt angerufen und muss dann selbst mit seinem Hausarzt zur weiteren Behandlung Kontakt aufnehmen. Wenn Sie nachweislich an Covid-19 erkrankt sind, müssen Sie isoliert bleiben. Ihr Hausarzt entscheidet über die Dauer der Isolierung.

Weitere Informationen über Quarantäne und Isolierung.

 

Wichtige Information!

Wenn Sie als Reiserückkehrer in Quarantäne sind oder vom Gesundheitsamt wegen Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne geschickt wurden, gelten für Sie folgende Quarantäneregeln:

- Reiserückkehrer aus «roten Ländern» müssen für 10 Tage in Quarantäne.

- Kontaktpersonen, die vom Gesundheitsamt als »Kontaktpersonen entsprechend Haushaltsmitglieder« definiert sind, müssen für 10 Tage in Quarantäne.

- Kontaktpersonen, die vom Gesundheitsamt als »weitere Kontaktpersonen« bezeichnet werden, müssen zweimal getestet werden, vorzugsweise am 3. und 7. Tag. Sie können ihre Quarantäne beenden, wenn der Test am 7. Tag negativ ausfällt. 

- Personen, die glauben/wissen, dass sie in Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person waren, vom Gesundheitsamt aber nicht als Kontaktpersonen definiert wurden, müssen bei negativem Testergebnis nicht in Quarantäne bleiben.

Beachten Sie: Bereits negativ getestete Personen sollten sich erneut testen lassen, sobald neue Symptome auftreten.

Das Testergebnis ist jeweils nur eine Momentaufnahme. Eine Person mit negativem Testergebnis kann dennoch auf dem Weg sein, zu erkranken.

Sobald feststeht, dass Sie mit dem Corona-Virus infiziert sind, übernimmt der Hausarzt die weitere medizinische Betreuung.

Zögern Sie nicht, Ihren Arzt zu konsultieren, wenn Sie sich krank fühlen!

Denken Sie daran: Das Testen kann die Abstands- und Hygienemaßnahmen nie ersetzen!

Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie krank, isoliert oder in Quarantäne sind!

Halten Sie mindestens einen Meter Abstand zu allen Personen, mit denen Sie nicht täglich eng zu tun haben!

Husten/niesen Sie in die Armbeuge oder in Papiertaschentücher!

Reinigen Sie sich gründlich die Hände, besonders vor dem Essen, bevor Sie ein Geschäft betreten, in Speiselokalen und bei anderen sozialen Zusammenkünften!

Vermeiden Sie, sich zu oft ins Gesicht zu fassen!

Sie können Corona haben, ohne es zu wissen, und es verbreiten, ohne es zu wollen! 

Werden Sie nicht zum Verbreiter, sondern stoppen Sie besser die Verbreitung!

Deshalb ist es wichtig, dass Sie dazu beitragen, die Verbreitung einer Ansteckung zu verhindern, indem Sie die Schutzregeln einhalten und sich bei Verdacht auf Covid-19 testen lassen.

Updates from the Government

Press conferences, news and press releases/information from the Government in several languages

National websites who can give you the information you need in other languages
Get facts and advice about the Coronavirus disease - digital platform 

On this digital platform (yrkesnorsk.no) you will find links to information on various languages from the Norwegian Institute of Public Health. There are also links to videos with information about the virus on different languages. You can read about facts and get good advice on how to avoid being infected.

Advice for parents

Bufdir.no: Advice for parents during the Covid-19 coronavirus pandemic 

Guidelines to prevent infection in playgrounds

Limited numbers can use municipal playgrounds and play areas in schools and kindergartens at the same time.

The government came on March 27 with stringent recommendations to keep away from each other to avoid infection. We have therefore hung up posters on municipal playgrounds, play areas in schools and kindergartens in Skien with these guidelines:

A maximum of 5 people, with a minimum distance of 2 meters, can stay on the appliances / area at a time. The guidelines apply for the time being. If they are not complied with, we must close the playground, play area at school or kindergarten.

Note: The guidelines apply to the play area of ​​the school / kindergarten outside the school and kindergarten opening hours.

 

Do you want to watch a video about corona information in your language?

Visit: https://www.skien.kommune.no/sprak/

Important information about the support person service and prevention of coronavirus infection in Skien municipality

HABARI MUHIMU KUHUSU HUDUMA YA MAWASILIANO YA BURUDANI NA KUZUIA MAAMBUKIZI YA CORONA KATIKA MANISPAA YA SKIEN

WAŻNE INFORMACJE O DZIALE ASYSTENTỎW SOCJALNYCH I ZAPOBIEGANIU ZARAŻENIOM KORONAWIRUSEM W GMINIE SKIEN

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE support person SERVICE AND PREVENTION OF CORONAVIRUS INFECTION IN SKIEN MUNICIPALITY.

Warbixin muhiim ah oo ku saabsan adeega caawiyayaasha  wakhtiyada firaaqada ah iyo ka hor-taga  isqaadsiinta cudurka Korona ee degmada Skien

Informasjon oversatt til Persisk

Informasjon oversatt til Arabisk

Informasjon oversatt til Tigrinja

Skoler og barnehager

Det er viktig at smittevernreglene fremdeles følges! Barnehager og skoler følger tiltak i henhold til "trafikklysmodellen" for smittevern. I denne modellen er Skien kommunes barnehager og barneskoler nå på grønt beredskapsnivå.

