Politisk organisering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Politikerne og administrasjonen vil gjerne høre dine synspunkter om saker og temaer du er opptatt av. Har du som enkeltperson eller medlem av en organisasjon en sak du ønsker å ta opp, ta kontakt og frem din sak.

Slik påvirker du

På nettsiden minsak.no kan du foreslå og skrive under på saker du mener vil gjøre kommunen bedre. 

Samler du inn underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen, har du som innbygger i en kommune rett til å å sette en sak på den politiske dagsorden. 

Frem din sak

Ønsker du å komme i kontakt med en politiker kan du kontakte dem direkte, eller via Bystyresekretariatet. 

Bystyresekretariatet 

Telefon: 35 58 13 50
E-post: bystyresekretariatet@skien.kommune.no
Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Rådhusplassen 2, 3701 Skien

Du kan også kontakte kommunens administrasjon direkte eller via Skien servicesenter: 

Skien servicesenter
Telefon: 35 58 10 00
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no
Chat (nettprat)
Postadresse: Pb. 158, 3701 Skien
Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 2

Politisk organisasjonskart

Organisasjonskart for politisk organisering i Skien kommune finner du her. 

Ordfører

Ordføreren er kommunens øverste politiske representant. Ordfører i Skien er for tiden Trond Ballestad (Sp). Han vil være ordfører i tiden hvor Hedda Foss Five har fødselspermisjon.

Kontaktinformasjon til ordfører:
Tlf: 35 58 91 19 (ordførerers forværelse)
E-post: trond.ballestad@skien.kommune.no

 

E-post og annen post blir behandlet i samsvar med ”Lov om offentlighet i forvaltningen”. Vær derfor oppmerksom på at innholdet i meldingen kan bli offentlig tilgjengelig. 

Varaordfører

I tiden hvor Trond Ballestad (Sp) er ordfører for Hedda Foss Five (Ap), fungerer Trude Tvedt (Ap) som varaordfører.

Trude Tvedt (Ap)
E-post: trude.tvedt@skien.kommune.no  
Tlf: 93 29 61 82

Bystyret 

Skien kommune styres etter formannskapsmodellen med bystyret og de politiske utvalgene som øverste politiske myndighet.

Bystyret er kommunens øverste politiske organ med 55 folkevalgte representanter pluss varamedlemmer. Bystyremøtene er åpne for alle.

Bystyrets oppgaver

Bystyret treffer vedtak i følgende saker: 

 • Vedtak av prinsipiell og overordnet betydning for kommunen, f.eks. avtaler om interkommunalt samarbeid
 • Politisk organisering
 • Kommuneplaner og kommunedelplaner
 • Handlingsprogram, herunder økonomiplan og årsbudsjett
 • Fastsettelse av kommunale gebyrer og avgifter
 • Sektor- og temaplaner
 • Reguleringsplaner
 • Årsregnskap/årsmelding
 • Valg av revisor
 • Periodiske regnskapsrapporter, herunder endringer i årsbudsjett/økonomiplan av vesentlig art
 • Hovedlinjene i administrativ organisering
 • Vedtak om oppstart av større byggeprosjekt
 • Ansettelse av rådmann
 • Vesentlige endringer (opprettelse/nedleggelse) i kommunens tjenestetilbud
 • Prosjektrapporter/-regnskap for investeringsprosjekter større enn 5 mill. kroner

