Voksenopplæring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


    

Norsk med samfunnskunnskap

VIKTIG! Pga omorganisering er det ikke voksenopplæringen som er ansvarlig for norskopplæring lenger.

Alle henvendelser vedrørende norskopplæring, norskprøver, tidligere norsktimer, samfunnskunnskap og statsborgerskap skal gå til KIE.

Tlf 35584360

Generell informasjon

Kontortid: mandager – torsdager fra kl. 08.00 - 12.00

Teamleder:
Benedicte Bosrup:   35 58 43 60

Rådgivere:
Kari Vigerust:   35 58 43 60 

Dagkurs høst 2020

Skolestart for deltakere på dagskurs er fredag 14. august kl. 9.00

Kveldskurs høst 2020

 

 
Kurs Periode Timer totalt

Antall undervisnings-
timer pr uke

Pris
Nybegynnerkurs A1 01.sept - 03.des 75 6 5500,- kr 
A2 01.sept - 03.des 75 6 5500,- kr 

 


Oppstart:     Tirsdag 01.sept kl. 17.15      
Tid:               Tirsdag og torsdag 17.30 - 20.00

Ta kontakt med oss:

 • epost: kie@skien.kommune.no
 • telefon 35 58 43 60 mellom 08.00 - 12.00 mandag til fredag
 • Du kan også komme innom vårt kontor på Skagerak Arena, Odds plass 3, 3722 Skien, 
  mellom 08.00 - 12.00 mandag til fredag

Påmeldingen er bindende.
Utgifter til bøker og eventuelle norskprøver kommer i tillegg.

Nivå B1 og B2 kan du ta i Porsgrunn, Skolegata 7,
voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no,
tlf 35 54 78 80

---------------------------------

NORWEGIAN COURSES

Evening courses - Level newbeginners/A1 and A2
Tuesday and thursday 17:30 - 20:00
01.09. - 03.12.2020. (75 lessons)
Tuesdays and Thursdays
NOK 5500,- + books

Please contact us by email at
kie@skien.kommune.no
phone 35 58 43 60 or stop by our office at Skagerak Arena, Odds plass 3. 2nd floor,
between 08.00 - 12.00, Monday to Friday

Registration is binding

Levels B1 and B2 will be held in Porsgrunn
voksenoppleringa@porsgrunn.kommune.no,
tlf 35 54 78 80

 

Viktig informasjon om betaling

Betalt kursavgift kan ikke refunderes, selv om deltaker slutter før kurset er ferdig.

I prisen for alle kurs ligger kun undervisning. Bøker og eksamensavgift kommer i tillegg.

Informasjon til de som kan ha rett og plikt til norskopplæring

Gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i

 • norsk (550 timer), og
 • samfunnskunnskap (50 timer)

 

Opplæringen er gratis i tre år

 • fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller
 • fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse

 

Har du ikke startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale for opplæringen.

 

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan ha plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få innvilget en søknad om

 • permanent oppholdstillatelse, og/eller
 • statsborgerskap

 

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis

 • du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller
 • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det

 

Praktisk informasjon

Du må selv kontakte oss på KIE i Skien for å søke om opplæring, eller hvis du ønsker å søke om fritak.

Har du spørsmål eller trenger informasjon om frister og rettigheter, da vil vi gjerne at du kontakter oss på tlf. 35 58 43 60, eller kommer innom og bestiller time med rådgiver.

 

Du kan også finne informasjon på www.imdi.no og www.udi.no

 

 

 

 

Free participation in the Norwegian Language and Civic Life for Adult Immigrants Programme

 

The right to participate free of charge in the Norwegian Language and Civic Life Programme for Adult Immigrants Programme

 

Your residence permit in Norway can give you the right to a total of 600 hours of free training in:

 • Norwegian language (550 hours), and
 • Civic Life (50 hours)

 

The programme is free of charge for a period of three years:

 • From the date you were granted a residence permit, or
 • From the date of your arrival in Norway with a valid residence permit

 

You will be required to pay to participate in the programme if you have not started or completed the programme by the end of these three years.

 

Compulsory participation in the Norwegian language and Civic Life for Adult Immigrants Programme

You can be obliged to complete 600 hours of compulsory participation in Norwegian Language and Civic Life Programme in order to have an application granted for:

 • A permanent residence permit, and/or
 • Norwegian citizenship

 

You can apply for exemption from the compulsory programme if:

 • You can document sufficient knowledge of Norwegian language or Sami language, or
 • You can show that you are unable to follow the programme for health reasons or for other weighty reasons.

 

Practical information

In order to apply for the programme, or if you wish to apply for exemption, you must contact us at KIE i Skien (Adult Education Senter), Odds plass 3, 3722 Skien. Tlf 35 58 43 60

 

Please contact us if you have any questions or need information about application deadlines or if you have any questions about your rights and obligations.

 

You can also find information online at www.imdi.no and www.udi.no

Påmelding til kurs

Du kan registrere deg:

 • På våren:     til og med 21. juni
 • På høsten:   fra og med 9. august

Ta med pass og bekreftelse på oppholdstillatelse.

Nærmere informasjon kan du få hos våre rådgivere:
Kari Vigerust:   35 58 43 60

Kontortid: mandager – torsdag fra kl. 08.00- 12.00

Når du kommer må du ta med pass og bekreftelse på oppholdstillatelse.

Norskprøve

Informasjon om prøver og dato for prøver:  Kompetanse Norge 

Påmelding til norskprøver for privatister: Meld deg på her.

