Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner

Plannavn   Uttalefrist
Detaljplan for gbnr. 56/2 med flere på Limi   20.05.2021
Varsel om planoppstart for rv. 36 Kryss E18–Skyggestein    Ingen

Andre planer 

Plannavn   Uttalefrist

 

Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak   Innspillfrist
Ingen saker i øyeblikket    

 

Arealplaner

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor.

Plannavn   Høringsfrist
Detaljregulering for Hauges gate 27    01.05.2021

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist

Planprogram for kommuneplanens arealdel

 

30.04.2021

 

Andre saker som ligger på høring

Sak   Klagefrist/ søknadsfrist
Utbyggingsavtale - detaljregulering for et område øst for Louises gate på Lietorvet   24.05.2021

 
Navnesaker 

Sted Høringsfrist
Hoppestadkroken 15.6.21
Rødmyrjordet  15.6.21

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn   Klagefrist
 Endring i bestemmelsene til Flittig skyte- og motorsportsenter    18.04.2021
      


Andre planer

 

Andre kunngjøringer fra Skien kommune

Lokalutvalgsmøter

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 06.05.2021 16:53