Informasjon om koronaviruset

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Covid-19 test

I Norge brukes tre ulike koronatester, PCR-test, profesjonelt tatt hurtigtest eller selvtest. Det kan være noen få situasjoner, for eksempel ved reising at det er spesielle krav om hvilke tester som skal brukes. 

Det er ikke lenger nødvendig å ta covid-19-test ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Mer informasjon om hvem som bør teste seg finner du på Helsenorge.no

MERK: 31. august legges teststasjonen og koronatelefonen i Skien kommune ned.

Fra 1. september vil personer som ønsker koronatest og dokumentasjon på dette, for eksempel i forbindelse med reise, måtte oppsøke lege eller andre private tilbydere.

Selvtest er en hurtigtest som du tar hjemme. Mer informasjon om bruk av selvtester finner du på skien.kommune.no/selvtest

Selvtester kan fås utlevert på kommunens bydelshus. 

For utlevering av selvtester ta kontakt med nærmeste Bydelshus.

Smitte eller symptomer?

Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Mange ulike virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon.

5. april endret regjeringen rådene for håndtering av covid-smitte. De viktigste endringene er at du ikke lenger trenger å holde deg hjemme i 4 dager, og at du ikke trenger teste deg ved symptomer. Du kan lese mer om dette på FHI.no

Mer informasjon om symptomer og hva du gjør, finner du på helsenorge.no

På nettsidene til FHI finner du nasjonale råd med veiledning i hvordan du bør gå frem i den situasjonen du står i. Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet av Covid-19

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du kontakte Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.

Isolasjon og karantene

Isolasjons- og karanteneregler er avviklet. Dette er anbefalingene for Covid-19, som gjelder nå.

Risikogrupper

På denne siden finner du informasjon om hvilke grupper som har økt risiko for alvorlig sykdom ved smitte av covid-19, og hvordan disse best kan beskytte seg mot smitte.

Råd og informasjon til risikogrupper

Nasjonale anbefalinger

Skien kommune følger nasjonale regler og anbefalinger.

Lørdag 12. februar fjernet regjeringen alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19. Les regjeringen pressemelding 

Se oversikt på helsenorge.no her

Koronavaksinasjon

Vi har laget en egen informasjonsside som oppdateres fortløpende.

Besøk siden her.
 

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har en negativ koronatest. Mer informasjon om Koronasertifikat finner du på FHI.no (Folkehelseinstituttet) og på Helsenorge.no.

Koronasertifikat informasjon fra FHI 

Koronasertifikat informasjon fra Helsenorge

Skien kommune tilbyr ikke bistand for å etterregistrere vaksiner tatt i utlandet – kontakt fastlege hvis du har, eller privat helseaktør, som kan bistå med dette.

Risikoanalyse

Gjennom pandemien har det vært gjnnomført jevnlige risikovurderinger knyttet til tiltaksnivå.

Her kan du laste ned risikovurderingene for 2021/2022

2022:

Risikovurdering 28.03
Risikovurdering 15.03
Risikovurdering 07.03
Risikovurdering 28.02
Risikovurdering 21.02
Risikovurdering 14.02
Risikovurdering 07.02
Risikovurdering 01.02
Risikovurdering 24.01
Risikovurdering 17.01
Risikovurdering 10.01
Risikovurdering 03.01

2021:

Risikovurdering 27.12
Risikovurdering 20.12
Risikovurdering 13.12
Risikovurdering 06.12

Risikovurdering 29.11
Risikovurdering 22.11
Risikovurdering 15.11
Risikovurdering 08.11
Risikovurdering 01.11
Risikovurdering 25.10
Risikovurdering 18.10
Risikovurdering 11.10
Risikovurdering 04.10

Risikovurdering 27.09
Risikovurdering 20.09
Risikovurdering 13.09
Risikovurdering 06.09
Risikovurdering 30.08
Risikovurdering 23.08
Risikovurdering 16.08
Risikovurdering 09.08
Risikovurdering 02.08
Risikovurdering 26.07
Risikovurdering 19.07
Risikovurdering 21.06
Risikovurdering 14.06
Risikovurdering 06.06
Risikovurdering 30.05
Risikovurdering 24.05
Risikovurdering 18.05
Risikovurdering 10.05
Risikovurdering 02.05
Risikovurdering 26.04
Risikovurdering 19.04
Risikovurdering 12.04
Risikovurdering 05.04
Risikovurdering 29.03
Risikovurdering 21.03
Risikovurdering 14.03
Risikovurdering 08.03
Risikovurdering 01.03
Risikovurdering 19.02
Risikovurdering 12.02
Risikovurdering 05.02
Risikovurdering 29.01
Risikovurdering 22.01
Risikovurdering 15.01
Risikovurdering 08.01

 

Smittetall for Skien

Skien kommune oppdaterer ikke lenger daglige smittetall.

Her kan du se oversikt over smittetall til og med februar 2022.

 

Helse og omsorg

Endringer i helsetjenestene

Helsetjenestene i kommunen er i en krevende situasjon. Vi gjør tiltak for å kvalitetssikre et forsvarlig tilbud til brukere av våre tjenester, beskytte sårbare pasientgrupper og beskytte ansatte som jobber med mennesker som kan være smittet. Konsekvensen er at enkelte brukere av helsetjenester vil oppleve å få et midlertidig endret eller redusert tilbud. Alle mottakere av disse tjenestene vil bli varslet om dette.

Generell informasjon

Sykebesøk

Du er velkommen til å besøke familie og venner i sykehjem eller på helse- og omsorgsinstitusjon, men det er ekstra tiltak som er viktig å sette seg inn i før du kommer på besøk. Se mer informasjon fra de ulike fagområdene litt lenger ned på siden.

Smittevernutstyr til barn med funksjonsnedsettelser

For foreldre til barn med funksjonsnedsettelser og som mottar avlastning eller bistand fra private tjenesteleverandører, har vi opprettet et beredskapslager på SAMBA for smittevernutstyr ifm covid – 19. Her kan man få utstyr for noen dager av gangen og det er mulig å hente ut hele døgnet.

Lageret er på SAMBA og ligger inne på området til Sykehuset i Telemark.

Adressen er: Bygg 74, Ulefossvegen 55

Tlf: 35002920

Informasjon fra Hjemmetjenesten

Endring i tjenestene

Helse og velferd i Skien kommune er nå i en situasjon der det kan oppstå smitte blant ansatte og tjenestemottakere i kommunalområdet. Hvis det skjer vil vi iverksette tiltak med bakgrunn i pågående smitterisiko og redusert kapasitet som følge av karantene hos ansatte.

Tiltakene vil iverksettes ut i fra en vurdering av behov hos den enkelte.

Følgende tiltak kan iverksettes ved behov:

 • Praktisk bistand

Hjemmehjelpstilbudet kan reduseres både i omfang og standard utfra en vurdering av behovet hos den enkelte tjenestemottaker.  

 • Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien kan konsentrere sine ressurser om å gi tjenester til risikoutsatte brukere og nødvendig helsehjelp. Det betyr at hjemmetjenesten vil redusere antall besøk og bistand til brukerne utfra en faglig vurdering av behovet hos den enkelte tjenestemottaker.

Informasjon fra Kommunale bo- og dagaktivitetstilbud

Generell informasjon:

Mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne er i risikogruppen under koronautbruddet og det er i behov for gode smitteverntiltak som kan bidra til å begrense smitte. Vi er fortsatt i en situasjon som kan medføre redusert tilbud avhengig av smittesituasjonen. I en slik situasjon vil det vurderes hvilke tiltak som kan iverksettes for å gi nødvendig avlastning til pårørende som har store omsorgsoppgaver.

Besøk i boligene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Du er velkommen til å besøke familie og venner i bofelleskap.

For utviklingshemmede eller andre med kognitive funksjonsnedsettelser skal kommunen sørge for tiltak som kan redusere smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboeres hjem. Dette gjøres i samarbeid med tjenestemottaker og pårørende.

Mange tjenestemottakere innen våre helse- og omsorgstjenester er særlig sårbare for smitte med Covid-19 på grunn av underliggende sykdommer eller alder. Det er ikke anledning til å innføre besøksrestriksjoner i private hjem utover det som er vedtatt i nasjonale og lokale forskrifter, uten at dette er besluttet av tjenestemottaker selv eller i samarbeid med pårørende.

Vi vil legge til rette for besøk og finne gode løsninger for dette i samarbeid med beboere og pårørende. Besøkende bes om å si ifra på forhånd, ta hensyn og vurdere egen helse og avstå besøk dersom: 

 • du har luftveissymptomer
 • du venter på svar på koronatest  
Avlastning for barn 

Vi er fortsatt i en pandemi og det gjøres fortløpende vurdering av åpningstider i avlastningstilbudet til barn og unge. Vi vil gjennom pandemien holde åpent så langt som det er smittevernfaglig mulig, Mange barn og unge med nedsatt funksjonsevne er i risikogruppen under koronautbruddet og det er i behov for gode smitteverntiltak som kan bidra til å begrense smitte. Vi er i en situasjon der det for mange kan medføre redusert tilbud avhengig av smittesituasjonen. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som kan iverksettes for å gi nødvendig avlastning til pårørende som har store omsorgsoppgaver.

