Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner

Plannavn   Uttalefrist
 Ingen planer i øyeblikket    

 

   

 

Andre planer 

Plannavn   Uttalefrist
 Ingen planer i øyeblikket    

 

Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak   Innspillfrist
Lerken på Tollnes gbnr. 221/65 - Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.    

 

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Hva mener du om planen for Prestegårdsgata 18 og 21?   6. april
Detaljregulering for et område ved Skutvikåsen på Vold ligger nå ute på høring. Har du noen meninger om denne?   20. mars
Har du noen merknader til detaljregulering for Søndre Bjørntvedt?
Uttalefristen er forlenget til 15. april og det vil bli holdt åpent møte 31. mars på Klyve grendehus.
  15. april

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist
 Ingen planer i øyeblikket  

 

 

Andre saker som ligger på høring

Sak   Høringsfrist
Ingen saker i øyeblikket    

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn   Klagefrist
Detaljregulering for gbnr. 300/4620 m.fl. - Kverndalen bo- og dagsenter    04.04.2020

 

Andre planer

 Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

 

Eiendomsskattelistene 2020 på offentlig høring 

 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 14.03.2020 21:16