Vielser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skal du gifte deg? Skien kommune tilbyr borgerlig vielse på Rådhuset.

Skien kommune tilbyr vielser til personer med folkeregistrert adresse i Skien kommune og i andre kommuner i Norge. Skien kommune kan også vie personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppholder seg i Norge på vielsestidspunktet og som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. 

 

Hvordan går dere frem?

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no  enten på papir eller digitalt. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen og må være gyldig på vielsestidspunktet. Har du fått original prøvingsattest på papir, send eller lever den til kommunens servicesenter: 

Postadresse:
Skien servicesenter
Pb. 158
3701 Skien

Besøksadresse:
Henrik Ibsensgt. 2
3724 Skien 

Har du fått digital prøvingsattest, sendes denne til skien.postmottak@skien.kommune.no

Prøvingsattesten må være innkommet Servicesenteret senest en uke før ønsket vielsesdato.

Mer informasjon fra Skatteetaten, finner du her

Registrer deretter dato og tidspunkt for vielsen i skjemaet  "Kommunal vielse - registerering". Dato og tidspunkt for vielsen må bestilles senest en måned før vielsen. Det er ikke mulig å bestille dato for vielse på telefon.

Dere får skriftlig bekreftelse på dato og tidspunkt for vielse innen 14 dager, dersom prøvingsattesten er levert Servicesenteret. 

Legitimasjon må vises i Servicesenteret senest 3 dager før vielsen.  

Når kan dere vies?

Vielsene i Skien rådhus foregår på onsdager (i partallsuker) og fredager fra kl. 12.00 – 15.00, og en lørdag i måneden fra kl. 12.00 - 15.00. Vi har ikke vielser i perioden fra 1. juli til og med 15. august.

Følgende datoer utgår i 2019: 15.februar, 17. og 19.april, 17.mai, 21. og 23.august, 11., 13., 25. og 27.desember.

Følgende lørdager tilbyr vi vielser i 2019 og 2020

 2019:

12. januar
9.februar
9.mars
6.april
11.mai
15.juni
17.august
14.september
19.oktober
9.november
7.desember

 2020:

11. januar
8. februar
7. mars
18.april
9. mai
6.juni
15.august
12.september
17.oktober
7. november
5.desember

 

Hva koster det?

Vielser på onsdager og fredager er gratis. Vielser på lørdager koster kr 800,-.
Dersom kommunen skal stille med vitner på lørdag, koster dette kr 400,- i tillegg per vitne.

Hvor foregår seremonien? 

Vielsen foregår i bystyresalen i Skien Rådhus. 

Vigslere

Ordfører og varaordfører har fått vigselsrett etter Ekteskapsloven. I tillegg har rådmann, assisterende rådmann, kommunikasjonssjef, leder av Servicesenteret og leder av Bystyresekretariatet vigselsmyndighet i Skien kommune. 

Seremonien

Brudeparet og vitner må møte opp i god tid før seremonien. Begge må vise gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde) på dagen for vielsen. Seremonien tar ca. 10 - 20 minutter. 

To vitner må være til stede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ta hverandre til ektefeller. Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren før seremonien starter.

Dere kan på forhånd avtale at vielsen skal foregå på engelsk. Dersom dere ønsker at sermonien skal oversettes til andre språk enn norsk eller engelsk, må dere selv ta med dere kvalifisert tolk.

Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren en vigselsbok. Paret får etter dette en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest ettersendes av Skatteetaten. 

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med paret.

Ønsker dere kunstnerisk innslag, ordner dere dette selv. Husk å krysse av for dette i registreringsskjemaet. Husk også å beregne innslaget innenfor de 20 minuttene som er avsatt.

Rådhuset og området rundt er offentlig område. Dersom dere ønsker å utbringe en skål, bes dere om å bruke alkoholfri drikke. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med: 

Skien servicesenter
Tlf. 35 58 10 00
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no
Besøksadresse: Kaffehuset, Henrik Ibsensgt. 2, 3724 Skien

Publisert: 28.11.2017 12:10
Sist endret: 20.06.2019 09:29