Kollmyr barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Om barnehagen

I Kollmyr barnehage er vi ute hver dag, og bruker nærområdet til ulike turer og aktiviteter med barna. Personalet har lang erfaring, og barnehagen samarbeider både med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og andre utdanningsinstitusjoner. Vi har i perioder ekstra bemanning med elever fra ungdomsskole til Voksenopplæring. Samarbeidet med HSN bidrar til at vi holder oss faglig oppdatert på barnehageområdet.

Vi arbeider for å få gode relasjoner til barna og alle våre samarbeidspartnere. Vi vektlegger sosial kompetanse, og at lek har stor betydning for barnas læring. Vi arbeider med alle fagområder,  med spesielt vekt på språk og kommunikasjon og barnas evne til logisk/ matematisk tenking. Personalet er den viktigste ressursen.

Antall avdelinger:  4
Antall barn: 67
Pedagogtetthet: 50%
Styrer:
Gro Noraberg

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15-16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3135,-

kr 2508,- kr 1881,-
 Matpenger  kr 301,- kr 241,- kr 180,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

 Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Kollmyr barnehage

Besøksadresse:

Gulsetringen 155
3727 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35537610

IST Direkte

De kommunale barnehagene bruker IST Direkte i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan logge på her med ID-porten:

IST Direkte

Bildegalleri

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 30.04.2020 12:22