Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Detaljregulering for Valebø brygge med omkringliggende omgivelser   02.01.2019

 

Andre planer

Uttalefristen er utgått på alle i øyeblikket

 

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Detaljregulering for turveg mellom Skien og Porsgrunn delstrekning Borgestadjordet  

15.02.2018

Områderegulering for Gulsetsenteret - med omkringliggende omgivelser  

31.01.2019

Detaljreguleringsplan for ny barnehage – Slemdalsgate 31   11.01.2019
Detaljreguleringsplan for gbnr. 300/2669 – Lunde barneskole   11.01.2019

 

Andre planer

Høringsfristen er utgått på alle i øyeblikket.

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Ingen arealplaner er vedtatt i det siste.

Andre planer

 Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

 

Andre kunngjøringer 

Lokal forskrift - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
er godkjent i bystyret 06.09.18.

 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 15.12.2018 02:58