Om Skien kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Servicesenteret telefon: 35 58 10 00
Mer kontaktinformasjon

Finn ansatt

Ordførerens kalender

UKE 43

Mandag 19.oktober
0900-1600 Formannskapets rammediskusjon
1130-1230 Stortingets helse- og omsorgskomite til Skien
1600-1800 Gruppeledermøte

Tirsdag 20.oktober
0900-1600 Formannskapets rammediskusjon

Onsdag 21.oktober
0815-0845 Ordførermøte om korona
0900-1000 Beredskapsmøte
1000-1130 Postmøte
1200-1230 Oppdatering ang neste bystyremøte
1300-1500 Kontaktutvalget
1500-1530 Telemark museum

Torsdag 22.oktober
0840-1200 Bedriftsbesøk
1700-2000 Ekstra temamøte bystyret

Fredag 23.oktober
0900-1230 KS Vestfold og Telemark høstkonferanse, Bryggeparken
1200-1230 Åpning av nytt bygg Rødmyr Grenland Hage og Landskap
1330-1400 Møte med kulturavdelingen
1400-1500 Arbeidsgruppe

Kommunedirektørens kalender

Uke 43

Mandag 19.oktober
0830-1330 Ledermøte

Tirsdag 20.oktober
1015-1115 Besøk

Onsdag 21.oktober
0900-1000 Beredskapsmøte
1000-1100 Planlegging temadag
1200-1230 Planlegge bystyremøte
1300-1500 Kontaktutvalget

Torsdag 22.oktober
0800-0930 Styringsgruppemøte
1700-2200 Bystyrets temamøte

Fredag 23.oktober
0800-1200 Høstkonferansen
1200-1300 Prosjekt
1300-1400 Intervju
1430-1530 Saker til UOPP

 

Fakta om Skien kommune

 • Skien er Vestfold og Telemarks fylkeshovedstad. 
 • Kommunen har 54.891 innbyggere (per 2. kvartal 2019).  
 • Skien kommune er den største arbeidsplassen i Telemark.
 • I 2019 hadde vi 3418 årsverk fordelt på 129 enheter.
 • Brutto driftsutgifter var i 2018 på 4,1 milliarder.

Mer statistikk om Skien kommune finner du hos Statistisk Sentralbyrå.

I februar 2019 gjennomførte Skien kommune en borgerundersøkelse:

Borgerundersøkelsen Skien 2019

Visjon og verdier

Skien kommunes visjon er: Skien - den gode og inkluderende møteplass. Visjonen gjelder like mye på arbeidsplassen som i møte med innbyggerne våre.

Skien kommunes verdigrunnlag er:

 • Løsningsorientering
 • Helhetsfokus
 • Åpenhet
 • Kommunikasjon
 • Delegering (for ledere)

Administrativ struktur

Skien kommunes organisasjonskart

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe er den øverste administrative ledelsen i kommunen. Ledergruppen sørger for at kommunen drives og utvikles i samsvar med gjeldene lover og regler og i henhold til de politiske vedtakene som er fattet. Kommunalsjefene representerer kommunedirektøren innenfor sitt kommunalområde. Kommunedirektørens ledergruppe består av:

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er Skien kommunes øverste administrative leder. Det er bystyret som ansetter kommunedirektøren. Kommunedirektøren representerer kommunen ovenfor byens og regionens mange samfunnsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kommunedirektøren i Skien kommune er Karin Finnerud.

Karin Finnerud

Kommunedirektør

karin.finnerud@skien.kommune.no

M: 977 55 573

Arbeidsområde

Det er kommunedirektørens ansvar at bystyret og andre kommunale organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene iverksettes. Kommunedirektøren skal også sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innefor de vedtatte budsjettrammene, legge til rette for dialog med kommunens innbyggere og sikre at ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Assisterende rådmann

Assisterende rådmann koordinerer stabstjenester og leder arbeidet med strategisk planlegging og oppfølging og analyse av økonomi og kvalitet i kommunens egen drift. Assisterende rådmann i Skien kommune er Jan Petter Johansen. 

Jan Petter Johansen

Assisterende rådmann

jan.petter.johansen@skien.kommune.no

T: 35 58 13 07

M: 476 01 109

Arbeidsområde

Assisterende rådmann koordinerer stabstjenester og leder arbeidet med strategisk planlegging, oppfølging og analyse av økonomi og kvalitet i kommunens egen drift.

Kommunalsjef for Helse og velferd

Erik Nordberg

Kommunalsjef Helse og velferd

erik.nordberg@skien.kommune.no

T: 35 58 15 14

M: 412 36 728

Kommunalsjef for Oppvekst

Grete Gjelten

Kommunalsjef Oppvekst

grete.gjelten@skien.kommune.no

T: 35 58 13 29

M: 911 13 317

Arbeidsområde

Totalansvar for hele kommunalområde Oppvekst.
Resultat-, personal- og økonomiansvar.