Smittevernveileder barnehage

For å begrense smitte og gjøre åpning av barnehager forsvarlig, er det nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

 • Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
 • God hygiene
 • Redusert kontakthyppighet mellom personer

Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell for barnehager. Denne veilederen finner du her.

Smittevernveileder barneskole 

Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell for skole 1.-7. trinn. Denne veilederen finner du her.

Smittevernveileder ungdomsskole

Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell for ungdomsskolen. Denne veilederen finner du her

Smittervernveileder kulturskole

Smittevernveileder for Kulturskolene finner du her.

For smitteverntiltakt på Skien kulturskole, se her.

 

Spørsmål og svar

Ikke-kommunale barnehager og SFO ved friskolene 

Den enkelte barnehage og skole kan ha ulike ordninger for betaling og refusjon i denne perioden, og informerer selv om hvordan de løser dette.

Helsestasjonstilbudet

Helsestasjone er  åpne og følger nasjonale retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenestens -  nasjonale retningslinjer..

 • Hjemmebesøkene skjer fortrinnsvis på helsestasjon
 • Vi har nå ikke åpen time for veiing, men har du behov for å få veid barnet kan du ringe for å gjøre en avtale.

Det vil være viktig med gode smitteverntiltak fremdeles og det er derfor viktig at:

 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon, eller hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet, eller har kommet hjem fra utlandet i løpet av siste 14 dager møter på helsestasjon.
 • En foresatt følger barnet til konsultasjoner
 • Vi ber om at barnet og en voksen møter presis til avtalen på helsestasjon. Dette for å ha færrest mulig på venterommene.
 • Alle fortsetter med god hoste- og håndhygiene. Sprit er tilgjengelig på de enkelte helsestasjonen
 • Alle foresatte må benytte munnbind på helsestasjonen.
Skolehelsetjenestetilbud i Skien kommune under koronautbrudd

Skolehelsetjenesten følger anbefalt oppgaver etter etter nasjonale retningslinjer  - helsedirektoratet.no  Helsesykepleier har fast tilgjengelig tid på skolen.

Helsenorge.no: Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Hjelpetelefoner og chattetjenester: Barn og unges psykiske helse - her får du hjelp

Det vil være viktig med gode smitteverntiltak fremdeles og det er derfor viktig at:

 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon, eller hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet, eller har kommet hjem fra utlandet i løpet av siste 14 dager møter til avtale.
 • En foresatt følger barnet til avtaler
 • Vi ber om at barnet og en voksen møter presis til avtalen.  
 • Alle fortsetter med god hoste- og håndhygiene. Sprit er tilgjengelig på de enkelte helsestasjonen
 • Alle foresatte må benytte munnbind på helsestasjonen.
Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har nå vanlig åpningstid med timebestilling

 • Mandag 09.00- 19.00
 • Onsdag 09.00- 15.00
 • Torsdag 09.00- 18.00

Telefon 35 58 15 02

For å hindre smitte av koronaviruset kan du ikke ha med deg noen inn, den/de som er med deg må eventuelt vente utenfor.

Når du har kommet inn må du bruke munnbind og sprite hendene før du tar på noe. Pass på å hold god avstand til andre som er på venterommet.

Du kan ikke komme hvis:

 • Du har blitt syk og hoster, har feber, sår hals, hodepine eller er blitt tett i nesen.
 • Du har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist Corona.
 • Hvis du har kommet hjem fra utlandet de siste 14 dagene.
Jordmortilbudet i Skien kommune under koronautbrudd

Jordmortjenesten har nå normalt drift.

 • Når du henvender deg til helsestasjonen som ny gravid vil du blir satt opp til time. Jordmor ringer deg i forkant av avtale for å avklare om du skal møte opp eller om konsultasjonen kan gjøres over telefon.
 • Du vil få den informasjonen du trenger, vi får laget journal og henvist deg til ultralyd. Vi lager et helsekort til deg, det er et papir (journal) som skal følge deg i svangerskapet. 

Nyttige nettsider:

Gravide med luftveissymptomer skal IKKE møte til jordmorkontroll på helsestasjonen, ta kontakt med oss på telefon hvis du er syk. Kontrollen vil da bli gjennomført på et annet sted etter avtale.

Vi ønsker at du kommer alene, ikke ta med partner eller barn (kun unntaksvis, etter avtale). Husk munnbind og god smittehygiene.

Vårt mål er som alltid å ivareta mor og barn på en trygg måte gjennom svangerskapet.

Kontakt oss på telefon:

 • Kverndalen helsestasjon: 35 58 15 18
 • Jordmor Beate Bjerke Løchen: 99 22 11 63
 • Jordmor Kristin Os Skjødtsvoll: 47 83 57 21
 • Jordmor Camilla Sundberg: 90 07 29 80
 • Jordmor Kristiane Vaagland Huseby: 47 65 11 59
Hjertetelefon

Det er opprettet hjertetelefoner på skolene i Skien. Telefonen er ment for de som trenger å snakke med noen, og vil for eksempel bemannes av miljøterapeuter til faste tider. Nærmere informasjon om tilbudet vil sendes ut fra skolene. 

Har du spørsmål som gjelder barnehage og skole?

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta direkte kontakt med sine skoler og barnehager. På grunn av den spesielle situasjonen vi er i er det for tiden stor pågang av henvendelser, og vi ber om forståelse for at man kan måtte påregne noe lengre svartid.

