Kontaktinformasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontakt oss

Finn ansatt

Sentralbordet
Tlf: 35 58 10 00  
Åpningstid: Mandag - fredag kl 08.00 - 16.00

Chat med oss

Skien servicesenter og turistkontor
tlf. 35 58 10 00
Faks: 35 58 10 14
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no
Besøksadresse: Henrik Ibsensgate 2 (Kaffehuset), 3724 Skien  
Åpningstid fra 09/11-20 og inntil videre: Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Postadresse
Skien kommune
Postboks 158
3701 Skien
E-post: skien.postmottak@skien.kommune.no

eDialog - sikker innsending til kommunen

Du kan sende oss informasjon og vedlegg som inneholder sensitive opplysninger via tjenesten eDialog som er sikrere enn e-post og derfor et tryggere alternativ. For å bruke tjenesten, må du logge på ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID eller lignende).

Logg deg på

Les mer om eDialog

Fordelene med eDialog:

• Du sender informasjon gjennom en sikker kanal
• Det gir en sikker identifikasjon av hvem som er avsender
• Innsendt post blir sendt rett inn i vårt sak- og arkivsystem

Når kan du bruke eDialog? 
Vi anbefaler deg å bruke eDialog ved sending av dokumenter til kommunen, også når innholdet ikke er unntatt offentlighet. E-post kan fremdeles brukes for enkle spørsmål og henvendelser som ikke skal journalføres i kommunens sak- og arkivsystem.

Du skal ikke bruke eDialog hvis Skien kommune har elektroniske skjema til formålet. Eksempler på slike skjemaer er søknad om plass på barnehage, SFO og kulturskole og søknad på ledige stillinger. Se oversikt med Skien kommunes elektroniske skjemaer

Du kan i ettertid se informasjonen du har sendt oss ved å logge deg inn på Min side.

Slik fyller du ut skjemaet 
Velg om du er privatperson (fødselsnummer) eller om du representerer en virksomhet (organisasjonsnummer).
Obligatoriske felt er merket med rød stjerne.
Legg inn en tittel som beskriver teksten eller vedleggene du sender og gjerne saksnummeret hvis dette er kjent.
Kommentar: Her kan du fylle inn hva henvendelsen gjelder, eller du kan gi en utfyllende beskrivelse av det du sender oss.
Husk å laste opp relevante vedlegg
Klikk på «Send forsendelse» – forsendelsen blir kryptert og sendes direkte til vårt sak- og arkivsystem.
Du får kvittering med referansenummer på e-post.

 

Administrasjonen

Administrasjonen kan nås direkte eller via sentralbordet på tlf: 35 58 10 00.
Åpningstid:
Fra 16.09. - 30.04. kl. 08.00 - 15.45
Fra 01.05. - 15.09 kl. 08.00 - 15.00

Vei og driftsforstyrrelser
Varsel om feil og mangler som gjelder vann, avløp, vei, park eller idrett, kan du melde inn via vår webløsning:

Varsle om feil

Melding om hull i veg og andre driftsforstyrrelser utenom åpningstid kan også meldes inn via tlf: 35 58 10 00

Fakturaadresse
Alle inngående fakturaer til Skien kommune skal sendes på EHF til organisasjonsnummer 938759839, med fakturaadresse: 

Skien kommune
Navn på virksomhet eller enhet + bestillernummer
Fakturamottak, P.B. 37, Sentrum
3701 Skien
E-post: regnskap@skien.kommune.no

Skien kommunes hovedbankkonto: 2680.07.01049

 

Ansvarlig redaktør: Anne Spånem
Webredaktør: Anne Spånem

 

Vakttelefoner

Nødnummer

Brann og større ulykker: 110
Politi: 112/02800
Ambulanse: 113

Legevakt, overgrepsmottak og kriseteam

Telefon: 116 117 (døgnbemannet)
Besøksadresse: Ulefossvegen 55, 3730 Skien
Åpent alle hverdager klokken 1600 - 0800. Åpnet hele døgnet i helger og høytider.

Barnevern

Tlf.: 35 58 10 00

Barnevernsvakta

Tlf.: 900 53 304

Helsestasjon for ungdom

Tlf.: 35 58 15 02

Veg, vann og avløp

Tlf.: 35 58 10 00 

Krav til fakturaer

  • Navn og adresse til leverandør
  • Organisasjonsnummer
  • Fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, fakturabeløp og spesifisert mva
  • Bestillernummer skal påføres. Settes i feltet: ”Deres ref” eller lignende
  • Navn og adresse til kjøper/bestiller og stedet der varen/tjenesten er levert/ytet
  • Klar beskrivelse av varen/tjenesten og kvantum/omfang
  • Send faktura straks den er utstedt, slik at vi kan oppnå remittering til rett tid
  • Faktura må inneholde tilstrekkelig dokumentasjon (underbilag)
  • Alle fakturaer skal være stillet til Skien Kommune. I tillegg kan avd/etat evt. påføres.
  • Betalingsbetingelsene skal være ihht innkjøpsavtale. Dersom ikke annet er avtalt gjelder fri leveringsmåned + 30 dager

Ufullstendig faktura kan føre til forsinkelser i betalingen. Vi vil ikke godta morarenter som følge av forsinket betaling dersom forsinkelsen skyldes mangler vedr. faktura.

Fakturaer som ikke tilfredsstiller våre krav, returneres umiddelbart til avsender. 

For spørsmål, eller mer informasjon, ta kontakt med leder for regnskapsseksjonen Sondre Thorsnes på telefon: 35 58 10 78 eller e-post: sondre.thorsnes@skien.kommune.no

Organisasjonsnummer

Kommunens organisasjonsnummer: 938 759 839

Regnskap og innfordring

Kommunal innfordring har ekspedisjon i 1. etasje i Kverndalen, inngang fra Lietorvet-siden. Ekspedisjonen er kun åpen etter avtale. 
Telefon: 35 58 10 50, e-post: innfordring@skien.kommune.no

Informasjon om KID og kontonummer finner du her

Publisert: 26.10.2016 12:07
Sist endret: 09.11.2020 12:29