Buerflata barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Buerflata barnehage - vi gjør en forskjell!

 Om barnehagen

I Buerflata barnehage jobber for at alle barn skal bli sett, hørt og forstått! Barna skal oppleve vennskap, samspill og gode relasjoner til de menneskene de møter i barnehagen, både store og små.  Vi jobber for å skape et variert og godt leke– og læringsmiljø for barn.

Buerflata barnehage er en basebarnehage, med en småbarnsfløy for barn fra 0 – 3 år og en storbarnsfløy for barn fra 3 – 6 år. Det er 8 voksne på hver fløy. Barna på fløyen kan samhandle i lek og aktiviteter fordelt på ulike rom gjennom dagen. Men hver fløy er inndelt i to grupper, med egen garderobe, samlingsplass og spiseplass.

Antall avdelinger: Barnehagen består av to fløyer med to grupper på hver fløy
Antall barn: 74
Pedagogtetthet: 50 %
Styrer: 
Marianne Tiochta

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager - fra 1. august 2022

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%20 timer i uka
Månedspris 

kr. 3050 ,-

kr. 2440,- kr. 1830,- kr. 1356,-
 Matpenger  kr. 316,- kr. 253,- kr. 189,-

etter avtale*

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud. *Matpenger for opphold 20 timer i uka avtales på den enkelte barnehage ut i fra hvordan oppholdstiden til barnet er fordelt.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Buerflata barnehage

Besøksadresse:

Buerløkka 2
3711 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35506550

Kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

De kommunale barnehagene bruker MyKid i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan laste ned appen i Istore eller GooglePlay. 
Ved førstegangspålogging skriver du inn mobilnummeret ditt og trykker "Mangler passord". Da får du tilsendt en sms med påloggingsopplysninger dersom du er registerert som foresatt for barnet.
Ta kontakt med barnehagen dersom du opplever utfordringer.

Bildegalleri

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 03.06.2021 14:52