Skotfoss oppvekstsenter avd. barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skotfoss barnehage - et trygt sted å være, en glede å leke og lære

Om barnehagen

Skotfoss barnehage er tilknyttet Skotfoss Oppvekstsenter som favner et sosialt samspill og læring for barn fra 1-13 år. Vi har fokus på trivsel, mestring relasjoner og vennskap mellom barn og voksne. Vi er opptatt av at læring skjer gjennom lekens premisser og leken er en stor del av barnas hverdag.

Barnehagen er en del av et oppvekstsenter og dette gir oss gode muligheter for samspill og aktiviteter mellom skole, sfo og barnehagen. Vi har gode rutiner på overganger og barna er trygge og kjente i omgivelsene når de starter på skolen. Vi bruker gymsalen ukentlig og vi har felles sangstunder fire ganger i året.

Antall avdelinger:  2
Antall barn: 26
Pedagogtetthet: 42%
Rektor:
Nina Fjellet
Inspektør: Tine Mjaatvedt Solli

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Lenke til Oppvekstsenterets hjemmeside

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.30

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3230,-

kr 2584,- kr 1938,-
 Matpenger  kr 308,- kr 247,- kr 185,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

 Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Skotfoss barnehage

Besøksadresse:

Kirkebakken 1
3720 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35535797

Kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

De kommunale barnehagene bruker MyKid i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan laste ned appen i Istore eller GooglePlay. 
Ved førstegangspålogging skriver du inn mobilnummeret ditt og trykker "Mangler passord". Da får du tilsendt en sms med påloggingsopplysninger dersom du er registerert som foresatt for barnet.
Ta kontakt med barnehagen dersom du opplever utfordringer.

 

Bildegalleri

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 21.12.2020 14:00