Bystyrets medlemmer

NavnPartiEpostTelefon
Hedda Foss Five (permisjon) Ap hedda.foss.five@skien.kommune.no 91371131
Rolf Erling Andersen Ap rolferling.andersen@skien.kommune.no 91567333
Trude Tvedt Ap trudetvedt.sandvik@skien.kommune.no 93296182
Trine Almenning Ap trinealmenning.flatin@skien.kommune.no 93038823
Ole Geir Hoppestad Ap olegeir.hoppestad@skien.kommune.no 91840554
Kristoffer Stenbakk Ap Kristoffer.Stenbakk@skien.kommune.no 93424025
Roger Hegland  Ap roger.hegland@skien.kommune.no 98410850
Knut Einar Aas Ap knuteinar.aas@skien.kommune.no 95119924
Jorunn Schmitz Ap jorunn.schmitz@skien.kommune.no 90124153
Ingjerd Martinsen Ap Ingjerd.Martinsen@skien.kommune.no 90593109
Anders Skorve Ap anders.skorve@skien.kommune.no 90608716
Odin Adelsten Aunan Bohmann Ap OdinAdelsten.Bohmann@skien.kommune.no 46829563
Nikolai Sti Ravlum Ap Nikolai.StiRavlum@skien.kommune.no 98674499
Saynab Guleed Ap saynab.guleed@skien.kommune.no 99345588
Harald Haraldsen Ap harald.haraldsen@skien.kommune.no 92624769
Gudmund Kverndalen Ap gudmund.kverndalen@skien.kommune.no 40406569
Lars Jøntvedt Skjeldbred Ap lars.jontvedt.skjelbred@skien.kommune.no 95225956
Tor Ragnar Sollid Ap torragnar.sollid@skien.kommune.no 94132777
       
Tomas Bakken Byp tomas.bakken@skien.kommune.no 95051977
Joakim Rabe Byp joakim.rabe@skien.kommune.no 94832298
       
Tommy Ballestad FNB tommy.ballestad@skien.kommune.no 41230176
       
Jørn Inge Næss Frp jorninge.naess@skien.kommune.no 91712182
Knut Morten Johannesen Frp knutmorten.johannesen@skien.kommune.no 99315360
Cathrine H. Bakka Frp CathrineHasler.Bakka@skien.kommune.no 92887055
Jan Ove Lia Frp janove.lia@skien.kommune.no 40218646
Esther Buer Frp Esther.Buer@skien.kommune.no  
       
Emilie Schäffer H emilie.schaffer@skien.kommune.no 90095203
Helene Røsholt   H helene.rosholt@skien.kommune.no 99777117
Marjan Farahmand H marjan.farahmand@skien.kommune.no 91552638
Marius Roheim Johnsen H MariusRoheim.Johnsen@skien.kommune.no 92643322
Kari Lise Holmberg H KariLise.Holmberg@skien.kommune.no 91391824
Jan Terje Olsen H janterje.olsen@skien.kommune.no 90771590
Stein Erik Amlie H steinerik.amlie@skien.kommune.no 45023748
Erik Gudbrandsen H erik.gudbrandsen@skien.kommune.no 98207329
Halvor Berg Hansen H halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no 41651200
Harald Tiedemann Hansen H HaraldTiedemann.Hansen@skien.kommune.no 90176798
       
Erik Næs Krf erik.nas@skien.kommune.no 48145470
Anna Erika Myrvold Krf annaerika.myrvold@skien.kommune.no 47068792
Roar Åkre Krf roar.akre@skien.kommune.no 90192067
       
Mona Nicolaysen MdG mona.nicolaysen@skien.kommune.no 48024829
Marco Gozzi MdG marco.gozzi@skien.kommune.no 41297533
Lisa Velouri B. Skinnarland MdG LisaVelouria.Skinnarland@skien.kommune.no 94056492
       
Trond Ballestad (fung.ordfører) Sp trond.ballestad@skien.kommune.no 90621438
Bård Naas Sp bard.naas@skien.kommune.no 91192253
Terje Riis-Johansen Sp terje.riis-johansen@skien.kommune.no 97563000
Kåre Solvang Sp kare.solvang3@skien.kommune.no 98077388
Halvor Stavdal Sp halvor.stavdal@skien.kommune.no 46890989
May Trude Johnsen Sp maytrude.johnsen@skien.kommune.no  41181174
       
Rune Mathisen Rødt  Rune.Mathisen@skien.kommune.no 46968251
Fillip Rønning Jakobsen Rødt   FillipRonning.Jakobsen@skien.kommune.no 91832793
Ørnulf Hjort-Sørensen Rødt   Ornulf.Hjort-Sorensen@skien.kommune.no 41502874
       
Åse Gro Bakke Sv asegro.bakke@skien.kommune.no 92010263
Helga Lilleland Sv helga.lilleland@skien.kommune.no 45916242
Ole Martin Haukland Sv olemartin.haukland@skien.kommune.no 48299463
       
Gustav Søvde V  gustav.sovde@skien.kommune.no 90574333

 

Møteplan for Bystyret

Formannskapet

Formannskapet er et arbeidsutvalg for bystyret i saker som har økonomisk betydning utover det som er vedtatt som rammer for hovedutvalgene. Formannskapsmøtene er åpne for alle.

