Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

 

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Detaljregulering for Uthauen    12.04.2019

 

Andre planer

Uttalefristen er utgått på alle i øyeblikket

 

Arealplaner

Plannavn   Høringsfrist
Detaljregulering Hoppestad gnr. 12 bnr. 8   15.05.2019 *)
Detaljreguleringsplan for gbnr 1/785 - REMA 1000 Strømdalsjordet   08.04.2019
Detaljregulering for gbnr. 300/1287 Gjerpensgate 11 og 15, Heddalsvegen 14   10.03.2019

 *) Utvidet frist

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist
Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2019 - 2028  

28.02.2019

 

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Bystyret har i møte 07.03.2019 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12 – 12 vedtatt fire reguleringsplaner, vist nedenfor. Ved å klikke på de får du tilgang til de dokumenter som forelå ved bystyrets behandling samt saksprotokollene med bystyrets vedtak. Som en konsekvens av vedtakene er bestemmelsene for barnehage i Slemdalsgate 31 samt for Granmo massegjenvinning justert noe. De reviderte bestemmelsene er også lagt inn nedenfor.

 

 

Vedtakene kan påklages til Skien kommune, Plan og byggesak innen 06.04.2019 jfr. Forvaltningslovens §§ 29, 32 og 36.

 

Andre planer

 Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

 

Andre kunngjøringer 

Eiendomsskattelistene 2019 på offentlig høring , klagefrist 12. april 2018.

 

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 09.04.2019 13:46