Politisk organisering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skien kommune styres etter formannskapsmodellen. Bystyret er øverste politiske myndighet. Bystyret ledes av ordfører. Bystyret velger representanter til formannskap og de andre politiske utvalg. Fra 2019-2023 finnes disse utvalgene i Skien kommune: Utvalg for helse og omsorg (UHO), Utvalg for klima, miljø og byutvikling (UKMB), Utvalg for oppvekst (UOPP), Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet (UKIFF) og Utvalg for landbruk (UL)

Nå er de aller fleste politiske møter i gang med fysisk oppmøte igjen etter lang tid med digitale møter. De fleste foregår på rådhuset. Se møteoversikt.

Se oversikt over politiske møter og sakslister. 

 Politisk møteplan for 2021.

Slik påvirker du

På nettsiden minsak.no kan du foreslå og skrive under på saker du mener vil gjøre kommunen bedre. 

Samler du inn underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen, har du som innbygger i en kommune rett til å å sette en sak på den politiske dagsorden. 

Frem din sak

Ønsker du å komme i kontakt med en politiker kan du kontakte dem direkte, eller via Bystyresekretariatet. 

Bystyresekretariatet 

Telefon: 35 58 13 50
E-post: bystyresekretariatet@skien.kommune.no
Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Rådhusplassen 2, 3701 Skien

Du kan også kontakte kommunens administrasjon direkte eller via Skien servicesenter: 

Skien servicesenter
Telefon: 35 58 10 00
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no
Chat (nettprat)
Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 2

Politisk organisasjonskart

Organisasjonskart for politisk organisering i Skien kommune finner du her. 

Ordfører

Ordføreren er kommunens øverste politiske representant. Ordfører i Skien er Hedda Foss Five, Ap.

Kontaktinformasjon til ordfører: 
Tlf: 35 58 91 19 (forkontoret til ordfører)
E-post: hedda.foss.five@skien.kommune.no

 

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”. Vær derfor oppmerksom på at innholdet i meldingen kan bli offentlig tilgjengelig. 

Varaordfører

Trond Ballestad (Sp) er varaordfører.                                                                        epost:trond.ballestad@skien.kommune.no

Tlf: 90621438                                                                                                              

 

Bystyret 

Skien kommune styres etter formannskapsmodellen med bystyret og de politiske utvalgene som øverste politiske myndighet.

Bystyret er kommunens øverste politiske organ med 55 folkevalgte representanter pluss varamedlemmer. Bystyremøtene er åpne for alle.

Bystyrets oppgaver

Bystyret treffer vedtak i følgende saker: 

 • Vedtak av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen, f.eks. avtaler om interkommunalt samarbeid
 • Politisk organisering
 • Kommuneplaner og kommunedelplaner
 • Handlingsprogram, herunder økonomiplan og årsbudsjett
 • Fastsettelse av kommunale gebyrer og avgifter
 • Sektor- og temaplaner
 • Reguleringsplaner
 • Årsregnskap/årsmelding
 • Valg av revisor
 • Periodiske regnskapsrapporter, herunder endringer i årsbudsjett/økonomiplan av vesentlig art
 • Hovedlinjene i administrativ organisering
 • Vedtak om oppstart av større byggeprosjekt
 • Ansettelse av rådmann
 • Vesentlige endringer (opprettelse/nedleggelse) i kommunens tjenestetilbud
 • Prosjektrapporter/-regnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner

Bystyrets medlemmer

NavnPartiEpostTelefon
Hedda Foss Five  Ap hedda.foss.five@skien.kommune.no 91371131
Trude Tvedt Ap trude.tvedt@skien.kommune.no  93296182
Trine Almenning Ap trine.almenning@skien.kommune.no 93038823
Ole Geir Hoppestad Ap olegeir.hoppestad@skien.kommune.no 91840554
Kristoffer Stenbakk Ap kristoffer.stenbakk@skien.kommune.no 93424025
Roger Hegland  Ap roger.hegland@skien.kommune.no 98410850
Knut Einar Aas Ap knuteinar.aas@skien.kommune.no 95119924
Jorunn Schmitz Ap jorunn.schmitz@skien.kommune.no 90124153
Ingjerd Martinsen Ap ingjerd.martinsen@skien.kommune.no 90593109
Anders Skorve Ap anders.skorve@skien.kommune.no 90608716
Odin Adelsten Aunan Bohmann Ap odinadelsten.bohmann@skien.kommune.no 46829563
Nikolai Sti Ravlum Ap nikolai.stiravlum@skien.kommune.no 98674499
Saynab Guleed Ap saynab.guleed@skien.kommune.no 99345588
Harald Haraldsen Ap harald.haraldsen@skien.kommune.no 92624769
Gudmund Kverndalen Ap gudmund.kverndalen@skien.kommune.no 40406569
Lars Jøntvedt Skjeldbred Ap lars.jontvedt.skjelbred@skien.kommune.no 95225956
Torunn Hauen Aks Ap torunn.hauen.aks@skien.kommune.no 48288094
Monica Karlsen  Ap monica.karlsen@skien.kommune.no 91304806
Tomas Bakken Byp tomas.bakken@skien.kommune.no 95051977
Joakim Rabe Byp joakim.rabe@skien.kommune.no 94832298
       
Tommy Ballestad FNB tommy.ballestad@skien.kommune.no

41247093

       
Jørn Inge Næss Frp jorninge.naess@skien.kommune.no 91712182
Knut Morten Johannesen Frp knutmorten.johannesen@skien.kommune.no 99315360
Cathrine H. Bakka Frp cathrinehasler.bakka@skien.kommune.no 92887055
Jan Ove Lia Frp janove.lia@skien.kommune.no 40218646
Esther Buer Frp esther.buer@skien.kommune.no 95777252
       
Emilie Schäffer H emilie.schaffer@skien.kommune.no 92095203
Helene Røsholt   H helene.rosholt@skien.kommune.no 99777117
Marjan Farahmand H marjan.farahmand@skien.kommune.no 91552638
Marius Roheim Johnsen H mariusroheim.johnsen@skien.kommune.no 92643322
Kari Lise Holmberg H karilise.holmberg@skien.kommune.no 91391824
Jan Terje Olsen H janterje.olsen@skien.kommune.no 90771590
Stein Erik Amlie H steinerik.amlie@skien.kommune.no 45023748
Erik Gudbrandsen H erik.gudbrandsen@skien.kommune.no 98207329
Halvor Berg Hansen H halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no 41651200
Harald Tiedemann Hansen H haraldtiedemann.hansen@skien.kommune.no 90176798
       
Erik Næs Krf erik.nas@skien.kommune.no 48145470
Anna Erika Myrvold Krf annaerika.myrvold@skien.kommune.no 47068792
Roar Åkre Krf roar.akre@skien.kommune.no 90192067
       
Mona Nicolaysen MdG mona.nicolaysen@skien.kommune.no 48024829
Marco Gozzi MdG marco.gozzi@skien.kommune.no 41297533
Lisa Velouri B. Skinnarland MdG lisavelouria.skinnarland@skien.kommune.no 94056492
       
Trond Ballestad varaordfører Sp trond.ballestad@skien.kommune.no 90621438
Bård Naas Sp bard.naas@skien.kommune.no 91192253
Terje Riis-Johansen Sp terje.riis-johansen@skien.kommune.no 97563000
Kåre Solvang Sp kare.solvang3@skien.kommune.no 98077388
Halvor Stavdal Sp halvor.stavdal@skien.kommune.no 46890989
May Trude Johnsen Sp maytrude.johnsen@skien.kommune.no  41181174
       
Rune Mathisen Rødt rune.mathisen@skien.kommune.no 46968251
Fillip Rønning Jakobsen Rødt   fillipronning.jakobsen@skien.kommune.no 91832793
Ørnulf Hjort-Sørensen Rødt  ornulf.hjort-sorensen@skien.kommune.no 41502874
       
Åse Gro Bakke Sv asegro.bakke@skien.kommune.no 92010263
Helga Lilleland Sv helga.lilleland@skien.kommune.no 45916242
Ole Martin Haukland Sv olemartin.haukland@skien.kommune.no 48299463
       

Gustav Søvde

V gustav.sovde@skien.kommune.no 90574333

 

Møteplan for Bystyret

Formannskapet

Formannskapet er et arbeidsutvalg for bystyret i saker som har økonomisk betydning utover det som er vedtatt som rammer for hovedutvalgene. Formannskapsmøtene er åpne for alle.