Arbeids- og næringsliv

Koronavirus og konsekvenser for næringslivet

Skien kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider.

Næringsenheten jobber derfor intenst med å innhente informasjon og skaffe oss kunnskap for å kunne hjelpe våre dyktige bedrifter og næringsdrivende. Vi samarbeider også med Vekst i Grenland og våre nabokommuner for å ivareta hele vår region på best mulig måte.

Som mange andre er vi usikre på veien videre. Det kommer stadig nasjonale føringer som vi setter oss inn i. Vi skal gjøre det beste vi kan for å være til hjelp for din bedrift.

Hvis du har spørsmål, ideer eller forslag til hvordan vi i fellesskap skal løse dette ta kontakt på e-post: business@skien.kommune.no

Kontakt gjerne Næringsenheten i Skien kommune ved næringssjef Monika Lønnebakke, telefon 480 50 316.

Aktuell informasjon for næringslivet

Nedenfor har vi samlet ulik type informasjon som kan være aktuelt for næringslivet.

Nasjonale regler gjelder i Skien

Skien kommune følger nasjonale regler fra 18. juni. Se gjeldende nasjonale  regler og anbefalinger

Juni

18. juni - Nasjonale regler gjelder i Skien

Skien kommune følger nasjonale regler fra 18. juni. Se gjeldende nasjonale  regler og anbefalinger

8. juni - Forlengelse av lokal forskrift.

Formannskapet i Skien vedtok i dag å forlenge vedtak fra 3.juni med lokal forskrift, gjeldende til og med 17.juni.

3. juni - Gjeldende lokale og nasjonale regler for Skien

Formannskapet i Skien vedtok 3. juni å følge nasjonale retningslinjer, i tillegg til lokal forskrift. De nye reglene er gjeldende fra 4.juni til og med 10.juni. Se reglene her

Mai 

9.mai - Ny lokal forskrift vedtatt i Skien

Det er vedtatt ny lokal forskrift, som er gjeldende i tillegg til nasjonalt tiltaksnivå 5B for kommunene Skien, Bamble og Porsgrunn. Forskriften blir gjeldende fra 10.mai til og med 3.juni.

8.mai -Regjeringen innfører statlige tiltak.

Det innføres statlig tiltaksnivå 5B i Porsgrunn, Skien og Bamble fra og med midnatt til søndag 9.mai.

I tillegg vil det utvikles en lokal forskrift med strengere tiltak. Frem til denne er vedtatt gjelder forskrift vedtatt 5.mai på de punktene som er strengere enn tiltaksnivå 5B.

5. mai - Strammer inn lokale smittevernsregler

Formannskapet i Skien har vedtatt å stramme inn lokale smittevernregler, gjeldende fra og med 6.mai og frem til og med 14.mai. Se reglene

April

27.april - brev til serveringsbransjen med alkoholserveringsløyve.

Last ned brevet her.

23. april - nasjonal regler og lokal forskrift 

Fra 23. - 30. april gjelder disse nasjonale reglene og lokale forskriftene i Skien.

Mars

30. mars kompensasjonsordning 2 - tapt varelager 
Regjeringen går inn for at tap av varelager som skyldes pålegg om skjenkestopp eller stenging kompenseres gjennom den ordinære kompensasjonsordningen. Ordningen er ment som hjelp til de bedriftene som har tapt mye i perioden med de strengeste smitteverntiltakene. Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er ferskvare, i form av næringsmidler og blomster. 

I og med at ordningen om tapt varelager inkluderes i den ordinære kompensasjonsordningen, vil det blant annet være krav om at foretaket kan vise til 30 prosent omsetningsfall.

Nærmere informasjon om ordningen kommer regnskapnorge.no og kompensasjonsordningen.no når detaljene i regelverket er på plass og godkjent av ESA.

26. mars - Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Bedrifter i Skien som er rammet av covid – 19 situasjonen, kan nå søke om kompensasjon. Skien kommune har totalt fått 13,1 millioner kroner som skal fordeles. Søknadsfristen er 16. april.

Les mer om ordningen

24. mars - Anbefalinger til arbeidstakere og studenter som pendler innenlands.

Arbeidstakere og studenter som pendler mellom hjem og arbeids- eller studiested i en annen kommune, bør vise særlig aktsomhet og følge anbefalingene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til innenlandspendlere. Mer informasjon finnes på Helsedirektoratets nettsider 

Februar

19. februar - Bransjestandard om smittevern på bygg- og anleggsplasser

Utbrudd av Covid 19 på bygge- og anleggsplasser vil få store konsekvenser for næringen og ikke minst for kommunen. For å forhindre smitte og eventuell nedstenging, oppfordrer vi entreprenører om å ta i bruk bransjestandarden om smittevern på alle byggeplasser i kommunen.
Se bransjestandarden  

Byggenæringens Landsforening lanserer en ny bransjestandard for smittevern 19. februar. I denne utgaven anbefaler organisasjonen bedrifter og ansatte til å ta Smittestopp-appen aktivt i bruk. Smittestopp er en app fra Folkehelseinstituttet (FHI). Appen vil varsle deg om eventuell nærkontakt med en som har testet positivt for covid-19. Om du selv tester positivt, kan du bidra til å forebygge smittespredning ved at andre blir varslet gjennom "Smittestopp".

