Politisk organisering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Politikerne og administrasjonen vil gjerne høre dine synspunkter om saker og temaer du er opptatt av. Har du som enkeltperson eller medlem av en organisasjon en sak du ønsker å ta opp, ta kontakt og frem din sak.

Slik påvirker du

På nettsiden minsak.no kan du foreslå og skrive under på saker du mener vil gjøre kommunen bedre. 

Samler du inn underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen, har du som innbygger i en kommune rett til å å sette en sak på den politiske dagsorden. 

Frem din sak

Ønsker du å komme i kontakt med en politiker kan du kontakte dem direkte, eller via Bystyresekretariatet. 

Bystyresekretariatet 

Telefon: 35 58 13 50
E-post: bystyret@skien.kommune.no
Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Rådhusplassen 2, 3701 Skien

Du kan også kontakte kommunens administrasjon direkte eller via Skien servicesenter: 

Skien servicesenter
Telefon: 35 58 10 00
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no
Chat (nettprat)
Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 2

Politisk organisasjonskart

Organisasjonskart for politisk organisering i Skien kommune finner du her.

Ordfører

Ordføreren er kommunens øverste politiske representant. Ordfører i Skien er Hedda Foss Five. Hedda Foss Five representerer Arbeiderpartiet og er inne i sin 2. periode som ordfører i Skien. Hun har tidligere vært leder av hovedutvalget for oppvekst fra 2007 - 2011 og gruppeleder for arbeiderpartiets bystyregruppe i samme periode. Fra 2003 - 2007 representerte hun Arbeiderpartiet i Telemark fylkeskommune. 

Kontaktinformasjon til ordfører:
Tlf: 35 58 91 19 (ordførerers forværelse)
E-post: hedda.foss.five@skien.kommune.no

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”. Vær derfor oppmerksom på at innholdet i meldingen kan bli offentlig tilgjengelig. 

Varaordfører

Erik Næs (Krf)
E-post: erik.nas@skien.kommune.no
Tlf: 48 14 54 70

Bystyret 2019-2023

Skien kommune styres etter formannskapsmodellen med bystyret og de politiske utvalgene som øverste politiske myndighet.

Bystyret er kommunens øverste politiske organ med 55 folkevalgte representanter pluss varamedlemmer. Bystyremøtene er åpne for alle.

Bystyrets oppgaver

Bystyret treffer vedtak i følgende saker: 

 • Vedtak av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen, f.eks. avtaler om interkommunalt samarbeid
 • Politisk organisering
 • Kommuneplaner og kommunedelplaner
 • Handlingsprogram, herunder økonomiplan og årsbudsjett
 • Fastsettelse av kommunale gebyrer og avgifter
 • Sektor- og temaplaner
 • Reguleringsplaner
 • Årsregnskap/årsmelding
 • Valg av revisor
 • Periodiske regnskapsrapporter, herunder endringer i årsbudsjett/økonomiplan av vesentlig art
 • Hovedlinjene i administrativ organisering
 • Vedtak om oppstart av større byggeprosjekt
 • Ansettelse av rådmann
 • Vesentlige endringer (opprettelse/nedleggelse) i kommunens tjenestetilbud
 • Prosjektrapporter/-regnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner

Bystyrets medlemmer

NavnPartiEpostTelefon
Hedda Foss Five Ap hedda.foss.five@skien.kommune.no 91371131
Rolf Erling Andersen Ap rolferling.andersen@skien.kommune.no 91567333
Trude Tvedt Ap trudetvedt.sandvik@skien.kommune.no 93296182
Trine Almenning Ap trinealmenning.flatin@skien.kommune.no 93038823
Ole Geir Hoppestad Ap olegeir.hoppestad@skien.kommune.no 91840554
Kristoffer Stenbakk Ap Kristoffer.Stenbakk@skien.kommune.no 93424025
Roger Hegland  Ap roger.hegland@skien.kommune.no 98410850
Knut Einar Aas Ap knuteinar.aas@skien.kommune.no 95119924
Jorunn Schmitz Ap jorunn.schmitz@skien.kommune.no 90124153
Ingjerd Martinsen Ap Ingjerd.Martinsen@skien.kommune.no 90593109
Anders Skorve Ap anders.skorve@skien.kommune.no 90608716
Odin Adelsten Aunan Bohmann Ap OdinAdelsten.Bohmann@skien.kommune.no 46829563
Nikolai Sti Ravlum Ap Nikolai.StiRavlum@skien.kommune.no 98674499
Saynab Guleed Ap saynab.guleed@skien.kommune.no 99345588
Harald Haraldsen Ap harald.haraldsen@skien.kommune.no 92624769
Gudmund Kverndalen Ap gudmund.kverndalen@skien.kommune.no 40406569
Lars Jøntvedt Skjeldbred Ap lars.jontvedt.skjelbred@skien.kommune.no 95225956
Tor Ragnar Sollid Ap torragnar.sollid@skien.kommune.no 94132777
       