Formannskapets medlemmer

Leder av formannskapet er ordfører, Trond Ballestad (Sp) (Hedda Foss Five har fødselspermisjon)

NavnE-postTelefon
Trond Ballestad (Sp) trond.ballestad@skien.kommune.no  90621438 
Rolf Erling Andersen (Ap) rolferling.andersen@skien.kommune.no  91567333
Trude Tvedt (Ap) trude.tvedt@skien.kommune.no 93296182
Roger Hegland (Ap) roger.hegland@skien.kommune.no 98410850
Bård Naas (Sp) bard.naas@skien.kommune.no 91192253 
Erik Næs (Krf) erik.nas@skien.kommune.no 48145470
Mona Nicolaysen (MdG) mona.nicolaysen@skien.kommune.no  48024829 
Åse Gro Bakke (Sv) asegro.bakke@skien.kommune.no  92010263 
Emilie Schäffer (H) emile.schaffer@skien.kommune.no  90095203
Helene Røsholt (H) helene.rosholt@skien.kommune.no   99777117
Jan Terje Olsen (H) janterje.olsen@skien.kommune.no  90771590 
Jørn Inge Næss (Frp) jorninge.naess@skien.kommune.no  91712182 

 

Møteplan formannskapet 

Partssammensatt utvalg

Partsammensatt uvalg består av medlemmene i formannskapet, samt fem representanter fra arbeidstakerorganisasjonen. Utvalg behandler eksempelvis sykefravær, lønnspolitikk, lærlingeordningen og IA arbeid. Bystyret kan pålegge utvalget oppgaver etter nærmere vedtak.

Partssammensatt utvalg sine medlemmer

Lederen av partssammensatt utvalg er ordfører, Hedda Foss Five (Ap) (Fødselspermisjon)

NavnE-postTelefon
Trond Ballestad  (Sp) trond.ballestad@skien.kommune.no  90621438 
Rolf Erling Andersen (Ap) rolferling.andersen@skien.kommune.no  91567333
Trude Tvedt (Ap) trude.tvedt@skien.kommune.no 932 96 182
Roger Hegland (Ap) roger.hegland@skien.kommune.no 984 10 850
Bård Naas (Sp) bard.naas@skien.kommune.no 91192253 
Erik Næs (Krf) erik.nas@skien.kommune.no 48145470
Mona Nicolaysen (MdG) mona.nicolaysen@skien.kommune.no  48024829 
Åse Gro Bakke (Sv) asegro.bakke@skien.kommune.no  92010263 
Emilie Schäffer (H) emile.schaffer@skien.kommune.no  90095203
Helene Røsholt (H) helene.rosholt@skien.kommune.no   997 77 117
Jan Terje Olsen (H) janterje.olsen@skien.kommune.no  90771590 
Jørn Inge Næss (Frp) jorninge.naess@skien.kommune.no  91712182 
Elisabeth Timland (Fagf) Elisabeth.Timland@skien.kommune.no  
Laila Brattelid (Fagf) laila.brattelid@skien.kommune.no  92098435
Kjersti Bendiksen (Utdf) kjersti.bendiksen@skien.kommune.no  
Ida Kaspara Norum (Utdf) idakasparanorum.oterholt@skien.kommune.no   
Erik Kvam (NITO) erik.kvam@skien.kommune.no 35581187

Hovedvernombudet har møte og talerett. 

Politiske utvalg 

Utvalgene skal ha omfattende delegert kommunalansvar/beslutningsmyndighet og avgi uttalelser i saker som berører utvalgets saksområder før disse behandles i formannskap/kommunestyre.

I tilegg har alle politiske utvalg 2 ansatte representantert, observatør fra eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt ffunskjonsevne,  møte og talerett.