Informasjon fra Heldøgnsomsorg - Sykehjem 

Informasjon om besøk

Du er velkommen til å besøke familie og venner, men det er noen forholdsregler og tiltak du bør sette deg inn i før du kommer.

Det forutsettes at dere som skal på besøk;

 • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
 • ikke har mistenkt eller påvist aktiv covid-19 sykdom
 • ikke er nærkontakt til smittede 

Det er fortsatt mye smitte i samfunnet, og vi ber om at dere som kommer på besøk bruker munnbind og holder 1 meters avstand til andre enn egen husstand.

Besøk foregår på beboers eget rom. 

Beboer avgjør om munnbind skal beholdes på inne på eget rom.

Husk også på god hånd- og hostehygiene.

 

Informasjon fra Skien Helsehus

Informasjon om besøk

Det er fortsatt mye smitte i samfunnet og Skien Helsehus har noen besøksrestriksjoner du må sette deg inn. Vi ønsker å begrense besøk for å beskytte ansatte og sårbare pasienter. Hoveddører vil være låst hele døgnet. Callingsystem ved hoveddør må benyttes ved ankomst.

De gjeldende besøksrestriksjonene er:

 • Besøk må registreres og avtales med avdelingen på forhånd.
 • Maks to på besøk av gangen.
 • Besøkende må oppholde seg på pasientens rom
 • Munnbind under hele besøket
 • Håndhygiene ved ankomst og utreise

Ikke kom på besøk om du er

 • I isolasjon
 • I karantene
 • Er nærkontakt
 • Har ny oppståtte luftveissymptomer.

Ved spesielle situasjoner kan det gjøres unntak, ta kontakt med avdelingen.

 

Skoler og barnehager

Barnehager, skoler og voksenopplæring har krav til å drifte smittevernfaglig.

Massetesting av barn og elev har opphørt. Skoler og barnehager deler ikke lenger ut hurtigtester. Det er ikke lenger nødvendig å teste barnehagebarn og grunnskoleelever med symptomer, men de bør holde seg hjemme dersom de er syke.

Spørsmål og svar

Helsestasjonstilbudet

Helsestasjonene er  åpne og følger nasjonale retningslinjer for helsestasjon og skolehelsetjenestens -  nasjonale retningslinjer.

Skolehelsetjenestetilbud i Skien kommune under koronautbrudd

Skolehelsetjenesten følger anbefalte oppgaver etter nasjonale retningslinjer  - helsedirektoratet.no  Helsesykepleier har fast tilgjengelig tid på skolen.

Helsenorge.no: Råd om korona til foreldre, barn og gravide

Hjelpetelefoner og chattetjenester: Barn og unges psykiske helse - her får du hjelp

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom har nå vanlig åpningstid med timebestilling

 • Mandag 09.00- 19.00
 • Onsdag 09.00- 15.00
 • Torsdag 09.00- 18.00

Telefon 35 58 15 02

Jordmortilbudet i Skien kommune under koronautbrudd

Jordmortjenesten har nå normalt drift.

 • Når du henvender deg til helsestasjonen som ny gravid vil du blir satt opp til time. Jordmor ringer deg i forkant av avtale for å avklare om du skal møte opp eller om konsultasjonen kan gjøres over telefon.
 • Du vil få den informasjonen du trenger, vi får laget journal og henvist deg til ultralyd. Vi lager et helsekort til deg, det er et papir (journal) som skal følge deg i svangerskapet. 

Nyttige nettsider:

Gravide med luftveissymptomer skal IKKE møte til jordmorkontroll på helsestasjonen, ta kontakt med oss på telefon hvis du er syk.

Vårt mål er som alltid å ivareta mor og barn på en trygg måte gjennom svangerskapet.

Kontakt oss på telefon:

 • Kverndalen helsestasjon: 35 58 15 18
 • Jordmor Beate Bjerke Løchen: 99 22 11 63
 • Jordmor Kristin Os Skjødtsvoll: 47 83 57 21
 • Jordmor Camilla Sundberg: 90 07 29 80
 • Jordmor Kristiane Vaagland Huseby: 47 65 11 59
Hjertetelefon

Det er opprettet hjertetelefoner på skolene i Skien. Telefonen er ment for de som trenger å snakke med noen, og vil for eksempel bemannes av miljøterapeuter til faste tider. Nærmere informasjon om tilbudet vil sendes ut fra skolene. 

Har du spørsmål som gjelder barnehage og skole?

Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å ta direkte kontakt med sine skoler og barnehager.

 

Arbeids- og næringsliv

Koronavirus og konsekvenser for næringslivet

Skien kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv. Vi samarbeider også med  våre nabokommuner for å ivareta hele vår region på best mulig måte.

Hvis du har spørsmål, ideer eller forslag, ta kontakt på e-post: business@skien.kommune.no

Kontakt gjerne Næringsenheten i Skien kommune ved næringssjef Monika Lønnebakke, telefon 480 50 316.

Aktuell informasjon for næringslivet

Nyttige linker

Korona temaside Regjeringen       

Korona temaside NHO

Korona temaside LO

Korona temaside Virke

Korona temaside NAV

Korona temaside Arbeidstilsynet


Skien kommunes bidrag til næringslivet

Skien kommune fokuserer på å målrette sine bidrag mot kommunens næringsliv koordinert med nasjonale tiltakspakker og føringer. Eksempler på dette er:

 • Skien kommune har et eget område, «Informasjon om koronaviruset», på nettsidene som oppdateres løpende med nyheter, informasjon og lenker for nærings- og arbeidsliv.
 • Kommunen har god kapasitet for bygge- og plansaker for å sikre rask saksgang.
 • Kommunen arbeider med å korte ned sin kredittid slik at bedrifter som leverer varer og tjenester til kommunen får raske oppgjør.
 • Kommunen arbeider tett med NAV marked og næringsliv når det gjelder å formidle arbeidskraft til de næringene som trenger det.
 • Kommunen skal utøve fleksibilitet overfor sine leietakere.
 • Kommunen samarbeider med blant andre Grenland Næringsforening, Vestfold og Telemark fylkeskommune og regionens kommuner for å sikre god koordinering og informasjonsflyt.
 • Skien Næringsfond AS har blant flere operative prosjekt bidratt økonomisk til at Skien By, foreningen for næringsdrivere og gårdeiere i sentrum, har fått utviklet en netthandlingsløsning for butikker i sentrum.
 • Kommunen kan ved søknad gi utsettelse på innbetaling av kommunale avgifter, inkludert eiendomsskatt til næringsdrivende og enkeltpersoner.

 

NAV

Kontaktinformasjon

Besøk oss på www.nav.no eller ring 5555 3333 for henvendelser til NAV.

Veiledningssenteret er åpnet hver mandag- fredag kl. 11.30- 14.30.

Besøksadresse: Rådhusgata 2.

Markedsavdelingen i NAV Skien kan hjelpe bedrifter, ved permitterer eller ansettelser. Ta gjerne kontakt med markedskontakten hos NAV Skien:

Anita Andersen, telefon 402 46 368 eller anita.andersen3@nav.no

Se også informasjon til arbeidsgivere på NAVs nettsider 

 

Kultur, fritid, arrangement og sammenkomster

Det er ikke lenger særlige krav til arrangører knyttet til størrelse på arrangement og sammenkomster eller krav til å legge til rette for avstand. Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen.

Ta gjerne en titt på Folkehelseinstituttets sider for flere detaljer om smittevern knyttet til arrangementer.

Har du spørsmål knyttet til kultur eller idrett i Skien?

Er du arrangør og har spørsmål rundt gjennomføringen av offentlige kultur- og idrettsarragementer, kan du ta kontakt med idrettsrådgiver Vegar Weholt, tlf. 472 56 088 eller kulturkonsulent Eli Haugland, tlf. 95 00 15 66.

 

Utenlandsreiser

Skien interkommunale legevakt og teststasjonen i Skien, tar ikke tester for utenlandsreisende. Dersom du trenger test og attest for utenlandsreise må du henvende deg til en privat aktør som har testtilbud.

Du kan lese mer om koronasertifikat på Skien.kommune.no/koronavaksine

Alle som skal ut og reise har ansvar for å sjekke koronaregler og vaksinekrav i landene de skal besøke.

