Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner

Plannavn   Uttalefrist
Detaljregulering for å legge til rette for hotell på eiendommen gbnr. 300/2658 m.fl. - Telemarksgata 24   21.08.2019

 

Andre planer 

Plannavn   Uttalefrist
 Ingen planer i øyeblikket    

 

Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak   Innspillfrist
Ingen saker i øyeblikket    

 

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Detaljreguleringsplan for gbnr. 300/4620 m.fl. - Kverndalen bo- og dagsenter   30.06.2019

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist
 Ingen planer i øyeblikket  

 

 

Andre saker som ligger på høring

Sak   Høringsfrist
Søknad om utvidelse av Rød transformatorstasjon   20.06.2019

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn   Klagefrist
Detaljreguleringsplan for turveg mellom Skien og Porsgrunn - delstrekning Borgestadjordet   22.06.2019

 

Andre planer

 Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

 

Eiendomsskattelistene 2019 på offentlig høring 

 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 15.06.2019 02:56