Skoler i Skien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien har 13 kommunale barneskoler, 6 kommunale ungdomsskoler, en spesialskole, forsterkede avdelinger og voksenopplæring. Det er også noen private grunnskoler i Skien.

Alle de kommunale grunnskolene i Skien er underlagt Lov om grunnskole og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) og jobber i tråd med Skien kommunes Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Alle de kommunale grunnskolene har skolefritidsordning
Alle de kommunale grunnskolene følger den samme skoleruta for undervisningsdager

Barneskoler

Bratsbergkleiva skole
Buer skole
Bølehøgda skole
Enggrav skole og barnehage
Gjerpen barneskole
Kjørbekkhøgda skole
Klyve skole
Kollmyr skole
Lunde barneskole
Moflata skole
Skotfoss oppvekstsenter
SPT - Svanen skole
Stigeråsen skole
Venstøp skole
Åfoss skole 
Åfoss skole avd Melum

Ungdomsskoler

Gimsøy ungdomsskole
Gjerpen ungdomsskole
Gulset ungdomsskole
Kongerød ungdomsskole
Menstad ungdomsskole
Mæla ungdomsskole

Spesialskole 

Enggrav skole og barnehage

Forsterkede enheter

Gjerpen barneskole - Den røde skolen 
Lunde barneskole - Velkomstklassen
Spesialpedagogisk tjeneste (SPT) - Skoleprosjektene
Spesialpedagogisk tjeneste (SPT) - Svanen 
Bølehøgda barneskole -  Spesialgruppa

Private grunnskoler i Skien

Grenland kristne skole
Skauen kristelige skole
Telemark toppidrett undomsskole
Kilebygda Montessoriskole

Voksenopplæring

Skien kommunale voksenopplæring

Kart over alle skoler i Skien

Brosjyrer

Sammen om læring

Publisert: 20.10.2016 08:19
Sist endret: 24.09.2018 07:21