Formannskapets medlemmer

Leder av formannskapet er ordfører, Hedda Foss Five, Ap

NavnE-postTelefon
Trude Tvedt (Ap) trude.tvedt@skien.kommune.no 93296182
Roger Hegland (Ap) roger.hegland@skien.kommune.no 98410850
Ole Geir Hoppestad (Ap) olegeir.hoppestad@skien.kommune.no 91840554
Trond Ballestad varaordfører (Sp) trond.ballestad@skien.kommune.no 90621438
Bård Naas (Sp) bard.naas@skien.kommune.no 91192253 
Erik Næs (Krf) erik.nas@skien.kommune.no 48145470
Mona Nicolaysen (MdG) mona.nicolaysen@skien.kommune.no  48024829 
Åse Gro Bakke (Sv) asegro.bakke@skien.kommune.no  92010263 
Emilie Schäffer (H) emile.schaffer@skien.kommune.no  92095203
Helene Røsholt (H) helene.rosholt@skien.kommune.no   99777117
Jan Terje Olsen (H) janterje.olsen@skien.kommune.no  90771590 
Jørn Inge Næss (Frp) jorninge.naess@skien.kommune.no  91712182 

 

Møteplan formannskapet  

Partssammensatt utvalg

Partsammensatt uvalg består av medlemmene i formannskapet, samt fem representanter fra arbeidstakerorganisasjonen. Utvalg behandler eksempelvis sykefravær, lønnspolitikk, lærlingeordningen og IA arbeid. Bystyret kan pålegge utvalget oppgaver etter nærmere vedtak.

Medlemmer:

Lederen av partssammensatt utvalg er ordfører, Hedda Foss Five (Ap)

NavnE-postTelefon
 Hedda Foss Five (Ap) hedda.foss.five@skien.kommune.no 91371131
Trude Tvedt (Ap) trude.tvedt@skien.kommune.no 93296182
Roger Hegland (Ap) roger.hegland@skien.kommune.no 98410850
Ole Geir Hoppestad (Ap) olegeir.hoppestad@skien.kommune.no 91840554
Trond Ballestad, varaordfører (Sp) trond.ballestad@skien.kommune.no 90621438
Bård Naas (Sp) bard.naas@skien.kommune.no 91192253 
Erik Næs (Krf) erik.nas@skien.kommune.no 48145470
Mona Nicolaysen (MdG) mona.nicolaysen@skien.kommune.no  48024829 
Åse Gro Bakke (Sv) asegro.bakke@skien.kommune.no  92010263 
Emilie Schäffer (H) emile.schaffer@skien.kommune.no  92095203
Helene Røsholt (H) helene.rosholt@skien.kommune.no   99777117
Jan Terje Olsen (H) janterje.olsen@skien.kommune.no  90771590 
Jørn Inge Næss (Frp) jorninge.naess@skien.kommune.no  91712182 
Elisabeth Timland (Fagf) Elisabeth.Timland@skien.kommune.no 93486406 
Laila Brattelid (Fagf) laila.brattelid@skien.kommune.no  92098435
Gunn Tonje Listaul(Utdf) gunntonje.listaul@skien.kommune.no 41318646
Ida Kaspara Norum (Utdf) idakasparanorum.oterholt@skien.kommune.no  35581096 
Erik Kvam (NITO) erik.kvam@skien.kommune.no 35581187

Hovedvernombudet har møte og talerett. 

Politiske utvalg 

Utvalgene skal ha omfattende delegert kommunalansvar/beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre.

I tilegg har alle politiske utvalg 2 ansatte representantert, observatør fra eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt ffunskjonsevne,  møte og talerett.

Utvalg for helse og omsorg

Utvalget behandler saker som omhandler kommunale helse- og omsorgstjenester, samhandlingsreformen, flykningesaker, fysisk og psykisk helse, miljørettet helsevern og skjenkesaker.        