Tomas Bakken Byp tomas.bakken@skien.kommune.no 95051977
Joakim Rabe Byp joakim.rabe@skien.kommune.no 94832298
       
Tommy Ballestad FNB tommy.ballestad@skien.kommune.no 41230176
       
Jørn Inge Næss Frp jorninge.naess@skien.kommune.no 91712182
Knut Morten Johannesen Frp knutmorten.johannesen@skien.kommune.no 99315360
Cathrine H. Bakka Frp CathrineHasler.Bakka@skien.kommune.no 92887055
Jan Ove Lia Frp janove.lia@skien.kommune.no 40218646
Esther Buer Frp Esther.Buer@skien.kommune.no  
       
Emilie Schäffer H emile.schaffer@skien.kommune.no 90095203
Helene Røsholt   H helene.rosholt@skien.kommune.no 99777117
Marjan Farahmand H marjan.farahmand@skien.kommune.no 91552638
Marius Roheim Johnsen H MariusRoheim.Johnsen@skien.kommune.no 92643322
Kari Lise Holmberg H KariLise.Holmberg@skien.kommune.no 91391824
Jan Terje Olsen H janterje.olsen@skien.kommune.no 90771590
Stein Erik Amlie H steinerik.amlie@skien.kommune.no 45023748
Erik Gudbrandsen H erik.gudbrandsen@skien.kommune.no 98207329
Halvor Berg Hansen H halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no 41651200
Harald Tiedemann Hansen H HaraldTiedemann.Hansen@skien.kommune.no 90176798
       
Erik Næs Krf erik.nas@skien.kommune.no 48145470
Anna Erika Myrvold Krf annaerika.myrvold@skien.kommune.no 47068792
Roar Åkre Krf roar.akre@skien.kommune.no 90192067
       
Mona Nicolaysen MdG mona.nicolaysen@skien.kommune.no 48024829
Marco Gozzi MdG marco.gozzi@skien.kommune.no 41297533
Lisa Velouri B. Skinnarland MdG LisaVelouria.Skinnarland@skien.kommune.no 94056492
       
Trond Ballestad Sp trond.ballestad@skien.kommune.no 90621438
Bård Naas Sp bard.naas@skien.kommune.no 91192253
Terje Riis-Johansen Sp terje.riis-johansen@skien.kommune.no 97563000
Ida Riis-Johansen Sp ida.riis-johansen@skien.kommune.no 47645275
Kåre Solvang Sp kare.solvang3@skien.kommune.no 98077388
Halvor Stavdal Sp halvor.stavdal@skien.kommune.no 46890989
       
Rune Mathisen Rødt  Rune.Mathisen@skien.kommune.no 46968251
Fillip Rønning Jakobsen Rødt   FillipRonning.Jakobsen@skien.kommune.no 91832793
Ørnulf Hjort-Sørensen Rødt   Ornulf.Hjort-Sorensen@skien.kommune.no 41502874
       
Åse Gro Bakke Sv asegro.bakke@skien.kommune.no 92010263
Helga Lilleland Sv helga.lilleland@skien.kommune.no 45916242
Ole Martin Haukland Sv olemartin.haukland@skien.kommune.no 48299463
       
Gustav Søvde V  gustav.sovde@skien.kommune.no 90574333
       

 

Møteplan for Bystyret

Formannskapet

Formannskapet er et arbeidsutvalg for bystyret i saker som har økonomisk betydning utover det som er vedtatt som rammer for hovedutvalgene. Formannskapsmøtene er åpne for alle.

