Granåsen barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Granåsen barnehage - en barnehage for alle!

Om barnehagen

I Granåsen barnehage jobber vi systematisk med lek, vennskap og relasjonskompetanse, og barnas frie og spontane lek har en sentral plass. Barnehagens fysiske miljø skal gi inspirasjon til varierte lekeopplevelser. Vi bruker nærmiljøet og det mange turområder aktivt.
Hver dag har vi aldersinndelte grupper. Her er det mer formelle læringsituasjoner, hvor ansatte har planlagt et pedagogisk opplegg ut fra ulike temaer og fagområder i Rammeplan.

Vi er opptatt av å gi barn et pedagogisk tilbud tilpasset alder, interesser og funksjonsnivå, av den grunn har vi aldershomogene avdelinger. Vi har en lik struktur på dagen hver dag, for å gi forutsigbarhet for barn og voksne, men innholdet er variert.

Antall avdelinger:  3
Antall barn: 43
Pedagogtetthet: 50%
Styrer:
Anne Gro Gallefos
Telefonnummer direkte til avdelingene:
Gurin 35 58 42 92
Ludvig 35 58 42 93
Solan 35 58 42 94

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl.07.15 - 16.30

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3230,-

kr 2584,- kr 1938,-
 Matpenger  kr 308,- kr 247,- kr 185,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Granåsen barnehage

Besøksadresse:

Fugleleiken 1
3742 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35584290

Kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

De kommunale barnehagene bruker MyKid i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan laste ned appen i Istore eller GooglePlay. 
Ved førstegangspålogging skriver du inn mobilnummeret ditt og trykker "Mangler passord". Da får du tilsendt en sms med påloggingsopplysninger dersom du er registerert som foresatt for barnet.
Ta kontakt med barnehagen dersom du opplever utfordringer.

Bildegalleri

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 21.12.2020 14:03