 

Utvalg for helse- og omsorg

Utvalget behandler saker som omhandler kommunale helse- og omsorgstjenester, samhandlingsreformen, flykningesaker, fysisk og psykisk helse, miljørettet helsevern og skjenkesaker.        

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Trine Almenning Ap  Trine.Almenning@skien.kommune.no 93038823 
Harald Haraldsen  Ap  harald.haraldsen@skien.kommune.no  92624769 
Monica Karlsen Ap  monica.karlsen@skien.kommune.no 91304806
Kåre Solvang  Sp kåre.solvang@skien.kommune.no 98077388 
Elin Nordbø SP  elin.norbo@skien.kommune.no  95818971 
Anna Erika Myrvold Krf  anna.myrvold@skien.kommune.no 47068792
Susanne Rimestad Mdg susanne.rimestad@skien.kommune.no 98626133
Tarjei Fiskum Skoftedalen Sv  tarjei.skoftedalen@skien.kommune.no 95186881
Geir Arild Tønnessen V geir.tonnessen@skien.kommune.no 90737373 
Esther Buer Frp esther.buer@skien.kommune.no 95777252
Halvor Berg-Hanssen H halvor.berg-hanssen@skien.kommune.no 41651200
Erik Gudbrandsen H erik.gudbrandsen@skien.kommune.no 98207329
Anne Kydland H annehoynes.kydland@skien.kommune.no  90164819

Møteplan Utvalg for helse og omsorg 

 

Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

Utvalget er ansvarlig for saker som omhandler næringsvirksomhet, reiseliv, fritid, friluftsliv, frivillige interesseorganisasjoner, kultur og aktivitetssenterne, byutvikling, miljø og vennskapssamarbeid.

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Odin Adelsten Aunan Bohmann Ap  Odinadelsten.bohmann@skien.kommune.no 46829563 
Helga Lilleland Sv  helga.lilleland@skien.kommune.no 45916242
Ingjerd Martinsen  Ap   ingjerd.marthinsen@skien.kommune.no  90593109 
Torunn Hauen Aks Ap   Torunnhauen.aks@skien.kommune.no 48288094
Lars Skjelbred Ap   lars.jontvedt.skjelbred@skien.kommune.no 95225956
Nikolai Sti Ravlum Ap  Nikolai.StiRavlum@skien.kommune.no 98674499
May Trude Johnsen Sp  MayTrude.Johnsen@skien.kommune.no 90689983
Martha Rogdaberg Aakervik Krf  MarthaRogdaberg.Akervik@skien.kommune.no 99000897
Espen Joris Gottschal Mdg  EspenJoris.Gottschal@skien.kommune.no 98084381
Kari Lise Holmberg H  KariLise.Holmberg@skien.kommune.no 91391824
Marjan Farahmand H  marjan.farahmand@skien.kommune.no 91552638 
Harald Tiedemann Hanssen H  HaraldTiedemann.Hansen@skien.kommune.no 90176798
Cathrine Hasler Bakka Frp  cahtrinehasler.bakka@skien.kommune.no 92887055

Møteplan Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet

 

Utvalg for oppvekst

Utvalget er ansvarlig for saker som omhandler skole og barnehagetjenester, hjelpetjenester for barn og familie (SPT, PPT), voksenopplæring, barnevern og kulturskolen.

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Ole-Geir Hoppestad  Ap  olegeir.hoppestad@skien.kommune.no  91840554 
Roar Åkre Krf Roar.Akre@skien.kommune.no 90192067
Saynab Guleed  Ap saynab.guleed@skien.kommune.no  99345588 
Alexandra Brown Østensen Sp alexandrabrown.ostensen@skien.kommune.no 47245124
Ole Martin Haukland SV OleMartin.Haukland@skien.kommune.no 48299463
Lisa Velouria Skinnarland MDG lisavelouria.skinnarland@skien.kommune.no 94056492
Kristoffer Stenbakk Ap  Kristoffer.Stenbakk@skien.kommune.no 93424025
Signy Gjærum  V signy.gjaerum@skien.kommune.no  92697761 
Fillip Rønning Jakobsen Rødt FillipRonning.Jakobsen@skien.kommune.no 91832793
Marius Roheim Johnsen H MariusRoheim.Johnsen@skien.kommune.no 92643322
Fredrik Halsen H fredrik.halsen2@skien.kommune.no 99564968
Thorild Lunner Osdalen H thorildlunner.osdalen@skien.kommune.no 99620972
Jan Ove Lia Frp janove.lia@skien.kommune.no  40218646

Møteplan Utvalg for oppvekst

 

Utvalg for klima, miljø og byutvikling

Utvalget behandler saker som omhandler reguleringsplaner, vann- og avløpsplaner, brann, forurensingen og saker innenfor jord- og skogbruk.