Formannskapets medlemmer

Leder av formannskapet er ordfører, Hedda Foss Five (Ap)

NavnE-postTelefon
Erik Næs (Krf) erik.nas@skien.kommune.no  48145470
Rolf Erling Andersen (Ap) rolferling.andersen@skien.kommune.no  91567333
Geir Arild Tønnessen (V) geir.arild.tonnessen@skien.kommune.no  90737373 
Mona Nicolaysen (MdG) mona.nicolaysen@skien.kommune.no  48024829 
Åse Gro Bakke (Sv) asegro.bakke@skien.kommune.no  92010263 
Trond Ballestad (Sp) trond.ballestad@skien.kommune.no  90621438 
Jan Terje Olsen (H) janterje.olsen@skien.kommune.no  90771590 
Emilie Schäffer (H) emile.schaffer@skien.kommune.no  90095203 
Tomas Bakken (Byp) tomas.bakken@skien.kommune.no  95051977 
Jørn Inge Næss (Frp) jorninge.naess@skien.kommune.no  91712182 
Karianne Hansen (Frp) karianne.hansen@skien.kommune.no  40463601 

 

Møteplan formannskapet 

Partssammensatt utvalg

Partsammensatt uvalg består av medlemmene i formannskapet, samt fem representanter fra arbeidstakerorganisasjonen. Utvalg behandler eksempelvis sykefravær, lønnspolitikk, lærlingeordningen og IA arbeid. Bystyret kan pålegge utvalget oppgaver etter nærmere vedtak.

Partssammensatt utvalg sine medlemmer

Lederen av partssammensatt utvalg er ordfører, Hedda Foss Five (Ap)

Navn Epost Telefon
Erik Næs (Krf) erik.nas@skine.kommune.no 48145470
Rolf Erling Andersen (Ap) rolferling.andersen@skien.kommune.no 91567333
Trude Tvedt Sandvik (Ap) trudetvedt.sandvik@skien.kommune.no  93296182
Mona Nicolaysen (MdG) mona.nicolaysen@skien.kommune.no  48024829 
Geir Arild Tønnessen (V) geir.arild.tonnessen@skien.kommune.no  90737373 
Åse Gro Bakke (Sv) asegro.bakke@skien.kommune.no  92010263 
Trond Ballestad (Sp) trond.ballestad@skien.kommune.no  90621438 
Jan Terje Olsen (H) janterje.olsen@skien.kommune.no  90771590 
Emilie Schäffer (H) emile.schaffer@skien.kommune.no  90095203 
Tomas Bakken (Byp.) tomas.bakken@skien.kommune.no  95051977 
Jørn Inge Næss (Frp) jorninge.naess@skien.kommune.no  91712182 
Karianne Hansen (Frp) karianne.hansen@skien.kommune.no  40463601 
Elisabeth Timland (Ansatte rep.) elisabeth.timland@skien.kommune.no 93486406
Laila Brattelid (Ansatte rep.) laila.brattelid@skien.kommune.no 92098435
Kjersti Bendiksen (Ansatte rep.) kjersti.bendiksen@skien.kommune.no 92083611 
Hilde E. Fliid (Ansatte rep.) hild.ekeberg.fliid@skien.kommune.no 35581098 
Sjur Ole Taule (Ansatte rep.) sjur.ole.taule@skien.kommune.no 99730723 

Hovedvernombudet har møte og talerett. Hovedverneombudet heter Kjersti Finneid Hovden.

Hovedutvalgene

Hovedutvalgene skal ha omfattende delegert kommunalansvar/beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre.

Hovedutvalget for helse og velferd

Utvalget behandler saker som omhandler kommunale helse- og omsorgstjenester, samhandlingsreformen, flykningesaker, fysisk og psykisk helse, miljørettet helsevern og skjenkesaker.        