Les mer om Smittestopp - appen

8. februar - Innreisekarantene ved ankomst til Norge

På regjeringens nettsider finner du mer informasjon om hvilke regler som gjelder. 

Januar

29. januar - Innreiseregler til Norge

Grensen til Norge er stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Det gjøres unntak for blant annet personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer som driver med vare- og persontransport og helsepersonell fra Sverige og Finland som arbeider i norske helse og omsorgstjeneste. For mer informasjon se regjeringens nettsider

26. januar - Munnbind, pleksiglass og visir (revidert 17. februar)

Skien kommune får en del henvendelser fra butikker om bruk av munnbind, pleksiglass og visir. Nasjonale myndigheter anbefaler at man bruker munnbind når man ikke kan holde tilstrekkelig avstand til andre

Butikkene må selv benytte bransjestandard for forsvarlig smittevernfaglig drift. Bransjestandardene sier noe om bruk av munnbind og avstand til kunder. I tillegg er det antallsreguleringer i butikkene, jfr covid - 19 forskriften

11. januar - Utvider permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også for alle dagpengemottakere, slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

Les mer på regjeringens nettsider

6. januar - Forlenger kompensasjonsordningen ut april

Bedrifter som er rammet av pandemien kan søke om kompensasjon fra staten for uungåelige faste kostnader og omsetningsfall. Første søknadsperiode var mars - august 2020 med frist 31. oktober. Denne ble forvaltet av Skatteetaten.

Neste søknadsperiode er for september 2020 - april 2021. Denne blir forvaltet av Brønnsøysundregistrene. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 18. januar 2021.

Brønnøysundregistrene har åpnet en bemannet veiledningstjeneste der bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte til søkeprosessen.

Les mer om kompensasjonsordningen

Informasjon i 2020

30. desember - Midlertidig redusert mva sats for deler av næringslivet forlenges

Ett av tiltakene myndighetene har kommet med for å avhjelpe den økonomiske situasjonen er reduksjon av lav mva-sats fra 12% til 6% i perioden 1. april til 31. desember 2020. Når forlenges ordningen til 30. juni 2021.

Dette påvirker virksomheter som driver næring innen persontransport, overnatting, kino, museer, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer mv. 

29. desember - Smittevern og smittesporing i bedrifter

Vi oppfordrer næringslivet i Skien til å videreføre smitteverntiltakene på arbeidsplassene. Gode rutiner for renhold, tilrettelegge for at ansatte kan holde avstand til kunder og kollegaer og har mulighet for hjemmekontor der det er mulig, er eksempler på slike tiltak.

Se tiltakene kommuneoverlegen oppfordrer til for å redusere risikoen for smittespredning

 

Regjeringens og myndighetenes tiltak

Det er laget en tidslinje som viser Regjeringens og myndighetenes tiltak

Arkiv aktuell informasjon

Informasjonsmateriell til bruk ved serveringssteder med skjenkebevilling

Skien kommune har utviklet et informasjonsskriv serveringssteder med skjenkebevilling, kan bruke for å oppfylle pålegg i covid-19 forskriften § 14a

Se informasjonsskrivet

30. desember - 7,22 millioner kroner i Covid 19 tilskudd til bedrifter

Skien kommune har fått 6,22 millioner i tilskudd fra staten til små- og mellomstore bedrifter i Skien som er særskilt berørt av pandemien. I tillegg bidrar kommunen med 1 million av egne midler.

Følgende bransjer er prioritert i ordningen: Serveringssteder med og uten alkoholservering og kulturnæringer.

Skien næringsfond AS har fått i oppdrag å forvalte ordningen. Les mer om kriterier og søknader på Skien næringsfonds nettsider

Stimuleringsordning for kultursektoren

Regjeringen har etablert en stimuleringsordning gjeldende fra 1. oktober for å skape aktivitet i kultursektoren. Hensikten med ordningen er å hjelpe kultursektoren gjennom den pågående covid-19-krisen.

Les mer om ordningen

Har du ansatte med utenlandsk statsborgerskap som trenger test i forbindelse med oppstart eller hjemreise?

Skien kommune kan teste dine ansatte i forbindelse med hjemreise eller ved jobbstart. Har dine ansatte fastlege i kommunen, skal de gå via sin fastlege for å bli testet. For de som ikke har fastlege, kan leder eller bedriftshelsetjenesten i bedriften ta kontakt med beredskapstelefonen for Covid-19, telefonnummer 906 56 572. Bedriften vil bli fakturert av Skien kommune i henhold til FHI sine retningslinjer.

Spesielt for jordbruket:

I tråd med Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet kan personer i reisekarantene (eventuelt frem til det foreligger svar på covid-19 test nummer to) ikke jobbe med innhøsting der man kommer i direkte kontakt med spiseklare grøntprodukter med kort omsetningstid, som bær og salat. Arbeid i karanteneperioden begrenses til oppgaver i produksjonsledd uten direkte kontakt med spiseklare næringsmidler, for eksempel planting, tynning og luking. 
Personer som anses å være nøkkelpersonell kan bidra i hele produksjonsløpet, også i innhøstingen. Se definisjon av hvem som defineres som nøkkelpersonell i Mattilsynets smittevernveileder

Serveringssteder

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjestandard for serveringssteder

Skien kommune har følgende lokal veiledning for smittevernmessig forsvarlig drift av serveringssteder 

Utenlandsk arbeidskraft inn i kommunen

Regjeringen lanserte 2. april "Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge" (Rundskriv I-3/2020). Rundskrivet sier noe om hvem som kan unntas fra karantenereglene (reisekarantene), og hvem som skal vurdere hvorvidt unntak fra karantenereglene gjelder. Det er bedriftledelsen som skal vurdere dette, eventuelt med støtte i sektordepartementet ved usikkerhet. Les mer om forskriften

Covid-19-forskriften § 5 gir karanteneplikt for alle personer som ankommer Norge etter opphold i utlandet (reisekarantene). Innholdet i denne karanteneplikten er noe mindre omfattende enn karanteneplikten etter nærkontakt med bekreftet smittet person. Personen som er i karantene kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt unngås inntil det er avklart om man skal isoleres, jf. forskriften § 11.