Medlemmer:

NavnPartiE-postTelefon
Knut Einar Aas  Ap  knuteinar.aas@skien.kommune.no  95119924 
Jorunn Schmitz  Ap  jorunn.schmitz@skien.kommune.no  90124153 
Anders Skorve  Ap  anders.skorve@skien.kommune.no  90608716 
Jon Søli Sp  jon.soli@skien.kommune.no  91893909
Tove Hoppestad Sp tove.hoppestad@skien.kommune.no  997 14 873 
Per Morten Norborg Krf PerMorten.Norborg@skien.kommune.no    974 61 776 
Marco Gozzi Mdg marco.gozzi@skien.kommune.no  412 97 533 
Åse Gro Bakke Sv AseGro.Bakke@skien.kommune.no   920 10 263
Ørnulf Hjort-Sørensen Rødt Ornulf.Hjort-Sorensen@skien.kommune.no 41502874 
Jørn Inge Næss  Frp  jorninge.naess@skien.kommune.no  91712182 
Tomas Bakken Byp tomas.bakken@skien.kommune.no  95051977
Stein Erik Amlie H steinerik.amlie@skien.kommune.no  45023748 
Helene Røsholt H helene.rosholt@skien.kommune.no 997 77 117 

Møteplan Utvalg for klima, miljø og byutvikling

 

Utvalg for landbruk

Navn Rolle Parti Epost mobil
Ingvild Grov Korneliussen Leder Sp ingvildgk@hotmail.no 95206703
Gudmund Kverndalen Nestleder Ap gudmund.kverndalen@skien.kommune.no 40406569
Harald Tveit Medlem V hatveit2@online.no 41687312
Knut Torstein Skinnarland Medlem MDG debaser@bareskin.org 95223527
Ole Einar Amlie Medlem H OleEinar.Amlie@skien.kommune.no 92828287

 

Øvrige råd og utvalg

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse (RÅPF) er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12)
RÅPF i Skien kommune har 9 medlemmer, 6 fra funksjonshemmedes organisasjoner og 3 fra politiske partier
.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse arbeider etter den politiske målsettingen om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet, og skal sørge for at funksjonshemmedes erfaringer og interesser blir hørt og tatt med i saks- og planprosesser
.
RÅPF har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Leder
Ragnar Grøsfjeld (organisasjon)
E-post: ragnar.grosfjeld@skien.kommune.no
Telfon: 958 17 202

Øvrige medlemmer

 • Vibecke Selliken (organisasjon)
 • Cathrine Dammen (organisasjon)
 • Arnold Kverme (organisasjon)
 • Marte Støver (organisasjon)
 • Heidi Skare Kristiansen (organisasjon)
 • Charlotte Askjer Kapstad (Krf)
 • Johnny Georg Ingebrigtsen (Rødt)
 • Thor Arild Bolstad (Frp)

Veileder til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Møteplan for Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

Eldrerådet

Det kommunale eldrerådet er et utvalg som er direkte hjemlet i Kommuneloven (§5-12). Eldrerådet i Skien kommune har
9 medlemmer, 5 fra pensjonistforeningene i Skien og 4 fra politiske partier.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og statlig etater på kommunalt nivå, og skal arbeide for å ivareta eldres rettigheter og interesser på alle områder.

Eldrerådet har en observatør med talerett i hvert av de politiske utvalgene.

