Ballestad barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ballestad barnehage - Liten barnehage, stort hjerte

Om barnehagen

Ballestad barnehage er en liten, toavdelings barnehage. Vi har småbarnsavdelingen Marihøna for barn 0-3 år og vi har avdelingen Humla for barna som er 3-6 år. Fordi vi er en liten barnehage oppleves det gjerne som oversiktlig og trygt, og barn, foresatte og ansatte har god anledning til å bli godt kjent med alle.

I Ballestad barnehage er vi opptatt av at alle barn skal oppleve trygghet og omsorg. Dette er grunnlaget for god utvikling hos hvert enkelt barn. Alle barn skal få gode leke- og utviklingsmuligheter ut i fra hvert barns utvikling og behov. Vi er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å skape en helhetlig og trygg hverdag for hvert barn.

Satsingsområder i Ballestad barnehage er:

  • Språk
  • Et inkluderende barnehagemiljø
  • Barnehagens psykososiale miljø 

Vi jobber kontinuerlig med temaet vennskap og ønsker at alle barn skal ha en venn eller flere i barnehagen. Gode relasjoner og vennskap skaper et godt grunnlag for en livslang læring.

Ballestad barnehage var frem til 1. august 2017 en avdeling av Borgestad barnehage.

Antall avdelinger: 2
Antall barn: 37
Pedagogtetthet: 52%

Styrer: Ingunn Juklerød

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Ballestad kl.. 07.15 - 16.30

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Årsplan for Ballestad barnehage

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3230,-

kr 2584,- kr 1938,-
 Matpenger  kr 308,- kr 247,- kr 185,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Ballestad bhg

Besøksadresse:

Ballestadveien 4
3713 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35502015

Kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

De kommunale barnehagene bruker MyKid i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan laste ned appen i Istore eller GooglePlay. 
Ved førstegangspålogging skriver du inn mobilnummeret ditt og trykker "Mangler passord". Da får du tilsendt en sms med påloggingsopplysninger dersom du er registerert som foresatt for barnet.
Ta kontakt med barnehagen dersom du opplever utfordringer.

Bildegalleri

Publisert: 01.07.2017 12:00
Sist endret: 28.01.2021 10:24