Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner

Plannavn   Uttalefrist
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 3282 Hoppestadvegen fra Petersborgvegen til Venstøpbakken.   11.11.2019

 

Andre planer 

Plannavn   Uttalefrist
 Ingen planer i øyeblikket    

 

Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak   Innspillfrist
Ingen saker i øyeblikket    

 

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Klosterøya sørvest?   17.11.2019

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist
 Ingen planer i øyeblikket  

 

 

Andre saker som ligger på høring

Sak   Høringsfrist
Forslag til utbyggingsavtale for Skien brygge   26.11.2019

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn   Klagefrist
Detaljregulering for Jarseng   26.11.2019
Detaljregulering for Hoppestad gnr. 12, bnr. 8   26.11.2019

 

Andre planer

 Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

 

Eiendomsskattelistene 2019 på offentlig høring 

 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 03.11.2019 22:19