 • Personer som ikke har tre doser vaksine, eller ikke har hatt registrert Covid-19 smitte etter PCR-test, bør fullvaksinere seg før avreise
 • Det er nok med grunnvaksinering, 2 doser, for barn under 18 år, 12 til og med 17 år.
 • Ved ønske om tre doser må de vente til etter fylte 18 år.
 • Vaksinepasset etter tre doser eller to doser +  registrert Covid-sykdom går ikke ut på dato, men fornyes automatisk

NB! Husk at vaksine må tas innen to uker før avreise

 

Her kan du studere de forskjellige lands reiseregler:

https://reopen.europa.eu/en

 

Publikumsnummer

Sentralbordet Skien kommune: 35 58 10 00
Legevakt: 116 117
Sentralbordet psykisk helse og livsmestring: 469 40 065
Forebyggende Team: 476 77 290
Tjenestekontoret: 35 58 18 70
Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Skolehelsetjenestetilbud 

Telefonene er betjent mandag til fredag kl. 09.00 -14.30

Fagkoordinator og helsesykepleier Marit Draugedalen: 409 03 748

Helsesykepleier Marianne Sund: 409 16 705

Helsestasjonstjenesten

Dersom dere ønsker å snakke med helsesykepleier på helsestasjon, kan dere kontakte:

Helsestasjon for ungdom: 35581502, helsesykepleier Inger Susanne Gisholt 91787110

Kverndalen helsestasjon: 35581518

Helsestasjon 0-5 år, helsesykepleier Marit Bergan: 48304766

Svangerskapsomsorgen, jordmor Beathe Løchen: 99221163

Grunnskolen, helsesykepleier Marit Draugedalen:40903748

Enhetsleder Hild Mæsel, 35581522/90055440

Alle dager fra mandag til fredag kl. 08.00 -14.00

Det oppfordres til at kun en pårørende følger barnet til konsultasjon på helsestasjon 0-5 år og at gravide kommer alene på konsultasjon. Ved sykdom eller fare for smitte av Korona i familien ber vi dere om å avlyse time.

NAV

NAVs kontaktsenter for personbruker: 55 55 33 33

NAVs kontaktsenter for arbeidsgiver: 55 55 33 36

Ved akutt behov for bistand kan en enten ta kontakt direkte med sin veileder ved NAV Skien, eventuelt til NAV Skien sine vakttelefoner hver dag mellom kl. 09.00-14.30: 

Du er i behov for akutt bistand eller trenger individuell veiledning for å sikre økonomiske rettigheter kan du ringe vår vakttelefon 40638067 

Du er arbeidsgiver og har behov for kontakt med en veileder hos oss i forbindelse med permittering eller annet, kan du ringe vår vakttelefon 40638131.

Du trenger bistand til å registrere deg som arbeidssøker og/eller søke om dagpenger kan du ringe vår vakttelefon 40638116.

Trenger du hjelp eller vil du hjelpe?

Trenger du hjelp kan du registrer det her

Vil du bidra som frivillig, kan du registrer det her

Det er Menstad frivilligsentralen som koordinerer arbeidet. Vi vil helst at du registrerer deg via lenkene over. Hvis ikke det er mulig, kan du ringe oss på telefon 476 34 656 eller 481 64 164 (mandag - fredag kl 08.00 - 16.00), så hjelper vi til med registreringen.

Aktuelle nettsider

Helsenorge

Folkehelseinstituttet

Dersom du har behov for informasjon, råd og veiledning logg deg på :

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

eller ta kontakt med den nasjonale informasjonstelefonen : 815 55 015

 

Information in English - informasjon på andre språk

In Skien kommune we follow national advice:

 • Get specific information by calling our service centre, phone 35 58 10 00.
 • Are you sick? Read current advice from Folkehelseinstituttet
Corona telephone in Skien - English

The corona telephone in Skien: +47 35 58 90 00

 • Opening hours corona telephone

Monday - Friday 08.30 - 16.00

If you need other health care related to coronavirus (sick leave, medical assessment), you must contact your GP/or emergency service tel: +47 116117.

For the hearing impaired who have questions about testing, an email can be sent to Skien kommune. skien.postmottak@skien.kommune.no

Who can contact:

Anyone who suspects that they are infected with covid-19  may be offered testing. Nasal self tests are preferable. With postive result, please register at Skien kommune - Selvtest

Other groups can be tested after a doctor's assessment https://www.fhi.no/

Procedure / How to:

- Call the corona telephone +47 35 58 90 00 during opening hours

- You will be given a time for testing and show up in a private car at the test center. The main testing takes place in batches in drive-through.

You need to allow some waiting time, up to 20-30 minutes. Please stay in the car while waiting.

Testing takes place at Olai Skullerudsveg 20, Building 2. 

 

 • Stay home if you are sick
 • Perform frequent hand and cough hygiene

 

Corona-Hotline in Skien - German

Corona-Hotline in Skien: Tel. +47 35 58 90 00

Sprechzeiten für die Corona-Hotline

Montag – Freitag  08:30 – 16:00

Wenn Sie ärztliche Beratung zum Corona-Virus benötigen (Krankmeldung, medizinische Abklärung), nehmen Sie Kontakt mit dem Hausarzt/Bereitschaftsdienst auf: Tel. +47 116117

Wer darf Kontakt aufnehmen?

Alle, die den Verdacht haben, dass sie mit Covid-19 infiziert sind, können Kontakt aufnehmen, um sich testen zu lassen. Mögliche Symptome sind:

 • akute Atemwegsinfektionen oder andere Symptome für Covid-19.

Andere Gruppen können nach ärztlicher Einschätzung getestet werden.

So gehen Sie vor:

Rufen Sie während der Sprechzeiten bei der Corona-Hotline an: Tel. +47 35 58 90 00

Dort erhalten Sie einen Testtermin, zu dem Sie mit privatem Fahrzeug beim Testcenter vorfahren dürfen. Der Test selbst geschieht gruppenweise im sogenannten Drive-through. 

Rechnen Sie mit einer Wartezeit von 20-30 Minuten. Bitte bleiben Sie während der Wartezeit im Auto sitzen.

- Die Tests finden im Olai Skullerudsveg 20, Gebäude 2, statt..

Beachten Sie: Bereits negativ getestete Personen sollten sich erneut testen lassen, sobald neue Symptome auftreten.

Das Testergebnis ist jeweils nur eine Momentaufnahme. Eine Person mit negativem Testergebnis kann dennoch auf dem Weg sein, zu erkranken.

 

 

Updates from the Government

Press conferences, news and press releases/information from the Government in several languages

National websites for information other languages

Get facts and advice about the Coronavirus disease - digital platform 

On this digital platform (yrkesnorsk.no) you will find links to information on various languages from the Norwegian Institute of Public Health. There are also links to videos with information about the virus on different languages. You can read about facts and get good advice on how to avoid being infected.

Advice for parents

Bufdir.no: Advice for parents during the Covid-19 coronavirus pandemic 

Arkiv

September

24.september - Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap i morgen

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Les regjeringens pressemelding og hva dette innebærer her.

Vi oppdaterer koronasiden fortløpende, men det er altså innholdet i overnevnte pressemelding som er gjeldende fra 25.09 kl.16.00.

17.september - Barn under 16 år unntas for registreringsplikt

Covid-19-forskriften endres slik at barn under 16 år unntas fra registreringsplikt i innreiseregistreringssystemet (IRRS). Endringene trer i kraft ved midnatt, natt til lørdag 18.09.

2.september - Hurtigtest-instruksjon på flere språk

Stigeråsen skole har laget instruksjonsfilmer for hvordan man bruker hurtigtester på ulike språk.

Foreløpig er filmer på norsk, arabisk, kurdisk, tigrinja, spansk og somali tilgjengelig - men kanalen oppdateres med flere språk fortløpende. Se filmene her.


1.september - Blir stående på trinn 3

Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte.

Det blir likevel noen lettelser i trinn 3, blant annet på arrangementer med koronasertifikat hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 

Der kan det nå være inntil 5000 personer innendørs (opp fra 3000) og 10 000 utendørs (opp fra 7000). Begrensningen på maksimalt 50 prosent kapasitet beholdes. Endringen trer i kraft midnatt, natt til lørdag 4. september.

Se hele regjeringens pressemelding her.

August

19.august - Slutt på utdeling av hurtigtester ved brannstasjon

Ettersom vi nå iverksetter testing som alternativ til karantene for unge under 18 år, vil tilbudet om utdeling av hurtigtester fra brakka ved brannstasjon nå opphøre.

Dette gjelder ikke i tilfeller hvor foreldre til barnehage- eller skolebarn shar fått beskjed fra skolen om å hente tester etter kl.16.00 eller i helgene. Da skal test fortsatt hentes ved brannstasjon.

18.august - Skolestart på grønt nivå

Skolene åpner nå på grønt nivå i dag. Det betyr at vi har vanlig organisering av klasser og skolehverdag, men vi skal fortsatt opprettholde god håndhygiene og unngå håndhilsning og klemming.

Også på grønt nivå skal ansatte og elever holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Juli

14.juli - Info om utenlandsreiser.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig, utenfor EU/EØS, Sveits og Storbrittania.

UDs reiseinformasjon

Skien interkommunale legevakt utfører ikke tester for utenlandsreisende. 

Skien kommune tester for å finne smitte i Skien. Vi har derfor ikke ansvar for å dokumentere testresultat ved reise til utlandet. Test før reise må du ta hos en privat aktør. Kommunen kan ikke gi ut skriftlig dokumentasjon på testresultat, og har ikke anledning til å garantere svar innen et gitt tidspunkt

Skal du til utlandet kan du lese mer om hvordan du tester deg her.

8.juli - endringer i nasjonale koronatiltak

Etter råd fra Helsedirektoratet og FHI har regjeringen besluttet å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen. Overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.

Det er likevel gjort noen endringer i trinn 3, som er gjeldende fra i dag 8.juli.

Se her for oversikt over de nasjonale tiltakene som gjelder nå.

Juni

20. juni - her er reglene som gjelder fra kl 12.00 i dag

Se oversikt her

18. juni - Nye nasjonale anbefalinger og regler

På en pressekonferanse tidligere idag meldte regjeringen at de fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens de nye reglene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 1200.

