Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Områderegulering for Raset   04.02.2019

 

Andre planer

Uttalefristen er utgått på alle i øyeblikket

 

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Detaljregulering for gbnr. 300/1287 Gjerpensgate 11 og 15, Heddalsvegen 14  

10.03.2019

Detaljregulering for turveg mellom Skien og Porsgrunn delstrekning Borgestadjordet  

15.02.2019

Områderegulering for Gulsetsenteret - med omkringliggende omgivelser  

31.01.2019

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist
Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2019 - 2028  

28.02.2019

 

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Ingen arealplaner er vedtatt i det siste.

Andre planer

 Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

 

Andre kunngjøringer 

Lokal forskrift - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
er godkjent i bystyret 06.09.18.

 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 25.01.2019 10:53