Karanteneperioden begynner å løpe fra den dagen personen ankommer landet (reisekarantene).

Les mer på Helsenorge 

Tiltakspakke 3 - Kompensasjon til foretak med omsetningsfall 

Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon. Regjeringen foreslo følgende i proposisjon til Stortinget 3. april:

Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon:

Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: Reduksjon i omsetning x (unngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent

Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste, som utvikles i samarbeid med Finans Norge. Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Det er ventet at denne tjenesten vil være tilgjengelig i slutten av uke 16.

Ordningen som skal kompensere for bortfall av omsetning slik at virksomhetene skal kunne dekke sine uunngåelige faste kostnader, er laget slik at de bedrifter som er etablert etter mars 2019 kan bruke gjennomsnittet av omsetning i januar og februar 2020 som sammenlikningsgrunnlag. Bedrifter som er så nystartede at de ikke ennå har hatt omsetning, omfattes ikke av denne ordningen.

Les mer på regjeringens nettsider 

Tiltakspakke 2 - Regjeringen vil dekke faste kostnader til selskaper

Den nye krisepakken fra regjeringen er på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe korona-rammede selskaper som brått opplever betydelig inntektsfall og løpende kostnader.

Slik er regjeringens nye tiltak:

Pengene skal bli utbetalt som en kontantstøtte.

Støtten skal gå til bedrifter med betydelig omsetningsfall.

Selskapene får kompensasjon for uungåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer.

Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

Den enkelte bedrift må selv søke støtte, og vil stå ansvarlig for at opplysningene er korrekte og for ikke å misbruke ordningen.

Dette er prinsippene bak ordningen:

Den skal være effektiv og virke raskt

Den skal være målrettet mot bedrifter som har mistet mye omsetning, og dekke uunngåelige utgifter som husleie og forsikring

Den skal være midlertidig, i utgangspunktet to måneder

Den skal favne bredt, for å unngå at noen faller utenfor, og heller snevres inn senere hvis det trengs

Den skal være enkel å bruke og administrere

Den må være i samsvar med statsstøtteregelverket

Den må kunne etterleves og kontrolleres, slik at ingen bedrifter misbruker ordningen

Ambisjonen er at for de søknadsberettigede, skal pengene kunne være på konto i løpet av tre uker. Detaljene rundt ordningen vil trolig først være klare i slutten av uke 14. 

Les mer på www.regjeringen.no

Tiltakspakke 1

Den bestod blant annet i arbeidsgiveres lønnsplikt ved permittering, endringer i skatteregler for bedrifter som går med underskudd. Les mer på regjeringens nettsider.

Regjeringen jobber med ytterligere tiltak for næringslivet. 

Nyttige linker

Korona temaside Regjeringen       

Korona temaside NHO

Korona temaside LO

Korona temaside Virke

Korona temaside NAV

Korona temaside Arbeidstilsynet

Innovasjon Norge

Vekst i Grenland


Skien kommunes bidrag til næringslivet

Skien kommune fokuserer i denne utfordrende tiden på å målrette sine bidrag mot kommunens næringsliv koordinert med nasjonale tiltakspakker og føringer. Eksempler på dette er:

Skien kommune har et eget område, «Informasjon om koronaviruset», på nettsidene som oppdateres løpende med nyheter, iformasjon og lenker for nærings- og arbeidsliv.

Kommunen har god kapasitet for bygge- og plansaker for å sikre rask saksgang.

Kommunen arbeider med å korte ned sin kredittid slik at bedrifter som leverer varer og tjenester til kommunen får raske oppgjør.

Kommunen arbeider tett med NAV marked og næringsliv når det gjelder å formidle arbeidskraft til de næringene som trenger det.

Kommunen skal utøve fleksibilitet overfor sine leietakere.

Kommunen samarbeider med blant andre Grenland Næringsforening, Vekst i Grenland IKS, Vestfold og Telemark fylkeskommune og regionens kommuner for å sikre god koordinering og informasjonsflyt.

Skien Næringsfond AS har blant flere operative prosjekt bidratt økonomisk til at Skien By, foreningen for næringsdrivere og gårdeiere i sentrum, har fått utviklet en netthandlingsløsning for butikker i sentrum.

Kemneren i Grenland kan ved søknad gi utsettelse på innbetaling av kommunale avgifter, inkludert eiendomsskatt til næringsdrivende og enkeltpersoner.

Web - seminar (webinar)

Flere gjennomfører nå ulike typer webinar med dagsaktuelle temaer for næringslivet.