Se oversikt over anbefalinger og regler

17.juni - siste dag med lokal forskrift

Fra midnatt vil Skien følge nasjonale tiltak mot Covid-19. Det betyr at vi fra 18.juni ikke vil ha noen lokal forskrift i Skien kommune.

16.juni -Vaksinasjon av utenlandsk arbeidskraft og personer som oppholder seg i Skien

Skien kommune er gjennom lovverket forpliktet å tilby vaksinasjon mot Covid-19 til alle som oppholder seg i kommunen over noe tid. Vaksinasjonen følger ordinært vaksinasjonsprogram. Les mer om ordningen

8.juni - forlengelse av lokal forskrift

Formannskapet i Skien vedtok i dag å forlenge lokal forskrift frem til og med torsdag 17.juni.

3.juni - nye retningslinjer fra 4.juni.

Formannskapet i Skien vedtok i formiddag å følge nasjonale retningslinjer, i tillegg til lokal forskrift. De nye reglene er gjeldende fra og med i morgen - til og med 10.juni.

Her er de lokale reglene som gjelder fra 4.juni.

Besøk i eget hjem

Det er forbud mot flere enn 5 på besøk i privat hjem, hage, hytte.

 • Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på 5 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.
 • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes uavhengig av antallsbegrensningen over, med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Skjenking og servering

Servering av alkohol skal skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00, og skjenkingen skal opphøre kl. 22.00.

Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for en husstand som overskrider dette antallet. Hvert bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter. Dette gjelder også utendørs.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved visse typer virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal, for å kunne holde åpent, drive smittevernfaglig forsvarlig drift

 • a. Treningssenter
 • b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • d. Museer.
 • e. Kino, teater, konsertsteder og andre tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at alle kan holde minst 2 meters avstand, og fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Avstandskravet gjelder også utendørs. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan kun holde åpent for barn og unge under 20 år.  Voksne over 20 år kan drive organisert trening utendørs i grupper på inntil 30 personer, det forutsettes at avstandskrav følges.

Organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere kan gjennomføres uten aldersbegrensning. Barn og unge under 20 år og toppidrettsutøvere er unntatt fra avstandskravet.

Plikt til å bruke munnbind

Munnbind skal brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre.  Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

I punkter som ikke er nevnt i lokal forskrift, gjelder nasjonale tiltak

Mai 

25.mai - ungdomsskoler over på gult nivå

Ungdomsskolene i kommunen er fra og med i dag, 25.05, på gult nivå.

Det gule nivået blir et «forsterket» gult nivå:
- Ekstra oppmerksomhet rundt å bevare kohortene – holde dem så separat som mulig: Valgfag/språkfag gjennomføres digitalt eller utendørs, evt med elevene i sine respektive klasserom.

- Ekstra oppmerksomhet rundt avstand og kohorttenking blant de ansatte; hjemmekontor for de som kan, evt bruk av munnbind i fellesarealer. Redusert kontaktpunkter mellom de ansatte

Det anbefales også at det er lav terskel for overgang til rødt nivå på den enkelte skole ved smittespredning på tvers av kohorter.

20.mai - Forlenger de regionale koronatiltakene

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet å videreføre tiltaksnivå 5B i Skien, Porsgrunn og Bamble til og med 3. juni.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken.

Etter råd fra sentrale myndigheter har Skien kommune også vedtatt å forlenge den lokale forskriften, slik at den gjelder like lenge.

Se hva som gjelder her

19.mai - Forlenget rødt nivå for ungdomsskoler og videregående skole

Ungdomsskoler og videregående skoler vil være på rødt nivå til og med 21.05.

Det blir gjort ny vurdering innen utgangen av uke 20 slik at skolene vet hvilket nivå de skal starte opp på fra og med tirsdag 25.05.

9.mai -Ny lokal forskrift vedtatt.

Formannskapet i Skien vedtok søndag kveld å vedta ny lokal forskrift, på lik linje med Bamble og Porsgrunn, gjeldende fra og med 10.mai.

Det betyr at de tre kommunene nå er på tiltaksnivå 5B, i tillegg til ny lokal forskrift frem til og med 25.mai.

8.mai - her er regjeringens avgjørelse

Det innføres statlig tiltaksnivå 5B i Porsgrunn, Skien og Bamble fra og med midnatt til søndag 9.mai.

I tillegg vil det utvikles en lokal forskrift med strengere tiltak. Frem til denne er vedtatt gjelder forskrift vedtatt 5.mai på de punktene som er strengere enn tiltaksnivå 5B.

Det betyr at der tiltaksnivå 5B kun anbefaler maks fem personer på besøk i hjemmet, så gjelder fortsatt vår lokale regel som forbyr mer enn fem på besøk.

Les hele saken på regjeringens.no.

8.mai - Statsforvalteren anbefaler økt tiltaksnivå i Skien og deler av Grenland

Formannskapet i Skien møtes søndag 9. mai kl. 18.00. Der vil kommunedirektøren redegjøre for innholdet i lokal forskrift for Grenland som kommuneoverlegene i fellesskap har jobbet fram. Den lokale forskriften kommer i tillegg til nasjonal forskrift 5B.

Les mer her.

5. mai - Strammer inn lokale smittevernsregler

Formannskapet i Skien har i dag vedtatt å stramme inn lokale smittevernregler, gjeldende fra og med 6.mai og frem til og med 14.mai. Se reglene

5.mai - formannskapsmøte kl.15.00

Formannskapet samles på teams kl.15.00 i dag for en ny vurdering av smitteverntiltak i Skien.

3.mai - test av online bookingsystem

I dag startet vi opp med test av online bookingsystem med noen veldig få plasser for aldersgruppen 55 til 64 år. Systemet virker foreløpig etter planen, og alle de oppsatte timene for uke 18 og uke 19 ble raskt booket.

Vi fortsetter å ringe og booke time for de andre prioriterte gruppene.

Les mer om online booking her.

April

28.april - forlenget lokal forskrift

Formannskapet i Skien vedtok i dag å forlenge tiltakene mot Covid-19 frem til og med 6.mai.

28.mai - nye anbefalinger for fullvaksinerte.

FHI kom i dag med nye råd for fullvaksinerte, som hovedsaklig gjelder for hva som er anbefalt å gjøre hjemme. 

Les mer om dem her.

28.april - Skjerpede innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan.

På bakgrunn av den alvorlige smittesituasjonen i India, har regjeringen skjerpet innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan.

23.april - dette gjelder i Skien fra 23.april til og med 6.mai

Her finner du oversikt over nasjonale regler og de lokale forskriftene som gjelder i Skien den neste uken.

Viktig anbefaling for sosiale sammenkomster

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.

Plikt til å bruke munnbind (Lokal forskrift)

Munnbind skal brukes i situasjoner det ikke er mulig å holde 1 meters avstand, men alltid på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentra.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Arrangementer og sammenkomster

Krav til gjennomføring av arrangement (Lokal forskrift)

Med arrangementer menes i forskriften sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Det skal ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

1. Private sammenkomster:

10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstav f), likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

2. Innendørs arrangement:

10 personer på innendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel

 1. 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 2. 50 personer på idretts –eller kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.

3. Utendørs arrangement:

50 personer på utendørs arrangement (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel 300 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Ved arrangementer hvor det er mer enn 100 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 100 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.

Grupper med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Det er i tillegg krav om en meters avstand mellom deltakerne, oppnevning av ansvarlig arrangør og registrering av gjester. (Nasjonal forskrift)

Se mer om arrangement og sammenkomster her.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand.

Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn.

Serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, men må følge regler om skjenking, avstand og registrering av gjester. Se mer om reglene for serveringssteder her.

Skjenkestopp kl. 22:00

Det er innført nasjonalt skjenkestopp kl 22:00 for alle som har skjenkebevilling. Se covid-19-forskriften for regelverket for de det gjelder.

Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter (Lokal forskrift)

Fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 2 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

For butikker og kjøpesentre gjelder nasjonale regler:

Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.

Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Karantene og isolasjon

Smittekarantene

Dersom du har vært nærkontakt med en bekreftet smittet person, skal du i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med smittet person skjedde. Se regler om smittekarantene her.

Ventekarantene

Dersom du bor sammen med noen som er i smittekarantene, skal du være i ventekarantene. Les mer om ventekarantene her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Isolasjon

Du skal isoleres dersom du har fått påvist covid-19 eller er i smittekarantene og utvikler symptomer. Se regler om isolasjon her.

Reise

Innreiseregler til Norge

Det er nå en veldig begrenset mulighet for utlendinger å komme inn i Norge.

Se hvem som får reise inn til Norge her.

Registreringsskjema for innreisende til Norge

Alle som ankommer Norge, også dersom du er norsk statsborger, skal fylle ut et registreringsskjema for innreisende. Skjemaet er digitalt og skal fylles ut før du ankommer Norge. Se mer om innreiseregistreringsskjema her.

Krav om attest på negativ koronatest ved ankomst til Norge

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest. Testen må være tatt innen 24 timer før innreise. Se mer om kravet om attest på negativ koronatest her.