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Trine Almenning Ap  Trine.Almenning@skien.kommune.no 93038823 
Roger Hegland  Ap  roger.hegland@skien.kommune.no  98410850 
Harald Haraldsen  Ap  harald.haraldsen@skien.kommune.no  92624769 
Felix Volpe  Ap  felix.volpe@skien.kommune.no 46950665
Solbjørg Lindøe  Krf  solbjorg.lindo@skien.kommune.no  99016294 
Andreas Dalsegg  SV  andreas.dalsegg@skien.kommune.no  93422220 
Synøve Elisabeth Lund  Krf  SynnoveElisabeth.Lund@skien.kommune.no  95024316 
Torunn Hauen Aks Ap  TorunnHauen.Aks@skien.kommune.no  48288094
Karianne Hansen  Frp  karianne.hansen@skien.kommune.no  40463601 
Joakim Rabe Byp joakim.rabe@skien.kommune.no 94832298
Erik Gudbrandsen H erik.gudbrandsen@skien.kommune.no  98207329 
Helene Røsholt H helene.rosholt@skien.kommune.no  99777117 
Rine Negård Frp rine.negard@skien.kommune.no  40845268 

I tilegg har 2 ansatte representantert, observatør fra eldrerådet og mennesker med nedsatt funskjonsevne møte og talerett.

 

Møteplan for Hovedutvalget for helse og velferd

Hovedutvalget for klima, miljø, næring og friluftsliv 

Utvalget er ansvarlig for saker som omhandler næringsvirksomhet, reiseliv, fritid, friluftsliv, frivillige interesseorganisasjoner, kultur og aktivitetssenterne, byutvikling, miljø og vennskapssamarbeid.

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Geir Arild Tønnesen geir.arild.tonnessen@skien.kommune.no  90737373 
Marco Gozzi  MDG  marco.gozzi@skien.kommune.no  41297533 
Ingjerd Martinsen  Ap  ingjerd.marthinsen@skien.kommune.no  90593109 
Harald Christiansen Ap  harald.christiansen@skien.kommune.no 93832348
Ann Kjersti Grinilia  Krf  annkjersti.grinilia@skien.kommune.no  93045602 
Halvor Berg-Hanssen  halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no  41651200 
Nils Olav Skilbred Frp  nilsolav.skilbred@skien.kommune.no 90689983
Marian Gravli Ruud MarianGravli.Ruud@skien.kommune.no 92431176 
Karina Meyer Pedersen  Byp  karinameyer.pedersen@skien.kommune.no  46940770 

Møteplan for Hovedutvalget for miljø, klima, næring og friluftsliv

Hovedutvalget for oppvekst

Utvalget er ansvarlig for saker som omhandler skole og barnehagetjenester, hjelpetjenester for barn og familie (SPT, PPT), voksenopplæring, barnevern og kulturskolen.

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Ole-Geir Hoppestad  Ap  olegeir.hoppestad@skien.kommune.no  91840554 
Signy Gjærum  signy.gjaerum@skien.kommune.no  92697761 
Roar Åkre Krf  roar.aakre@skien.kommune.no 90192067
Saynab Guleed  Ap  saynab.guleed@skien.kommune.no  99345588 
Anne Marie Egenæs  Sp  annem.egenes@skien.kommune.no  95760647 
Åse Gro Bakke  SV  asegro.bakke@skien.kommune.no  92010263 
Mona Nicolaysen MDG  mona.nicolaysen@skien.kommune.no 48024829
Odin Adelsten Bohmann  Ap  odinadelsten.bohmann@skien.kommune.no  46829563 
Jan Ove Lia  Frp  janove.lia@skien.kommune.no  40218646 
Marjan Farahmand H marjan.farahmand@skien.kommune.no 91552638 
Jan-Terje Meen Byp jan-terje.meen@skien.kommune.no  97741424 
Fred Inge Skjærum H fredinge.skjaerum@skien.kommune.no  90081731 
Karina Meyer Pedersen Byp karinameyer.pedersen@skien.kommune.no  46940770 

I tillegg har 2 ansatte representanter, observatør fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funsksjonsevne møte og talerett

 

Møteplan for Hovedutvalget for oppvekst

Hovedutvalget for teknisk sektor

Utvalget behandler saker som omhandler reguleringsplaner, vann- og avløpsplaner, brann, forurensingen og saker innenfor jord- og skogbruk.