 

Samfunnskunnskap

Kurs

KURS i 50 timer samfunnskunnskap

Pga Korona er det usikkert når neste kurs blir arrangert.

Kurset er for deg som har rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap, og mangler 50 timer samfunnskunnskap.

 

Mer informasjon kommer høst 2020

Statsborgerskapsprøven og samfunnskunnskapsprøven for privatister

Tidspunkt for prøver i Skien

Prøvene avholdes ved KIEi Skien fire ganger i året:
mars, juni,september og desember.

Pga Korona, er det ikke klart når neste prøve blir avholdt.

Det blir opprettet påmeldingslister fortløpende på Kompetansenorge.no i privatistportalen. Kandidatene må selv melde seg opp. Meld deg på her.
Det er maks 15 plasser pr. prøve, så lurt å være tidlig ute.
Kandidater som har tatt prøver tidligere logger seg inn med sitt kandidatnummer i privatistportalen. Dette nummeret finner man på sitt utstedte prøvebevis.

Pris

Prøven koster kr. 700,- og det vil bli sendt faktura i posten. Denne må betales i god tid før selve prøven.

Grunnskoleopplæring for voksne

Generell informasjon

Rettigheter:

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, se Opplæringsloven § 4A - 1. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder både minoritetsspråklige og norske elever. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning, se Opplæringsloven § 4A-2.

De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning.

 •  Kursene er på alle nivåer.
 • Grunnskolen gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Ta kontakt:

 • Rådgiver og Inspektør: Hege Melby Svalbjørg - 35 50 38 20 / 35 50 38 21
Undervisningsfag
 • Norsk - muntlig og skriftlig
 • Matematikk - muntlig og skriftlig
 • Engelsk - muntlig og skriftlig
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
Realkompetansevurdering

Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette? Da kan du søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; Norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag.
Rettighetene til dette følger forskrift til opplæringsloven§§ 4-13 og 6-13, og gjelder elever over 16 år. Realkompetansevurdering er gratis.

•    Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler.

Privatister

Du kan melde seg opp som privatist til grunnskoleeksamen.
Oppmeldingsfrist er 1. mars

Søknad

Du kan søke på flere måter:

 • Bruk elektronisk søknadskjema
 • Ta kontakt med skolen
  • Rådgiver og inspektør: Hege Melby Svalbjørgt - 35 50 38 20 / 35 50 38 21

 

Søknadsfrist:
Hovedfrist er 15. april, men vi tar inn elever hele året.

Testing:
Nye søkere innkalles til kartlegging. 

Skolestart høsten 2021

Undervisningen starter onsdag 18.august kl. 08:30.

Nærmere informasjon og eventuelle spørsmål til:

 

Spesialundervisning

Generell informasjon.

Etter opplæringslovens §4A-2 har voksne med sakkyndig utredning rett til opplæring.

Opptakskrav:
For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering. Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta kontakt så hjelper vi deg.

Pris: Gratis for de som bor i Skien kommune.

Sted: Undervisningen foregår på skolen, eller på dagsentre og vernede bedrifter i Skien kommune.

Undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 22

 Brosjyre.

Brosjyre med informasjon om spesialavdelingen

 Undervisning for voksne på grunnskolens nivå.
 • Vi tilbyr undervisning til de som:
  • Sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker
  • Har behov for opplæring pga sykdom eller skade
  • Har medfødt funksjonshemming
 • Vi utreder og veileder
 • Gir hjelp til å utvikle og bruke alternativ kommunikasjon
Søknad

Elektronisk søknadsskjema 

 • Om du registerer deg kan du lagre søknaden, og fortsette senere.
 • Om du ikke registerer deg må du fylle ut alt med en gang og sende.

 • Dersom du ikke får til å fylle ut skjemaet, må du ta kontakt med skolen.

Søknadssfrist:
Det er ikke søknadsfrist, vi tar inn elever hele året.

Spørsmål til hvordan en søker:
Ta kontakt med undervisningsinspektør Cecilie Ødesneltvedt - 35 50 38 20 / 35 50 38 22

 

Samarbeidsutvalg

Møteplan for skoleåret 2020 - 2021:
 • 24. september 2020
 • 3. desember 2020
 • 4. februar 2021
 • 22. april 2021

Personvernerklæring

Personvernerklæring for skolene i Skien kommune

Kontakt oss KIE (Norskopplæring):

  KIE:                                       Ekspedisjonen er åpen      08.00 - 12.00

  Telefon:                                  tlf  35 58 43 60

  Epostadresse KIE:                kie@skien.kommune.no

 

Leder KIE:      Stig Roar Hansen tlf 35 58 43 60  

 

 

Kontakt oss Voksenopplæringen:

Grunnskole og spesialavdeling

NB! Kontakt KIE tlf 35 58 43 60 for all informasjon vedrørende norskopplæring, norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerskapsprøver

Fungerende rektor Harald Dønnestad (fra 01.08.20 - 01.08.21) mobil: 92013186
Inspektør på grunnskolen Hege Melby Svalbjørg (fram til 31.12.20): tlf 35 50 38 21
Inspektør på spesialavdelingen: Cecilie Ødesneltvedt tlf 35 50 38 22
   

 Epostadresse Voksenopplæringen:            vo@skien.kommune.no

 Telefon:                                                        tlf  35 50 38 20

 Besøksadresse:                                           Odds plass 3, 3722 Skien

Følg oss

Facebook

Publisert: 23.11.2016 11:53
Sist endret: 19.04.2021 14:40