Tufte barnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Velkommen til Tufte barnehage!

Om barnehagen

Tufte barnehage er en liten barnehage i flotte, rolige omgivelser med naturen og friluftsområder rundt. Barnehagens størrelse gir god mulighet for både barn, foresatte og ansatte å bli godt kjent med alle. Det er lett for barna og de foresatte å få oversikt i barnehagen og det bidrar til opplevelsen av et trygt miljø.

I Tufte barnehage har vi store, gode rom som er godt tilpasset barnehagebarns behov, og en småbarnskrok på kjøkkenet for å ha mulighet til å verne om de aller minste. Vi har et oversiktlig uteområde og fine turområder i nærmiljøet.

Har man plass i Tufte slipper man å bytte avdeling i løpet av barnehagetida, og søsken får mulighet til å være sammen. Vi deler barna i mindre barnegrupper for å imøtekomme barnas behov i forhold til utviklingsnivå, interesse, lek og sosialt samspill. Hver uke er vi ute på tur og vi bruker nærmiljøet aktivt.

 Antall avdelinger:  1
Antall barn:
21
Pedagogtetthet:
50%
Styrer:  Ingunn Juklerød

Vil du vite mer om denne barnehagen eller sammenlikne barnehager i Skien, finner du dette på barnehagefakta.no

Åpningstider


Barnehagens åpningstider er kl. 07.30 - 16.30

Planer og vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager

Årsplan for Tufte barnehage 

Pris

Betalingssatser for kommunale barnehager

Plasstørrelse  Fem dager  - 100% Fire dager - 80% Tre dager - 60%
Månedspris 

kr 3135,-

kr 2508,- kr 1881,-
 Matpenger  kr 301,- kr 241,- kr 180,-

Matpenger er betaling for ett fullverdig måltid om dagen, samt melk og frukt. Noen barnehager har andre satser, da de har et annet mattilbud.

Ønsker du plass i denne barnehagen?

Søknadsfrist er 1.mars.

Søknadsskjema om barnehageplass

Barn som har plass i barnehage i Skien og ønsker overflytting til annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Endring eller oppsigelse av barnehageplass

Tufte bhg

Besøksadresse:

Tuftevegen 18
3721 Skien

Postadresse:

Postboks 158
3701 Skien

Telefon: 35590525

IST Direkte

De kommunale barnehagene bruker IST Direkte i sin kommunikasjon med hjemmene.
Du kan logge på her med ID-porten:

IST Direkte

Publisert: 01.07.2017 12:00
Sist endret: 30.04.2020 12:09