Kontaktinformasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Finn ansatt

Finn ansatt

Telefon og e-post

Sentralbord: 35 58 10 00
E-post: postmottak@skien.kommune.no

Webansvarlig: Anne Spånem
Webredaktør: Kristine Mellefoss

Vakttelefoner

Nødnummer

Brann og større ulykker: 110
Politi: 112/02800
Ambulanse: 113

Legevakt, overgrepsmottak og kriseteam

Telefon: 116 117 (døgnbemannet)
Besøksadresse: Ulefossvegen 55, 3730 Skien
Åpent alle hverdager klokken 1600 - 0800. Åpnet hele døgnet i helger og høytider.

Barnevern

Tlf.: 35 58 10 00

Barnevernsvakta

Tlf.: 900 53 304

Helsestasjon for ungdom

Tlf.: 35 58 15 02

Veg, vann og avløp

Tlf.: 35 58 10 00

Besøksadresse

Servicesenteret
Henrik Ibsensgate 2

Postadresse

Pb. 158
3701 Skien

Fakturaadresse

Alle inngående fakturaer til Skien kommune skal sendes på EHF til organisasjonsnummer 938759839, med fakturaadresse:

Skien kommune
Navn på virksomhet eller enhet + bestillernummer
FAKTURAMOTTAK
Postboks 37 Sentrum
3701 Skien

Epost:  regnskap@skien.kommune.no

Følgende krav stilles til fakturaer:

  • Navn og adresse til leverandør
  • Organisasjonsnummer
  • Fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, fakturabeløp og spesifisert mva
  • Bestillernummer – SKAL påføres – Settes i feltet: ”Deres ref” eller lignende
  • Navn og adresse til kjøper/bestiller, og stedet der varen/tjenesten er levert/ytet
  • Klar beskrivelse av varen/tjenesten og kvantum/omfang
  • Send faktura straks den er utstedt, slik at vi kan oppnå remittering til rett tid
  • Faktura må inneholde tilstrekkelig dokumentasjon (underbilag)
  • Alle fakturaer skal være stillet til Skien Kommune – I tillegg kan avd/etat evt. påføres.
  • Betalingsbetingelsene skal være ihht innkjøpsavtale - dersom ikke annet er avtalt gjelder fri leveringsmåned + 30 dager

Ufullstendig faktura kan føre til forsinkelser i betalingen. Vi vil ikke godta morarenter som følge av forsinket betaling, dersom forsinkelsen skyldes mangler vedr. faktura.

FAKTURA SOM IKKE TILFREDSSTILLER VÅRE KRAV, RETURNERES UMIDDELBART TIL AVSENDER. 

For spørsmål, eller mer informasjon, ta kontakt med leder for
regnskapsseksjonen Sondre Thorsnes på telefon: 35 58 10 78 eller e-post: sondre.thorsnes@skien.kommune.no

Organisasjonsnummer

Kommunens organisasjonsnummer: 938 759 839

Kemneren i Grenland

Kemneren har ekspedisjon i 1. etasje i Kverndalen, inngang fra Lietorvet-siden.
Åpningstider: Kl 12.00 - kl 14.00
E-post: kemneren@skien.kommune.no

Kommunalekrav: 35 58 19 05
Personlig skatt: 35 58 18 05
Skatteregnskap: 35 58 19 30
Skatt for arbeidsgiver: 35 58 18 40

Publisert: 26.10.2016 12:07
Sist endret: 26.10.2016 12:08