Krav om koronatest ved ankomst til Norge

Dersom du i løpet av de siste 10 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en koronatest når du ankommer Norge. Testen må tas på flyplassen eller ved grensepasseringen. Se mer om koronatest ved ankomst til Norge her.

Reisekarantene

Ankommer du Norge fra et land eller område i EØS/Sveits som er definert som rødt, eller et land utenfor EØS/Sveits, skal du i reisekarantene i 10 døgn. Se regler om reisekarantene her.

Det er påbudt å bruke munnbind på vei til karantenested. Se mer om bruk av munnbind her.

Karantenehotell

Personer som ankommer Norge fra en unødvendig reise skal gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell. Se mer om karantenehotell her.

Unntak fra karantene

Noen grupper reisende kan få unntak fra reisekarantene på fritiden eller bare i arbeidstiden. Se mer om unntak fra karantene her.

Se oversikt over nasjonale anbefalinger her.

20.april - innstiller til nasjonale retningslinjer med lokal tilpasning fra fredag

Torsdag går tiltaksnivå 5b ut i Grenland, og formannskapet i Skien stemte i dag frem sin innstilling før fellesmøtet med Statsforvalteren i morgen.

Skien ønsker å gå over til nasjonale regler fra fredag 23.04, med lokale tiltak i tillegg.

Les mer om forslaget her.

Avgjørelsen over videre smitteverntiltak i Skien og Grenland tas etter Statsforvalterens møte onsdag 21.04.

8.april - Justerer regionalt nivå på koronatiltak

Regjeringen har vedtatt å endre fra tiltaksnivå 5a til tiltaksnivå 5b for Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Endringen skjer fra og med fredag 9. april, og foreløpig frem til og med torsdag 22. april. Det vil bli foretatt en ny vurdering 21.april.

8.april - Regjeringen plan for gradvis gjenåpning

Regjeringens pressekonferanse onsdag 7. april oversatt til arabisk, polsk, engelsk, somali, tigrinja, urdu, tyrkisk, russisk er nå lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministeren-gjer-greie-for-koronasituasjonen-og-strategien-for-gradvis-gjenopning-av-samfunnet/id2842474/

Regjeringens plan for gradvis gjenåpning: Sammen ut av krisen - regjeringen.no

Plan for gradvis gjenåpning - regjeringen.no

6.april - husk at tiltaksnivå 5A fortsetter til og med torsdag.

Det er vedtatt at tiltakene innført fra 20.mars fortsetter til og med torsdag 8.april.

Dvs at de er utvidet med to dager. Onsdag 7.april skal kommunene i Grenland i møte med Statsforvalteren for å avgjøre hvilke tiltak som blir aktuelle i perioden som kommer.

1.april - forlengelse av tiltakstnivå 5A

Tiltaksnivå 5A i den nasjonale covid-19-forskriften videreføres til og med 8. april for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.

Mars

26.mars - Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Bedrifter i Skien som er rammet av covid – 19 situasjonen, kan nå søke om kompensasjon. Skien kommune har totalt fått 13,1 millioner kroner som skal fordeles. Søknadsfristen er 16. april.

Les mer om ordningen

19.mars - innfører strengere tiltak i Grenland

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at de fire Grenlandskommunene går inn i tiltaksnivå 5A i den nasjonale covid-19 forskriften, gjeldende fra og med midnatt natt til 20.mars.

Tiltakene gjelder inntil videre frem til og med tirsdag 6.april.

For mer informasjon, trykk her.

9.mars - Endringer i vaksinestrategien

FHI starter nå med å gi flere vaksinedoser til spesielt smitteutsatte områder. FHI innfører også en ny fordelingsnøkkel av vaksiner til kommunene basert på antall personer over 18 år.

Les mer om den nye fordelingsnøkkelen her.

8.mars - Dette er forsterket TISK

Skien og de andre grenlandskommunene har nå innført forsterket TISK for å bremse eller stoppe det muterte engelske viruset. Lurer du på hva dette innebærer?

Les mer her

7.mars - Ti nye tilfeller av mutert virus

Vi har i dag fått ti nye tilfeller av det muterte britiske koronaviruset. Åtte av de disse er relatert til NAV Skien, som vil holde veiledningssenteret stengt mandag og tirsdag.

Mer info om dette og hvordan du kan kontakte NAV om du har behov får du her.

Februar

19.februar - Nasjonale smitteverntiltak: Lettelser for barn, unge og studenter

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det blir lettelser for barn, unge og studenter.

Endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.

16.februar - Fjerner lokal forskrift

Skien formannskap vedtok enstemmig tirsdag ettermiddag å ikke forlenge den kommunale Covid-19-forskriften.

Det betyr at det er de nasjonale forskriftene og anbefalingene som gjelder i Skien fra og med midnatt 16.februar.

I den forbindelse er det viktig å understreke at de nasjonale anbefalingene er å bruke munnbind der man har problemer med å holde god avstand til andre.

Januar

27. januar - Webinar om innkvartering og smittevern

Arbeidstilsynet inviterer til gratis webinar om innkvartering og smittevern fredag 5. februar kl 09.00-10.00.

I løpet av sendingen vil du få svar på:

• Hva trenger du som arbeidsgiver å vite om innkvartering og smittevern?
• Hvilket ansvar har du som arbeidsgiver når du innkvarterer arbeidstakere?
• Hvordan ivaretar du smittevernet?

For mer informasjon og påmelding se Arbeidstilsynets nettsider 

21.januar - regulering av lokale skjenketider

Skjenking i Skien kommune er tillatt fra 22.januar, men skal foregå etter Covid- 19 forskriftens rammer og med lokal skjenkestopp kl 22:00.

Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering, i henhold til nasjonale retningslinjer.

Se revidert lokal forskrift vedtatt 21.01.21 her.

20.januar

Endringer i beredskapsnivå for grunnskolen

Barneskoler og ungdomsskoler er fra i dag tilbake på gult nivå.

Lokal forskrift åpner for trening på treningssentre

Individuell aktivitet som trening på treningssenter og behandling hos fysioterapeuter o.l. innendørs er tillatt. Dette gjelder kun under forutsetning av tilfredsstillende bemannet tilsyn og adgangskontroll.
Gruppetrening innendørs tillates ikke.

Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Innendørs og utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt for barn og unge opp til 20 år. Idretts- og fritidsaktiviteter kan kun samle deltagere fra egen klubb/forening. Det er ikke tillatt med kamper, cuper og stevner m.v.

Utendørs organisert idrett og fritidsaktivitet er tillatt for voksne dersom de kan gjennomføres på en slik måte at alle deltakere kan holde 1 meters avstand.

Det er fortsatt stans i breddeidrett for voksne innendørs. Forskriften er gjeldende til 16. februar.

19.januar - endringer i lokale smitteverntiltak

Formannskapet gjorde i dag endringer og videreføringer i lokale tiltak, gjeldende fra 20.januar. Det er foretatt små adminitrative justeringer i etterkant for å samordne ordlyden med Porsgrunn.

18.januar - endringer i nasjonale tiltak

Regjeringen gjorde i dag noen endringer i nasjonale tiltak, spesielt for barn og unge.

Les mer om dette her.

Det har kommet forslag om endringer i lokal forskrift, som vil behandles i formannskap tirsdag 19.01 kl 16.00.

12. januar - endring i beredskapsnivå for barnehager

Det ble 12.januar vedtatt å endre i beredskapsnivå for barnehager, etter trafikklysmodellen. Dette betyr at barnehager i Skien kommune fra og med 13.januar er tilbake på gult nivå.

11. januar - webinar om kompensasjonsordning for næringslivet

Grenland Næringsforening arrangerer webinar om kompensasjonsordning for næringslivet torsdag 14. januar kl. 09.00 - 09.45. Webinaret er gratis og det vil bli muligheter for å stille spørsmål underveis.

Se Grenland næringsforenings nettsider for nærmere informasjon og påmelding.

 

11. januar - vaksineoppdatering

Her er oversikt over hvor mange vaksiner som er satt og vil settes i uke 1,2 og 3 i Skien kommune.

Uke Leverandør Reelle doser
1 Pfizer 222
2 Pfizer 234
3 Pfizer 306
     

I uke 1 og 2 prioriteres tjenestemottakere på sykehjem og Helsehuset, samt kritisk helsepersonell.

Fra uke 3 vil det bli satt vaksiner på hjemmeboende eldre over 85 år, etter nærmere avtale.

Aktuelle personer vil bli oppringt og få timeavtale, etter statlige føringer og retningslinjer. Du trenger derfor ikke ringe for å bestille vaksinasjonstime.

Nærmere informasjon om videre gjennomføring av vaksinasjon i Skien kommune vil bli offentlig via annonsering og  hjemmesider/sosiale medier. Skien har opprettet en egen side for koronavaksinasjon som oppdateres fortløpende.

 

7. januar  - endring i forskrift fra 4.januar

Det er gjort en endring i forskrift vedtatt i formannskapet 4.januar, § 7. Offentlige innendørs arrangement og private arrangementer på offentlig sted.

Endringen gjelder begravelser, hvor det nå er tillatt med opptil 30 besøkende.

Se nyhetssak med forskrift her.