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Trine Almenning, leder Ap  Trine.Almenning@skien.kommune.no 93038823 
Svein Gustaf Martinsen Ap  sveingustav.martinsen@skien.kommune.no 45470854
Monica Karlsen Ap  monica.karlsen@skien.kommune.no 91304806
Kåre Solvang  Sp kåre.solvang3@skien.kommune.no 98077388 
Elin Nordbø SP  elin.norbo@skien.kommune.no  95818971 
Anna Erika Myrvold Krf  annaerika.myrvold@skien.kommune.no 47068792
Susanne Rimestad Mdg susanne.rimestad@skien.kommune.no 98626133
Tarjei Skoftedalen Fiskum Sv  tarjeiskoftedalen.fiskum@skien.kommune.no 95186881
Geir Arild Tønnessen V geir.arild.tonnessen@skien.kommune.no 90737373 
Esther Buer Frp esther.buer@skien.kommune.no 95777252
Halvor Berg-Hanssen H halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no 41651200
Erik Gudbrandsen H erik.gudbrandsen@skien.kommune.no 98207329
Anne Kydland H annehoynes.kydland@skien.kommune.no  90164819

Møteplan Utvalg for helse og omsorg 

 

Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

Utvalget skal ha et overordnet ansvar for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet med unntak av kulturskolen som fortsatt skal være i UOPP. 

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Harald Haraldsen, leder Ap  harald.haraldsen@skien.kommune.no  92624769 
Helga Lilleland Sv  helga.lilleland@skien.kommune.no 45916242
Ingjerd Martinsen  Ap   ingjerd.marthinsen@skien.kommune.no  90593109 
Torunn Hauen Aks Ap   Torunnhauen.aks@skien.kommune.no 48288094
Lars Skjelbred Ap   lars.jontvedt.skjelbred@skien.kommune.no 95225956
Nikolai Sti Ravlum Ap  Nikolai.StiRavlum@skien.kommune.no 98674499
May Trude Johnsen Sp  MayTrude.Johnsen@skien.kommune.no 90689983
Knut Janøy Krf  knut.janoy@skien.kommune.no 916 60711
Espen Joris Gottschal Mdg  EspenJoris.Gottschal@skien.kommune.no 98084381
Kari Lise Holmberg H  KariLise.Holmberg@skien.kommune.no 91391824
Terje Nesse (vara for Farahmand) H  terje.nesse@skien.kommune.no 94185084
Harald Tiedemann Hanssen H  HaraldTiedemann.Hansen@skien.kommune.no 90176798
Rine Nergård Frp  rine.negard@skien.kommune.no
92887055

Møteplan Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

Utvalg for oppvekst

Utvalget er ansvarlig for saker som omhandler skole og barnehagetjenester, hjelpetjenester for barn og familie (SPT, PPT), voksenopplæring, barnevern og kulturskolen.

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Odin Adelsten Bohmann, leder Ap  Odinadelsten.bohmann@skien.kommune.no 46829563
Roar Åkre Krf Roar.Akre@skien.kommune.no 90192067
Saynab Guleed  Ap saynab.guleed@skien.kommune.no  99345588 
Alexandra Brown Østensen Sp alexandrabrown.ostensen@skien.kommune.no 47245124
Ole Martin Haukland SV OleMartin.Haukland@skien.kommune.no 48299463
Lisa Velouria Skinnarland MDG lisavelouria.skinnarland@skien.kommune.no 94056492
Kristoffer Stenbakk Ap  Kristoffer.Stenbakk@skien.kommune.no 93424025
Signy Gjærum  V signy.gjaerum@skien.kommune.no  92697761 
Fillip Rønning Jakobsen Rødt FillipRonning.Jakobsen@skien.kommune.no 91832793
Marius Roheim Johnsen H MariusRoheim.Johnsen@skien.kommune.no 92643322
Fredrik Halsen H fredrik.halsen2@skien.kommune.no 99564968
Thorild Lunner Osdalen H thorildlunner.osdalen@skien.kommune.no 99620972
Cathrine Hasler Bakka Frp cathrinehasler.bakka@skien.kommune.no  92887055

Møteplan Utvalg for oppvekst

 

Utvalg for klima, miljø og byutvikling

Utvalget behandler saker som omhandler reguleringsplaner, vann- og avløp, renovasjon, eiendomsforvaltning og klima- og miljøsaker. 

