Planer og rapporter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan

Kommunal planstrategi 2019 - 2023

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2022

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

Felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for kommunene i Grenland

Kommunedelplaner

K-delplan for Skien sentrum 2010

 

 

K-delplan for Borgestad/Menstad 2011

 

Boligsosial handlingsplan 2015 - 2019

K-delplan for kultur i Skien kommune 2011 - 2023

Kommunedelplan for integrering (fullversjon)
Kommunedelplan for intergrering (kortversjon)

K-delplan for helse og omsorg 2016 - 2025

K-delplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 - 2015

 

K-delplan for kulturminnevern 2013 - 2024

 

Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2025

  

Fag- og sektorplaner

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2022

Folkehelsemelding for Skien 2013 - 2023

Folkehelseoversikt Skien 2020

Landbruksplan for Porsgrunn og Skien 2016 - 2025

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-20

Handlingsprogram for Skien sentrum 2020, 2012 - 2020

Strategisk plan for Oppvekst 2013 - 2023

Strategisk temaplan, Bekjempelse av fattigdom 2013 - 2017

HR-strategiens handlingsplan 2018 - 2022, utgave 4, 2018 - 2022

Strategisk næringsplan Grenland 2017 - 2020   

Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram

Årsmelding og regnskap

Årsmelding 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016
Årsmelding 2015

Regnskap 2019
Regnskap 2018

Kontaktperson

For mer informasjon og øvrige planer kontakt oss gjerne.

Kontaktperson: 
Eva Wærstad
E-post: eva.waerstad@skien.kommune.no
Tlf: 35 58 1372

Publisert: 26.10.2016 12:05
Sist endret: 20.11.2020 10:59