 

6. januar - Forlenger kompensasjonsordningen ut april

Bedrifter som er rammet av pandemien kan søke om kompensasjon fra staten for uungåelige faste kostnader og omsetningsfall. Første søknadsperiode var mars - august 2020 med frist 31. oktober. Denne ble forvaltet av Skatteetaten.

Neste søknadsperiode er for september 2020 - april 2021. Denne blir forvaltet av Brønnsøysundregistrene. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 18. januar 2021.

Brønnøysundregistrene har åpnet en bemannet veiledningstjeneste der bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte til søkeprosessen.

Les mer om kompensasjonsordningen

 

4. januar -  nye koronatiltak fra 4.januar

Formannskapet vedtok i dag nye tiltak for å redusere smitten av Covid - 19. I tillegg videreføres tiltakene vedtatt 22. desember. Den nye forskriften gjelder fra 4. januar kl 23.00 til 18. januar.

Les mer om tiltakene og forskriften

 

3. januar - nye nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar

På en pressekonferanse søndag 3.januar presenterte regjeringen nye nasjonale råd og smitteverntiltak gjeldende fra 4.januar. Disse vil i første omgang gjelde frem til og med 18.januar.

Les mer om regler og anbefalinger her.

Vi vil oppdatere kommunens nettsider med regler og anbefalinger etter formannskapet mandag 4.januar.

 

2. januar - Registrering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

Les mer her.

Desember

30. desember - informasjon om koronavaksine

Vi er godt i gang med forberedelser til vaksinering i Skien, og de første dosene vil bli satt i uke 1. Vi har også opprettet en egen side for koronavaksinering, hvor all informasjon vil bli delt.

Les mer her.

28. desember - Smittevern og smittesporing i bedrifter

Vi oppfordrer næringslivet i Skien til å videreføre smitteverntiltakene på arbeidsplassene. Gode rutiner for renhold, tilrettelegge for at ansatte kan holde avstand til kunder og kollegaer og har mulighet for hjemmekontor der det er mulig, er eksempler på slike tiltak.

Se tiltakene kommuneoverlegen oppfordrer til for å redusere risikoen for smittespredning

26. desember

Koronatelefonen åpner søndag 27.desember, fra kl 09.00, og testsenteret åpner igjen samme dag - med første pulje kl.13.00. Det vil deretter testes puljevis etter behov.

Nærkontakter og innbyggere med symptomer på Covid-19 blir prioritert først.

26. desember

De kommunale barnehagene vil endre driften fra gult til rødt beredskapsnivå fra og med mandag 28.desember.
De kommunale grunnskolene vil fortsatt være på rødt beredskapsnivå når disse starter igjen etter nyttår.

23. desember

Midlertidig besøksstans på Gjerpen og Gulset sykehjem

For å opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud innføres det midlertidig besøkstans på Gjerpen og Gulset sykehjem. Det blir heller ikke anledning for beboere på Gjerpen og Gulset sykehjem til å dra på besøk ut av institusjonen. Les mer her.

22. desember

Formannskapet forlenget smitteverntiltakene i Skien.

Les smitteverntiltakene her. 

Tiltakene er gjeldene til 12.01.2021 kl. 24.00. Etter dette vil det bli gjort nye vurderinger.  

Reglene for munnbind kan du lese her. 

Skjenking av alkohol ved alle serveringssteder opphører kl.22.00. Endringen gjelder fra 24.12.2020. 

Anbefaler ikke gruppetimer på treningssentre

På grunn av smittesituasjonen, anbefaler Skien kommune at treningssentre i kommunen ikke gjennomfører gruppetimer inntil videre.

21. desember - regjeringen innfører strengere tiltak for reisende fra Storbritannia

Alle som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst til Norge, er tolv år eller eldre, og ankommer etter 21. desember må teste seg så snart som mulig og senest 1 døgn etter ankomst.

Les mer her

15. desember - Det er gjort presiseringer i bruk av munnbind.

Fra og med i dag skal man bruke munnbind i butikken, på kjøpesenteret, på bussen og i taxien.

14. desember - Formannskap vedtok nye smitteverntiltak i Skien.

Tiltakene er gjeldende fra 14. desember kl. 24.00 og til 23.desember k. 24.00. Da vil det bli gjort nye vurderinger av smittesituasjonen i Skien. Se forskriften

13. desember  - innføring av rødt beredskapsnivå på skolene.

På bakgrunn av dagens smittesituasjon i Skien er det nå innført rødt beredskapsnivå på alle barne- og ungdomsskoler i Skien kommune. .

Det vil bli gjort individuelle tiltak på de ulike skolene.

Les mer om de ulike nivåinndelingene for smitteverntiltak i skolene her.

10. desember - Covid 19 tilskudd til bedrifter

Skien næringsfond har gitt tilskudd til utviklingsprosjekter i 12 bedrifter på totalt 2,6 millioner kroner. Det gjenstår 200.000 kroner av midlene i ordningen finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bedrifter i Skien kan nå søke om disse midlene og fristen er 31. desember 2020.  

For mer informasjon, se Skien næringsfonds nettsider 

8. desember - Nå kan du bestille covid-19 testing online

På grunn av stor pågang på koronatelefonen er det nå åpnet for at man bestille time for koronatesting direkte på kommunens hjemmesider.

Les mer om hvordan du bestiller time her.

8. desember  - Anbefaler stans i all organisert fritidsaktivitet for unge

Skien kommune anbefaler stans i all idrett og annen organisert fritidsaktivitet for unge (fra og med ungdomsskolen) og voksne fra fredag 11. desember og ut året.

Les mer

2. desember - Her er tiltakene som gjelder for  årets julefeiring

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet følgende tiltak for julen:

 • Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.
 • Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.
 • På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.
 • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.
November

21. november - koronaråd til deg som bor i sameier og borettslag

Hvordan skal borettslag og sameier gjøre det med fellesarealer, fellesvaskerier og renhold i oppgangen nå under koronautbruddet? Se rådene Huseierne har fått råd fra Folkehelseinstituttet - FHI.

18.november

Helse og velferd i Skien kommune innfører midlertidig bruk av munnbind i hele hjemmetjenesten. Munnbind brukes i henhold til prosedyre for bruk av munnbind i pasientnært arbeid, der 1-meter regel ikke kan overholdes.

Les mer her.

12. november  - Bøter hvis du bryter koronareglene

Politiet Sør-Øst opplyser at bøtesatsene er utgangspunktet påtalemyndigheten går etter når de behandler brudd på smittevernloven, men at det kan variere ut i fra den enkelte saken. Lokale bestemmelser blir også tatt med i vurderingen.

Se politiets bøtesatser ved brudd på reglene

9.november

For å begrense importsmitte har det nå blitt innført en ordning med karantenehotell.

I fylket Vestfold og Telemark er det Torp Hotell i Sandefjord som er oppsatt som karantenehotell.

Dette er gjeldende for alle kommunene i Vestfold og Telemark.

Les mer om bakgrunnen for innføring av karantenehotell her.

Har du spørsmål om karantenehotell?

Regjeringen.no har samlet en del spørsmål og svar som du kan lese mer om her.

6. november

Kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble går sammen om felles koronaråd for vårt område.

Rådene innebærer blant annet anbefalinger om munnbind i situasjoner hvor 1-meters regelen ikke kan overholdes, og stans i breddeidretten for de over 20 år.

Les mer om rådene her.

6. november

Det ligger nå tolkede versjoner fra pressekonferansen Statsminister Erna Solberg inviterte til torsdag 5. november på engelsk, polsk, arabisk og urdu:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen6/id2783415/

 

5. november 

Regjeringen anbefaler alle om å holde seg mest mulig hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt

Se alle tiltak og anbefalinger regjeringen anbefaler fra og med i dag 5. november her.

Nasjonal skjenkestopp

Regjeringen innfører fra natt til lørdag 7. november nasjonal skjenkestopp kl 24.00 Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn gjester etter kl 22.00.

Nye anbefalinger ved sosial kontakt som gjelder nå 

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen.
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer. Disse kan du lese under kultur, idrett og offentlige arrangementer.

Private sammenkomster og arrangementer
Disse endringene iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • Grense på inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.
 • Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
Oktober

29. oktober

Her er retningslinjene som gjelder:

 • Private arrangement i hjem/hytte/hage: anbefaling om max 5 gjester.
 • Private arrangement utenfor hjem/hytte/hage: regel om max 50 gjester.
 • Offentlig arrangement inne: regel om max 200 gjester
 • Offentlig arrangement ute: regel om inntil 600 gjester, fordelt på kohorter a 200 gjester.

 

28. oktober - Fra og med 28. oktober gjelder disse tiltakene vedrørende samlinger og antall gjester ved private sammenkomster: 

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

 

27. oktober - Nye karanteneregler for arbeidsinnvandring

Regjeringen strammer inn reglene for arbeidsinnvandring.

Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten. De kan dermed ikke begynne å arbeide før karanteneperioden på 10 døgn er gjennomført. EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom mer enn 4 % i landet tester positivt, er grensen på 50 smittede per 100 000. Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft.

Les mer på FHIs nettsider

Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når en er i fritidskarantene. Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.

