Bakken barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bakken barnehage - likestillingsfokus i barnehagehverdagen

Om barnehagen

I Bakken barnehage ønsker vi at barn skal oppleve at de har like muligheter uavhengig av kjønn. Barn tilbys aktiviteter som ikke er med på å reprodusere de typiske kjønnsrollene i samfunnet. Vi bruker mye åpent lekemateriell og materialer som krever at barna tar i bruk sin fantasi.

Vi har fokus på å støtte barn i språkutviklingen og vi ønsker å synliggjøre de ulike kulturene som er representert i barnehagen.

Vi har en dagsrytme der vi deler mye opp i mindre grupper. Vi har mye fokus på å få til gode lekegrupper og gode, nære relasjoner mellom barn og ansatte. Faste ansatte følger opp gruppene gjennom året.

 

Antall avdelinger: 
Antall barn: 83
Pedagogtetthet: 44%
Styrer:
Lisbeth Kristiansen

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3135,-

kr 2508,- kr 1881,-
 Matpenger  kr 301,- kr 241,- kr 180,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Bakken barnehage

Besøksadresse:

Søndre Falkumvei 11
3725 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35587540

IST Direkte

De kommunale barnehagene bruker IST Direkte i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan logge på her med ID-porten:

IST Direkte

Bildegalleri 

Publisert: 10.01.2017 14:29
Sist endret: 27.07.2020 12:15