Samfunnssikkerhet og beredskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Akutthjelp

Brann 110 - Brann og akutt forurensing
Politi 112 - Politi og redningssentral. Politiet: 02800
Medisinsk nødhjelp 113 - Lege, ambulanse
Giftinformasjon 113 eller: 22 59 13 00

Når du ringer ett av nødnumrene husk å si: 

  • Hvem du er
  • Hva som har hendt
  • Hvor du ringer fra

Vakttelefoner 

Legevakt, overgrepsmottak og psykososialt kriseteam, tlf: 116 117
Telefonen er døgnbemannet

Besøksadresse: 
Ulefossvegen 55, 3730 Skien

Åpningstider:

Hverdager fra kl. 16.00 - 08.00
Helger og høytider: Hele døgnet 

Ved behov for legehjelp utenom legevaktens åpningstid, kontakt din fastlege. 

Krisesenteret i Telemark: 35 50 38 00
Barnevernsvakta i Grenland: 90 05 33 04 
Skien servicesenter og teknisk vakt: 35 58 10 00

Varsling ved gassfare

Ved fare eller gassutslipp vil Sivilforsvarets varslingsanlegg bli brukt. Lytt på NRK Telemark på DAB eller Radio Grenland på FM eller søk informasjon på nett. Følg meldinger fra politi eller redningsledelse. Telefon skal bare brukes til viktige samtaler for ikke å belaste telefonnettet unødig. 

Ved varsling av gassfare, se varslingsplakaten.

Råd om egenberedskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har konkrete råd til hva man bør ha hjemme for å være forberedt på en eventuell krise.

Her er konkrete råd og tips fra DSB

 

Beredskap i Grenland

Kommunene i Grenland samarbeider om forbedring og kvalitetsutvikling av den kommunale beredskapen. Hver enkelt kommune har ansvaret for tiltak som iverksettes i egen kommune som følge av en større ulykke eller krise, men vi jobber kontinuerlig for å kunne støtte og hjelpe hverandre på tvers av kommunegrensene.

På grenlandssamarbeidet.no finner du felles bakgrunnsstoff og beredskapsinformasjon for Grenlandskommunene. 

Relaterte lenker

Kriseinfo.no er en statlig nettportal med informasjon til befolkningen i kriser. 
www.politiet.no
http://www.nrk.no/ostafjells/telemark/
www.grenlandsberedskap.no
Helhetlig ROS-analyse Skien

Kontaktinformasjon

Beredskapskoordinator i Skien kommune

Svein Skaara
Skien kommune, tlf 91 85 23 15
svein.skaara@skien.kommune.no

Publisert: 10.03.2017 13:29
Sist endret: 21.10.2019 10:35