Kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Planer som er varslet igangsatt 

Arealplaner

Detaljregulering for Lunde barneskole

Detaljregulering for Tokkevegen 19, Nordkvelle

 

Andre planer

Høringsfristen er utgått på alle i øyeblikket.

 

Arealplaner

Områderegulering for Stevneplassen

Reguleringsplan for Meensvegen

Detaljregulering for Granmo sandtak - Nenset

Reguleringsplan for gbnr. 8/57 m.fl. - Venstøphøgda ut på ny høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering for gbnr. 11/1 - datasenter på Gromstul

 

Andre planer

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022 

 

Kunngjøring av godkjente planer 

Arealplaner

Ingen arealplaner er vedtatt i det siste.

Andre planer

 

Andre kunngjøringer 

Lokal forskrift - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forslag til adressenavn: MÆLASVINGEN

 

Innkjøpskonkurranser 

Skien kommune utlyser innkjøpskonkurranser via Doffin.no

Søk i Doffin 

Slik gir du ditt høringssvar

Gi ditt høringssvar

Publisert: 07.11.2016 08:51
Sist endret: 14.03.2018 17:02