Fagenheten for spesialpedagogisk hjelp og støttetiltak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fagenheten gir spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn under skolepliktig alder med særlige behov i Skien kommune. De fleste barn vi arbeider med går i barnehage og hjelpen gis der. Fagenhetens ansatte samarbeider tett med barnehagepersonell og barnets foreldre.

Spesialpedagogisk hjelp

Fagenheten er utøvende enhet som gir spesialpedagogisk hjelp til barn i barnehagealder etter § 19A i barnehageloven.

Fagenheten for spesialpedagogisk hjelp og støttetiltak yter den spesialpedagogiske hjelpen barna har krav på etter at PP-tjenesten har foretatt en utreding og skrevet en sakkyndig vurdering.

 Spesialpedagoger

Fagenheten har 12  spesialpedagoger

Støttepedagoger

Fagenheten har 16 støttepedagoger

 

Ressursgrupper

For barn med særskilt behov finnes det i Skien kommuneressursgrupper. Ressursgruppene er fosterkede enheter med få barn som gir spesialpedagogisk hjelp gjennom hele barnehagehverdagne. Det er ca 10-14 plasser i gruppene avhengig av funksjonsnivå.

Skien kommune har to ressursgrupper. De befinner seg i følgende barnehager:

  • Klosterskogen barnehage
  • Lunderdalen barnehage avdeling Hanken 

Minoritetsspråklig førskoleteam

Fagenhetens minoritetsspråklige førskoleteam jobber ut mot alle minoritetsspråklige barn i hele Skien kommune. Vi tilbyr barnehagene:

  • Språkgrupper
  • Opplæring og veileding i hvordan språkgrupper gjennomføres av barenhagepersonellet.
  • Tips og veiledning i hvordan drive systematisk språkstimulering i forhold til minoritetsspråklige barn.
Nyankomne flyktninger

Fagenheten jobber etter tiltaksplan for nyankomne flyktningers barn. Vi tilbyr oppfølging, råd og veildning både til barnehagene og til foreldrene.

To språklige assistenter

Fagenheten har to språklige annsatte som gir støtte til minortitetsspråklige barn med ekstra behov for støtte i hverdagen.

 

Kontakt fagenheten

Spørsmål om Fagenheten for spesialpedagogisk hjelp og støttetiltak kan du rette til Servicesenteret på telefon 35 58 10 00 eller ved å kontakte enheten direkte

Anne Britt Lie

Leder

anne.britt.lie@skien.kommune.no

T: 3558 1949

M: 90 70 05 99

Arbeidsområde

Leder for Fagenhet for spesialpedagogisk hjelp og støttetiltakt

Publisert: 25.10.2016 13:27
Sist endret: 02.06.2020 12:47