Gjennomførte webinar

Folkehelseinstituttet arrangerte i samarbeid med Helsedirektoratet 24. april  webinaret Råd for gjenåpning av virksomheter som driver en-til-en behandling. Se også https://nfvb.no/content/2020/4/e-laering-i-smittevern for frisører og velvværebransje.

Grenland Næringsforening arrangerte 21. april  webinar om kontantstøtteordningen - hvordan forberede søknaden? Se opptak av webinaret

Grenland Næringsforening arrangerte 17. april  webinar om styrearbeid og utbytte i koronaens tid. Se opptak av webinaret.

Innovasjon Norge arrangerte 15. april webinar om nye finansieringsmuligheter i koronakrisen. Som følge av ekstrabevilgningen til Innovasjon Norge på nær 4,8 milliarder kroner var et oppdatert tjenestetilbud fra Innovasjon Norge klart 15. april. I webinaret går Innovasjon Norge gjennom tilbudet. Se opptak av webinaret

Grenland Næringsforening arrangerte 26. mars webinar om kontraktsforhold i krisetider. Se opptak av webinaret

NAV

NAV Skien strammer inn på kontorfunksjonene sine for å hindre smittespredning og vil at publikum bruker nett og telefon når de tar kontakt. Vi skal likevel sørge for at du får den oppfølging og økonomisk hjelp og som er nødvendig for å klare deg gjennom denne krisen. Ingen som har rett på økonomisk stønad, skal miste den og alle som har behov for individuell oppfølging skal få det.

Kontaktinformasjon

Du finner mye nyttig informasjon på www.nav.no. Vi anbefaler at du undersøker om du finner svarene på spørsmålene du har der, før du tar kontakt på annet vis.

På våre nettsider kan du også kontakte oss direkte på «Ditt NAV» og veileder vil svare deg. Det samme gjelder om du ringer vårt kontaktsenter på 5555 3333 for personbruker og 5555 3336 for arbeidsgiver og legger igjen beskjed til oss på lokalkontoret.

Vårt publikumsmottak har åpent mandag til fredag kl. 11.30 -14.30.
NAV Skien ønsker fremdeles at publikum fortrinnsvis kontakter oss gjennom digitale kanaler og på telefon i alle henvendelser hvor dette er mulig.


NAV Skien ønsker fremdeles at publikum fortrinnsvis kontakter oss gjennom digitale kanaler og på telefon i alle henvendelser hvor dette er mulig.

I tillegg til vårt hovednummer 55 55 33 33 opprettholdes følgende vakttelefonnummer:

Arbeidsgivertelefon: 406 38 131

Dagpenger: 406 38 116 

Sosialhjelp 406 38 067

Med bakgrunn i Covid 19 vil vi kun ha 5 besøkende i mottaket i samtidighet. For egen trygghet ber vi besøkende holde god avstand og benytte dispensere med desinfiserende middel for renhold.

Arbeidsplassen.no er NAVs digitale møtested for arbeidssøkere og arbeidsgivere

Mens mange næringer har opplevd kortsiktige og langsiktige negative virkninger av Koronasituasjonen, ser NAV også en økning i etterspørselen for arbeidskraft fra bransjer som matbutikker, matproduksjon, transport, landbruk og helse.

Lag en CV og legg inn det du kan jobbe med i jobbprofilen hvis du er permittert eller arbeidssøker. Da kan arbeidsgivere som har behov for arbeidskraft finne deg.

Det er viktig at du som er arbeidsgiver synligjør ledige stillinger. Kontakt markedskontaktene ved NAV Skien for bistand til rekruttering eller mer informasjon om arbeidsplassen.no.

Les mer om dette på arbeidsplassen.no eller kontakt markedskontaktene ved NAV Skien på telefon 406 38 131.

Informasjon og råd til ansatte som permitteres 

Har du fått varsel om permittering finner du oppdatert informasjon på nav.no.

Husk at arbeidsgiveren din må gi deg nødvendig dokumentasjon, slik at NAV raskt kan behandle søknaden din om dagpenger.

Dette må du ha med i søknaden 

Permitteringsvarsel. Permitteringsvarselet må inneholde følgende: dato, varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og underskrevet protokoll på at vilkår for permittering er oppfylt.

Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold. Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon. 

Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold: Ola Nordmann har vært ansatt hos [Bedriften] som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider.

For å kunne søke om dagpenger må du være registrert som arbeidssøker.

Kort veiledning for registrering som arbeidssøker hos NAV

1. Gå til nav.no
2. Klikk på «Hva er din situasjon»
3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?»
4. Velg din situasjon
5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil
6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner du fremgangsmåte steg for steg.
7. Registrer CV på arbeidsplassen.no

Veiledningsvideo: CV og jobbprofil 
Informasjonsvideo om hvordan du registrerer deg som arbeidssøker og hvordan du søker om dagpenger 

Informasjon til arbeidsgivere om permitteringer/oppsigelser 

Her er noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte ved permittering eller nedbemanning.

Les digital informasjon først
Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider. Nedenfor er noen viktige lenker
Forsiden – nav.no
Koronavirus – informasjon fra nav.no
Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere
Arbeidsgiver – hva gjelder i min situasjon?

Her kan du lese noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Hvem gjør hva? 

Arbeidsgiver:

Virksomheter som er bundet av tariffavtale, har drøftelsesplikt med de tillitsvalgte ved permittering og skal avholde et møte med de tillitsvalgte for å avklare situasjonen. Det skal føres protokoll fra dette møtet. Virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale har ingen drøftelsesplikt. Det anbefales likevel å avholde et tilsvarende møte, eventuelt allmøte, og at det skrives referat.

