Tiedemannsjordet barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tiedemannsjordet barnehage - et godt sted å være

Om barnehagen

Vi i Tiedemannsjordet barnehage har stort fokus på å skape gode relasjoner til barn, foreldre og hverandre. Barna er aktive deltaker i dette arbeidet.  

Leken er sentral i barnehagens hverdag og alle barn skal være inkludert i lek og oppleve vennskap. Vi har fokus på den gode voksne som møter barn med god omsorg og trygghet og som legger til rette for gode leke- og læringsopplevelser.

Barnehagen har organisert avdelingene i aldersdelte grupper. Dette gir oss større muligheter til å kunne legge til rette for et godt leke og læringsmiljø ut i fra barnas alder. Lek og vennskap, språk, tekst og kommunikasjon og antall, rom og form er faste temaperioder.

Antall avdelinger:  3
Antall barn: 46
Pedagogtetthet: 51%
Styrer:
Ingunn Juklerød

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.30

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager - fra 1. august 2022

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%20 timer i uka
Månedspris 

kr. 3050 ,-

kr. 2440,- kr. 1830,- kr. 1356,-
 Matpenger  kr. 316,- kr. 253,- kr. 189,-

etter avtale*

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud. *Matpenger for opphold 20 timer i uka avtales på den enkelte barnehage ut i fra hvordan oppholdstiden til barnet er fordelt.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Tiedemannsjordet barnehage

Besøksadresse:

Tiedemannsjordet 1
3727 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35536358

Kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen

De kommunale barnehagene bruker MyKid i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan laste ned appen i Istore eller GooglePlay. 
Ved førstegangspålogging skriver du inn mobilnummeret ditt og trykker "Mangler passord". Da får du tilsendt en sms med påloggingsopplysninger dersom du er registerert som foresatt for barnet.
Ta kontakt med barnehagen dersom du opplever utfordringer.

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 10.02.2022 14:13