Leder: Gerd Andersen (pensjonistforening)

Epost: gerd.andersen@skien.kommune.no

Telefon: 92299651

 • Einfrid Halvorsen (Ap
 • Harald Christiansen (Ap)
 • Aslaug Vale (H)
 • Leif-Frode Johansen (Frp)
 • Ulla Britt Larsson (pensjonistforening)
 • Harry Trondsen (pensjonistforening)
 • Kjell Torbjørn Steinhaug (pensjonistforening)
 • Ivar Kristensen

Møteplan for Eldrerådet

 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp. Bystyret velger medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Bystyret blir forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Leder: Atle Aastad, Høyre -  
E-post:
atle.aastad@skien.kommune.no
Telefon: 91312063

Medlemmer:

NAVN PARTI
Tor Ragnar Sollid, Ap, nestl. Ap
Knut Morten Johansen Frp
Torhild Irene Jensen Ap
Synnøve Elisabeth Lund Krf
Ole Røed V
Rune Mathisen Rødt
Nils Lunden H
Kaia Kristine Berg- Hanssen H
Andrè Prestvik Byp
Karianne Hansen Frp
Cathrine Villemo T. Svendsen Byp
Bjørn Erik Høgset Krf
Inger Christensen Rødt
Frank Roy Larsen Ap
Anita Kallevik Ap
Jan Vidar Grini Ap
Knut Torstein Skinnarland Mdg
Eva Berg V

 

Møteplan for kontrollutvalget 

 

Navneutvalget

Medlemmer: 

Navn Parti
Gudmund Kverndalen Ap
Åse Gro Bakke Sv
Mona Harjo Rødt
Bård Naas Sp
Vara:  
Ingjerd Martinsen  Ap
Odin A.A. Bohmann  Ap
Roger Hegland  Ap
H  
Thor Øvrum  H
Vara:  
Per Forsberg H
Marit Kronseth H

 

Møteplan for navneutvalget

 

Flerkulturelt utvalg

Medlemmer:

Navn Parti Mobil
Odin Adelsten Aunan Bohmann, leder Ap 46829563
Mari Falch-Pedersen Sv  
Mona Osman Rødt  
Arne Olav Lunde Hageberg Krf  
Heidi Mustvedt-Plüss H  
VARA    
Trine Almenning Ap  
Lars Jøntvedt Skjelbred Ap  
Torunn Hauen Aks Ap  
Marjan Farahmand H  
Harald Tiedemann Hansen H  


Møteplan for Flerkulturelt utvalg

 

Lokalutvalgene

Dersom du har en sak fra ditt nærområde som du ønsker å ta opp med politikerne, kan du kontakte med leder av de ulike lokalutvalgene. Bystyresekretariatet er kontaktleddet mellom lokalutvalgene og administrasjonen. 

Lokalutvalgsmidler

Skien kommune deler ut lokaluvalgsmidler for 2020. Alle som driver aktiviteter i et lokalutvalgsområde har anledning til å søke.
Lokalutvalgene behandler søknadene, og avhengig av innbyggertallet i området har hvert utvalg fra 20.000 til 40.000 kr til utdeling.
Det kan ikke søkes om midler til drift, men utover det står lokalutvalgene fritt til å innvilge søknader.

Søknader sendes; Skien postmottak, postboks 158, 3701 Skien
eller skien.postmottak@skien.kommune.no

Bratsberg lokalutvalg

Leder: Espen Gottschal (MdG) - tlf. 409 16 861 - epost: EspenJoris.Gottschal@skien.kommune.no

 • Bjørn Teigen (Frp)
 • Tove Lindskog (Ap)
 • Harald Tveit (V)
 • Per Kristoffersen (Sp)
 • Mette Sannerholt Andersen (H)
 • Tor Killie (Bypartiet)
 • Knut Lofthus (fra frivillige lag og foreninger)
 • Cato Thomassen (fra frivillige lag og foreninger)
Gimsøy lokalutvalg

Leder: Grete Meyer Larsen (Ap) - tlf. 95428959 - epost: grete.larsen@sf-nett.no

 • Johnny Skogsrød (Ap)
 • Inger Mary Engebakken (Ap)
 • Per Forsberg (H)
 • Ole Røed (V)
 • Soubhi Thaher (R)
 • Egil Olav Martinsen (Frp)
 • Mona Kristensen (Bypartiet)
 • Elin Bråthen (H)
 • Svein Olaf Eide (fra frivillige lag og foreninger)
 • Ann Christin Jordbakke (fra frivillige lag og foreninger)
Gjerpen lokalutvalg