Kommunalsjef for Byutvikling, drift og kultur
Leder for NAV Skien

Anne C. Apneseth

Leder NAV Skien

anne.c.apneseth@skien.kommune.no

T: 55 55 33 33

M: 901 72 517

Arbeidsområde

Ansvarlig for sosiale tjenester, trygd, pensjon, gjeldsrådgivning, bostøtte, bistand til sykmeldte og jobbsøkere.

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige

HR-sjef

Ketil Mjøen

HR-sjef

ketil.mjoen@skien.kommune.no

T: 35 58 13 22

M: 976 76 719

Hovedarbeidsområde
 • Arbeidsgiverpolitikk
 • HR-strategi
 • Hovedavtalen
 • Samhandling med og arbeidsgiverkontakt for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
 • Partssammensatt utvalg
 • Rådmannens ledergruppe
 • Overordnet koordinering av kommunens HR-arbeid, leder HR-forum med representanter for kommunalområdene
 • Generell HR-faglig veiledning
Kommunikasjonssjef  

Anne Spånem

Kommunikasjonssjef

anne.spanem@skien.kommune.no

T: 35 58 13 36

M: 977 00 391

Arbeidsområde

Hovedansvar for kommunikasjonsarbeidet i kommunen, innbyggerdialog og mediekontakt.

Overordnede dokumenter 

Samlet oversikt over kommunens viktigste overordnede planer, styringsdokumenter, årsmeldinger og regnskap.

Eierskap

Skien kommune har to kommunale foretak og helt eller delvis eierskap i 16 aksjeselskaper.
Oversikt over Skien kommunes selskaper og foretak
Eierskapsmelding

Historie

Skien har vært en kaupang (handelssted) siden vikingtiden og regnes som en av Norges eldste byer. Særlig var brynesteinene fra Eidsborg en viktig handelsvare for Skien. 

Nonneklosteret på Gimsøy ble etablert på 1100-tallet og førte til trafikk av folk og varer, mange fra det store utland. På Klosterøya oppsto det etter hvert et marked så stort at skiensborgerne måtte få kongen til å sikre seg mot konkurransen fra nonnene. Dette skjedde gjennom byprivilegier som første gang ble gitt i 1358 av Håkon VI Magnusson. Mange spor fra gammel tid finnes fremdeles.

Les mer om Skien i brosjyren Forelska i Skien:

Forelska i Skien 2020

In love with Skien 2020

www.skiensatlas.org

 

Fremtidens Skien 

Vi i Skien kommune arbeider sammen med våre samarbeidspartnere for å skape mer liv i sentrum. Satsingen knyttet til sentrum startet i 2011 med en workshop hvor vi jobbet fram et fremtidsbilde for Skien sentrum. Innspill fra workshop, kartlegginger, analyser, samtaler og høring danner grunnlaget for Handlingsprogram for Skien 2020 som ble vedtatt i bystyret i juni 2013.

Arbeidet med å få mer liv i sentrum er langsiktig. Målsettingen er at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i sentrum. Handlingsprogrammet skal være den røde tråden som gjør at store og små tiltak trekker i riktig retning. Samarbeid er viktig for å lykkes. 

Skien 2020 
Prosjekter i Skien 

Flytte til Skien?

Skien er hovedstaden i Vestfold og Telemark, fylket som ofte betegnes som et Norge i miniatyr med nærhet til å både fjord og fjell. Kommunen ligger sentralt plassert på Østlandet, to timers kjøring fra Oslo. Skien har et mangfoldig og innovativt næringsliv, lave boligpriser, et bredt kulturliv og god tilgang til natur og friluftsliv. 

Jobbe i Skien 
Næring i Skien
Bolig i Skien

Turist i Skien

På Servicesenterets turistinformasjon møter du noen av dem som kjenner Skien aller best. Her får du personlig veiledning og informasjon om byens mange attraksjoner og severdigheter. Vi hjelper deg med å bestille reise på Telemarkskanalen, booke overnattinger og billetter til attraksjoner. Vil du vite mer om Skien, Grenland og resten av Telemark, se:

visittelemark.no/skien

visittelemark.no

Les mer om Skien i brosjyren Forelska i Skien:

Forelska i Skien 2020

In love with Skien 2020

Webkamera

Skien kommune har kamera i bystyresalen. Der kan man se bystyremøtene direkte eller i opptak (tilbake til 2009).

I tillegg har kommunen to webkamera fastmontert på Kaffehusets vestre og østre fasade. Kaffehuset Vest viser Handelstorget mens Kaffehuset Øst viser Langbrygga.

Kamera bystyresalen Kamera Kaffehuset Vest   Kamera Kaffehuset Øst 

 

 

 

 

Publisert: 25.10.2016 09:28
Sist endret: 16.10.2020 14:49