Gi permitteringsvarsel til alle som skal permitteres. Permitteringsvarselet skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.

Det må begrunnes i permitteringsvarselet hvorfor de mener at dette gjelder ekstraordinære omstendigheter.

Det bør også fremkomme at det er enighet om dette med de ansatte i protokoll hvis det er gjort drøftinger med tillitsvalgtapparatet.

Hvis 10 eller flere arbeidstakere blir berørt skal det sendes melding til NAV (skjema NAV 76-08.03): Melding til NAV om masseoppsigelser mv

Arbeidsgiver må sende permitteringsvarsel til de ansatte som blir permittert. Varselet skal inneholde: Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering. 

I tillegg ber vi deg som arbeidsgiver oppgi følgende i varselet:

Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI) 

Den permitteres stillingsstørrelse 

Når den permitterte ble ansatt i bedriften.  

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.   NAV vil fortløpende oppdatere denne informasjonen på nav.no.

Bedrifter i Skien som trenger råd og veiledning utover dette, kan kontakte NAV Skiens vakttelefon for arbeidsgivere 406 38 131. Vakttelefonen er betjent mandag – fredag mellom 09.00 - 14.30.

Markedsavdelingen i NAV Skien kan hjelpe bedrifter, uavhengig av om dere permitterer eller ansetter. Ta gjerne kontakt med markedskontaktene hos NAV Skien:

Anita Nøstdahl, telefon 402 46 368 eller anita.nostdahl@nav.no

Vegar Falch-Pedersen, telefon 452 30 443 eller vegar.falch-pedersen@nav.no

Trenger du økonomisk sosialhjelp? 

Vi ønsker at du skal få den hjelpen og oppfølgingen du trenger uten fysisk oppmøte på NAV-kontoret. NAV Skien har digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. Vi anbefaler deg å bruke denne muligheten.

Dersom du allerede kommuniserer digitalt med din veileder, ber vi deg ta kontakt via Ditt NAV og aktivitetsplanen. Hvis du er i en akutt- eller nødsituasjon ber vi deg vi deg sende en akutt søknad om sosialhjelp via våre nettsider.

Dersom du ikke har mulighet til å benytte deg av våre digitale tjenester, kan du ta kontakt med NAV Skien på telefon 406 38 067.

NB! Sender du digital søknad i en akutt situasjon, bør du være tilgjengelig på telefon etter at søknaden er sendt. Du kan nemlig bli kontaktet for flere detaljer om søknaden din!

Frivillighet

Koronaviruset fører til at mange personer er isolerte hjemme på grunn av karantene eller fordi de tilhører risikoutsatte grupper. Samtidig er det mange som ønsker å gjøre en frivillig innsats og hjelpe til. 

Trenger du hjelp til å handle eller ønsker du en telefonvenn nå som mulighetene for sosial kontakt ikke er som før? 

Menstad Frivilligsentral og nærmiljøsentrene på Gulset og Klyve samarbeider om å tilby disse tjenestene til dem som ønsker det i Skien.

Ønsker du telefonvenn registrerer du det her

Ønsker du hjelp til å handle registrerer du det her

Det er Menstad frivilligsentral som koordinerer arbeidet. Vi vil helst at du registrerer deg via lenkene over. Hvis ikke det er mulig, kan du ringe oss på telefon 934 08 945 (mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00), så hjelper vi til med registreringen.

Kultur, idrett, arrangement og offentlige arenaer

Fra fredag 18. juni gjelder nasjonale regler for arrangementer og idretts- og fritidsaktiviteter.

Arrangementer

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

Følgende antallsbegrensinger gjelder fra og med 8.juli (forutsatt at publuikum kan holde minst en meters avstand gjennom hele arrangementet):

Type sammenkomst/ arrangement Antall Eksempler:

Private sammenkomster i eget hjem (anbefaling).

Inntil 20 gjester i tillegg til de som bor i boligen. Beskyttede telles ikke med.

Dersom det kommer  gjester som er beskyttet i tillegg til 20 gjester som ikke er beskyttet, er det greit.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/ lånte lokaler.

Innendørs og utendørs: Inntil 100 personer.

Arrangere utendørs heller enn innendørs.

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.


Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser.

Uten koronasertifikat:
Inntil 400 personer i kohorter på inntil 200 personer.

Med koronasertifikat:
50 % kapasitet, men maks 1500 personer. Delt i kohorter på inntil 500.

Medlemsmøter, kurs/konferanse, konsert/forestilling, innendørs idretts- og kulturarrangement, turneringer og stevner der deltakerne utgjør de fleste som er til stede.

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser.

Uten koronasertifikat:
Inntil 1000 personer i kohorter på inntil 500 personer.

Med koronasertifikat:
50 % kapasitet, men maks 3000 personer. Delt i kohorter på inntil 500.

Kino, opera, konsert/forestilling, teater, kirke, moske, innendørs idrettsarrangement med publikum, seminar ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser.

Uten koronasertfikat:
Inntil 800 personer i kohorter på inntil 200 personer.

Med koronasertfikat:
50 % kapasitet, men maks 3000 personer. 

Bør være delt i kohorter på inntil 500. 

