Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer og utbyggingsavtaler som er varslet igangsatt

Arealplaner 

Plannavn   Uttalefrist
Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Oscars gate 37 m.fl.    28.01.2022

 

Andre planer 

Plannavn   Uttalefrist
Ingen planer i øyeblikket    


Utbyggingsavtaler

 Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for:    
- Gamle Siljanveg     
- Menstad næringspark    
- Hentiåsen    
- Søndre Bjørntvedt    
- Lekelandtomta    
- Bølevegen 80    
Klosterøya sørvest    

NB! Arbeid med utbyggingsavtale for gbnr. 75/10 m.fl. Håvundvegen 371 vil bli varslet igangsatt noe seinere i planprosessen.


Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak   Innspillfrist
Ingen saker i øyeblikket    

 

Arealplaner

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor.

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist

 

 

 

 

Andre saker som ligger på høring

Sak   Høringsfrist
Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn                                                                                                25.02.2022
     

 

Navnesaker 

Sted Høringsfrist
Jønnevaldstien  10.03.2022

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn   Klagefrist
Detaljregulering for Bølevegen 80   30.01.2022
Detaljregulering for FV. 357 – Kampekastet – Grøtsund – gang og sykkelveg   30.01.2022


Andre planer

 

Andre kunngjøringer fra Skien kommune

Lokalutvalgsmøter

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 24.01.2022 22:51