Gulset barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gulset barnehage - et sted der alle blir sett og hørt.

Om barnehagen

Gulset barnehage er en flerkulturell barnehage. Vi ser på mangfold som en ressurs som gir barna verdifull kunnskap og forståelse. Vi holder til sentralt på Gulset i et nytt, flott bygg og med et variert uteområde med gode muligheter for lek og utfoldelse.

De voksne i barnehagen har lang erfaring med å samarbeide med barn og foreldre fra ulike kulturer. Vi jobber spesielt med språk og sosial kompetanse. I tråd med at Skien kommune er en realfagskommune har vi også fokus på realfag.

Antall avdelinger:  4
Antall barn: 72
Pedagogtetthet: 43%
Styrer:
Hilde Ekeberg Fliid

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.30

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Plan for arbeidet med psykososialt miljø i Gulset barnehage

Trafikksikkerhetsplan for Gulset barnehage

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3230,-

kr 2584,- kr 1938,-
 Matpenger  kr 308,- kr 247,- kr 185,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

 Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Gulset barnehage

Besøksadresse:

Gulsetkåsa 43
3743 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35584230

 

Kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

De kommunale barnehagene bruker MyKid i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan laste ned appen i Istore eller GooglePlay. 
Ved førstegangspålogging skriver du inn mobilnummeret ditt og trykker "Mangler passord". Da får du tilsendt en sms med påloggingsopplysninger dersom du er registerert som foresatt for barnet.
Ta kontakt med barnehagen dersom du opplever utfordringer.

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 21.12.2020 14:02