Valg 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I år er det stortings- og sametingsvalg. Husk å stemme 11. september 2017!

Her kan du stemme på valgdagen

I Skien kommune kan du stemme søndag 10. september og mandag 11. september. Husk å ta med deg legitimasjon når du skal avgi din stemme. 

Gå til oversikt over valglokaler på mobil

KretsValglokaleSøndag 10.09Mandag 11.09
Sentrum sør Ibsenhuset 16.00 - 20.00  09.00 - 20.00
Sentrum nord Mæla ungd.skole 16.00 - 20.00 09.00 - 20.00
Skienshallen Skien fritidspark - Flerbrukshall 16.00 - 20.00 09.00 - 20.00
Gjerpen Gjerpen ungd.skole - gymsalen 16.00- 20.00 09.00 - 20.00
Gulset Gulsethallen 16.00 - 20.00 09.00 - 20.00
Klyve Kongerød ungd.skole - Flerbrukshall 16.00 - 20.00 09.00 - 20.00
Menstad/Bølehøgda Menstadungd.skole - Flerbrukshall 16.00 - 20.00 09.00 - 20.00
Skotfoss Skotfoss skole 16.00 - 20.00 09.00 - 20.00
Åfoss Åfoss skole 16.00 - 20.00 09.00 - 20.00
Svanvik Svanvik skole 16.00 - 20.00 12.00 - 20.00
Melum Melum skole 16.00 - 20.00 12.00 - 20.00
Valebø Valebø skole 16.00 - 18.00 16.00 - 20.00

Slik kan du forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 8. september ved følgende steder:

Merk at forhåndsstemming til sametingsvalget kun kan gjøres ved Skien servicesenter.

Skien servicesenter  
Mandag - fredag 10.08 - 08.09  kl. 09.00 - 16.00
     
Skien bibliotek  
Mandag - torsdag 10.08 - 31.08  kl. 08.00 - 19.00
Fredag 10.08 - 31.08  kl. 08.00 - 17.00
Lørdag 10.08 - 31.08  kl. 08.00 - 14.00
     
Mandag - torsdag 01.09 - 08.09  kl. 08.00 - 20.00
Fredag 01.09 - 08.09  kl. 08.00 - 17.00
Lørdag 02.09  kl. 08.00 - 16.00
     

Det er også mulig å forhåndsstemme på:

Herkules kjøpesenter   01.09   kl.09.00 - 20.00 
Herkules kjøpesenter   02.09  kl.09.00 - 18.00 
Lietorvet kjøpesenter  04.09 - 05.09  kl.09.00 - 20.00 
Gulsetsenteret  06.09 - 07.09  kl. 09.00 - 19.00
     

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan forhåndsstemme hjemme siste torsdag eller fredag før valget. Ta kontakt med Servicesenteret på telefon 35 58 10 00 for nærmere avtale innen onsdag 06.09.17  kl.15.00.

Forhåndsstemme i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din utenfor eget fylke, bruker du en såkalt generell stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på hvilket parti du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra din kommune og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer. 

Du må ta med legitimasjon for å få stemme, og det er fint om du tar med valgkort. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Du kan forhåndsstemme fram til 8. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide.

Hvem har stemmerett?

Manntallet viser hvem som har stemmerett.  Det er folkeregisteradressen per 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. jf. valgloven § 2-4 (1)

Manntallet for Skien kommune legges ut til offentlig ettersyn på Skien bibliotek og Skien servicesenter i løpet av uke 29. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen på adressen:

Valgstyret i Skien
Postboks 158
3701 Skien

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du stemmer fra utlandet, søker du om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 11. september kl. 21.00. På forhåndsstemmestedene i Skien kommune får du søknadsskjema og veiledningen du trenger for å avgi din stemme. 

Oversikt over kandidater

Oversikt over kandidater fra Telemark
Oversikt over kandidater til Sametinget 

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se også: 

Publisert: 13.07.2017 10:36
Sist endret: 11.02.2019 15:38