Om Skien kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Servicesenteret telefon: 35 58 10 00
Mer kontaktinformasjon

Finn ansatt

Ordførerens kalender

UKE 20

Mandag 16. mai

0830-0900           møte ang tolkesaken
0900-1200           mandagskonferansen
1000-1045           bekransing av Hjalmar
1300-1400           17. mai tog barnehage
1330-1500           samordningsmøte?
1400-1500           styremøte 1 sak, Skagerak Energi?

1500-1600           valgkomite møte
1800-2000           besøk fra Minot, fotballkamp?

Tirsdag 17. mai

 HIPP HIPP!

Onsdag 18. mai

0800-0830           sesongåpning Henrik Ibsen
0810-0930           bli med Henrik Ibsen til Løveid sluse med besøk fra Minot
1000-1100           medarb.samtale FL
1100-1230           postmøte
1300-1500           kontaktutvalg
1500-1600           forberedende bystrategimøte
1800-2000           AP medlemsmøte 

Torsdag 19. mai

0815-0900           privat avtale?
1000-1100           Markere oppstart pilot el-gravemaskiner
1000-1100           beredskapsmøte statsforvalter
1100-1230           lunsj avslutning for Inger Marie
1300-1345           møte med Tove Bergstrøm
1700-2100           bystyremøte

Fredag 20. mai

0900-1000           statusmøte næring
1000-1300           bystrategi Grenland
1400-1500           arb.utv Ibsen

 

Kommunedirektørens kalender

UKE 20

Mandag 16. mai

0830-0930           møte ang tolkesaken
1000-1100           diverse næring
1100-1200           driftsmodell ibsenbiblioteket
1200-1300           opptatt
1300-1500           revisjon - politisk saksbehandling - intervju
1330-1500           samordningsmøte
1630-2000           møte verd Norsk høstfest + Odd-kamp

Tirsdag 17. mai

HIPP HIPP!

Onsdag 18. mai

0900-1300           kommunedirektørens ledermøte
1300-1500           kontaktutvalget
1500-1600           forberede møte politiskkoordineringsgruppe

Torsdag 19. mai

0815-0900           privat avtale
0900-1000          KBD-styringsgruppe
1000-1100          markere oppstart pilot
1100-1230          lunsj og avslutning for inger Marie
1500-1700          forberede bystyremøte
1700-2200          bystyremøte

Fredag 20. mai

0800-0900           planleggingsmøte
1100-1230           møte
1400-1500           avklaringer vaksinekoordinatoroppgaver

 

Fakta om Skien kommune

  • Skien er Vestfold og Telemarks fylkeshovedstad. 
  • Kommunen har 55.398 innbyggere (per 4. kvartal 2021).  
  • Skien kommune er den største arbeidsplassen i Telemark.
  • I 2019 hadde vi 3418 årsverk fordelt på 129 enheter.

Mer statistikk om Skien kommune finner du hos Statistisk Sentralbyrå.

I februar 2019 gjennomførte Skien kommune en borgerundersøkelse:

Borgerundersøkelsen Skien 2019

Visjon og verdier

Skien kommunes visjon er: Skien - den gode og inkluderende møteplass. Visjonen gjelder like mye på arbeidsplassen som i møte med innbyggerne våre.

Skien kommunes verdigrunnlag:

  • Løsningsorientering
  • Helhetsfokus
  • Åpenhet
  • Kommunikasjon
  • Delegering (for ledere)

Administrativ struktur

Skien kommunes organisasjonskart

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe er den øverste administrative ledelsen i kommunen. Ledergruppen sørger for at kommunen drives og utvikles i samsvar med gjeldene lover og regler og i henhold til de politiske vedtakene som er fattet. Kommunalsjefene representerer kommunedirektøren innenfor sitt kommunalområde. Kommunedirektørens ledergruppe består av:

Kommunedirektør

Kommunedirektøren er Skien kommunes øverste administrative leder. Det er bystyret som ansetter kommunedirektøren. Kommunedirektøren representerer kommunen ovenfor byens og regionens mange samfunnsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kommunedirektøren i Skien kommune er Karin Finnerud.

Karin Finnerud

Kommunedirektør

karin.finnerud@skien.kommune.no

M: 977 55 573

Arbeidsområde

Det er kommunedirektørens ansvar at bystyret og andre kommunale organer får gode og gjennomarbeidede faglige utredninger som grunnlag for sine beslutninger, og at de vedtatte beslutningene iverksettes. Kommunedirektøren skal også sørge for at virksomheten er godt og effektivt organisert innefor de vedtatte budsjettrammene, legge til rette for dialog med kommunens innbyggere og sikre at ansatte har gode arbeidsforhold og medinnflytelse.