Les mer på regjeringens nettsider

 

16. oktober - Informasjonsmateriell til bruk ved serveringssteder med skjenkebevilling

Skien kommune har utviklet et informasjonsskriv serveringssteder med skjenkebevilling, kan bruke for å oppfylle pålegg i covid-19 forskriften § 14a

Se informasjonsskrivet

 

12. oktober - Det åpnes for utendørsarrangementer med inntil 600 personer. Disse skal være fordelt på grupperinger med inntil 200 personer i hver gruppe. Det skal være minst to menter avstand mellom grupperingene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver gruppe. 
Les mer om arrangement på regjeringens nettsider.

12. oktober åpnet det også for normal trening i deler av breddeidretten for voksne over 20 år. Les mer om dette her.

August

28. augustKommunens skolebygg åpner for frivilligheten fra og med 7. september

28. august - Statlig tilskuddsordning til bedrifter i Skien.

Skien kommune har fått inntil 2,8 millioner kroner fra staten til et kommunalt Covid - 19 næringsfond. Bedrifter i Skien kan søke om støtte fra fondet til utviklings- og omstillingsprosjekter. Søknadsfristen er 1. oktober. Les mer om ordningen

11. august - skal du ha konfirmasjon eller fest? Her er reglene.

Hvor mange som kan samles er avhengig av om du skal ha arrangementet på privat eiendom eller offentlig sted. Hvis du skal ha arrangementet på privat eiendom, kan inntil 20 personer delta. Har du leid et offentlig lokale kan det være inntil 200 personer. Eksempler på offentlige lokaler er arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

I begge tilfellene må du ha en oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Du som arrangør er ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges. Ikke inviter flere enn du har god plass til, og gjør det lett for gjestene å holde minst 1 m avstand.

Du har ansvaret for at syke ikke deltar på festen/feiringen og må gjøre det mulig å ivareta hygiene.

Juli

2. juli - denne plakaten vil møte deg på byen

 

Denne uken har kommunikasjonsavdelingen i Skien kommune vært på besøk hos serveringsbransjen, og delt ut plakater som skal minne publikum på de viktigste forholdsreglene relatert til korona og smittevern. Det er en krevende tid for utelivsbransjen, som har måttet holde stengt lenge og som nå må følge strenge regler for å få holde åpent. Derfor er det ekstra viktig at alle vi som bruker serveringsstedene viser respekt for smittevernreglene, holder avstand og vasker hendene.

Juni

5. juni - skjenketidene tilbake til normalen

Ledelsen i Skien kommune har i dag avgjort at restriksjonene ved skjenking som ble innført ved utbruddet av korona i mars oppheves. Det betyr at alminnelige skjenkebestemmelser gjelder fra i dag. Lettelsene skjer under forutsetning av at reglene for hygiene og smittevern følges, og det vil bli foretatt kontroller. Les mer

5.juni - dagtilbud for eldre åpner opp igjen 9. juni

Dagtilbudet åpner igjen 9 juni og er midlertidig flyttet til Gjerpen klubbhus.

Dette gjelder dagtilbud somatikk som vanligvis er på Lyngbakken. Vi har 2 dagtilbudsgrupper hver dag for å gi tilbud til flest mulig brukere innenfor de begrensninger smittevernreglene gir. Vi ønsker å tilby en sosial møteplass, et aktivitetstilbud samt dele et måltid sammen.

Brukerne vil kontaktes, og alle 140 brukere av dagtilbudet vil få tilbud innen uke 26.

Fra uke 32 skaleres dagtilbudet ytterligere opp slik at brukere får tilbud flere dager pr. uke.

2.juni - her er de nye koronareglene som gjelder for din idrett

Det kommer stadig lettelser i forhold til koronavettregler og idrett, men vi må fortsatt være flinke og følge de reglene som foreligger.

Les mer om reglene som gjelder fra de ulike særforbundene her.

Mai

29.mai - mandag 1.juni blir det ytterligere lettelser for barneidretten

Regjeringen har åpnet for at kontakt i noen idretter opp til 19 år, men det vil fortsatt være restriksjoner i en del idretter. Husk å følge reglene fra ditt særforbund.

Les mer her.

29. mai - Servicesenteret åpner dørene for publikum onsdag 3.juni.

Åpningstid er klokken 09.00 – 15.00. På grunn av avstandskrav vil det være begrensninger på hvor mange kunder som kan være tilstede  i kundesenteret samtidig. Det er dessverre ingen publikums pc-er tilgjengelig.

Kommunens sentralbord er åpent alle hverdager  fra klokka 08.00 til 16.00. 

28. mai - Nå åpnes det for flere besøk

Alle kommunens sykehjem og bofellesskap er nå åpne for besøk, etter retningslinjer fra Helsedirektoratet. Dette skal fortsatt foregå under kontrollerte former.

Les hele saken her.

12. mai - I morgen åpnes det for besøk av beboere og pasienter

Fra onsdag 13.mai vil det åpnes for at pasienter og beboere på sykehjem, institusjoner og boliger kan få utendørs besøk av sine nærmeste pårørende. Les mer om restriksjoner og annen informasjon du trenger å vite om angående besøk. 

12. mai - Nye retningslinjer for kommunale uteanlegg og - lekeplasser

Med bakgrunn i Helsemyndighetenes veileder fra 11. mai gjelder disse reglene for kommunale uteanlegg og - lekeplasser i Skien kommune.

 • Maks 20 personer kan bruke anlegget samtidig og det skal være 1 meter avstand mellom hver person.
 • Alle som benytter anlegget skal vaske hendene før og etter bruk. På anlegg der det benyttes ball eller annet utstyr, skal dette også vaskes før og etter bruk.

Retningslinjene gjelder inntil videre. Dersom de ikke blir overholdt må vi stenge anlegget.

11. mai  - Gjenåpning av lokaler

Skien kommune vil gradvis gjenåpne kommunale lokaler og tilbud innen kultur og idrett. Dette er er i tråd med regjeringens plan og justering av koronatiltak. Les mer om hva som er planlagt åpnet fremover.

8. mai - Endringer i åpningstider for NAV Skien

11. mai åpner vi vårt publikumsmottak mandag, onsdag og fredag fra kl 1130 -1430.

NAV Skien ønsker fremdeles at publikum fortrinnsvis kontakter oss gjennom digitale kanaler og på telefon i alle henvendelser hvor dette er mulig.

I tillegg til vårt hovednummer 55 55 33 33 opprettholdes følgende vakttelefonnummer:

 • Dagpenger: 406 38 116
 • Arbeidsgivertelefon: 406 38 131
 • Økonomisk sosialhjelp: 406 38 067

Med bakgrunn i Covid 19 vil vi kun ha to besøkende i mottaket i samtidighet. For egen trygghet ber vi besøkende holde god avstand og benytte dispensere med desinfiserende middel for renhold.

8. mai - Arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer

Forutsetningen er at arrangementet ikke samler mer enn 50 personer, at det er en ansvarlig arrangør som kan ivareta smittevernreglene og at det er plass nok til at publikum kan holde 1 meters avstand eller mer. Dersom det ikke er en ansvarlig arrangør bak arrangementet (med færre enn 50 personer) er det fortsatt ikke tillatt. 

Kommunelegen har i dag utarbeidet retningslinjer for arrangementer

7. mai - Arbeidslivet får åpne sakte med sikkert

Det er nå åpent for at folk igjen skal ha så langt som mulig ordinære arbeidsdager på arbeidsplassen sin. Arbeidsgivere skal sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.

Les mer på regjeringens nettsider

7. mai - Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20.

Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig. 

Oppdaterte smittevernveiledere:

7. mai - Retningslinjer for at kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende skal kunne holde åpent under covid-19 pandemien.

Serveringssteder som ikke serverer mat, skal holde stengt, jf. covid-19-forskriften § 14 bokstav a.
Serveringssteder omfatter kafé, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas, jf.covid-19-forskriften § 15. Les de nye rettningslinjene for at kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende skal kunne holde åpent under covid-19 pandemien. 

1.mai - Smittevernveileder for tjenester og aktiviteter under covid-19-utbruddet 2020.

Veilederen er utarbeidet etter mal fra Folkehelseinstituttet publisert 28. april 2020.

Det vil alltid være en risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller selv om det er utøvd godt smittevern. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan tjenesten kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

April

30. april - Åpner for små arrangementer på offentlig sted.

Regjeringen åpner opp for små arrangementer på offentlig sted fra 7. mai.

Forutsetningen er at arrangementet ikke samler mer enn 50 personer, at det er en ansvarlig arrangør som kan ivareta smittevernreglene og at det er plass nok til at publikum kan holde 1 meters avstand eller mer. Dersom det ikke er en ansvarlig arrangør bak arrangementet (med færre enn 50 personer) er det fortsatt ikke tillatt.

24. april - Store arrangement forbudt fram til 1. september

Kulturminister Abid Raja opplyste om at arrangementer som samler mer enn 500 mennesker er forbudt fram til 1. september.

24. april - Smittevernveileder for frisører, hudpleiere og tatovører med flere

Regjeringen har vedtatt at virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne fra 27. april, forutsatt at man driver på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Mer informasjon og lenke til veilederen finnes i smittevernveileder fra Helsedirektoratet og i veileder fra Folkehelseinstituttet. På siden til Folkehelseinstituttet er det også lenke til nettundervisning for de som driver slike virksomheter.

