Planer og rapporter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan

Kommunal planstrategi 2015 - 2019

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2022

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

Felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for kommunene i Grenland

Kommunedelplaner

K-delplan for Skien sentrum 2010

 

 

K-delplan for Borgestad/Menstad 2011

 

Boligsosial handlingsplan 2015 - 2019

K-delplan for kultur i Skien kommune 2011 - 2023

Kommunedelplan for integrering (fullversjon)
Kommunedelplan for intergrering (kortversjon)

K-delplan for helse og omsorg 2016 - 2025

K-delplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 - 2015

 

K-delplan for kulturminnevern 2013 - 2024

 

Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2025

  

Fag- og sektorplaner

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

Folkehelsemelding for Skien 2013 - 2023

Folkehelseoversikt 2018

Landbruksplan for Porsgrunn og Skien 2016 - 2025

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-20

Handlingsprogram for Skien sentrum 2020, 2012 - 2020

Strategisk plan for Oppvekst 2013 - 2023

Strategisk temaplan, Bekjempelse av fattigdom 2013 - 2017

HR-strategiens handlingsplan 2018 - 2022, utgave 4, 2018 - 2022

Strategisk næringsplan Grenland 2017 - 2020   

Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram

Årsmelding og regnskap

Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015

Regnskap 2018

Kontaktperson

For mer informasjon og øvrige planer kontakt oss gjerne.

Kontaktperson: 
Eva Wærstad
E-post: eva.waerstad@skien.kommune.no
Tlf: 35 58 1372

Publisert: 26.10.2016 12:05
Sist endret: 15.12.2019 13:24