Direktør for Organisasjon og Utvikling 

Kristian Ripegutu

OU-direktør

kristian.ripegutu@skien.kommune.no

M: 41 56 66 15

Kommunalsjef for Helse og velferd

Geir Gjelstad

Konstituert kommunalsjef Helse og velferd

geir.gjelstad@skien.kommune.no

T: 35 58 14 11

M: 47 83 57 38

Kommunalsjef for Oppvekst

Grete Gjelten

Kommunalsjef Oppvekst

grete.gjelten@skien.kommune.no

T: 35 58 13 29

M: 911 13 317

Arbeidsområde

Totalansvar for hele kommunalområde Oppvekst.
Resultat-, personal- og økonomiansvar.

Kommunalsjef for Byutvikling, drift og kultur

Geir Vale

Kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur

geir.harald.vale@skien.kommune.no

M: 934 17 554

Arbeidsområde

Totalansvar for hele kommunalområde Byutvikling, drift og kultur. 

Overordnede dokumenter 

Samlet oversikt over kommunens viktigste overordnede planer, styringsdokumenter, årsmeldinger og regnskap.

Eierskap

Skien kommune har to kommunale foretak og helt eller delvis eierskap i 16 aksjeselskaper.
Oversikt over Skien kommunes selskaper og foretak
Eierskapsmelding

Historie

Skien har vært en kaupang (handelssted) siden vikingtiden og regnes som en av Norges eldste byer. Særlig var brynesteinene fra Eidsborg en viktig handelsvare for Skien. 

Nonneklosteret på Gimsøy ble etablert på 1100-tallet og førte til trafikk av folk og varer, mange fra det store utland. På Klosterøya oppsto det etter hvert et marked så stort at skiensborgerne måtte få kongen til å sikre seg mot konkurransen fra nonnene. Dette skjedde gjennom byprivilegier som første gang ble gitt i 1358 av Håkon VI Magnusson. Mange spor fra gammel tid finnes fremdeles.

Les mer om Skien i brosjyren Forelska i Skien:

Forelska i Skien 2020

In love with Skien 2020

www.skiensatlas.org

 

Fremtidens Skien 

Vi i Skien kommune arbeider sammen med våre samarbeidspartnere for å skape mer liv i sentrum. Satsingen knyttet til sentrum startet i 2011 med en workshop hvor vi jobbet fram et fremtidsbilde for Skien sentrum. Innspill fra workshop, kartlegginger, analyser, samtaler og høring danner grunnlaget for Handlingsprogram for Skien 2020 som ble vedtatt i bystyret i juni 2013.

Arbeidet med å få mer liv i sentrum er langsiktig. Målsettingen er at flere bor, jobber, handler og har gode opplevelser i sentrum. Handlingsprogrammet skal være den røde tråden som gjør at store og små tiltak trekker i riktig retning. Samarbeid er viktig for å lykkes. 

Skien 2020 
Prosjekter i Skien 

Flytte til Skien?

Skien er hovedstaden i Vestfold og Telemark, fylket som ofte betegnes som et Norge i miniatyr med nærhet til å både fjord og fjell. Kommunen ligger sentralt plassert på Østlandet, to timers kjøring fra Oslo. Skien har et mangfoldig og innovativt næringsliv, lave boligpriser, et bredt kulturliv og god tilgang til natur og friluftsliv. 

Jobbe i Skien 
Næring i Skien
Bolig i Skien

Turist i Skien

På Servicesenterets turistinformasjon møter du noen av dem som kjenner Skien aller best. Her får du personlig veiledning og informasjon om byens mange attraksjoner og severdigheter. Vi hjelper deg med å bestille reise på Telemarkskanalen, booke overnattinger og billetter til attraksjoner. Vil du vite mer om Skien, Grenland og resten av Telemark, se:

visittelemark.no/skien

visittelemark.no

Les mer om Skien i brosjyren Forelska i Skien:

Forelska i Skien 2020

In love with Skien 2020

Webkamera

Skien kommune har kamera i bystyresalen. Der kan man se bystyremøtene direkte eller i opptak (tilbake til 2009).

I tillegg har kommunen to webkamera fastmontert på Kaffehusets vestre og østre fasade. Kaffehuset Vest viser Handelstorget mens Kaffehuset Øst viser Langbrygga.

Kamera bystyresalen Kamera Kaffehuset Vest   Kamera Kaffehuset Øst 

 

 

 

 

Publisert: 25.10.2016 09:28
Sist endret: 14.05.2022 12:19