23. april - Veiledning for Ramadan under pandemi-forhold COVID-19 

Islamsk råd Norge har laget en detaljert veiledning for Ramadan pandemi-forhold COVID-19. 
Veiledning for Ramadan – Moskeer, faste og bønn

21. april - Smittevernveileder for helsevirksomheter med en-til-en kontakt

Regjeringen konkluderte 7. april med at helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre fra 20. april kan møte pasientene sine ansikt til ansikt igjen under forutsetning av at kravene i veileder for smittevern etterfølges. Det er også tilgjengelig nettundervisning om nytt Koronavirus og Covid-19 i helsevirksomheter med en-til-en kontakt.

Lenker finner du her: Veileder og Nettundervisning

OBS: Dette gjelder ikke for Frisører, hudpleiere, massører, tatovører og lignende, som kan åpne fra 27. april. Råd for deres virksomheter kommer innen 26. april.

20. april - Veileder om smittevern for skoletrinn 1. - 7. trinn

Regjeringen besluttet den 7. april at skole 1.-4. trinn og SFO skal gjenåpnes fra 27. april. I den forbindelse er det utarbeidet veiledningsmateriell for skoletrinn 1.-7. trinn. Denne veilederen finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider

20. april - Last ned Smittestopp!

I forrige uke lanserte helsemyndighetene appen Smittestopp for å begrense spredningen av koronaviruset. Har du ikke lastet den ned ennå? Da anbefaler vi deg å gjøre det nå.

Les mer om appen og hvordan du laster den ned. 
 

20. april - Myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset.  Dette er synliggjort i en tidslinje på regjeringens nettsider.

17. april - Omsorgspenger

Foreldre må vise legeerklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien. Dette fremgår av pressemelding fra regjeringen i dag – link til pressemeldingen her.

16. april - Kompensasjonsordning for næringslivet

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april 2020.

Les mer om kompensasjonsordningen 

16. april - Helsestasjon for ungdom åpner igjen i dag

Åpningstider:

 • Mandag 9-18
 • Onsdag 9-15
 • Torsdag 9-18

Helsesykepleier og psykolog vil være tilgjengelig alle dager. 

For å unngå smittespredning av Korona:

 • Time må bestilles på forhånd tlf. 35 58 15 02
 • Man møter presis til timen og hentes ved inngangsdøren til HFU.
 • Ved sykdom eller karantene skal timen avbestilles.

Det er også mulighet for samtale på telefon 35581502 dersom noen ønsker det. 

15. april - Veileder om smittevern i barnehager

Regjeringen besluttet den 7. april at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. I den forbindelse har Folkehelseinstituttet sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeidet veiledningsmateriell for barnehager. Denne veilederen finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider. Du finner også mer informasjon på sidene til Folkehelseinstituttet

14. april - Krisepakke for kultur, idrett og frivillighet

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet og Kulturrådet som administrerer ordningene med søknadsfrist 21. april. Les mer om ordningene her. 

7. april - Barnehager og skoler

Det planlegges for at barnehager åpner igjen fra 20. april; skole 1. – 4. trinn og SFO fra 27. april. Skolene vil fortsatt gi de andre elevene et opplæringstilbud hjemme og legge til rette for opplæring så langt det lar seg gjøre. Dette gjelder elever på 5. - 7. trinn og ungdomstrinnet.

Det blir utarbeidet smittevernregler og retningslinjer fra sentralt hold. Skien kommune avventer disse.

6. april - Skolene og barnehagene åpner ikke første uka etter påske

I påvente av nye retningslinjer fra staten for mulig åpning av skole og barnehager rett over påske, har ledelsen i Skien kommune i dag besluttet at kommunen ikke kommer til å vurdere åpning før tidligst uka etter påske, det vil si 20. april.

3. april - Begrensninger i bruk av kommunale idrettsanlegg

I forbindelse med myndighetenes presiseringene om idrettsaktivitet 31. mars, åpner vi kommunale utendørsanlegg i Skien kommune med begrensninger på bruk. Innendørs anlegg er fortsatt stengt.

Les mer

3. april - Digital dialogløsning for kontakt med NAV om sosiale tjenester

På grunn av pandemien har flere brukere behov for kontakt med NAV om sosiale tjenester. NAV åpner derfor en digital dialogløsning torsdag 2. april. Tjenesten finner brukerne ved å logge seg inn på nav.no.

Nav.no: Kontakt veileder 

2. april - Barnehager og skoler påsken 2020

Ved behov vil barnehager og skoler holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barn til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn og unge får et tilbud. Foresatte som har behov for et slikt tilbud bes kontakte egen barnehage eller skole.

Mars

27. mars Regjeringen har laget en tidslinje som viser de ulike tiltakene som er igangsatt. 

27. mars Ny krisepakke - Regjeringen vil dekke faste kostnader til selskaper.

Den nye krisepakken fra regjeringen er på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe Korona-rammede selskaper som brått opplever betydelig inntektsfall og løpende kostnader.

Les mer

26. mars Arbeidsplassen.no er NAVs digitale møteplass for arbeidsgivere og arbeidssøkere. NAV ser en økning i etterspørselen for arbeidskraft fra bransjer som matbutikker, matproduksjon, transport, landbruk og helse. NAV jobber nå med arbeidskraftmobilisering til bransjer med arbeidskraftbehov for å holde samfunnet i gang.

Les mer

24. mars Regjeringen viderefører tiltakene mot koronavirus for å begrense smitte. Les mer på Regjeringens sider.

19. mars Stortinget har vedtatt at arbeidsgiveravgiften blir senket med 4 prosentpoeng i to måneder.

19. mars Skien kommune har åpnet en midlertidig legevakt for pasienter med luftveissymptomer på tidligere Klosterskogen videregående skole. Dette er for å unngå å få smitte inn på fastlegekontor og ordinær legevakt.

17. mars. Skien kommune starter registrering av innbyggere som trenger hjelp og de som ønsker å være frivillige. Les mer

16. mars  NAV Skien går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset. De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte.

Her kan du lese noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

16. mars Veldig mange av kommunens læringsplattformer bruker Microsofts tjenester, og disse er naturlig nok ikke skalert for den massive bruken som vi vil oppleve i tiden som kommer. Med bakgrunn i dette må man forvente at mange av de digitale plattformene vil kunne komme til å jobbe tregt nå. Dette vil forståelig nok kunne skape noe frustrasjon. Vi ber om forståelse og tålmodighet. 

14. mars. Sykehuset Telemark melder i en pressemelding at det er påvist koronasmitte hos ytterligere to ansatte ved Sykehuset Telemark. Personer som har vært i kontakt med disse, blir kontaktet forløpende i løpet av dagen. Les mer

14. mars. Helsedirektoratet ber nå alle foreldre å være ekstra obs på beskjedene som gis til barn og unge, som nå får egne kjøreregler; å ikke være sammen med fler enn to-tre er ett av dem. Husk at selv om barn ikke blir lett syke, kan de lett bære smitte til sårbare mennesker, som eldre og kronikere.

14. mars. Skatteetaten melder at fristen for å betale første termin av forskuddsskatten 15. mars er flyttet til 1. mai.

14. mars.  Nærings- og fiskeridepartementet anser at verdikjedene for drivstoff- og matvareforsyning er samfunnskritiske. Disse verdikjedene omfattes dermed av helsedirektoratets vedtak om at personer med samfunnskritiske funksjoner kan gis et tilbud om skole- og barnehageplass for barna sine mens de er stengt for allmennheten. 

14. mars. I fravær av fastleger i helgen har legevakten i Skien bemannet opp for å ta i mot pasienter som har symptomer på koronaviruset. Det er viktig å legge til at fastlegen fremdeles er rette første kontaktperson i ukedagene.

14. mars. En ansatt ved kreftpoliklinikken ved Sykehuset Telemark har testet positivt på koronavirus. Sykehuset melder at alle som har vært i nærheten av den ansatte vil bli varslet.

13. mars - Sms fra Ordfører

Denne meldingen er sendt på sms til alle innbyggere i Skien kommune.

Kjære innbygger i Skien

Regjeringen innførte torsdag  12. mars strenge restriksjoner og råd til befolkningen for å bremse koronasmitten, se https://www.fhi.no/. Det er viktig at alle bidrar til å bremse spredningen ved å vaske hender, unngå håndhilsing, ikke hoste ut i lufta, holde avstand til andre. Hvis du har symptomer og vet du har hatt kontakt med en koronasmittet, ringer du fastlegen din, eventuelt legevakten. Her finner du mer informasjon fra Skien kommune https://www.skien.kommune.no/korona/

Takk for at du bidrar! Hilsen Trond Ballestad, ordfører

13. mars, kl 15.45 - Nyttige nettsider

Informasjon endrer seg raskt og vi oppfordrer til å følge med på nettsider som: 

13. mars, kl 12.30 - Økonomiske tiltak

Regjeringen la frem tre typer midlertidige økonomiske tiltak:
1. Strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser.
2. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet og for næringslivet for øvrig.
3. Brede tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien hvis det blir nødvendig.

Se tiltakene

Publisert: 12.03.2020 09:57
Sist endret: 31.08.2022 10:32