Kverndammen barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kverndammen barnehage - et godt sted å være

Om barnehagen

Kverndammen barnehage består av fem avdelinger og ligger i naturskjønne omgivelser på Klyve. Vi har et stort uteområde med et bredt utvalg av leke- og aktivitetsmuligheter som gir anledning til variert utfoldelse og lek. Kverndammen skal være en barnehage der alle har en venn og der leken står i fokus. Vårt mål er at alle våre barn skal oppleve trygghet, omsorg, respekt, likeverd og toleranse.

Hverdagen i barnehagen skal preges av humor og glede. Barna møter aktive og kompetente voksne som ser dem, som vet og som viser i praksis at hvert enkelt barn er unikt. Samspillet mellom barna og personalet skal være godt, det er helt avgjørende for at barna skal trives og lære.

Antall avdelinger:  5
Antall barn: 84
Pedagogtetthet: 44 %
Styrer:
Andreas Mustvedt
Telefonnr til avdelingene: Kvernstua 35584240, Møllestua 35584243, Bryggerstua 35584243, Malmstua 35584245, Solstua 35584246

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.45

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3135,-

kr 2508,- kr 1881,-
 Matpenger  kr 301,- kr 241,- kr 180,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

 Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Kverndammen barnehage

Besøksadresse:

Klyveveien 91
3739 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35584240

IST Direkte

De kommunale barnehagene bruker IST Direkte i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan logge på her med ID-porten:

IST Direkte

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 30.04.2020 12:15