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Knut Einar Aas, leder Ap  knuteinar.aas@skien.kommune.no  95119924 
Jorunn Schmitz  Ap  jorunn.schmitz@skien.kommune.no  90124153 
Anders Skorve  Ap  anders.skorve@skien.kommune.no  90608716 
Jon Søli Sp  jon.soli@skien.kommune.no  91893909
Tove Hoppestad Sp tove.hoppestad@skien.kommune.no  9971 873 
Per Morten Norborg Krf PerMorten.Norborg@skien.kommune.no    97461776 
Marco Gozzi Mdg marco.gozzi@skien.kommune.no  41297533 
Åse Gro Bakke Sv AseGro.Bakke@skien.kommune.no   92010263
Ørnulf Hjort-Sørensen Rødt Ornulf.Hjort-Sorensen@skien.kommune.no 41502874 
Jørn Inge Næss  Frp  jorninge.naess@skien.kommune.no  91712182 
Tomas Bakken Byp tomas.bakken@skien.kommune.no  95051977
Stein Erik Amlie H steinerik.amlie@skien.kommune.no  45023748 
Helene Røsholt H helene.rosholt@skien.kommune.no 99777117 

Møteplan Utvalg for klima, miljø og byutvikling

 

Utvalg for landbruk

Navn Rolle Parti Epost mobil
Ingvild Grov Korneliussen Leder Sp ingvildgrov.korneliussen@skien.kommune.no 95206703
Gudmund Kverndalen Nestl. Ap gudmund.kverndalen@skien.kommune.no 40406569
Harald Tveit Medlem V hatveit2@online.no 41687312
Knut Torstein Skinnarland Medlem MDG knuttorstein.skinnarland@skien.kommune.no 95223527
Ole Einar Amlie Medlem H OleEinar.Amlie@skien.kommune.no 92828287

Øvrige råd og utvalg

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (RÅPF) er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12)
RÅPF i Skien kommune har 9 medlemmer, 6 fra funksjonshemmedes organisasjoner og 3 fra politiske partier
.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet, og skal sørge for at funksjonshemmedes erfaringer og interesser blir hørt og tatt med i saks- og planprosesser
.
RÅPF har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Leder
Ragnar Grøsfjeld (organisasjon) e-post: ragnar.grosfjeld@skien.kommune.no mobil: 958 17 202

Øvrige medlemmer

 • Vibecke Selliken (organisasjon) 
 • Cathrine Dammen (organisasjon)
 • Arnold Kverme (organisasjon)
 • Marte Støver (organisasjon)
 • Heidi Skare Kristiansen (organisasjon)
 • Håvard Heines (Krf)
 • Johnny Georg Ingebrigtsen (Rødt)
 • Thor Arild Bolstad (Frp)

Veileder til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Møteplan for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Eldrerådet

Det kommunale eldrerådet er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12). Eldrerådet i Skien kommune har
8 medlemmer, 5 fra pensjonistforeningene i Skien og 4 fra politiske partier.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og statlig etater på kommunalt nivå, og skal arbeide for å ivareta eldres rettigheter og interesser på alle områder.

Eldrerådet har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Leder: Gerd Andersen (pensjonistforening)

Epost: gerd.andersen@skien.kommune.no

Telefon: 92299651

 • Einfrid Halvorsen (Ap
 • Harald Christiansen (Ap)
 • Aslaug Vale (H)
 • Harry Trondsen (pensjonistforening)
 • Kjell Torbjørn Steinhaug (pensjonistforening)
 • Ivar Kristensen
 • Tove Sommer

Møteplan for Eldrerådet

Ungdomsrådet, valgt 2020:

Leder

Andrea Gudbrands, leder

Epost: andrea.gudbrands@outlook.com

Øvrige medlemmer

 • Ahmad Wisam Abozamel
 • Bliss Butoyi Ibambasi
 • Emilia Hossainy Antonsen
 • Ingrid Alcantara
 • Johan Kold Gundersen
 • Johannes Fjelldalen Halvorsen
 • Jonas Møller
 • Magnhild Klakegg
 • Marie Flaatten
 • Mari Grong
 • Mathias Emanuel Aas
 • Sindre Jensen
 • Sol Angelica Bergsli-Berntsen
 • Tommy Ly Hoang
 • Koordinator Frederik Lervåg, Fritidsenheten tlf 46879557
 • Sekretær Marit Semb

