Kompetansetiltak i Oppvekst

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunalområdet Oppvekst har ulike møtearenaer for samhandling og kompetanseheving. Her finner du informasjon og påmeldingsmuligheter.

 

Under finner du aktuelle kompetansetiltak for ansatte i Oppvekst. Nettsiden inneholder ikke ledermøter og andre faste møtepunkter, men oversikten over disse finner du ved å laste ned komplett kompetanseutviklingsplan

Last ned gjeldende kompetanseutviklingsplan

Noen arrangementer kaller oppvekstadministrasjonen inn til. Dette skjer gjennom e-post- og kalenderfunksjonen. Andre arrangementer krever påmelding. Informasjon og hvordan du melder deg på, finner du ved å følge lenken for det enkelte tiltak. 

Høst 2022

August

Oppstartsamling veiledning – nyutdannede i barnehage
23.august, kl. 13.00-15.30
Veiledere møter veisøkere og styrer
Målgruppen får innkalling

Oppstartsamling veiledning – nyutdannede i skole
24.august, kl. 13.00-15.30
Veiledere møter veisøkere og rektor
Målgruppen får innkalling

Livredningsprøve m/teori
19. august, kl 12.00-15.00
Ansatte i kommuale skoler og kommunale barnehager
Informasjon og påmelding

Livredningsprøve
19., 22 og 24. august, ulike tidspunkt
Ansatte i kommuale skoler og kommunale barnehager
Informasjon og påmelding

IKT-brukerforum
29. august, kl,. 13.30-16.00
IKT-ansvarklige i skole
Målgruppen får innkalling

September

Veiledning av miljøterapeuter i barneskolen
5.september, kl. 08.15- 10.00
Målgruppen får innkalling

Fagmøte IKT-barnehage
6.september, kl 12.00-15.00
IKT-ressurspersoner og styrer +1
Målgruppen får innkalling

Nettverk: Zippys venner
6.september, kl. 09.00-15.00
Lærere i barneskolen
Informasjon og innkalling

Nettverk: Zippys venner
7.september, kl. 08.30-15.00
Lærere i barneskolen

Nettverk Dekomp: Les og skriv på ungdomstrinnet
12.september - hel dag
Ressurspersoner ungdomstrinnet
Informasjon og påmelding

Nettverk Dekomp: Les og skriv på barnetrinnet
13.september - hel dag
Ressurspersoner barnetrinnet
Informasjon og påmelding
Nettverk Dekomp: Regning på barnetrinnet
14.september - hel dag
Ressurspersoner barnetrinnet
Informasjon og påmelding
Nettverk Dekomp: Regning på ungdomstrinnet
15.september - hel dag
Ressurspersoner på ungdomstrinnet
Informasjon og påmelding
Bruk av 1310.no
20. september, kl 08.30-10.30
Ledere i barnehage og skole
Påmelding

Programmering del 1
28.september, kl. 12.00-15.00
Lærere
Informasjon og påmelding

Flerspråklig arbeid (Minoteamet)
29.september, kl. 12.30-15.00
Tema: Kompetansepakke 1
Barnehageansatte
Informasjon og påmelding

Fagdag Oppvekst
30.september - hel dag 
Ledere
Målgruppen får innkalling

 

Oktober
Veiledning av miljøterapeuter i barneskolen
3.oktober, kl. 08.15- 10.00
Målgruppen får innkalling
Flerspråklig arbeid (Minoteamet)
3. oktober, kl. 12.30-15.00
Tema: Kompetansepakke 1
Barnehageansatte
Informasjon og påmelding

SH-samling
Utsatt - ny dato kommer
SH-team
Påmeldingsmulighet kommer

Programmering del 1
5.oktober, kl. 12.00-15.00
Lærere
Informasjon og påmelding
Fagseminar Rekomp
6.oktober, kl. 12.00-15.00
Styrere og ressurspersoner
Påmeldingsmulighet kommer
 
IKT-brukerforum
18. september, kl. 13.30-16.00
IKT-ansvarlige i skole
Målgruppen får innkalling
TPO-samling
19.oktober, kl.12.00-16.00
Medlemmer av TPO-teamet
Påmeldingsmulighet kommer
Flerspråklig arbeid (Minoteamet)
20. oktober, kl. 12.30-15.00
Tema: Kompetansepakke 1
Barnehageansatte
Informasjon og påmelding

Kikora
25.oktober, kl. 12.30-15.30
Tema: Gjennomgang og inspirasjon av Kikora
Informasjon og påmelding

Fagseminar Rekomp
26.oktober, kl.17.30-20.30
Styrere og pedagoger
Påmeldingsmulighet kommer
Flerspråklig arbeid (Minoteamet)
28. oktober, kl. 12.30-15.00
Tema: Kompetansepakke 2
Barnehageansatte
Informasjon og påmelding
Flerspråklig arbeid (Minoteamet)
31. oktober, kl. 12.30-15.00
Tema: Kompetansepakke 2
Barnehageansatte
Informasjon og påmelding

 

November
Fagmøte IKT - barnehage
1. november, kl. 13.00-15.30
IKT-ressursperson
Målgruppen får innkalling
Veiledning miljøterapeuter - barneskole
7.november, kl. 08.15-10.00
Miljøterapeuter
Målgruppen får innkalling
Nettverk Dekomp: Les og skriv på ungdomstrinnet
8.november, kl. 0900-15.00
Ressurspersoner ungdomstrinnet
Nettverk Dekomp: Les og skriv på barnetrinnet
9.november, kl. 0900-15.00
Ressurspersoner barnetrinnet
Flerspråklig arbeid (Minoteamet)
10. november, kl. 12.30-15.00
Tema: Kompetansepakke 2
Barnehageansatte
Informasjon og påmelding
Nettverk Dekomp: Regning på ungdomstrinnet
11.november, kl 09.00-15.00
Ressurspersoner på ungdomstrinnet
 Flerspråklig arbeid (Minoteamet)
14.november, kl. 12.30-15.00
Tema: Kompetansepakke 3
Barnehageansatte
Informasjon og påmelding
Nettverk Dekomp: Regning på barnetrinnet
16.november, kl. 09.00-15.00
Ressurspersoner barnetrinnet

Plangruppesamling
15. november, kl. 13.00-16.00
Plangruppemedlemmer
Mer informasjon og påmeldingsmulighet kommer

Flerspråklig arbeid (Minoteamet)
24. november, kl. 12.30-15.00
Tema: Kompetansepakke 3
Barnehageansatte
Informasjon og påmelding
Programmering del 2
23.november, kl. 12.00-15.00
Lærere
Informasjon og påmelding

Veiledning for nytilsatte
28.november, kl. 13.30-15.30
Tema: evaluering
Veilederkorpset
Målgruppen får innkalling

Flerspråklig arbeid (Minoteamet)
28. november, kl. 12.30-15.00
Tema: Kompetansepakke 3
Barnehageansatte
Informasjon og påmelding

 

Desember
IKT-brukerforum
5.desember, kl. 13.30-16.00
IKT-ansvarlige i skole
Målgruppen får innkalling
Veiledning miljøterapeuter - barneskole
5.desember, kl. 08.15-10.00
Miljøterapeuter
Målgruppen får innkalling
Publisert: 01.08.2022 14:00
Sist endret: 06.09.2022 13:22