Leder: Karina Meyer Pedersen (Bypartiet) - tlf. 46950770 - epost: karinameyer83@yahoo.no

 • Heidi Mustvedt-Plüss (H)
 • Tore Anton Angetveit-Svanes (V)
 • Frode Svendsen (Ap)
 • Arne Gården (Sp)
 • Sjur Ole Taule (Frp)
 • Sissel Løberg (fra frivillige lag og foreninger)
 • Mariken Køhl-Røsund (fra frivillige lag og foreninger)
 • Arne Morten Knutsen (fra frivillige lag og foreninger)
Gulset lokalutvalg

Leder: Anita Kallevik (Ap) - tlf. 924 82 614 epost: ani-kall@online.no

 • Susanne Rimestad (MdG)
 • Svein Gustaf Martinsen (Ap)
 • Marit Halvorsen (V)
 • Yngve Holmern (Sv)
 • Arve Moen (H)
 • Tore Seeberg (Frp)
 • Turid Bakken (Bypartiet)
 • Ronny Malmhaug (Bypartiet)
 • Bjørn Halstvedt (fra frivillige lag og foreninger)
 • Faduma Guleed (fra frivillige lag og foreninger)
 • Torill Solheim (fra frivillige lag og foreninger)
Kilebygda lokalutvalg

Leder: Sveinung Egenæs - tlf. 41421951 - epost: sveinung.egenes@gmail.com

 • Tove Dalene Wærnes (H)
 • Åsne S. Fjeld (Krf)
 • Tommy Fjellstad (Ap)
 • Svein Tore Høidalen (fra frivillige lag og foreninger)
 • Berit Garvik (fra frivillige lag og foreninger)
Klovholt lokalutvalg

Leder: Karl Gustav Olsen (uavhengig)- tlf. 99152708 - epost: karl.gustav.olsen@bulder.no

 • Ingeborg Klovholt (H)
 • Elisabeth Five (Ap)
 • Cathrine Hasler Bakka (Frp)
 • Terje Bøe (fra frivillige lag og foreninger)
 • Sverre Thingstad (fra frivillige lag og foreninger)
Klyve lokalutvalg

Leder: Atle Rui (Venstre) - tlf: 979 75 345 - epost: Atle.Rui@sykehuspartner.no

 • Arnulf Melfård, Sv,
 • Knut Georg Pølse-Nilsen, Rødt,
 • Anita Sund. H,
 • Mia Jacobsen, Frp
 • Leif - Frode Johansen Frp,
 • Jon Gunnerød, Byp
 • Kjell Rambekk, Frivillige lag og organisasjoner
 • Lene Lunde, Høyre, vara,
 • Hans Runar Chonjniak Byp, vara
Lunde lokalutvalg

Leder: Caroline Torskog (Sv) - tlf. 920 95 070 - epost: caroline.torskog@sthf.no

 • Vegar Grüner (Bypartiet)
 • Bjørg Øya Tefre (V)
 • Tone O. Barhellestøl (MdG)
 • Frode Bakken (Ap)
 • Cecilia Wimann (R)
 • Hege Pflug (H)
 • Torbjørn Solberg (H)
 • Steinar Slettum (Frp)
 • Roy Stian Gunnulfsen (frivillige lag og foreninger)
 • Anette Tobiassen (frivillige lag og foreninger)
Melum lokalutvalg

Leder: Gudmund Kverndalen (Ap) - tlf. 40406569 - epost: gudmund.kverndalen@skien.kommune.no

 • Synnøve E. Lund (Krf)
 • Svein Tore Jønnevald Dale (Sp)
 • Jan Endre Bjørbæk Andersen (Frp)
 • André Prestvik (Bypartiet)
 • Christina Iren Doksrød Granli (frivillige lag og foreninger)
 • Torhild Haugseth Bjørbæk (frivillige lag og foreninger)
Skotfoss lokalutvalg