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp. Bystyret velger medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Bystyret blir forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Leder: Atle Aastad, Høyre -  
E-post:
atle.aastad@skien.kommune.no
Telefon: 91312063

Medlemmer:

NAVN PARTI
Atle Aastad, leder H
Torhild Jensen, nestleder Ap
Knut Morten Johansen Frp
Jan Grini Ap
Synnøve Elisabeth Lund Krf
Ole Røed V
Rune Mathisen Rødt
Vara:  
Nils Lunden H
Kaia Kristine Berg- Hanssen H
Andrè Prestvik Byp
Karianne Hansen Frp
Cathrine Villemo T. Svendsen Byp
Inger Christensen Rødt
Frank Roy Larsen Ap
Anita Kallevik Ap
Mona Saga Ap
Knut Torstein Skinnarland Mdg
Eva Berg V

 

Møteplan for kontrollutvalget  

Navneutvalget

Medlemmer: 

Navn Parti
Gudmund Kverndalen, leder Ap
Åse Gro Bakke Sv
Mona Harjo Rødt
Bård Naas Sp
Thor Øvrum H
Vara:  
Ingjerd Martinsen  Ap
Odin Adelsten Bohmann  Ap
Roger Hegland  Ap
Per Forsberg H
Marit Kronseth H

 

Møteplan for navneutvalget

Flerkulturelt utvalg

Medlemmer:

Navn Parti
Odin A. Bohmann, leder Ap
Mari Falch-Pedersen Sv
Mona Osman Rødt
Arne Olav Lunde Hageberg Krf
Heidi Mustvedt-Plüss H
Sahardid M. Salad               Brobygger Telemark, Afrikansk kulturforening
Zahra Elmi Telemark innvandrerråd
Erik Hofsten Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn
Mustafa Asfari Syrisk forening
Haifaa Mardan Al- Egly  
   
VARA  
Trine Almenning Ap
Lars Jøntvedt Skjelbred Ap
Torunn Hauen Aks Ap
Marjan Farahmand H
Harald Tiedemann Hansen H
   
Peri-Ilka Tincman Lope forening for Mikrointegrering
Ladan Mohamed Somalisk forening
Shadi Omidi Elev voksenopplæring
Margret Jonsdottir Islandsk forening
Anthony Hylton Kia Skien
Issa Kashingo Afrikansk kulturforening


Møteplan for Flerkulturelt utvalg

Lokalutvalgene

Dersom du har en sak fra ditt nærområde som du ønsker å ta opp med politikerne, kan du kontakte leder av de ulike lokalutvalgene. Hvem som er leder ligger i oversikten over lokalutvalgene på denne hjemmesiden. Bystyresekretariatet er kontaktleddet mellom lokalutvalgene og administrasjonen. 

Lokalutvalgsmidler

Skien kommune deler ut lokalutvalgsmidler for 2022. Alle som driver aktiviteter i et lokalutvalgsområde har anledning til å søke. Lokalutvalgene behandler søknadene, og avhengig av innbyggertallet i området har hvert utvalg fra 20.000 til 40.000 kr til utdeling.

OBS: Bystyrets intensjon er at lokalutvalgsmidlene bør komme flest mulig av innbyggerne til gode. Videre er det bystyrets intentsjon at frivillige lag og foreninger for barn og unge prioritere, men lokalutvalgsmidler kan også gå til frivillige organisasjoner med andre formål.

Korte, konkrete søknader som angir hva midlene skal brukes sendes til: skien.postmottak@skien.kommune.no

Oppgi hvilket lokalutvalg det søkes om lokalutvalgsmidler fra. Skriv dette i emnefeltet og i selve søknadsteksten.

