Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner 

Plannavn   Uttalefrist

Detaljregulering for gbnr 220/1526 mfl – Bedriftsvegen 10 – varsel om utvidelse av planområdet

  10.10.2022 

Detaljregulering for gbnr 221/1877 mfl – Nensetbakken

   30.10.2022

 

Andre planer 

Plannavn   Uttalefrist
Ingen planer i øyeblikket    


Utbyggingsavtaler

Varsel om igangsetting av arbeid med utbyggingsavtaler, fremforhandlede utbyggingsavtaler som legges på høring og godkjente utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler finner du på kommunens informasjonsside om utbyggingsavtaler.

 


Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak   Innspillfrist
Ingen saker i øyeblikket    

 

Arealplaner

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor. 

Plannavn   Høringsfrist
Kommuneplanens arealdel   01.10.2022
Detaljregulering for gbnr. 75/10 m.fl. - Håvundvegen 371   29.08.2022

Detaljregulering for Peder Claussøns gate 2 og 4

 

15.08.2022

Detaljregulering for gbnr. 300/4253 m.fl. - Fløtninga 8

 

15.08.2022

Detaljregulering for gbnr. 221/1483 m.fl. - Leirvollen

 

15.08.2022

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist

Kommuneplanens samfunnsdel

 

31.08.2022

 

Andre saker som ligger på høring / offentlig ettersyn

Forskrifter   Høringsfrist

Forslag til ny lokal gebyrforskrift

 

20.08.2022

Forslag til ny lokal forskrift - motorferdsel i utmark og vassdrag

19.08.2022


Navnesaker 

Sted   Høringsfrist
 Ingen navnesaker i øyeblikket    

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn   Klagefrist
Områderegulering for Raset   15.08.2022
Detaljregulering for Nenset sandtak   15.08.2022


Andre planer

Andre kunngjøringer fra Skien kommune

Lokalutvalgsmøter

Eldrerådets pris 2022

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for eldre i Skien kommune?

Eldrerådet deler årlig ut en hederspris til lag og foreninger som har utmerket seg gjennom sin innsats for eldre i Skien. Årets pris blir delt ut lørdag 1. oktober i Ibsenhuset i forbindelse med FNs internasjonale eldredag. Vinneren av prisen får 10 000 kroner som skal benyttes til formål for eldre.

Forslag med begrunnelse på kandidater til årets pris, sendes innen 1. september til skien.postmottak@skien.kommune.no eller Skien kommune v/postmottak, Postboks 158, 3701 Skien. Forslaget merkes «Eldrerådets pris 2022».

Kontakt Gerd Andersen leder av Eldrerådet i Skien på telefon 92 29 96 51, ved eventuelle spørsmål.

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 26.09.2022 17:22