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Knut Einar Aas  Ap  knuteinar.aas@skien.kommune.no  95119924 
Per Morten Norborg  KrF  permorten.norborg@skien.kommune.no  97461776 
Jorunn Schmitz  Ap  jorunn.schmitz@skien.kommune.no  90124153 
Anders Skorve  Ap  anders.skorve@skien.kommune.no  90608716 
Frode Bakken  Ap  frode.bakken@skien.kommune.no  90660423 
Atle Rui  atle.rui@skien.kommune.no  97975345 
Helga Lilleland  SV  helga.lilleland@skien.kommune.no  45916242 
Ida Riis-Johansen Sp ida.riis-johansen@skien.kommune.no 47645275
Jørn Inge Næss  Frp  jorninge.naess@skien.kommune.no  91712182 
Emilie Schäffer H emilie.schaffer@skien.kommune.no   92095203 
Tomas Bakken Byp tomas.bakken@skien.kommune.no  95051977
Stein Erik Amlie H steinerik.amlie@skien.kommune.no  45023748 
Helene Olsen Byp helene.olsen@skien.kommune.no  91999051 

I tilegg har 2 ansatte representanter, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsvene møte og talerett.

Møteplan for Hovedutvalget for teknisk sektor

Øvrige råd og utvalg

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (RÅPF) er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12)
RÅPF i Skien kommune har 9 medlemmer, 6 fra funksjonshemmedes organisasjoner og 3 fra politiske partier
.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet, og skal sørge for at funksjonshemmedes erfaringer og interesser blir hørt og tatt med i saks- og planprosesser
.
RÅPF har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Leder
Ragnar Grøsfjeld (organisasjon)
E-post: ragnar.grosfjeld@skien.kommune.no
Telfon: 958 17 202

Øvrige medlemmer

 • Vibecke Selliken (organisasjon)
 • Cathrine Dammen (organisasjon)
 • Marte Støver (organisasjon)
 • Grete Romsdalen (organisasjon)
 • Lisbeth Dragseth (H)

Veileder til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Møteplan for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Eldrerådet

Det kommunale eldrerådet er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12). Eldrerådet i Skien kommune har
9 medlemmer, 5 fra pensjonistforeningene i Skien og 4 fra politiske partier.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og statlig etater på kommunalt nivå, og skal arbeide for å ivareta eldres rettigheter og interesser på alle områder.

Eldrerådet har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Leder:

Gerd Andersen (pensjonistforening)

Epost: gerd.andersen@skien.kommune.no

Telefon: 92299651

 • Ivar Kristensen, nestleder i utvalg (pensjonistforening)
 • Harald Christiansen (Ap)
 • Susanne Rimestad (MDG)
 • Aslaug Vale (H)
 • Leif-Frode Johansen (Frp)
 • Ulla Britt Larsson (pensjonistforening)
 • Harry Trondsen (pensjonistforening)
 • Kjell Torbjørn Steinhaug (pensjonistforening)

 

Møteplan for Eldrerådet

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp. Bystyret velger medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Bystyret blir forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Leder: Atle Aastad, Høyre -  
E-post:
atle.aastad@skien.kommune.no
Telefon: 91312063

Medlemmer:

 • Tor Ragnar Sollid, Arbeiderpartiet - nestleder i utvalg
 • Nils Olav Skilbred, Fremskrittspartiet - utvalgsmedlem
 • Tommy Ballestad, Uavhengig - utvalgsmedlem
 • Solveig Sollie, Kristelig Folkeparti - utvalgsmedlem
 • Gustav Søvde, Venstre - utvalgsmedlem
 • Inger Johanne Juve, Arbeiderpartiet - utvalgsmedlem

 • Heidi Mustvedt-Plüss, Høyre - varamedlem i utvalg
 • Siri Svenkerud, Høyre - varamedlem i utvalg
 • Mia Jacobsen, Fremskrittspartiet - varamedlem i utvalg
 • Lars Lindskog, Fremskrittspartiet - varamedlem i utvalg
 • Silje Torvund, Bypartiet - varamedlem i utvalg
 • Heidi Hamadi, Sosialistisk Venstreparti - varamedlem i utvalg
 • Sveinung Egenæs, Senterpartiet - varamedlem i utvalg
 • Chris-Martin Andreassen, Miljøpartiet De Grønne - varamedlem i utvalg
 • Olaug Skau, Arbeiderpartiet - varamedlem i utvalg

