Kverndammen barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kverndammen barnehage - et godt sted å være

Om barnehagen

Kverndammen barnehage består av fem avdelinger og ligger i naturskjønne omgivelser på Klyve. Vi har et stort uteområde med et bredt utvalg av leke- og aktivitetsmuligheter som gir anledning til variert utfoldelse og lek. Kverndammen skal være en barnehage der alle har en venn og der leken står i fokus. Vårt mål er at alle våre barn skal oppleve trygghet, omsorg, respekt, likeverd og toleranse.

Hverdagen i barnehagen skal preges av humor og glede. Barna møter aktive og kompetente voksne som ser dem, som vet og som viser i praksis at hvert enkelt barn er unikt. Samspillet mellom barna og personalet skal være godt, det er helt avgjørende for at barna skal trives og lære.

Antall avdelinger:  5
Antall barn: 84
Pedagogtetthet: 44 %
Styrer:
Andreas Mustvedt
Telefonnr til avdelingene: Kvernstua 35584240, Møllestua 35584243, Bryggerstua 35584243, Malmstua 35584245, Solstua 35584246

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3230,-

kr 2584,- kr 1938,-

Matpenger

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
 Matpenger  kr 205,- kr 164,- kr 123,-

Kverndammen barnehage har for barnehageåret 2020 et forsøksprosjekt hvor barn har med seg niste hjemmefra. Barnehagen har derfor reduserte matpengesatser.

 

 Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Kverndammen barnehage

Besøksadresse:

Klyveveien 91
3739 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35584240

Kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

De kommunale barnehagene bruker MyKid i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan laste ned appen i Istore eller GooglePlay. 
Ved førstegangspålogging skriver du inn mobilnummeret ditt og trykker "Mangler passord". Da får du tilsendt en sms med påloggingsopplysninger dersom du er registerert som foresatt for barnet.
Ta kontakt med barnehagen dersom du opplever utfordringer.

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 21.12.2020 14:00