Om Skien kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Servicesenteret telefon: 35 58 10 00
Mer kontaktinformasjon

Finn ansatt

Ordførerens kalender

Uke 42:

Fredag 18. oktober:
Møter.

Uke 43:

Mandag 21. oktober.
Formannskapets rammediskusjon.

Tirsdag 22. oktober:
Formannskapets rammediskusjon.

Onsdag 23. oktober:
Møter.

Torsdag 24. oktober:
09.00-14.00: Bedriftsbesøk. 
18.00: Åpne årsmøtet til Gjerpen og Solum bondelag, Solum kirkestue. 

Fredag 25. oktober:
Møter.
11.00: Lunsj for jubilanter i Skien kommune, Villa Fløyen. 

 

Rådmannens kalender 

Uke 42:

Fredag 18. oktober:
Møter. 
E-kommunekonferansen.

Uke 43:

Mandag 21. oktober:
Formannskapets rammediskusjon.

Tirsdag 22. oktober:
Formannskapets rammediskusjon. 

Onsdag 23. oktober:
Møter.
Møte i kontaktutvalget.
Foreningen Norden, foredrag.

Torsdag 24. oktober:
Bedriftsbesøk. 

Fredag 25. oktober:
Bystrategi Grenland, politisk styringsgruppe.
Lunsj for jubilanter i Skien kommune, Villa Fløyen. 

 

Fakta om Skien kommune

 • Skien er Telemarks fylkeshovedstad. 
 • Kommunen har 54.645 innbyggere (per 4. kvartal 2018).  
 • Skien kommune er Telemark fylkes største arbeidsplass.
 • I 2018 hadde vi 3450 årsverk fordelt på 120 enheter.
 • Brutto driftsutgifter var i 2018 på 4,1 milliarder.

Mer statistikk om Skien kommune finner du hos Statistisk Sentralbyrå.

På Grenlandsbarometerets  nettportal finner du oppdaterte nøkkeltall, samfunnsdata og informasjon om sentrale tjenester i grenlandskommunene. 

I februar 2019 gjennomførte Skien kommune en borgerundersøkelse:

Borgerundersøkelsen Skien 2019

Visjon og verdier

Skien kommunes visjon er: Skien - den gode og inkluderende møteplass. Visjonen gjelder like mye på arbeidsplassen som i møte med innbyggerne våre.

Skien kommunes verdigrunnlag er:

 • Løsningsorientering
 • Helhetsfokus
 • Åpenhet
 • Kommunikasjon
 • Delegering (for ledere)

Administrativ struktur

Skien kommunes organisasjonskart

Rådmannens ledergruppe

Rådmann og rådmannens ledergruppe er den øverste administrative ledelsen i kommunen. Ledergruppen sørger for at kommunen drives og utvikles i samsvar med gjeldene lover og regler og i henhold til de politiske vedtakene som er fattet. Kommunalsjefene representerer rådmannen innenfor sitt kommunalområde. Rådmannens ledergruppe består av:

Rådmann

Rådmannen er Skien kommunes øverste administrative leder. Det er bystyret som ansetter rådmann. Rådmannen representerer kommunen ovenfor byens og regionens mange samfunnsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt.

Rådmann i Skien kommune er Ole Magnus Stensrud. 

Ole Magnus Stensrud

Rådmann

ole.magnus.stensrud@skien.kommune.no

T: 35 58 13 07

M: 992 05 701

Arbeidsområde

Det er rådmannes ansvar at bystyret og andre kommunale organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene iverksettes. Rådmannen skal også sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innefor de vedtatte budsjettrammene, legge til rette for dialog med kommunens innbyggere og sikre at ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse

Assisterende rådmann

Assisterende rådmann koordinerer stabstjenester og leder arbeidet med strategisk planlegging og oppfølging og analyse av økonomi og kvalitet i kommunens egen drift. Assisterende rådmann i Skien kommune er Jan Petter Johansen. 

Jan Petter Johansen

Assisterende rådmann

jan.petter.johansen@skien.kommune.no

T: 35 58 91 52

M: 476 01 109

Arbeidsområde

Assisterende rådmann koordinerer stabstjenester og leder arbeidet med strategisk planlegging, oppfølging og analyse av økonomi og kvalitet i kommunens egen drift. 

Kommunalsjef for Helse og velferd

Erik Nordberg

Kommunalsjef

erik.nordberg@skien.kommune.no

T: 35581514

M: 412 36 728

Arbeidsområde

Ansvarlig for spesialiserte helse- og omsorgstjenester, hjemmetjenester og tilrettelagte tilbud for barn, unge og voksne.

Kommunalsjef for Oppvekst

Grete Gjelten

Kommunalsjef

grete.gjelten@skien.kommune.no

T: 35 58 13 29

M: 911 13 317

Arbeidsområde

Totalansvar for hele Kommunalområde Oppvekst
Resultat-, personal og økonomiansvar.

