Ballestad barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ballestad barnehage - Liten barnehage, stort hjerte

Om barnehagen

Ballestad barnehage er en liten, toavdelings barnehage. Vi har småbarnsavdelingen Marihøna for barn 0-3 år og vi har avdelingen Humla for barna som er 3-6 år. Fordi vi er en liten barnehage oppleves det gjerne som oversiktlig og trygt, og barn, foresatte og ansatte har god anledning til å bli godt kjent med alle.

I Ballestad barnehage er vi opptatt av at alle barn skal oppleve trygghet og omsorg. Dette er grunnlaget for god utvikling hos hvert enkelt barn. Alle barn skal få gode leke- og utviklingsmuligheter ut i fra hvert barns utvikling og behov. Vi er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å skape en helhetlig og trygg hverdag for hvert barn.

Satsingsområder i Ballestad barnehage er:

  • Lek, vennskap og relasjonskompetanse
  • Språk 
  • Antall, rom og form.

Vi jobber kontinuerlig med temaet vennskap og ønsker at alle barn skal ha en venn eller flere i barnehagen. Gode relasjoner og vennskap skaper et godt grunnlag for en livslang læring.

Ballestad barnehage var frem til 1. august 2017 en avdeling av Borgestad barnehage.

Antall avdelinger: 2
Antall barn: 34
Pedagogtetthet: 43%

Styrer: Line Andersen

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Ballestad kl.. 07.30 - 16.30

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Årsplan for Ballestad barnehage

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3135,-

kr 2508,- kr 1881,-
 Matpenger  kr 301,- kr 241,- kr 180,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Ballestad bhg

Besøksadresse:

Ballestadveien 4
3713 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35502015

IST Direkte

De kommunale barnehagene bruker IST Direkte i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan logge på her med ID-porten:

IST Direkte

Bildegalleri

Publisert: 01.07.2017 12:00
Sist endret: 30.04.2020 11:50