Planer og rapporter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan

Ny kommuneplan under arbeid

Skien kommune arbeider med en ny kommuneplan som skal si noe om hva vi skal prioritere i årene framover. Les om hvordan arbeidet gjennomføres, og hvordan du kan delta i prosessen med å gjøre Skien kommune til et enda bedre sted å bo.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen ble vedtatt av bystyret 29.09.22.

Gjeldende kommuneplan

Kommunal planstrategi 2019 - 2023

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2022

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

Felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for kommunene i Grenland

Kommunedelplaner

K-delplan for Skien sentrum 2010

 

 

K-delplan for Borgestad/Menstad 2011

 

K-delplan for kulturminnevern 2013 - 2024

Andre kommunedelplaner

Kommunedelplan for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet  2020 - 2029

Kommunedelplan for integrering (fullversjon)
Kommunedelplan for intergrering (kortversjon)

Kommunedelplan for helse og omsorg 2016 - 2025

Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2025

 

Virksomhetsplan 

Skien kommunes virksomhetsplan 2022

  

Fag- og sektorplaner

Strategisk plan for frivillighet 2022 - 2026

Frivillighetsmelding 2022

Veteranarbeidet i Skien kommune

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

Folkehelsemelding for Skien 2013 - 2023

Folkehelseoversikt Skien 2020

Landbruksplan for Porsgrunn og Skien 2016 - 2025

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024

Handlingsprogram for Skien sentrum 2020

Strategisk plan for Oppvekst 2013 - 2023

Strategisk temaplan, Bekjempelse av fattigdom 2013 - 2017

HR-strategiens handlingsplan 2018 - 2022, utgave 4, 2018 - 2022

Strategisk næringsplan Grenland 2017 - 2020   

Boligsosial handlingsplan 2015 - 2019

Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram

Handlingsprogram 2022-2025   Handlingsprogram 2022-2025 pdf 

Politisk behandling: budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Tidligere politisk behandling av budsjett og økonomiplan
Tidligere handlingsprogram
Budsjettdokument

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap 2021

Tidligere årsmeldinger og regnskap

Årsmelding 2020
Årsmelding 2019

Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015

Regnskap 2020
Regnskap 2019
Regnskap 2018

Kontaktperson

For mer informasjon og øvrige planer kontakt oss gjerne.

Kontaktperson: 
Eva Wærstad
E-post: eva.waerstad@skien.kommune.no
Tlf: 35 58 1372

Publisert: 26.10.2016 12:05
Sist endret: 06.01.2023 09:51