Kommunalsjef for Byutvikling, drift og kultur

Karin Finnerud

Kommunalsjef Byutvikling, drift og Kultur

karin.finnerud@skien.kommune.no

M: 97755573

Arbeidsområde

Ansvarlig for drift og anlegg, landbruk, byutvikling, eiendom, idrett og kultur.

Leder for NAV Skien

Anne C. Apneseth

Leder NAV Skien

anne.c.apneseth@skien.kommune.no

T: 55 55 33 33

M: 90172517

Arbeidsområde

Ansvarlig for sosiale tjenester, trygd, pensjon, gjeldsrådgivning, bostøtte, bistand til sykmeldte og jobbsøkere.

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige

HR-sjef

Ketil Mjøen

HR-sjef

ketil.mjoen@skien.kommune.no

T: 35 58 13 22

M: 976 76 719

Arbeidsområde
 • Drift og utvikling HR-avdelingen
 • Arbeidsgiverpolitikk og HR-strategi
 • Oppsigelse/avskjedssaker
 • Samarbeid med hovedsammenslutningenes kontaktpersoner og hovedverneombud
 • Organisasjons- og lederutvikling
Kommunikasjonssjef  

Anne Spånem

Kommunikasjonssjef

anne.spanem@skien.kommune.no

T: 35 58 13 36

M: 977 00 391

Arbeidsområde

Hovedansvar for kommunikasjonsarbeidet i kommunen, innbyggerdialog og mediekontakt.

Miljøvernsjef

Eigil Movik

Miljøvernsjef

eigil.movik@skien.kommune.no

M: 99 69 10 83

Arbeidsområde

Miløjvernsjefen har ansvaret for det overordnede miljøvernarbeidet i Skien kommune. 

Overordnede dokumenter 

Samlet oversikt over kommunens viktigste overordnede planer og styringsdokumenter

Eierskap

Skien kommune har to kommunale foretak og helt eller delvis eierskap i 16 aksjeselskaper.
Oversikt over Skien kommunes selskaper og foretak
Eierskapsmelding

Historie

Skien har vært en kaupang (handelssted) siden vikingtiden og regnes som en av Norges eldste byer. Særlig var brynesteinene fra Eidsborg en viktig handelsvare for Skien. 

Nonneklosteret på Gimsøy ble etablert på 1100-tallet og førte til trafikk av folk og varer, mange fra det store utland. På Klosterøya oppsto det etter hvert et marked så stort at skiensborgerne måtte få kongen til å sikre seg mot konkurransen fra nonnene. Dette skjedde gjennom byprivilegier som første gang ble gitt i 1358 av Håkon VI Magnusson. Mange spor fra gammel tid finnes fremdeles.
Les mer om Skien og byens historie i brosjyren Forelska i Skien 
In love with Skien

www.skiensatlas.org

 

Fremtidens Skien 

Vi i Skien kommune arbeider sammen med våre samarbeidspartnere for å skape mer liv i sentrum. Satsingen knyttet til sentrum startet i 2011 med en workshop hvor vi jobbet fram et fremtidsbilde for Skien sentrum. Innspill fra workshop, kartlegginger, analyser, samtaler og høring danner grunnlaget for Handlingsprogram for Skien 2020 som ble vedtatt i bystyret i juni 2013.

Arbeidet med å få mer liv i sentrum er langsiktig. Målsettingen er at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i sentrum. Handlingsprogrammet skal være den røde tråden som gjør at store og små tiltak trekker i riktig retning. Samarbeid er viktig for å lykkes. 

Skien 2020 
Prosjekter i Skien 

Flytte til Skien?

Skien er hovedstaden i Telemark, fylket som ofte betegnes som et Norge i miniatyr med nærhet til å både fjord og fjell. Kommunen ligger sentralt plassert på Østlandet, to timers kjøring fra Oslo. Skien har et mangfoldig og innovativt næringsliv, lave boligpriser, et bredt kulturliv og god tilgang til natur og friluftsliv. 

Jobbe i Skien 
Næring i Skien
Bolig i Skien

Turist i Skien

På Servicesenterets turistinformasjon møter du noen av dem som kjenner Skien aller best. Her får du personlig veiledning og informasjon om byens mange attraksjoner og severdigheter. Vi hjelper deg med å bestille reise på Telemarkskanalen, booke overnattinger og billetter til attraksjoner. Vil du vite mer om Skien, Grenland og resten av Telemark, se:

visittelemark.no/skien
visitgrenland.no
 
visittelemark.no
Kanalmagasinet

Webkamera

Skien kommune har kamera i bystyresalen. Der kan man se bystyremøtene direkte eller i opptak (tilbake til 2009).

I tillegg har kommunen to webkamera fastmontert på Kaffehusets vestre og østre fasade. Kaffehuset Vest viser Handelstorget mens Kaffehuset Øst viser Langbrygga.

Kamera bystyresalen Kamera Kaffehuset Vest   Kamera Kaffehuset Øst 

 

 

 

 

Publisert: 25.10.2016 09:28
Sist endret: 18.10.2019 12:40