Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner

Plannavn   Uttalefrist
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 3282 Hoppestadvegen fra Petersborgvegen til Venstøpbakken.   11.11.2019
Detaljregulering for Bølevegen 32 - 44 i Skien samt varsel om oppstart av arbeid med utbyggingsavtale.   21.10.2019

 

Andre planer 

Plannavn   Uttalefrist
 Ingen planer i øyeblikket    

 

Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak   Innspillfrist
Ingen saker i øyeblikket    

 

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Klosterøya sørvest?   17.11.2019

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist
 Ingen planer i øyeblikket  

 

 

Andre saker som ligger på høring

Sak   Høringsfrist
Mælagata - ny adresse   31.10.2019
Nytt gatenavn - Tor Åge Bringsværds gate   31.10.2019
Nytt gatenavn - Jeja Gundersens gate   31.10.2019

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn   Klagefrist
     

 

Andre planer

 Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

 

Eiendomsskattelistene 2019 på offentlig høring 

 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 10.10.2019 00:32