Møteplan for kontrollutvalget

Navneutvalget

Medlemmer:

 • Frode Bakken, Arbeiderpartiet - leder i utvalg
 • Åse Gro Bakke, Sosialistisk Venstreparti - utvalgsmedlem
 • Eva Berg, Venstre - utvalgsmedlem
 • Thor Øvrum, Høyre - utvalgsmedlem
 • André Prestvik, Bypartiet - utvalgsmedlem

 • Tone Olafsdatter Barhellestøl, Miljøpartiet De Grønne - varamedlem i utvalg
 • Tore Lervik, Senterpartiet - varamedlem i utvalg
 • Per Morten Norborg, Kristelig Folkeparti - varamedlem i utvalg
 • Marit Kronseth, Høyre - varamedlem i utvalg
 • Per Forsberg, Høyre - varamedlem i utvalg
 • Helene Olsen, Bypartiet - varamedlem i utvalg
 • Jørgen Thorkildsen, Bypartiet - varamedlem i utvalg

Møteplan for navneutvalget

Flerkulturelt utvalg

Medlemmer:

 • Erik Næs, Kristelig Folkeparti - leder i utvalg
 • Trine Almenning, Arbeiderpartiet - nestleder i utvalg
 • Andreas Dalsegg, Sosialistisk Venstreparti - utvalgsmedlem
 • Heidi Mustvedt-Plüss, Høyre - utvalgsmedlem
 • Vidar Berg, Fremskrittspartiet - utvalgsmedlem
 • Susanne Rimestad, Venstre -varamedlem i utvalg
 • Kenneth Berg, Venstre - varamedlem i utvalg
 • Geir Arild Tønnessen, Venstre - varamedlem i utvalg
 • Marjan Farahmand, Høyre - varamedlem i utvalg
 • Thor Arild Bolstad, Fremskrittspartiet - varamedlem i utvalg

Møteplan for Flerkulturelt utvalg

Lokalutvalgene

Dersom du har en sak fra ditt nærområde som du ønsker å ta opp med politikerne, kan du kontakte med leder av de ulike lokalutvalgene. Bystyresekretariatet er kontaktleddet mellom lokalutvalgene og administrasjonen. 

Lokalutvalgsmidler

Skien kommune deler ut lokaluvalgsmidler for 2019. Alle som driver aktiviteter i et lokalutvalgsområde har anledning til å søke.
Lokalutvalgene behandler søknadene, og avhengig av innbyggertallet i området har hvert utvalg fra 20.000 til 40.000 kr til utdeling.
Det kan ikke søkes om midler til drift, men utover det står lokalutvalgene fritt til å innvilge søknader.

Søknader sendes; Skien postmottak, postboks 158, 3701 Skien
eller skien.postmottak@skien.kommune.no

Bratsberg lokalutvalg

Leder: Espen Gottschal (MdG) - tlf. 409 16 861 - epost: espen.gottschal@gmail.com

 • Bjørn Teigen (Frp)
 • Tove Lindskog (Ap)
 • Harald Tveit (V)
 • Per Kristoffersen (Sp)
 • Mette Sannerholt Andersen (H)
 • Tor Killie (Bypartiet)
 • Knut Lofthus (fra frivillige lag og foreninger)
 • Cato Thomassen (fra frivillige lag og foreninger)
Gimsøy lokalutvalg

Leder: Grete Meyer Larsen (Ap) - tlf. 95428959 - epost: grete.larsen@sf-nett.no

 • Johnny Skogsrød (Ap)
 • Inger Mary Engebakken (Ap)
 • Per Forsberg (H)
 • Ole Røed (V)
 • Soubhi Thaher (R)
 • Egil Olav Martinsen (Frp)
 • Mona Kristensen (Bypartiet)
 • Elin Bråthen (H)
 • Svein Olaf Eide (fra frivillige lag og foreninger)
 • Ann Christin Jordbakke (fra frivillige lag og foreninger)
Gjerpen lokalutvalg

