Bakken barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bakken barnehage - likestillingsfokus i barnehagehverdagen

Om barnehagen

I Bakken barnehage ønsker vi at barn skal oppleve at de har like muligheter uavhengig av kjønn. Barn tilbys aktiviteter som ikke er med på å reprodusere de typiske kjønnsrollene i samfunnet. Vi bruker mye åpent lekemateriell og materialer som krever at barna tar i bruk sin fantasi.

Vi har fokus på å støtte barn i språkutviklingen og vi ønsker å synliggjøre de ulike kulturene som er representert i barnehagen.

Vi har en dagsrytme der vi deler mye opp i mindre grupper. Vi har mye fokus på å få til gode lekegrupper og gode, nære relasjoner mellom barn og ansatte. Faste ansatte følger opp gruppene gjennom året.

 

Antall avdelinger: 
Antall barn: 83
Pedagogtetthet: 44%
Styrer:
Lisbeth Kristiansen

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3230,-

kr 2584,- kr 1938,-
 Matpenger  kr 308,- kr 247,- kr 185,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Bakken barnehage

Besøksadresse:

Søndre Falkumvei 11
3725 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35587540

Kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

De kommunale barnehagene bruker MyKid i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan laste ned appen i Istore eller GooglePlay. 
Ved førstegangspålogging skriver du inn mobilnummeret ditt og trykker "Mangler passord". Da får du tilsendt en sms med påloggingsopplysninger dersom du er registerert som foresatt for barnet.
Ta kontakt med barnehagen dersom du opplever utfordringer.

Bildegalleri 

Publisert: 10.01.2017 14:29
Sist endret: 21.12.2020 13:57