Hva mener du om kommuneplanens samfunnsdel?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nå legges forslag til ny samfunnsdel ut på høring, og du inviteres til å komme med tilbakemeldinger og innspill.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan for utviklingen av Skien fram mot 2034. Planen peker på de største utfordringene og mulighetene for vårt lokalsamfunn. Samtidig løfter den fram satsingsområder, mål og strategier som kommunen og samfunnet ønsker å styre etter for å møte de utfordringene vi vet vil komme, og samtidig skape den utviklingen vi ønsker for Skien.

Nå legges forslag til ny samfunnsdel ut på høring, og du inviteres til å komme med tilbakemeldinger og innspill.


Beskrivelse av innholdet i planen:

Kommunens utfordringer i årene framover er mange. Det gjelder blant annet innen klima, miljø, natur, økonomi, arbeidsplasser, utenforskap, befolkningsutvikling, demografi og oppvekstvilkår.

Som fylkeshovedstad og største byen i Telemark har vi også muligheter til å møte mange av disse utfordringene og finne gode løsninger som gjør at Skien fortsatt vil være et godt sted å bo.


Forslag visjon
:

Den gode møteplassen


Forslag satsingsområder
:

 • Grønn by
  • Klima
  • Natur
  • Miljø
 • Attraktiv by
  • Levende sentrum
  • Næring og arbeidsplasser
  • Boliger
 • Inkluderende by
  • Trygg oppvekst
  • Arbeid og folkehelse
  • Aldersvennlig samfunn

Planen inneholder en rekke strategier som foreslåes for å sikre måloppnåelse innen de tre satsingsområdene. Dessuten peker planen på to overordnede strategier som skal prege alt arbeid og alle prioriteringer i Skien. Dette er «samarbeid» og «innovasjon».


Vedtaket

Hele forslaget til ny samfunnsdel ble behandlet av formannskapet 10.05.22

Følgende vedtak ble gjort:

 • Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel vedtas slik den framgår av vedlegg i denne saken.
 • Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist settes til 31.august.
 • Endelig vedtak av ny samfunnsdel gjøres av bystyret, høsten 2022

 

Alle dokumenter i saken finner du i sak 34/22. Planforslaget er også lagt ut på servicesenteret i Henrik Ibsens gate 2.


Har du innspill til planforslaget?

Send synspunktene dine til

 • Skien kommune på epost skien.postmottak@skien.kommune.no. Merk eposten med «Innspill kommuneplanens samfunnsdel»
 • Skien kommune, Kommuneplanens samfunnsdel, postboks 158, 3701 Skien

Frist for innspill: 31.08.2022.


Har du spørsmål?

Kontakt gjerne prosjektleder Andreas Viumdal på tlf.  på tlf. 40635510 eller send spørsmål på e-post andreas.viumdal@skien.kommune.no.

Publisert: 19.05.2022 16:01
Sist endret: 24.05.2022 17:26