Tiedemannsjordet barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tiedemannsjordet barnehage - et godt sted å være

Om barnehagen

Vi i Tiedemannsjordet barnehage har stort fokus på å skape gode relasjoner til barn, foreldre og hverandre. Barna er aktive deltaker i dette arbeidet.  

Leken er sentral i barnehagens hverdag og alle barn skal være inkludert i lek og oppleve vennskap. Vi har fokus på den gode voksne som møter barn med god omsorg og trygghet og som legger til rette for gode leke- og læringsopplevelser.

Barnehagen har organisert avdelingene i aldersdelte grupper. Dette gir oss større muligheter til å kunne legge til rette for et godt leke og læringsmiljø ut i fra barnas alder. Lek og vennskap, språk, tekst og kommunikasjon og antall, rom og form er faste temaperioder.

Antall avdelinger:  3
Antall barn: 47
Pedagogtetthet: 40%
Styrer: 
Heidi Brekke-Rasmussen

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider

Kl. 07.15 - 16.30

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Barnehagens årsplan

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3135,-

kr 2508,- kr 1881,-
 Matpenger  kr 301,- kr 241,- kr 180,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Tiedemannsjordet barnehage

Besøksadresse:

Tiedemannsjordet 1
3727 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35536358

IST Direkte

De kommunale barnehagene bruker IST Direkte i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan logge på her med ID-porten:

IST Direkte

Publisert: 10.01.2017 07:52
Sist endret: 03.07.2020 13:36