Leder: Karina Meyer Pedersen (Bypartiet) - tlf. 46950770 - epost: karinameyer83@yahoo.no

 • Heidi Mustvedt-Plüss (H)
 • Tore Anton Angetveit-Svanes (V)
 • Frode Svendsen (Ap)
 • Arne Gården (Sp)
 • Sjur Ole Taule (Frp)
 • Sissel Løberg (fra frivillige lag og foreninger)
 • Mariken Køhl-Røsund (fra frivillige lag og foreninger)
 • Arne Morten Knutsen (fra frivillige lag og foreninger)
Gulset lokalutvalg

Leder: Anita Kallevik (Ap) - tlf. 924 82 614 epost: ani-kall@online.no

 • Susanne Rimestad (MdG)
 • Svein Gustaf Martinsen (Ap)
 • Marit Halvorsen (V)
 • Yngve Holmern (Sv)
 • Arve Moen (H)
 • Tore Seeberg (Frp)
 • Turid Bakken (Bypartiet)
 • Ronny Malmhaug (Bypartiet)
 • Bjørn Halstvedt (fra frivillige lag og foreninger)
 • Faduma Guleed (fra frivillige lag og foreninger)
 • Torill Solheim (fra frivillige lag og foreninger)
Kilebygda lokalutvalg

Leder: Sveinung Egenæs - tlf. 41421951 - epost: sveinung.egenes@gmail.com

 • Tove Dalene Wærnes (H)
 • Åsne S. Fjeld (Krf)
 • Tommy Fjellstad (Ap)
 • Svein Tore Høidalen (fra frivillige lag og foreninger)
 • Berit Garvik (fra frivillige lag og foreninger)
Klovholt lokalutvalg

Leder: Karl Gustav Olsen (uavhengig)- tlf. 99152708 - epost: karl.gustav.olsen@bulder.no

 • Ingeborg Klovholt (H)
 • Elisabeth Five (Ap)
 • Cathrine Hasler Bakka (Frp)
 • Terje Bøe (fra frivillige lag og foreninger)
 • Sverre Thingstad (fra frivillige lag og foreninger)
Klyve lokalutvalg

Leder: Atle Rui (Venstre) - tlf: 979 75 345 - epost: Atle.Rui@sykehuspartner.no

 • Arnulf Melfård, Sv,
 • Knut Georg Pølse-Nilsen, Rødt,
 • Anita Sund. H,
 • Mia Jacobsen, Frp
 • Leif - Frode Johansen Frp,
 • Jon Gunnerød, Byp
 • Kjell Rambekk, Frivillige lag og organisasjoner
 • Lene Lunde, Høyre, vara,
 • Hans Runar Chonjniak Byp, vara
Lunde lokalutvalg

Leder: Caroline Torskog (Sv) - tlf. 920 95 070 - epost: caroline.torskog@sthf.no

 • Vegar Grüner (Bypartiet)
 • Bjørg Øya Tefre (V)
 • Tone O. Barhellestøl (MdG)
 • Frode Bakken (Ap)
 • Cecilia Wimann (R)
 • Hege Pflug (H)
 • Torbjørn Solberg (H)
 • Steinar Slettum (Frp)
 • Roy Stian Gunnulfsen (frivillige lag og foreninger)
 • Anette Tobiassen (frivillige lag og foreninger)
Melum lokalutvalg

Leder: Gudmund Kverndalen (Ap) - tlf. 40406569 - epost: gudmund.kverndalen@skien.kommune.no

 • Synnøve E. Lund (Krf)
 • Svein Tore Jønnevald Dale (Sp)
 • Jan Endre Bjørbæk Andersen (Frp)
 • André Prestvik (Bypartiet)
 • Christina Iren Doksrød Granli (frivillige lag og foreninger)
 • Torhild Haugseth Bjørbæk (frivillige lag og foreninger)
Skotfoss lokalutvalg

Leder: Arne Sandland (H) - tlf. 91 33 74 38 - epost: asandla@hotmail.com

 • Vidar Berg (Frp)
 • Steinar Herlog Jørgensen (Ap)
 • Terje Brian Johnsen (Ap)
 • Ranveig Johnsen (Ap)
 • Kristin Lefsaker (fra frivillige lag og foreninger)
 • Nils Lunden (fra frivillige lag og foreninger)
Valebø lokalutvalg