Idrettsarrangementer og andre utendørs arrangementer der deltakerne utgjør de fleste som er til stede slik som cuper, turneringer, mosjonsløp, musikkstevner o.l., utendørskonserter, festivaler, pop-up-konserter.

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser.

Uten koronasertifikat:
Inntil 2000 personer i kohorter på inntil 500 personer.

Med koronasertifikat:
50 % kapasitet, men maks 7000 personer. Delt i kohorter på inntil 500.

Idrettsarrangementer, utendørskonserter, utendørs teater/ spel ol. med sittende publikum.

Arrangør er selv ansvarlig for å følge smittevernreglene, bl.a. krav til avstand og registrering av deltagere.Se mer info på Folkehelseinstituttet: Arrangementer, samlinger og aktiviteter - FHI

Sommer- og aktivitetsleir

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer. Dersom det gjennomføres arrangementer på leiren: se kategoriene for arrangementer. For arrangementer i tilknytning til sommer- og aktivitetsleir (cup, oppvisning o.l.) har voksne unntak fra krav om å holde 1 meter avstand når det er nødvendig for å utøve aktiviteten. 
Se flere detaljer på FHIs sider.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten.
Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer, både utendørs og innendørs, innenfor regionen/kretsen, f.eks. kamper og stevner.
Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. Oppfordringen om aktivitet utendørs heller enn innendørs opprettholdes.

Toppidrett

Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

Mer info her på regjeringen.no

 

Har du spørsmål knyttet til kultur eller idrett i Skien?

Er du arrangør og har spørsmål rundt gjennomføringen av offentlige kultur- og idrettsarragementer, kan du ta kontakt med idrettsrådgiver Vegar Weholt, tlf. 472 56 088 eller kulturkonsulent Eli Haugland, tlf. 95 00 15 66.

Her finner du mer informasjon

Folkehelseinstituttets temasider

Helsedirektoratet - om idrett, kultur, fornøyelsesparker og frivillige organisasjoner. 

Helsedirektoratet - om arrangementer, gruppestørrelse og avstand 

Her finner du informasjon om hva som gjelder for din idrett

Koronavettregler for din idrett

Fasene for breddeidretten for voksne 

Merk at lokale smitteverntiltak/regionale tiltak kan være strengere enn nasjonale tiltak. Da er det de lokale tiltakene som gjelder.

Publikumsnummer

Sentralbordet Skien kommune: 35 58 10 00
Legevakt: 116 117
Sentralbordet psykisk helse og livsmestring: 469 40 065
Forebyggende Team: 476 77 290
Tjenestekontoret: 35 58 18 70
Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Skolehelsetjenestetilbud 

Telefonene er betjent mandag til fredag kl. 09.00 -14.30

Fagkoordinator og helsesykepleier Marit Draugedalen: 409 03 748

Helsesykepleier Marianne Sund: 409 16 705

Helsestasjonstjenesten

Dersom dere ønsker å snakke med helsesykepleier på helsestasjon, kan dere kontakte:

Helsestasjon for ungdom: 35581502, helsesykepleier Inger Susanne Gisholt 91787110

Kverndalen helsestasjon: 35581518

Helsestasjon 0-5 år, helsesykepleier Marit Bergan: 48304766

Svangerskapsomsorgen, jordmor Beathe Løchen: 99221163

Grunnskolen, helsesykepleier Marit Draugedalen:40903748

Enhetsleder Hild Mæsel,35581522/90055440

Alle dager fra mandag til fredag kl. 08.00 -14.00

Det oppfordres til at kun en pårørende følger barnet til konsultasjon på helsestasjon 0-5 år og at gravide kommer alene på konsultasjon. Ved sykdom eller fare for smitte av Korona i familien ber vi dere om å avlyse time.

NAV

NAVs kontaktsenter for personbruker: 55 55 33 33

NAVs kontaktsenter for arbeidsgiver: 55 55 33 36

Ved akutt behov for bistand kan en enten ta kontakt direkte med sin veileder ved NAV Skien, eventuelt til NAV Skien sine vakttelefoner hver dag mellom kl. 09.00-14.30: 

Du er i behov for akutt bistand eller trenger individuell veiledning for å sikre økonomiske rettigheter kan du ringe vår vakttelefon 40638067 

Du er arbeidsgiver og har behov for kontakt med en veileder hos oss i forbindelse med permittering eller annet, kan du ringe vår vakttelefon 40638131.

Du trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker og/eller søke om dagpenger kan du ringe vår vakttelefon 40638116.

Trenger du hjelp eller vil du hjelpe?

Trenger du hjelp kan du registrer det her

Vil du bidra som frivillig, kan du registrer det her

Det er Menstad frivilligsentralen som koordinerer arbeidet. Vi vil helst at du registrerer deg via lenkene over. Hvis ikke det er mulig, kan du ringe oss på telefon 476 34 656 eller 481 64 164 (mandag - fredag kl 08.00 - 16.00), så hjelper vi til med registreringen.

Smitteoppsporing

Telefonnummeret til Skien kommunes smitteoppsporingsteam er 35 50 87 00.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et publikumsnummer, men forbeholdt laboratorium og smittesporingsteam i andre kommuner.

Aktuelle nettsider

Helsenorge

Folkehelseinstituttet

Dersom du har behov for informasjon, råd og veiledning logg deg på :

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

eller ta kontakt med den nasjonale informasjonstelefonen : 815 55 015

Publisert: 12.03.2020 09:57
Sist endret: 17.09.2021 14:11