Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt

Arealplaner

Plannavn   Uttalefrist
 Ingen planer i øyeblikket    

 

   

Andre planer 

Plannavn   Uttalefrist
Kommuneplanens samfunnsdel   24.10.2020

 

Saker hvor kommunen ber om innspill

Sak   Innspillfrist
Ingen saker i øyeblikket    

 

Arealplaner

Vi vil gjerne høre hva du mener om planene nedenfor.

Plannavn   Høringsfrist
Detaljregulering for kjølevann til Gromstul   25. sept. - 20
Detaljregulering for Nenset sandtak   12. okt. - 20
Detaljregulering for Bjorstaddalen avfallsanlegg   12. okt. - 20
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Hoppestadvegen   25. okt. - 20
Detaljreguleringsplan for gbnr. 62/428 m.fl. - Nordre Frogner   25. okt. - 20

 

Andre planer

Plannavn   Høringsfrist
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
Beskrivelse av hvordan prosessen med utviklingen av planen skal forløpe.
 

24.10.2020

 

Andre saker som ligger på høring

Sak   Høringsfrist
Ingen i øyeblikket    
     

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Plannavn   Klagefrist
     
     
     

 

Andre planer

 

Andre kunngjøringer fra Skien kommune

Kommende lokalutvalgsmøter

Skien kommune inviterer deg til å sende inn forslag på kandidater til følgende priser

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for eldre i Skien kommune?

Tilskudd til helse-, og velferdsformål i Skien kommune 2021

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 11.09.2020 16:51