Leder: Arne Sandland (H) - tlf. 91 33 74 38 - epost: asandla@hotmail.com

 • Vidar Berg (Frp)
 • Steinar Herlog Jørgensen (Ap)
 • Terje Brian Johnsen (Ap)
 • Ranveig Johnsen (Ap)
 • Kristin Lefsaker (fra frivillige lag og foreninger)
 • Nils Lunden (fra frivillige lag og foreninger)
Valebø lokalutvalg

Leder: Asle Aase (Ap) - tlf. 35 54 48 04 - epost: asle.aase@gmail.com

 • Stian Stenersen (Frp)
 • Anne Synnøve Vale Aase (Ap)
 • Geir Ståle Lunde (Ap)
 • Olaf Trygve Aase (uavhening)
 • Jill Helland (fra frivillige lag og foreninger)
 • Svein Bjørnsen (fra frivillige lag og foreninger)
Vold og Søtvedt lokalutvalg

Ikke konstituert

Ytre Gjerpen lokalutvalg

Leder: Anne Østensen (Ap) - tlf. 90204853 - epost: anne.ostensen@no.abb.com

 • Solbjørg Lindø (Krf)
 • Jan Olav Ramsåsen (Ap)
 • Anita Ballestad (Sp)
 • Sidsel Devik (V)
 • Knut Rutlin (H)
 • Lars Gran (Frp)
 • Cecilie Authen Borgestad (H)
 • Bo Lilledal Andersen (fra frivillige lag og foreninger)
 • Linda Åsulfsen (fra frivillige lag og foreninger)
 • Berit M. Eik (fra frivillige lag og foreninger)
Øvre Gjerpen lokalutvalg

Leder: Anniken Myhre Borgerås (Ap) - tlf. 906 31 782 - epost: anniken-borgeraas@hotmail.com

 • Jan Erik Gundersen (Sv)
 • Roger Wahlstrøm (uavhengig)
 • Kai Tore Kvålo (Ap)
 • Jan Helge Jansen (H)
 • Gunnulf Foss (Frp)
 • Espen Nilsen (frivillige lag og foreninger)
 • Rune Pedersen (frivillige lag og foreninger)
Åfoss lokalutvalg

Leder: Laurens Reitsma - tlf. 916 46 984 - epost: laurensreitsma@outlook.com

 • Ivar Kristensen (Ap)
 • Steinar Darrud (Sv)
 • Vibeke Jacobsen (H)
 • Margunn Høie Aasland (Frp)
 • Willy Amundsen (frivillige lag og foreninger)
 • Kåre Øye (frivillige lag og foreninger)
 • Nils Anton Andreassen (frivillige lag og foreninger)

Klage

Klagenemda

Klagenemda behandler i hovedsak klager på avslag på parkeringtillatelse for forflytningshemmende, på startlån og kommunal bolig. Det er kommuneadvokaten som forbreder sakene til klagenemda.

Kontaktinformasjon til klagenemda
Navn Epost Telefon
Helga Lilleland (Sv) helga.lilleland@skien.kommune.no 459 16 242
Bjørn Erik Høgseth (Krf) livjorh@gmail.com 992 44 147
Anita Lindgren (Sp)
 
 
Lisbet Drageset (H)
lisbeth.drageset@gmail.com
920 49 300
Arne Sandland (H) asandla@hotmail.com 91 33 74 38

Klagenemda for eiendomsskattesaker behandler klager på takst på eiendom som er grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt.

Kontaktinformasjon til klagenemda for eiendomsskattesaker
Navn Epost Telefon
Frode Bakken (Ap)    
Signy Gjærum (V)    
Felix Volpe (Ap)    
Ole Einar Amilie (H)    
Øyvind Andersen (Frp)    

 

Reglementer for folkevalgte

Delegasjonsreglementet

Godtgjøringsreglement for folkevalgte 

Etiske retningslinjer for folkevalgte

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som gir oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Oversikt over verv for sentrale personer i Skien kommune finner du her.  

Kontaktinformasjon

Bystyresekretariatet
Telefon: 35 58 13 50
E-post: bystyresekretariatet@skien.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusplassen 2, 3724 Skien

 

Publisert: 28.02.2017 17:47
Sist endret: 10.12.2019 13:12