Buerflata barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Buerflata barnehage - vi gjør en forskjell!

 

Om barnehagen

I Buerflata barnehage jobber for at alle barn skal bli sett, hørt og forstått! Barna skal oppleve vennskap, samspill og gode relasjoner til de menneskene de møter i barnehagen, både store og små.  Vi jobber for å skape et variert og godt leke– og læringsmiljø for barn.

Buerflata barnehage er en basebarnehage, med en småbarnsfløy for barn fra 0 – 3 år og en storbarnsfløy for barn fra 3 – 6 år. Det er 8 voksne på hver fløy. Barna på fløyen kan samhandle i lek og aktiviteter fordelt på ulike rom gjennom dagen. Men hver fløy er inndelt i to grupper, med egen garderobe, samlingsplass og spiseplass.

Antall avdelinger: Barnehagen består av to fløyer med to grupper på hver fløy
Antall barn: 74
Pedagogtetthet: 50 %
Styrer:
Kirsti Brenne

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3135,-

kr 2508,- kr 1881,-
 Matpenger  kr 301,- kr 241,- kr 180,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Buerflata barnehage

Besøksadresse:

Buerløkka 2
3711 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35506550

IST Direkte

De kommunale barnehagene bruker IST Direkte i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan logge på her med ID-porten:

IST Direkte

Bildegalleri

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 30.04.2020 12:51