Borgestad barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Borgestad barnehage - vi vil hverandre vel og gjør hverandre gode.

Om barnehagen

Borgestad barnehage er en kommunal fire avdelings barnehage. Våre avdelinger er i stor grad inndelt etter barnas alder. Dette er for å tilrettelegge best mulig ut i fra barnets utviklings stadie.
Denne inndelingen fører også til at får barn danne vennskap med andre, som de senere skal starte på skolen sammen med.

Visjonen vår:
«Vi vil hverandre vel og vi gjør hverandre gode»
Visjonen bygger på et positivt menneskesyn hvor vi «jakter på» de positive ressursene hos alle mennesker. Vi jobber kontinuerlig med betydningen av den gode, aktive og sensitive ansatte for å fremme barns utvikling og trivsel.


Satsingsområder:

I Borgestad barnehage har vi et stort fokus på relasjoner, språk og bevegelse.

  •  Språket er av stor betydning både for sosial-, emosjonell- og intellektuell utvikling
  • Gode relasjoner er byggeklossene for å skape trygghet og positive læringssituasjoner
  • Gjennom bevegelse fremmes barns fysiske og psykiske helse og utvikling

 

Antall avdelinger: 4
Antall barn: 60
Pedagogtetthet, Borgestad: 45%
Styrer: Charlott Brekka

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3230,-

kr 2584,- kr 1938,-
 Matpenger  kr 308,- kr 247,- kr 185,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Borgestad barnehage

Besøksadresse:

Gregorius Dagssonsgate 244
3712 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35584270

 Kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

De kommunale barnehagene bruker MyKid i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan laste ned appen i Istore eller GooglePlay. 
Ved førstegangspålogging skriver du inn mobilnummeret ditt og trykker "Mangler passord". Da får du tilsendt en sms med påloggingsopplysninger dersom du er registerert som foresatt for barnet.
Ta kontakt med barnehagen dersom du opplever utfordringer.

Publisert: 01.07.2017 12:00
Sist endret: 22.02.2021 12:03