Bratsberg lokalutvalg
 • Heidi Hamadi (Sv) leder, 920 99 139
 • Tove Lindskog, (Ap)
 • Anniken Myhre Borgerås (Ap)
 • Jennie Johnsen (V)- vara Harald Tveit (V)
 • Siri Svenkerud (H)    
 • Snorre Knudsen (Uavhengig)
 • Bjørn Teigen (Frp)nestleder -  Vara Lasse Sannes (Frp)
 • Tor Killie (Byp.)
 • Terje Nesse (H)
 • Dagfinn Øksenholt (Frivillige)
Gimsøy lokalutvalg
 • Espen Schmitz (Ap) leder, 92228909                       
 • Asbjørn Hovstø (V) - vara Ole Røed
 • Kari Gåserud (Ap)
 • Ole Rød (V)
 • Håvard Holstaa (Ap)
 • Elin Bråten (H)
 • Marte Dragset (H)
 • Ann Kristin Jordbakke (Frivillige) nestleder
 • Svein Olav Eide (Frivillige)
 • Ola Sagvolden (SP)
 • Inger Christensen (Rødt)
 • Grete Meyer Larsen (Ap)
 • Turid Rund (Ap)
Gjerpen lokalutvalg
 • Heidi Mustvedt-Plüss (H) leder, 905 66 247
 • Frode Svendsen (Ap)
 • Marit Nagel Rønningen (Sv) nestleder
 • Nicolay Staurvik (V)
 • Elin Katrine Nilssen (MDG)
 • Allen Einar Kjøhl-Rødsand (MDG)
 • Jan Tore Øvrum (Frivillige)
 • Jon Bjarne Onsøien (Frivillige)
 • Aino Beate Follaug
Gulset lokalutvalg
 • Anita Kallevik (Ap) leder (Martinsen inntil videre)
 • Susanne Rimestad (MdG)
 • Svein Gustaf Martinsen (Ap) nestleder, 454 70 854
 • Arve Moen (H), Margareth Oldrup Olsen (H),vara
 • Tore Seeberg (Frp), Tor Arild Bolstad  (Frp), vara
 • Helene Sundell (Byp.)
 • Kjell Inge Austad (Sp)
 • Rune Wahlstrøm (Sp)
 • Ronny Melby Malmhaug (Byp)
 • Ida Victoria Rollestad Odland (Rødt)
 • Bjørn Halstvedt (Frivillige)
 • Ladan Mahamed Abdullahi
Kilebygda lokalutvalg
 • Sveinung Egenæs (Sp) leder, 41421951
 • Elisabeth Endrestad (Uavhengig)
 • Asgeir Slåen (Uavhengig)
 • Nina Slåen (Uavhengig)
 • Svein Tore Høidalen (Frivillige)
 • Anita Langerød (Frivillige)
Klovholt lokalutvalg
 • Karl Gustav Olsen (Uavhengig) leder, 99152708
 • Ingeborg Klovholt (H) nestleder
 • Elisabeth Five (Ap)
 • Laila Mandt Johansen
 • Sverre Thingstad (Frivillige)
 • Terje Bøe (Frivillige)
 • Marthe Olsen (Frivillige)
Klyve lokalutvalg
 • Hanne Strandskog (Sv) leder, 993 09 606
 • Arnulf Melgård (Sv)
 • Knut Georg Pølse-Nilsen (Rødt) nestleder
 • Mili Myrteza Terstena (Ap)
 • Anita Sund (H),  Lene Lunde (H) vara
 • Heidi Roheim (V)
 • Kjell Rambekk (Frp)
Lunde lokalutvalg
 • Anne H. Kydland (H), leder - 901 64 819 - vara Kaia Kristine Berg- Hanssen (H)
 • Einar Juve (Ap)
 • Bjørg Øya Tefre (V), 
 • Håvard Arctander Rosenlund (Sv) nestleder
 • Tone Olavsdatter B(Mdg), Lisa Skinnarland, vara (Mdg)
 • Andreas Käiväräinen (Rødt)
 • Eva Berg, (V)
 • Eva Helene Erntsen
Melum lokalutvalg
 • Ole Johan Løvli (Ap) leder, 911 05 505
 • Svein Tore Jønnevald Dale (Sp) nestleder
 • Andre Prestvik (Byp.)
 • Jan Endre Bjørbæk Andersen (Frp) - vara Kim Kise (Frp)
 • Solveig Aadna (Ap)
 • Torhild Haugset Bjørbæk (uavhengig)
 • Ole E. Amlie (H)
 • Brita Nyland (Uavhengig)
 • Maren Veberg (Uavhengig)
 • Christina Doksrød Granli (Uavhengig)
Skotfoss lokalutvalg
 • Anne Britt Schjelvåg Fossen (Ap) leder, 97600514
 • Terje Brian Johnsen (Ap)
 • Arne Sandland (H) nestleder - vara Nils Lunden (H)
 • Silje Høyendahl (Rødt)
 • Cathrine Gundersen (V)
 • Vidar Berg (Frp)
 • Karl Ludvig Corneliussen (Frivillige)
 • Kristin Lefsaker (Frivillige)
Valebø lokalutvalg
 • Asle Aase (Ap) leder, 976 95 268
 • Stian Stenersen (Frp)
 • Anne Synnøve Vale Aase (Ap)
 • Geir Ståle Lunde (Ap)
 • Olaf Trygve Aase, Uavhengig
 • Jill Helland, Frivillige 
 • Elisabeth Stenersen, (Frp)
Vold og Søtvedt lokalutvalg

