Borgestad barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Borgestad barnehage - vi vil hverandre vel og gjør hverandre gode.

 

Om barnehagen

Vi er opptatt av alle barn skal oppleve trygghet, varme og omsorg noe som er grunnlaget for god utvikling hos hvert enkelt barn.  I Borgestad barnehage møter barna ansatte som både ser dem og lytter til dem. Alle barn skal få gode leke- og utviklingsmuligheter ut i fra hvert barns utvikling og behov. Vi er opptatt av et godt foreldresamarbeid for å skape en helhetlig og trygg oppvekst.

I Borgestad barnehage har vi en «utegruppe» for barn i alderen 3-5 år. Denne avdelingen er ute minst halvparten av tiden, og drar mye på turer i nærmiljøet.

Fokussområder i hverdagen for Borgestad barnehage er:

  • Lek og vennskap
  • Språk  Vi har fokus på at  alle barn skal få god språkstimulering slik at de utvikler et godt ordforråd og god språkforståelse
  • Et inkluderende barnehagemiljø
  • Tidlig innsats
  • Fysisk bevegelse
  • Lek og aktiviteter utendørs for alle barn, og turer for de eldste barnea i barnehagen

 

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 60
Pedagogtetthet, Borgestad: 45%
Styrer: Charlott Brekka

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3135,-

kr 2508,- kr 1881,-
 Matpenger  kr 301,- kr 241,- kr 180,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Borgestad barnehage

Besøksadresse:

Gregorius Dagssonsgate 244
3712 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35584270

 IST Direkte

De kommunale barnehagene bruker IST Direkte i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan logge på her med ID-porten:

IST Direkte

Publisert: 01.07.2017 12:00
Sist endret: 30.04.2020 12:00