Leder: Asle Aase (Ap) - tlf. 35 54 48 04 - epost: asle.aase@gmail.com

 • Stian Stenersen (Frp)
 • Anne Synnøve Vale Aase (Ap)
 • Geir Ståle Lunde (Ap)
 • Olaf Trygve Aase (uavhening)
 • Jill Helland (fra frivillige lag og foreninger)
 • Svein Bjørnsen (fra frivillige lag og foreninger)
Vold og Søtvedt lokalutvalg

Ikke konstituert

Ytre Gjerpen lokalutvalg

Leder: Anne Østensen (Ap) - tlf. 90204853 - epost: anne.ostensen@no.abb.com

 • Solbjørg Lindø (Krf)
 • Jan Olav Ramsåsen (Ap)
 • Anita Ballestad (Sp)
 • Sidsel Devik (V)
 • Knut Rutlin (H)
 • Lars Gran (Frp)
 • Cecilie Authen Borgestad (H)
 • Bo Lilledal Andersen (fra frivillige lag og foreninger)
 • Linda Åsulfsen (fra frivillige lag og foreninger)
 • Berit M. Eik (fra frivillige lag og foreninger)
Øvre Gjerpen lokalutvalg

Leder: Anniken Myhre Borgerås (Ap) - tlf. 906 31 782 - epost: anniken-borgeraas@hotmail.com

 • Jan Erik Gundersen (Sv)
 • Roger Wahlstrøm (uavhengig)
 • Kai Tore Kvålo (Ap)
 • Jan Helge Jansen (H)
 • Gunnulf Foss (Frp)
 • Espen Nilsen (frivillige lag og foreninger)
 • Rune Pedersen (frivillige lag og foreninger)
Åfoss lokalutvalg

Leder: Laurens Reitsma - tlf. 916 46 984 - epost: laurensreitsma@outlook.com

 • Ivar Kristensen (Ap)
 • Steinar Darrud (Sv)
 • Vibeke Jacobsen (H)
 • Margunn Høie Aasland (Frp)
 • Willy Amundsen (frivillige lag og foreninger)
 • Kåre Øye (frivillige lag og foreninger)
 • Nils Anton Andreassen (frivillige lag og foreninger)

Klage

Klagenemda

Klagenemda behandler i hovedsak klager på avslag på parkeringtillatelse for forflytningshemmende, på startlån og kommunal bolig. Det er kommuneadvokaten som forbreder sakene til klagenemda.

Kontaktinformasjon til klagenemda
Navn Epost Telefon
Åse Gro Bakke (Sv) asegro.bakke@skien.kommune.no 92010263
Roger Hegland (Ap) roger.hegland@skien.kommune.no 98410850 
Hans Edvard Akjer (Krf) hansedvard.askjer@skien.kommune.no  95041887 
Jan Terje Olsen (H) janterje.olsen@skien.kommune.no 90771590 
Thor Arild Bolstad (Frp) thorarild.bolstad@skien.kommune.no  90638405 

 

Klagenemda for eiendomsskattesaker behandler klager på takst på eiendom som er grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt.

Kontaktinformasjon til klagenemda for eiendomsskattesaker
Navn Epost Telefon
Frode Bakken (Ap) frode.bakken@skien.kommune.no 90660423
Signy Gjærum (V) signy.gjaerum@skien.kommune.no 92697761
Felix Volpe (Ap) felix.volpe@skien.kommune.no 46950665
Ole Einar Amilie (H) ole.einar.amlie@skien.kommune.no 92828287
Øyvind Andersen (Frp) oa@p-sas.no 90176764

 

Reglementer for folkevalgte

Delegasjonsreglementet

Godtgjøringsreglement for folkevalgte 

Etiske retningslinjer for folkevalgte

 

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som gir oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Oversikt over verv for sentrale personer i Skien kommune finner du her.  

Kontaktinformasjon

Bystyresekretariatet
Telefon: 35 58 13 50
E-post: bystyret@skien.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusplassen 2, 3724 Skien

 

Publisert: 28.02.2017 17:47
Sist endret: 17.10.2019 11:28