Ikke konstituert

Ytre Gjerpen lokalutvalg
 • Anne Østensen (Ap), leder, 902 04 853-  Karin Honstad, vara (Ap)
 • Kari-Ann Borgeraas (Ap) - vara Gunvor Ramsåsen
 • Sidsel Devik (V), Benedicte Ballestad, vara (Sp)
 • Knut Rutlin (H)
 • Espen Gottschal (Mdg)
 • Esther Buer (Frp)
 • Lars Gran (Frp)
 • Cecilie Authen Borgestad (H)
 • Solbjørg Meling Lindøe (Krf) nestleder
 • Bo Lilledal Andersen (Frivillige)
 • Berit Irene Melkeruta Eik (Frivillige)
 • Torstein Ruben Kaasa (Høyre)
Øvre Gjerpen lokalutvalg
 • Berit Moen (Sv) leder, 48265062
 • Brede Bjerkeseth (Ap)
 • Trond Sturla Brown Østensen (Sp) nestleder
 • Sjur Ole Taule (Frp)
 • Günter Balchen (Rødt)
 • Kari Merethe Skjelbred (frivillige)
 • Kathrine Moe Pettersen (frivillige)
Åfoss lokalutvalg
 • Ivar Kristensen (Ap) leder, 417 66 761
 • Steinar Darrud (Sv) nestleder
 • Vibeke Jacobsen (H)
 • Morten Muggerud (Uavh)
 • Bjørn Norli (Ap)
 • Linda Nybø-Olsen
 • Espen Jensen

Klage

Klagenemda

Klagenemda behandler i hovedsak klager på avslag på parkeringtillatelse for forflytningshemmende, på startlån og kommunal bolig. Det er kommuneadvokaten som forbreder sakene til klagenemda.

Kontaktinformasjon til klagenemda
Navn Telefon
Helga Lilleland (Sv) leder           459 16 242
Bjørn Erik Høgseth (Krf) Ny blir valgt 992 44 147
Anita Lindgren (Sp)                   
Lisbet Drageset (H) 920 49 300
Arne Sandland (H) 91 33 74 38

Klagenemda for eiendomsskattesaker behandler klager på takst på eiendom som er grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt.

Kontaktinformasjon til klagenemda for eiendomsskattesaker
Navn Telefon
Knut Janøy, leder  916 60 711
Ingjerd Martinsen, n.leder (Ap)  905 93 109
Kari Gaaserud (Ap)  906 23 078
Harald Kristiansen (Ap)  938 32 348
Kim Kise (Frp)  917 52 725

 

Reglementer for folkevalgte

Saksbehandlingsreglement ajourført april 2021

Delegeringsreglement desember 2020

Reglement lokalutvalg vedtatt desember 2019

Godtgjøringsreglement for folkevalgte 2020

Etiske retningslinjer for folkevalgte

Folkevalgtes rettigheter

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som gir oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Oversikt over verv for sentrale personer i Skien kommune finner du her.  

Kontaktinformasjon

Bystyresekretariatet
Telefon: 35 58 13 50
E-post: bystyresekretariatet@skien.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusplassen 2, 3724 Skien

Publisert: 28.02.2017 17:47
Sist endret: 13.10.2021 12:33